עמותת מידות - פגישה ראשונה

עמותת מידות - פגישה ראשונה
‫מידות‬ ‫אודות‬
‫תקציב‬
1.5‫ש"ח‬ ‫מיליון‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬
‫צוות‬
5‫עובדים‬
‫ומייסדים‬ ‫יזם‬
,‫ארן‬ ‫צביקה‬
‫והג'וינט‬ ‫מיטב‬
‫ישראל‬
‫מנכ"ל‬
‫בייגל‬ ‫גיא‬
‫חברתית‬ ‫לעשייה‬ ‫האפקטיביות‬ ‫אותות‬ ‫ועדת‬
‫שמגר‬ ‫מאיר‬ ‫השופט‬
‫נשיא‬
‫מוזס‬ ‫שולה‬
‫יו"ר‬
‫סטוצינר‬ ‫נעמי‬
‫יו"ר‬
,‫רוזנברג‬ ‫גבי‬ ,‫חמו-לוטם‬ ‫מיכל‬ ‫ד"ר‬ ,‫חוטר‬ ‫אלי‬ ,‫ערמוני‬ ‫אבינועם‬
‫פלר‬ ‫אושיק‬ ,‫ברנד‬ ‫מאיר‬ ,‫מזרחי‬ ‫איתן‬ ,‫אלבז‬ ‫ח'יר‬ ,‫חזקיהו‬ ‫רוני‬
‫מידות‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬
‫ההזדמנות‬
•‫עצמית‬ ‫אנליזה‬
•‫מידות‬ ‫תו‬
•‫עומק‬ ‫אנליזת‬
– ‫כ‬300‫את‬ ‫עברו‬ ‫ארגונים‬
‫למעלה‬ .‫מידות‬ ‫תו‬ ‫תהליך‬
‫לתו‬ ‫זכאים‬ ‫ממחציתם‬
‫מידות‬
•‫קרנות‬
•‫פדרציות‬
•‫תאגידים‬
•‫עמותות‬
1.‫נשים‬ ‫נגד‬ ‫אלימות‬ ‫מניעת‬
2.‫העתיד‬ ‫דור‬ ‫מנהיגות‬
3.‫תזונתי‬ ‫בטחון‬ ‫אי‬
4.‫יהודית‬ ‫התחדשות‬
5.‫בישראל‬ ‫צעירים‬
•‫שנתי‬ ‫כנס‬
•‫האפקטיביות‬ ‫אות‬
‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬
•‫תקשורת‬
•‫להעשרת‬ ‫תכנית‬
‫בשיתוף‬ ‫מלכ"רים‬BDO
•‫תחומי‬ ‫לפי‬ ‫הדרכות‬
‫ספציפיים‬ ‫תוכן‬
?‫מתמקדים‬ ‫במה‬
‫תפוקות‬
‫אנחנו‬ ‫מה‬
?‫מייצרים‬
‫קמפיינים‬
‫שירותים‬
‫מוצרים‬
‫סדנאות‬
‫חוגים‬
‫מפגשים‬
‫אירועים‬
‫חבילות‬
‫מזון‬
‫אנחנו‬ ‫מה‬
?‫משקיעים‬
‫מתנדבים‬
‫עובדים‬
‫כסף‬
‫ידע‬
‫טכנולוגיה‬
‫ציוד‬
‫חומרים‬
‫זמן‬
‫תשומות‬
‫אנחנו‬ ‫מה‬
?‫עושים‬
‫סנגור‬
‫טיפול‬
‫לימוד‬
‫הדרכה‬
‫הכשרה‬
‫ייעוץ‬
‫ליווי‬
‫פיתוח‬
‫פעילות‬
‫בינוני‬
‫שינויים‬
‫מיידיים‬
‫למידה‬
‫מודעות‬
‫מידע‬
‫מיומנות‬
‫עמדות‬
‫הנעה‬
‫ציפיות‬
‫תוצאות‬
‫והשפעה‬
...‫שינוי‬
‫חוקתי‬
‫חברתי‬
‫כלכלי‬
‫דמוגרפי‬
‫תרבותי‬
‫בריאותי‬
‫טווח‬
‫בינוני‬
‫פעולה‬
‫התנהגות‬
‫פרקטיקה‬
‫קבלת‬
‫החלטות‬
‫מדיניות‬
‫אישי‬ ‫מצב‬
‫והשפעה‬ ‫תוצאות‬
‫ארוך‬ ‫קצר‬
(‫ארה”ב‬ ,‫וויסקונסין‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫של‬ ‫והערכה‬ ‫לפיתוח‬ ‫התכנית‬ :‫)המקור‬ ‫מידות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ועובד‬ ‫תורגם‬ ‫*התרשים‬
‫התהליך‬ ‫מטרות‬
1.‫עצמי‬ ‫שיפור‬ ‫לתהליך‬ ‫הארגון‬ ‫רתימת‬
2.‫ואובייקטיבית‬ ‫חיצונית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ע"י‬ ‫הארגון‬ ‫לשיפור‬ ‫כלי‬ ‫מתן‬
‫גנריים‬ ‫עקרונות‬ ‫על-בסיס‬
3.‫בעמותה‬ ‫הפעילות‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫פומבית‬ ‫הכרה‬ ‫מתן‬
‫התהליך‬ ‫שלבי‬
‫המסמכים‬ ‫עיקרי‬
