Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

PEP inicijativa

290 vues

Publié le

Inicijativa Q-kluba za uvođenje postekspozicione profilakse u zdravstveni sistem Republike Srbije

  • Soyez le premier à commenter

PEP inicijativa

  1. 1. Šafarikova 6, 11 000 Beograd, Srbija E-mail : office@q-club. org. rs Tel/ Fax: +381(11) 33 45 852 PIB: 104657686 Centar zu atirmociju pozitivnog života Matični bn; 17572549 PREDLOG ZA OMOGUĆAVANJE DOSTUPNOSTI POST EKSPOZICIONE PROFILAKSE U REPUBLICI SRBIJI Inicijativa Udruženja građana Q-klub, Beograd lO. april 2014. godine, Beograd POST EKSPOZICIONA PROFILAKSA - preventivna mera koja nedostaje PEP: Upotreba antiretrovírusnih lekova kojom se sprečava HIV (ili HBV i HCV) infekcija, nasuprot lečenju postojeće infekcije, obično se naziva post-ekspoziciona profilaksa ili PEP. Ukoliko je neka osoba bila izložena HIV-u odnosno ako dođe do akcidenta (ubod na inficiranu iglu, posekotina-povreda koja je bila u kontaktu sa infektivnim materijalom, pucanje kondoma u toku odnosa sa HIV pozitivnom osobom. ..) moguće je da se uz primenu PEP-a izbegne trajno inficiranje. Bez obzira na to kako je do izlaganje došlo, PEP se uglavnom sastoji od više različitih antiretrovírusnih lekova, i obično se daje u roku od 72 sata od izlaganja u trajanju od 28 dana. Pretpostavlja se da primena PEP-a smanjuje rizik od prenošenja HIV-a za najmanje 80%, iako njena efikasnost nije u potpunosti dokazana zbog problema sa etičkim pitanjima prilikom istraživanja. Svetska zdravstvena organizacija preporučuje PEP kao preventivnu meru koja treba da bude deo nacionalnih programa na očuvanju javnog zdravlja. ' PEP bi trebalo posmarati kao sekundamu preventivnu meru koja omogućava poslednji napor da se prevenira infekcija, nakon što su primarne mere prevencije zakazale. Dakle, PEP ne može biti zamena za primarnu prevenciju (kondomi, deljenje informacija, itd. ) ali bi njena primena mogla da dodatno podstakne osnovno preventivno ponašanje. Kada je u pitanju obezbeđivanje dostupnosti profilakse, u nekim sistemima pravi se razlika između profilakse koja se daje nakon profesionalne izloženosti, tj. onima koji su izloženi kroz aktivnosti u vezi s radom, i profilakse koja se daje posle izloženosti koja nije u vezi sa profesionalnim angažovanjem, tj. onima koji su izloženi kroz konsenzualni seksualni čin ili upotrebu droge. 1 Post-Exposure Prophylaxis to Prevent HIV Infection: Joint WHO/ ILO Guidelines, 2007.
  2. 2. PROBLEM: Pored toga što u stmčnoj javnosti postoji nepodeljena saglasnost o delotvornosti PEP-a, kao i osnovni uslovi za njenu primenu u smislu dostupnosti terapije i obučenosti osobljaf u zdravstvenom sistemu Republike Srbije upotreba post-ekspozicione profilakse za sprečavanje HIV, HBV i HCV infekcije nije regulisana.3 To znači da ne postoje propisane mogućnosti za njenu primenu, pa se samim tim može reći da PEP u Srbiji nije dostupan. Dosadašnja praksa, na osnovu naših saznanja, pokazuje da postoji potreba za ovim vidom prevencije (dešavalo se da zdravstveni radnici budu izloženi infekciji ili da na referentnim klinikama pacijenti zatraže pomoć), i da se sa ovim slučajevima postupalo na neformalan način. Problem postoji pre svega za one koji su izloženi riziku od inficiranja u sklopu svojih profesionalnih aktivnosti, Uprkos mogućnostima specifične zaštite, zdravstveni radnici su pod povećanim rizikom od