Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN
GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 37 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN.pptx (20)

Publicité

GAMIT NG WIKA SA LIPUNAN.pptx

 1. 1. GAMITNGWIKASALIPUNAN
 2. 2. LAYUNIN Matapos ang aralin, inaasahang maisagawa ng mga mag- aaral ang sumusunod: • Nabibigyang kahulugan ang mga komunikatibong gamit ng wika sa lipunan; at • Natutukoy ang iba’t ibang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng napanood na palabas sa telebisyon at pelikula.
 3. 3. PANIMULANGGAWAIN • Hulaan kung ano o sino ang may sabi ng mga sumusunod na linya. • Good Morning Teacher! • Anak, magsaing kana! • Can I take your order? • Bigyan ng jacket yan!
 4. 4. PANIMULANGGAWAIN • Hindi namin kayo tatantanan! • I shall return! • Di umano! • Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda.
 5. 5. GAMITNGWIKASALIPUNANAYONKAYHALLIDAY • Instrumental • Regulatori • Interaksyunal • Personal • Imahinatibo
 6. 6. M.A.K.HALLIDAY matatalakay ang mga gamit o tungkulin ng wika sa ating lipunan ayon kay M.A.K. Halliday na tutulong sa atin para malaman ang iba’t ibang paraan ng paggamit ng wika.
 7. 7. INSTRUMENTAL •Maisasakatupan ang pangangailanganngispiker.. •Mananipulang kapaligiranupangmaganapangmgadapat mangyari. •Nakatuonitosapagpapahayagng ninanaisupangitoay maibigay.
 8. 8. •Halimbawaayangpaghingingpagkain, inuminodikayaayangpaggawangliham aplikasyonolihampaanyaya.
 9. 9. REGULATORI •Gamit ng wika upang maimpluwensyahan ang kilos ng isang tao. Nakatuon ito sa pag uutos, sa pagpilit, at maging ang pakikiusap sa kapwa upang makuha ang ninanais.
 10. 10. •Hal.Panutosamgapagsusulito eksam,angmgabatasomgautosna ibinibigay.
 11. 11. INTERAKSYUNAL • Ginagamitditoangwikasapakikisalamuhasakapwaupang mabuoangpanlipunangugnayansapagitanng bawattao. • Angmatagumpaynakomunikasyonaynakasalalaysakaalaman sapaggamitng rejister,mgabiro,kaalamankultural, pormularyongpanlipunanetc.
 12. 12. HALIMBAWA •Pasalita:pangangamusta •Pasulat:lihampang-kaibigan
 13. 13. PERSONAL •Satungkulingitongwikaaynaipapahayagng indibidwalongispikerangkanyangmga nararamdaman,emosyon,personalidadoangknyang indibidwal.
 14. 14. HALIMBAWA •Pasalita:pormalodi –pormalna talakayan •Pasulat:lihamsapatnugot
 15. 15. IMAHINATIBO • Ito ang pinagkaiba ng mga Sistema ideyang likhang isip lamang. • Ang gamit ng tungkuling ito ang pagkwento tungkol sa mga Diwata, pagbibiro, o pagsulat ng tula, maikling kwento o nobela. • Ginagamit din dito ang wika upang makalikha ng mga imposibleng pangarap.
 16. 16. HALIMBAWA •Pasalita:pagtatanong •Pasulat:survey
 17. 17. HEURISTIK • Ang tungkuling ito ay karaniwang ginagamit sa pamamagitan ng pagtatanong upang mahikayat ang indibidwal na matuto ayon sa kanyang karanasan o karanasan ng iba at matuklasan ang kasagutan sa tanong. Ginamit dito ang mga tanog na bakit at paano.
 18. 18. HALIMBAWA •Pasalita:pag-uulat •Pasulat:balita sapahayagan
 19. 19. MARAMING SALAMAT!
 20. 20. MGAPARAAN NGWIKA • Emotive • Conative • Phatic • Referential • Metalingual • Poetic
 21. 21. 1.PAGPAPAHAYAG NGDAMDAMIN(EMOTIVE) • saklawnitoangpagpapahayag ngmgasaloobin,damdaminat emosyon.
 22. 22. 2.PANGHIHIKAYAT (CONATIVE) • itoayanggamitngwikaupang makahimokatmakaimpluwensya saiba sapamamagitanngpag–uutosat pakiusap.
 23. 23. 3.PAGSISIMULANGPAKIKIPAG–UGNAYAN(PHATIC) •Ginagamitangwikaupangmakipag –ugnayansakapwaat makapagsimulasausapan.
 24. 24. 4.PAGGAMIT BILANG SANGGUNIAN (REFERENTIAL) •Ipinapakitanitoanggamitngwikang nagmulasaaklatatibapangsangguniang pinagmulanngkaalamanupang magparatingngmensahe.
 25. 25. 5.PAGGAMITNGKURO–KURO(METALINGGUAL) •Ginagamitangwikasapamamagitan ng pagbibigay ngkomentaryosaisang kodigo atbatas.
 26. 26. 6.PATALINHAGA(POETIC) •Ipinapakita nitoanggamitngwikang nagmula saaklatatibapangsangguniang pinagmulan ngkaalamanupangmagparating ngmensahe.
 27. 27. ANGPAGTATAPOSNGMODYULDALAWA!

×