•,‫השאלות‬ ‫חמש‬ ,‫ופיננסים‬ ‫אתיים‬ ‫היבטים‬ ‫שאלון‬ ,‫פרופיל‬ ‫שאלון‬ ,‫עצמי‬ ‫שאלון‬ – ‫שאלונים‬
(‫)מקוון‬ ‫מנהל‬ ‫וועד‬ ‫שאלון‬ ,(‫)מקוון‬ ‫עובדים‬ ‫שאלון‬
•‫ביקורת‬ ‫וועדת‬ ,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫פרוטוקולים‬
•‫עבודה/אסטרטגית‬ ‫תכנית‬
•‫תפוקות/תוצאות‬ ‫בקרת‬ ‫דוחות‬
‫בפועל‬ ‫ביצוע‬
‫תוכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
‫אדם‬ ‫כח‬ ‫מקצועיות‬
‫והשפעה‬ ‫מינוף‬
‫להצלחה‬ ‫מדדים‬
‫תפוקות‬ ‫מדידת‬
‫תוצאות‬ ‫מדידת‬
‫שיפור‬ ‫תהליכי‬
‫לקחים‬ ‫והפקת‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬
‫ומוביל‬ ‫מעורב‬ –
‫מנהל‬ ‫ועד‬
‫ומפקח‬ ‫מבקר‬ –
‫מנכ"ל‬
‫פיננסית‬ ‫איתנות‬
‫ותזרים‬ ‫תקציב‬ ‫תהליכי‬
‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬
‫השינוי‬ ‫תיאוריית‬
‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬
‫עבודה‬ ‫תכנית‬
‫לאפקטיביות‬ ‫מידות‬ ‫תו‬
‫כספים‬
18%
‫ומדידה‬ ‫למידה‬
30%
‫ביצוע‬
25%
‫תכנון‬
15%
‫מנהיגות‬
12%
‫המבקר‬ ‫הגוף‬ ‫עבודת‬
‫ויצירת‬ ‫השפעה‬
‫חברתי‬ ‫ערך‬
‫שקיפות‬ ‫אתיקה‬
‫האנליזה‬ ‫תהליך‬
‫מידות‬ ‫נאמני‬
?‫תחום‬ ‫בדו”ח‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
“Not everything that is countable counts,
and not everything that counts is countable”
Refers to Albert Einstein and William Bruce Cameron
‫נספחים‬
‫תכנון‬
- ‫השינוי‬ ‫תיאוריית‬‫טווח‬ ‫האם‬ ?‫החזון‬ ‫מהו‬ ?‫אותה‬ ‫לפתור‬ ‫מנסים‬ ‫אתם‬ ‫וכיצד‬ ‫לפתור‬ ‫מנסים‬ ‫שאתם‬ ‫החברתית‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬
‫מטרותיו‬ ‫את‬ ‫שתואמות‬ ‫לפעילויות‬ ‫מופנים‬ ‫הארגון‬ ‫משאבי‬ ‫האם‬ ?‫ייעודו‬ ‫ואת‬ ‫הארגון‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הפעילויות‬
?‫המוטבים‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫אתם‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ?‫הארגוניים‬ ‫העדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫ואת‬
-‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬‫בעוד‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬3-5‫את‬ ‫שיביאו‬ ‫סדורות‬ ‫תכוניות‬ ‫קיימות‬ ‫האם‬ ?‫מהיום‬ ‫שנים‬
?‫לשם‬ ‫הארגון‬
‫עבודה‬ ‫תכניות‬‫לביצוע‬ ‫אחראים‬ ‫והגדרת‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ,‫זמנים‬ ‫לוח‬ ,‫מדידים‬ ‫יעדים‬ :‫קיימים‬ ‫האם‬ – (‫הקרובה‬ ‫)לשנה‬
.‫המשימות‬
‫ביצוע‬
-‫בפועל‬ ‫ביצוע‬‫התוצאות‬ ‫כיצד‬ ?‫חברתיות‬ ‫ותוצאות‬ ‫תפוקות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫תוך‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שלכם‬ ‫ההישגים‬ ‫מה‬