izloženosti infektivnim bolestima koje se prenose putem krvi i drugim telesnim tečnostima, kao što su HBV infekcija, HCV infekcija i HIV. " Ali ne samo zdravstveni radnici, lako su zamislive situacije kada i obavljanje drugih profesonalnih aktivnosti može dovesti do opasnosti od infekcije, npr. policajci, zatvorski čuvari, itd. Iako bi prevencija ekspozicije je i dalje trebala ostati primarna strategija za smanjenje profesionalno nastalih infekcija, smatramo da ne postoje razumna opravdanja za onemogućavanje postekspozicione profilakse za HBV, HCV i HIV infekciju, čija primena ima zadovoljavajuću efikasnost. Dodatno, čvrstog smo uverenja da bi obezbeđivanjem šire dostupnosti PEP-a, broj infekcija do kojih dolazi svesnim ili nesvesnim stupanjem u rizik van obavljanja profesionalne delatnosti, mogao biti znatno smanjen. 2 Bojan Vasić, Spaso Andjelíć, Relja Lukić, Djordje Jevtovíć, Leposava Grbović, Tatjana Vasiljević, Gordana Dragović, Postekspozicijska profilaksa infekcije prouzrokovane virusima hepatitisa B, hepatitisa C i humane imunodeficijencije kod zdravstvenih radnika, Vojnosanitetski pregled, 68/1 l, str. 975, Beograd, 201 l. 3 Načelno pominjanje hemioprofilakse drugih zaraznih bolesti u članu 57. Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima (SI. glasnik RS, bull/ Oo, 25/13, 63713, 99/13 í 118/13) ne pruža dovoljnu osnovu za njenu praktičnu primenu. 4 Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) profesionalni rizik od HBV infekcije iznosi 5,9% (oko 66 000 zdravstvenih radnika na godišnjem nivou u Srbiji), a od HCV infekcije 2,6% (oko l6 000 zdravstvenih radnika godišnje u Srbiji). Smatra se daje prosečan rizik od transmisije HIV virusa u slučaju profesionalne izloženosti oko 0,094),3%, dok se rizik povećava u slučajevima perkutane povrede predmetima kontaminiranim krvlju inticirane osobe, dubokog uboda na iglu ili direktnog kontakta inficirane igle s arterijskim ili venskim krvnim sudom. Preuzeto: fusnota 2.
  3. 3. PREDLOG: Naš predlog je da se izmeni Pravilnik 0 imunizaciji i načinu zaštite lekovima i propisi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji regulišu izdavanje lekova tako što će se omogućiti da lekari mogu propisati terapiju (PEP) na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, kada su za to ispunjeni uslovi. Na taj način, omogućila bi se dostupnost ove preventivne mere za HIV, HBV i HCV infekciju u centrima u kojima se inače obavlja lečenje. Kao dodatnu meru trebalo bi usvojiti odgovarajući vodič za primenu PEP-a (Protokol za postekspozicionu profilaksu) kao smemicu za pomoć lekarima prilikom donošenja odluke da ponude PEP, kao i za unapređenje njene finansijske isplativosti. U razmatranje isplativosti ove mere trebalo bi uključiti ne samo korist od sprečavanja infekcije kod lica koja su bila izložena opasnosti, već i stvaranje bezbednijeg radnog okruženja naročito za zdravstvene radnike, smanjenje stigme i diskriminacije i veću brigu zdravstvenih radnika za osobe koje žive sa HIV- om (ili HBV i HCV), što će povećati prednosti od ulaganja u lečenje budući da su posvećeni zdravstveni radnici neophodni za efikasnu zdravstvenu zaštitu i unapređenje posvećenosti lečenju. Omogućavanje dostupnosti PEP-a ne sme da rezultira smanjenjem finansiranja ostalih preventivnih mera. S poštovanjem podnosi, za Udruženje građana Q-klub , . Nada Mićić, predsednik 1;, ._ , l f iz; / /áë

×