Publicité

La veu 8 maig 2014 can barata

Asesor técnico en Ajuntament de Sant Cugat del Vallès à Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
5 Dec 2016
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

La veu 8 maig 2014 can barata

  1. La VeuNúmero 8 - època II · Maig 2014 Sant Cugat del Vallès Can Barata “El barri arrossega dèficits des de fa anys, com els de connexió amb el centre de la ciutat, de mobilitat interna, d’accessos, de transport, equipaments, etc. Per aquest motiu El Grup Municipal del PSC ha presentat un seguit de propostes de millora en tots aquests àmbits de can Barata “Volem ser districte propi” L’ENTREVISTA: Joaquim Medina, president AAVV can Barata “Estem mal connectats amb el centre de Sant Cugat ” ” Responsable de manteniment d’una Pime des de fa 25 anys. Vinculat al barri de can Barata des dels anys 70, i en fa 3, que juntament amb altres veïns, varen decidir impulsar l’associació de veïns. El Barri està ben connectat amb el centre de Sant Cugat? No, per la seva situació geogràfica cal passar per Rubi i agafar l’autopista dels túnels de Vallvidriera, sortir a l’entrada de Sant Cugat i creuar tot fins al centre. I aquesta és la manera mes rapida. Els carrers mantenen un nivell òptim per la mobilitat de vianants, bicicletes, i trànsit en general? No. Pràcticament les línies dels carrers i els passos de zebra ja han desaparegut, i estem a l’espera de la sen- yalització. Esperem que això permeti ordenar la circula- ció a tot el barri. Crec que està previst aquest any. Esteu satisfets de l’actual oferta d’equipaments del barri? No, perquè el que hi ha és molt poc i no hi ha cap pre- visió de millorar o ampliar el que hi ha. L’actual pista esportiva té les tanques tan deteriorades que hi ha perill per als que ens apropem a fer una mica d’esport , i el parc infantil, millor ni qualificar-lo. Com valoreu la Participació Ciutadana de l’Ajunta- ment al Barri? Fa una mica més d’un any era escassa o gairebé nul·la, i havia departaments de l’Ajuntament que ni coneixien l’existència del barri, però gràcies a la insistència de la actual junta de l’AAVV ... alguna cosa estem canviant. Voldríeu que el Barri fos un districte propi? Si, aquesta és una de les nostres reivindicacions. Per- què entre altres coses dotaria el barri de partides pres- supostaries necessàries per poder millorar el barri.De fet demanem el que tenen altres barris similars. “Millorar la mobilitat del barri és urgent ” “Cal més participació ciutadana ” canBarata? Sortida facebook.com/PscSantcugat @Cugat_psc santcugat@socialistes.cat Rambla del Celler, 29 · Local 13 ·08172· SANT CUGAT EL VALLÈS · 93 674 58 58
  2. “Millorar l’accessibilitat d’acord amb els projectes que han que- dat aturats i que han de garantir la correcta mobilitat al barri per a vianants, bicicletes, vehicles, i l’entrada pe la carretera C-1413 de Molins de Rei a Sabadell “Obrir un procés participatiu de propostes de millora del barri, i encetar vies de diàleg amb l’administració local Can Barata: amb identitat propia Ferran Villaseñor Candidat del PSC a les municipals 2015 Cal que fem cas a les peticions dels veïns i de les veïnes del barri de can Barata, que reclamen ser districte propi de Sant Cugat. Si més no, d’entrada posar el debat sobre la taula i valo- rar-ho a fons. El que demanen és de sentit comú, i de raó no els en falta. El seu barri, allunyat de la resta del teixit urbà de la ciutat, reuneix totes les condicions per donar sortida a aquesta petició, a la vegada que entenem, des del PSC, que can Barata té la sufi- cient capacitat organitzativa per poder organitzar-se com més els convigui a ells. La presència, des de fa tres anys al consell de Barri del Centre Est, de l’Associació de Veïns, indica la clara voluntat dels veïns i de les veïnes de barri a voler decidir les seves inversions, les seves millores i a més, fer-ho com a districte propi de Sant Cugat. Des del PSC els donem tot el nostre suport. “Millora de la instal·lació i de la pista multiesportiva “Traspassar la demanda al consell dels infants per repensar l’espai dels jocs infantils “Fer un estudi de sen- yalètica i toponímia del barri pels diferents acce- ssos, i visualitzar de for- ma clara el pas del “camí dels monjos” del barri, d’anada i de tornada “Realitzar un estudi sobre la demanda concreta de la mobilitat per la connectivitat directa del barri, amb el centre de Sant Cugat i el CAP de referència ” ” ” ” ” ” “Fer del barri de can Barata un districte propi amb igualtat i semblança a la resta de barris de Sant Cugat ” ferranvillasenor@santcugat.cat
Publicité