‫ומספרים‬ ‫סיפורים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ,‫החזון‬ ‫למימוש‬ ‫מביאות‬
- ‫התכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬?‫שתוכנן‬ ‫למה‬ ‫בהשוואה‬ ‫הארגון‬ ‫תכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫ושוטף‬ ‫שיטתי‬ ‫מעקב‬ ‫מתקיים‬ ‫האם‬
‫האדם‬ ‫כח‬ ‫מקצועיות‬(‫רלבנטי‬ ‫)אם‬ ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ .‫והדרכה‬ ‫הכשרה‬ ,‫התפקיד‬ ‫לדרישות‬ ‫האדם‬ ‫כח‬ ‫התאמת‬ –
– ‫ההשפעה‬ ‫מינוף‬‫והמאמינים‬ ‫השותפים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫שמגדיל‬ ‫באופן‬ ‫המשאבים‬ ‫וניצול‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫של‬ ‫ומינוף‬ ‫יצירה‬
(‫שינוי‬ ‫סוכני‬ ,‫)מתנדבים‬ ‫ברעיון‬
‫ומדידה‬ ‫למידה‬
?‫להשיג‬ ‫מצליחים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬ – ‫להצלחה‬ ‫מדדים‬
?‫תוצאות‬ ‫מדדי‬ ‫או‬ ‫תפוקות‬ ‫מדדי‬ ‫הם‬ ‫המדדים‬ ‫האם‬
-‫תפוקות‬ ‫מדידת‬.‫בארגון‬ ‫התפוקות‬ ‫מדידת‬ ‫והיקף‬ ‫שיטתיות‬ ,‫תדירות‬
- ‫תוצאות‬ ‫מדידת‬.‫בארגון‬ ‫התוצאות‬ ‫מדידת‬ ‫והיקף‬ ‫שיטתיות‬ ,‫תדירות‬
– ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫שיפור‬ ‫תהליכי‬?‫פעילותכם‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ ‫אתם‬ ‫וכיצד‬ ‫לומדים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬
?‫כך‬ ‫בעקבות‬ ‫השתפרנו‬ ‫וכיצד‬ ‫למדנו‬ ‫מה‬ ?‫הצלחנו‬ ‫לא‬ ‫היכן‬
‫מנהיגות‬
‫מנהל‬ ‫ועד‬
•‫מעורבות‬ ,‫הפגישות‬ ‫תדירות‬ ,‫אסטרטגיות‬ ‫בסוגיות‬ ‫מעמיקים‬ ‫דיונים‬ ‫מקיים‬ – ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫ומוביל‬ ‫בפעילות‬ ‫מעורב‬
‫בפרויקטים‬ ‫פעילה‬
•‫בין‬ ‫או‬ ‫למנכ"ל‬ ‫היו"ר‬ ‫בין‬ ‫זיקה‬ ‫אין‬ ,‫מתאימים‬ ‫וכישורים‬ ‫רקע‬ ‫בעלי‬ ‫הועד‬ ‫חברי‬ – ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ומפקח‬ ‫מבקר‬
‫הועד‬ ‫חברי‬
- ‫מנכ"ל‬‫וחיצוניים‬ ‫פנימיים‬ ‫תהליכים‬ ‫והובלת‬ ‫הארגון‬ ‫עובדי‬ ‫הנעת‬ ‫באמצעות‬ ‫ייעודו‬ ‫למימוש‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫מוביל‬
‫כספים‬
‫פיננסית‬ ‫יציבות‬‫יחס‬ ,‫נשימה‬ ‫אורך‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫גירעון‬ ,‫מימון‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫עתידית‬ ‫מחויבות‬ ,‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫גיוון‬ -
‫שוטף‬
‫פיננסי‬ ‫ניהול‬‫התקציב‬ ‫וניהול‬ ‫התזרים‬ ‫ניהול‬ -
‫וייעול‬ ‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬
‫כללים‬ ‫נושאים‬
‫אתיקה‬
‫בקרה‬
‫שקיפות‬
1 sur 15

Recommandé

Presentación Wodker Search par
Presentación Wodker SearchPresentación Wodker Search
Presentación Wodker Searchtknights
678 vues12 diapositives
Dsf0273 par
 Dsf0273 Dsf0273
Dsf0273Alexander Hug
111 vues1 diapositive
movimiento y animación con Power point par
 movimiento y animación con Power point movimiento y animación con Power point
movimiento y animación con Power pointedwardmmm
74 vues1 diapositive
Portafolio 2014 par
Portafolio 2014Portafolio 2014
Portafolio 2014Tevy Yitzhak Mendoza Rodríguez
182 vues2 diapositives
Rinard Orchid Green House Marketing Plan par
Rinard Orchid Green House Marketing PlanRinard Orchid Green House Marketing Plan
Rinard Orchid Green House Marketing PlanCourtney Cooper
461 vues47 diapositives
Simbologia de diagramas fe flujo par
Simbologia de diagramas fe flujo Simbologia de diagramas fe flujo
Simbologia de diagramas fe flujo Maus Mb
287 vues3 diapositives

Contenu connexe

Similaire à עמותת מידות - פגישה ראשונה

תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן) par
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)NOVA
5.6K vues23 diapositives
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי par
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיNOVA
1.7K vues43 diapositives
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית par
ילקוט כלים  אפקטיביות ניהוליתילקוט כלים  אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים אפקטיביות ניהוליתNOVA
1.2K vues52 diapositives
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים par
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדיםאיך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדיםEfshari Bari
247 vues12 diapositives
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית par
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתתדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתLeadersNet.co.il
1.5K vues14 diapositives
משאבי אנוש, מוביל שינוי par
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינויNiv Yaaran
684 vues16 diapositives

Similaire à עמותת מידות - פגישה ראשונה(20)

תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן) par NOVA
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
NOVA5.6K vues
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי par NOVA
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
NOVA1.7K vues
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית par NOVA
ילקוט כלים  אפקטיביות ניהוליתילקוט כלים  אפקטיביות ניהולית
ילקוט כלים אפקטיביות ניהולית
NOVA1.2K vues
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים par Efshari Bari
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדיםאיך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
Efshari Bari247 vues
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית par LeadersNet.co.il
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתיתתדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
תדריך לגיבוש תוכנית עבודה שנתית
LeadersNet.co.il1.5K vues
משאבי אנוש, מוביל שינוי par Niv Yaaran
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
Niv Yaaran684 vues
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן par NOVA
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחןעמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
עמותת נובה - מיזוגים במגזר השלישי סקירת מקרי בוחן
NOVA881 vues
עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים par NOVA
עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגריםעמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים
עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים
NOVA6K vues
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות par ESP
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבותהעתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
ESP139 vues
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות par Yoram Raviv
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבותהעתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
העתיד של המצוינות התפעולית נמצא בתרבות
Yoram Raviv104 vues
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה par NOVA
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשהילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה
ילקוט כלים פיתוח פעילות חדשה
NOVA388 vues
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום par NOVA
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישוםילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
ילקוט כלים מאסטרטגיה ליישום
NOVA817 vues
השפעה חברתית par sheatufim
השפעה חברתיתהשפעה חברתית
השפעה חברתית
sheatufim322 vues
מדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובה par NOVA
מדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובהמדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובה
מדידה והערכה בקהילת בוגרים - עמותת נובה
NOVA2.5K vues
ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה par NOVA
ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובהניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה
ניהול קהילת בוגרים - עמותת נובה
NOVA4.5K vues
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה par NOVA
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותהעמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה
עמותת נובה - תיק ידע יחידת מו"פ בעמותה
NOVA1.1K vues
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש par sheatufim
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש
sheatufim657 vues

Plus de Alfred Cohen

4 par
44
4Alfred Cohen
1K vues185 diapositives
3 par
33
3Alfred Cohen
540 vues47 diapositives
2 par
22
2Alfred Cohen
557 vues44 diapositives
1 par
11
1Alfred Cohen
545 vues40 diapositives
Quarter 2-2017 par
Quarter 2-2017Quarter 2-2017
Quarter 2-2017Alfred Cohen
10.2K vues47 diapositives
Q1 2017 par
Q1 2017Q1 2017
Q1 2017Alfred Cohen
2.6K vues43 diapositives

Plus de Alfred Cohen(20)

Safer salmonella control in poultry par Alfred Cohen
Safer salmonella control in poultrySafer salmonella control in poultry
Safer salmonella control in poultry
Alfred Cohen327 vues
Integrated approach keeps salmonella at zero par Alfred Cohen
Integrated approach keeps salmonella at zeroIntegrated approach keeps salmonella at zero
Integrated approach keeps salmonella at zero
Alfred Cohen277 vues
Feed additives for healthy footpads par Alfred Cohen
Feed additives for healthy footpadsFeed additives for healthy footpads
Feed additives for healthy footpads
Alfred Cohen359 vues
Article world poultry salmonella par Alfred Cohen
Article world poultry salmonellaArticle world poultry salmonella
Article world poultry salmonella
Alfred Cohen335 vues
ד"ר אוריאל שפירר - ידיעות אחרונות par Alfred Cohen
ד"ר אוריאל שפירר - ידיעות אחרונותד"ר אוריאל שפירר - ידיעות אחרונות
ד"ר אוריאל שפירר - ידיעות אחרונות
Alfred Cohen873 vues
רפואת ספורט - לא רק למקצוענים par Alfred Cohen
רפואת ספורט - לא רק למקצועניםרפואת ספורט - לא רק למקצוענים
רפואת ספורט - לא רק למקצוענים
Alfred Cohen186 vues
אודיוגרם אקווינוקס Hf par Alfred Cohen
אודיוגרם אקווינוקס Hfאודיוגרם אקווינוקס Hf
אודיוגרם אקווינוקס Hf
Alfred Cohen276 vues
חוות דעת להערכה אודיולוגית סופי par Alfred Cohen
חוות דעת להערכה אודיולוגית סופיחוות דעת להערכה אודיולוגית סופי
חוות דעת להערכה אודיולוגית סופי
Alfred Cohen455 vues

עמותת מידות - פגישה ראשונה

 • 2. ‫מידות‬ ‫אודות‬ ‫תקציב‬ 1.5‫ש"ח‬ ‫מיליון‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫צוות‬ 5‫עובדים‬ ‫ומייסדים‬ ‫יזם‬ ,‫ארן‬ ‫צביקה‬ ‫והג'וינט‬ ‫מיטב‬ ‫ישראל‬ ‫מנכ"ל‬ ‫בייגל‬ ‫גיא‬ ‫חברתית‬ ‫לעשייה‬ ‫האפקטיביות‬ ‫אותות‬ ‫ועדת‬ ‫שמגר‬ ‫מאיר‬ ‫השופט‬ ‫נשיא‬ ‫מוזס‬ ‫שולה‬ ‫יו"ר‬ ‫סטוצינר‬ ‫נעמי‬ ‫יו"ר‬ ,‫רוזנברג‬ ‫גבי‬ ,‫חמו-לוטם‬ ‫מיכל‬ ‫ד"ר‬ ,‫חוטר‬ ‫אלי‬ ,‫ערמוני‬ ‫אבינועם‬ ‫פלר‬ ‫אושיק‬ ,‫ברנד‬ ‫מאיר‬ ,‫מזרחי‬ ‫איתן‬ ,‫אלבז‬ ‫ח'יר‬ ,‫חזקיהו‬ ‫רוני‬
 • 3. ‫מידות‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תחומי‬ ‫ההזדמנות‬ •‫עצמית‬ ‫אנליזה‬ •‫מידות‬ ‫תו‬ •‫עומק‬ ‫אנליזת‬ – ‫כ‬300‫את‬ ‫עברו‬ ‫ארגונים‬ ‫למעלה‬ .‫מידות‬ ‫תו‬ ‫תהליך‬ ‫לתו‬ ‫זכאים‬ ‫ממחציתם‬ ‫מידות‬ •‫קרנות‬ •‫פדרציות‬ •‫תאגידים‬ •‫עמותות‬ 1.‫נשים‬ ‫נגד‬ ‫אלימות‬ ‫מניעת‬ 2.‫העתיד‬ ‫דור‬ ‫מנהיגות‬ 3.‫תזונתי‬ ‫בטחון‬ ‫אי‬ 4.‫יהודית‬ ‫התחדשות‬ 5.‫בישראל‬ ‫צעירים‬ •‫שנתי‬ ‫כנס‬ •‫האפקטיביות‬ ‫אות‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬ •‫תקשורת‬ •‫להעשרת‬ ‫תכנית‬ ‫בשיתוף‬ ‫מלכ"רים‬BDO •‫תחומי‬ ‫לפי‬ ‫הדרכות‬ ‫ספציפיים‬ ‫תוכן‬
 • 4. ?‫מתמקדים‬ ‫במה‬ ‫תפוקות‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ?‫מייצרים‬ ‫קמפיינים‬ ‫שירותים‬ ‫מוצרים‬ ‫סדנאות‬ ‫חוגים‬ ‫מפגשים‬ ‫אירועים‬ ‫חבילות‬ ‫מזון‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ?‫משקיעים‬ ‫מתנדבים‬ ‫עובדים‬ ‫כסף‬ ‫ידע‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫ציוד‬ ‫חומרים‬ ‫זמן‬ ‫תשומות‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ?‫עושים‬ ‫סנגור‬ ‫טיפול‬ ‫לימוד‬ ‫הדרכה‬ ‫הכשרה‬ ‫ייעוץ‬ ‫ליווי‬ ‫פיתוח‬ ‫פעילות‬ ‫בינוני‬ ‫שינויים‬ ‫מיידיים‬ ‫למידה‬ ‫מודעות‬ ‫מידע‬ ‫מיומנות‬ ‫עמדות‬ ‫הנעה‬ ‫ציפיות‬ ‫תוצאות‬ ‫והשפעה‬ ...‫שינוי‬ ‫חוקתי‬ ‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫דמוגרפי‬ ‫תרבותי‬ ‫בריאותי‬ ‫טווח‬ ‫בינוני‬ ‫פעולה‬ ‫התנהגות‬ ‫פרקטיקה‬ ‫קבלת‬ ‫החלטות‬ ‫מדיניות‬ ‫אישי‬ ‫מצב‬ ‫והשפעה‬ ‫תוצאות‬ ‫ארוך‬ ‫קצר‬ (‫ארה”ב‬ ,‫וויסקונסין‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫של‬ ‫והערכה‬ ‫לפיתוח‬ ‫התכנית‬ :‫)המקור‬ ‫מידות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ועובד‬ ‫תורגם‬ ‫*התרשים‬
 • 5. ‫התהליך‬ ‫מטרות‬ 1.‫עצמי‬ ‫שיפור‬ ‫לתהליך‬ ‫הארגון‬ ‫רתימת‬ 2.‫ואובייקטיבית‬ ‫חיצונית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫ע"י‬ ‫הארגון‬ ‫לשיפור‬ ‫כלי‬ ‫מתן‬ ‫גנריים‬ ‫עקרונות‬ ‫על-בסיס‬ 3.‫בעמותה‬ ‫הפעילות‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫פומבית‬ ‫הכרה‬ ‫מתן‬
 • 6. ‫התהליך‬ ‫שלבי‬ ‫המסמכים‬ ‫עיקרי‬ •,‫השאלות‬ ‫חמש‬ ,‫ופיננסים‬ ‫אתיים‬ ‫היבטים‬ ‫שאלון‬ ,‫פרופיל‬ ‫שאלון‬ ,‫עצמי‬ ‫שאלון‬ – ‫שאלונים‬ (‫)מקוון‬ ‫מנהל‬ ‫וועד‬ ‫שאלון‬ ,(‫)מקוון‬ ‫עובדים‬ ‫שאלון‬ •‫ביקורת‬ ‫וועדת‬ ,‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫של‬ ‫פרוטוקולים‬ •‫עבודה/אסטרטגית‬ ‫תכנית‬ •‫תפוקות/תוצאות‬ ‫בקרת‬ ‫דוחות‬
 • 7. ‫בפועל‬ ‫ביצוע‬ ‫תוכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫אדם‬ ‫כח‬ ‫מקצועיות‬ ‫והשפעה‬ ‫מינוף‬ ‫להצלחה‬ ‫מדדים‬ ‫תפוקות‬ ‫מדידת‬ ‫תוצאות‬ ‫מדידת‬ ‫שיפור‬ ‫תהליכי‬ ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫ומוביל‬ ‫מעורב‬ – ‫מנהל‬ ‫ועד‬ ‫ומפקח‬ ‫מבקר‬ – ‫מנכ"ל‬ ‫פיננסית‬ ‫איתנות‬ ‫ותזרים‬ ‫תקציב‬ ‫תהליכי‬ ‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬ ‫השינוי‬ ‫תיאוריית‬ ‫הארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫לאפקטיביות‬ ‫מידות‬ ‫תו‬ ‫כספים‬ 18% ‫ומדידה‬ ‫למידה‬ 30% ‫ביצוע‬ 25% ‫תכנון‬ 15% ‫מנהיגות‬ 12% ‫המבקר‬ ‫הגוף‬ ‫עבודת‬ ‫ויצירת‬ ‫השפעה‬ ‫חברתי‬ ‫ערך‬ ‫שקיפות‬ ‫אתיקה‬ ‫האנליזה‬ ‫תהליך‬
 • 8. ‫מידות‬ ‫נאמני‬ ?‫תחום‬ ‫בדו”ח‬ ‫התועלת‬ ‫מה‬ ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬ “Not everything that is countable counts, and not everything that counts is countable” Refers to Albert Einstein and William Bruce Cameron
 • 10. ‫תכנון‬ - ‫השינוי‬ ‫תיאוריית‬‫טווח‬ ‫האם‬ ?‫החזון‬ ‫מהו‬ ?‫אותה‬ ‫לפתור‬ ‫מנסים‬ ‫אתם‬ ‫וכיצד‬ ‫לפתור‬ ‫מנסים‬ ‫שאתם‬ ‫החברתית‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬ ‫מטרותיו‬ ‫את‬ ‫שתואמות‬ ‫לפעילויות‬ ‫מופנים‬ ‫הארגון‬ ‫משאבי‬ ‫האם‬ ?‫ייעודו‬ ‫ואת‬ ‫הארגון‬ ‫יכולות‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הפעילויות‬ ?‫המוטבים‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫אתם‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ?‫הארגוניים‬ ‫העדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫ואת‬ -‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫תכנון‬‫בעוד‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬3-5‫את‬ ‫שיביאו‬ ‫סדורות‬ ‫תכוניות‬ ‫קיימות‬ ‫האם‬ ?‫מהיום‬ ‫שנים‬ ?‫לשם‬ ‫הארגון‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬‫לביצוע‬ ‫אחראים‬ ‫והגדרת‬ ‫לביצוע‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ,‫זמנים‬ ‫לוח‬ ,‫מדידים‬ ‫יעדים‬ :‫קיימים‬ ‫האם‬ – (‫הקרובה‬ ‫)לשנה‬ .‫המשימות‬
 • 11. ‫ביצוע‬ -‫בפועל‬ ‫ביצוע‬‫התוצאות‬ ‫כיצד‬ ?‫חברתיות‬ ‫ותוצאות‬ ‫תפוקות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫תוך‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שלכם‬ ‫ההישגים‬ ‫מה‬ ‫ומספרים‬ ‫סיפורים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ,‫החזון‬ ‫למימוש‬ ‫מביאות‬ - ‫התכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬?‫שתוכנן‬ ‫למה‬ ‫בהשוואה‬ ‫הארגון‬ ‫תכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫ושוטף‬ ‫שיטתי‬ ‫מעקב‬ ‫מתקיים‬ ‫האם‬ ‫האדם‬ ‫כח‬ ‫מקצועיות‬(‫רלבנטי‬ ‫)אם‬ ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ .‫והדרכה‬ ‫הכשרה‬ ,‫התפקיד‬ ‫לדרישות‬ ‫האדם‬ ‫כח‬ ‫התאמת‬ – – ‫ההשפעה‬ ‫מינוף‬‫והמאמינים‬ ‫השותפים‬ ‫מעגל‬ ‫את‬ ‫שמגדיל‬ ‫באופן‬ ‫המשאבים‬ ‫וניצול‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫של‬ ‫ומינוף‬ ‫יצירה‬ (‫שינוי‬ ‫סוכני‬ ,‫)מתנדבים‬ ‫ברעיון‬
 • 12. ‫ומדידה‬ ‫למידה‬ ?‫להשיג‬ ‫מצליחים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫איך‬ – ‫להצלחה‬ ‫מדדים‬ ?‫תוצאות‬ ‫מדדי‬ ‫או‬ ‫תפוקות‬ ‫מדדי‬ ‫הם‬ ‫המדדים‬ ‫האם‬ -‫תפוקות‬ ‫מדידת‬.‫בארגון‬ ‫התפוקות‬ ‫מדידת‬ ‫והיקף‬ ‫שיטתיות‬ ,‫תדירות‬ - ‫תוצאות‬ ‫מדידת‬.‫בארגון‬ ‫התוצאות‬ ‫מדידת‬ ‫והיקף‬ ‫שיטתיות‬ ,‫תדירות‬ – ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫שיפור‬ ‫תהליכי‬?‫פעילותכם‬ ‫את‬ ‫משפרים‬ ‫אתם‬ ‫וכיצד‬ ‫לומדים‬ ‫אתם‬ ‫מה‬ ?‫כך‬ ‫בעקבות‬ ‫השתפרנו‬ ‫וכיצד‬ ‫למדנו‬ ‫מה‬ ?‫הצלחנו‬ ‫לא‬ ‫היכן‬
 • 13. ‫מנהיגות‬ ‫מנהל‬ ‫ועד‬ •‫מעורבות‬ ,‫הפגישות‬ ‫תדירות‬ ,‫אסטרטגיות‬ ‫בסוגיות‬ ‫מעמיקים‬ ‫דיונים‬ ‫מקיים‬ – ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫ומוביל‬ ‫בפעילות‬ ‫מעורב‬ ‫בפרויקטים‬ ‫פעילה‬ •‫בין‬ ‫או‬ ‫למנכ"ל‬ ‫היו"ר‬ ‫בין‬ ‫זיקה‬ ‫אין‬ ,‫מתאימים‬ ‫וכישורים‬ ‫רקע‬ ‫בעלי‬ ‫הועד‬ ‫חברי‬ – ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫ומפקח‬ ‫מבקר‬ ‫הועד‬ ‫חברי‬ - ‫מנכ"ל‬‫וחיצוניים‬ ‫פנימיים‬ ‫תהליכים‬ ‫והובלת‬ ‫הארגון‬ ‫עובדי‬ ‫הנעת‬ ‫באמצעות‬ ‫ייעודו‬ ‫למימוש‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫מוביל‬
 • 14. ‫כספים‬ ‫פיננסית‬ ‫יציבות‬‫יחס‬ ,‫נשימה‬ ‫אורך‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫גירעון‬ ,‫מימון‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫עתידית‬ ‫מחויבות‬ ,‫ההכנסה‬ ‫מקורות‬ ‫גיוון‬ - ‫שוטף‬ ‫פיננסי‬ ‫ניהול‬‫התקציב‬ ‫וניהול‬ ‫התזרים‬ ‫ניהול‬ - ‫וייעול‬ ‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬

Notes de l'éditeur

 1. ברוכים הבאים נתחיל בסרטון קצר שממחיש את הרעיון שמידות מנסה לקדם ולמה חשוב לקדם את הנושא של אפקטיביות במגזר השלישי סבב היכרות (אפשר לאחריו להתייחס למגוון שנמצא בחדר ולהגיד שאנחנו יוצאות מנקודת הנחה שכולם עושים טוב ומטרתנו לעזור לכם לעשות טוב יותר...) נצלול לתוך המצגת – היכרות עם מידות והכרת התהליך ההדרכה היא בשבילכם – השתתפות חופשית, שאלו שאלות
 2. מידות – חל"צ, 2008.... אותות האפקטיביות השנה יוענקו זו הפעם הרביעית אותות למשקיעים חברתיים אפקטיביים ולעמותה אפקטיבית, מתוך כוונה לעודד עשייה חברתית מוכוונת תוצאות של תורמים ועמותות בישראל. [משקיע פרטי, משקיע תאגידי (שותפות) ועמותה]: לשותפים המקצועיים: מעלה, מתן, ציונות 2000 ושיתופים.  האותות יוענקו בתחילת 2015 (הודעה על מועד מדוייק תתפרסם בהמשך). האותות מוענקים במטרה להוקיר ולעודד אפקטיביות בתרומות, לעודד נתינה ומעורבות, וכן לעודד עמותות אפקטיביות. הזוכים באותות בשנה הקודמת הם חיים דהאן (מייסד אופנים), חברת מייקרוסופט פיתוח, עמותת ער"ן – עזרה ראשונה נפשית והסדנא לידע ציבורי. הזוכים מהשנה הקודמת יצטרפו לוועדה לבחירת הזוכים באותות לשנת 2014. אות לעמותה האפקטיבית עמותת בזכות, הפועלת למען קידום זכויות לאנשים עם מוגבלויות. אות התורם האפקטיבי למשקיע חברתי-פרטייוענק למר אלון תירוש, מייסד עמותת יובלים, על פועלו למען צמצום פערים חברתיים וקידום שוויון הזדמנויות ומצוינות.    אות ההשקעה התאגידית האפקטיביתיוענק לאיקאה ישראל ולאקי"ם ישראל, על שיתוף הפעולה ביניהם למען קידום אנשים עם מוגבלות שכלית.   כנס מידות – 23.7.15, הרשמה בקרוב
 3. מידות מנסה לקדם את האפקטיביות במגזר השלישי במספר דרכים: קידום השיח הציבורי הדרכות וימי עיון – לפרט על BDO אנליזות מיפויים ודוחות תחום – הדוחות באתר. דוח תחום מתאר את דרכי ההתמודדות של השחקנים השונים – עמותות, תורמים וממשלה - עם סוגיות חברתיות שונות. הדוח מבוסס על עיבוד של מידע שנאסף באמצעות סקירת ספרות מקצועית, ראיונות ומסמכים ממקורות שונים, וכולל מסקנות והמלצות לעוסקים בתחום שמטרתן להביא לשיפור המענה הניתן לקהל היעד. ייעוץ
 4. דגשים: דוגמאות מהמשתתפים לגבי העמותה שלהם רוב עמותות יודעות להסביר מהן התפוקות שלהן, שיש להעביר את הדיון לתוצאות לא תמיד ניתן לבדוק את התוצאות אך ניתן לבדוק אינדיקציות. אפשר להתמקד בפרויקט אחד כל פעם או בפרויקט המרכזי אנחנו יודעים שצריך משאבים למדידה – כספים, זמן, ידע וכו' – אך ניתן לבצע מדידה 'פשוטה' באמצעים חינמיים או להתמקד בפרויקט מסויים חשוב להדגיש שאין צורך במדידה לשם מדידה – אלא למדידה משמעותית, שמקדמת את הארגון, שמתכתבת עם המטרות שלו ועם מדדי הצלחה שהוא הציב לעצמו וכזו שמניבה למידה והפקת לקחים.
 5. דגשים: מסגרת זמן (כ-3 חודשים, הכנת החומרים -3-4 ימי עבודה) לא להכין חומרים במיוחד עבורינו למעט השאלונים התו ניתן לשנה-שנתיים, פעם בשלוש שנים – תהליך חדש צורות שונות של מענה על השאלון
 6. דגשים: לחלק שאלונים לתת דוגמא אחת ספציפית (מקצועיות כוח אדם, ועד מנהל, מדידת תפוקות) שאלות ספציפיות מהקהל צורות שונות למענה על השאלון