Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫סקר‬‫שביעות‬‫רצון‬‫של‬‫הקהילה‬‫האתיופית‬‫משירותי‬‫עיריית‬‫כפר‬
‫סבא‬‫ועיצות‬‫לשיפור‬(‫מאי‬2014).
‫הסקר‬‫כלל‬70‫משתתפים‬
‫...
0
10
20
30
40
50
60
70
80
‫כן‬ ‫לא‬
‫במועדון‬ ‫משתמש‬
‫במטבח‬ ‫מעוניין‬
0
10
20
30
40
50
60
70
‫כן‬ ‫לא‬
‫מרוצה‬ ‫אתה‬ ‫האם‬
‫גריסילה‬ ‫של‬ ‫מתפקודה‬?
‫בקהילה‬ ‫אחדות‬ ‫יוצרת‬ ‫אינה‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬.
‫המקום‬ ‫את‬ ‫מכבדת‬ ‫שאינה‬ ‫שמעתי‬.
‫הקשישים‬ ‫בקרב‬ ‫לבעיות‬ ‫גור...
‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫שלנו‬ ‫מהזמן‬ ‫לתרום‬ ‫מוכנים‬.
‫לקהילה‬ ‫שייך‬ ‫שהמועדון‬ ‫מרגישים‬ ‫כולם‬ ‫לא‬.
‫המועדון‬ ‫לצד‬ ‫מטבח‬ ...
‫ובתשלום‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫ללמד‬ ‫הקהילה‬ ‫לבני‬ ‫לאפשר‬!
(‫מבחוץ‬ ‫אנשים‬ ‫להביא‬ ‫במקום‬.)
‫נתניה‬ ‫עיריית‬ ‫מודל‬ ‫...
0
10
20
30
40
50
60
‫כן‬ ‫לא‬
‫מהתנהלות‬ ‫מרוצים‬ ‫האם‬
‫הועד‬?
0
10
20
30
40
50
60
70
‫כן‬ ‫לא‬
‫בבחירות‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬
‫חדשות‬?
‫בעיה‬–‫מהעירייה‬ ‫מידע‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫הקהילה‬ ‫מתושבי‬ ‫חלק‬,‫ומנהלי‬
‫התושבים‬ ‫לכל‬ ‫העירייה‬ ‫ושירותי‬ ‫המידע‬ ‫את...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

סקר שביעות רצון של הקהילה האתיופית משירות עיריית כפר סבא מאי 2014

496 vues

Publié le

הסקר ערך על ידי ד"ר ענת קלומל חברת מועצת העיר כפר סבא מטעם
סיעת תפו"ח גב' אתי הדנה חברת סיעת תפו"ח

הסקר כולל עיצות לטיפול ושיפור השירות.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

סקר שביעות רצון של הקהילה האתיופית משירות עיריית כפר סבא מאי 2014

 1. 1. ‫סקר‬‫שביעות‬‫רצון‬‫של‬‫הקהילה‬‫האתיופית‬‫משירותי‬‫עיריית‬‫כפר‬ ‫סבא‬‫ועיצות‬‫לשיפור‬(‫מאי‬2014). ‫הסקר‬‫כלל‬70‫משתתפים‬ ‫נערך‬‫ועובד‬‫על‬‫ידי‬‫ד‬"‫ר‬‫ענת‬‫קלומל‬-‫צוייג‬,‫חברת‬‫מועצת‬‫העיר‬ ‫מטעם‬‫סיעת‬‫תפו‬"‫ח‬‫וגב‬'‫אתי‬‫הדנה‬,‫חברת‬‫סיעת‬‫תפו‬"‫ח‬ ‫סיעת‬‫תפו‬"‫ח‬‫בראשות‬‫חבר‬‫המועצה‬‫וראש‬‫האופוזיציה‬‫יובל‬‫לוי‬
 2. 2. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫במועדון‬ ‫משתמש‬ ‫במטבח‬ ‫מעוניין‬
 3. 3. 0 10 20 30 40 50 60 70 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫מרוצה‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ ‫גריסילה‬ ‫של‬ ‫מתפקודה‬?
 4. 4. ‫בקהילה‬ ‫אחדות‬ ‫יוצרת‬ ‫אינה‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬. ‫המקום‬ ‫את‬ ‫מכבדת‬ ‫שאינה‬ ‫שמעתי‬. ‫הקשישים‬ ‫בקרב‬ ‫לבעיות‬ ‫גורמת‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬(‫זקני‬ ‫הקהילה‬.) ‫הסגד‬ ‫ביום‬ ‫לבעיות‬ ‫גורמת‬ ‫העירייה‬ ‫נציגת‬(‫חג‬.) ‫אותה‬ ‫מכירים‬ ‫שאינם‬ ‫קהילה‬ ‫חברי‬ ‫ישנם‬. ‫שלה‬ ‫היחס‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫יש‬. ‫רוח‬ ‫בגסות‬ ‫למבוגרים‬ ‫התייחסה‬ ‫בהם‬ ‫מקרים‬ ‫היו‬.
 5. 5. ‫לשפר‬ ‫כדי‬ ‫שלנו‬ ‫מהזמן‬ ‫לתרום‬ ‫מוכנים‬. ‫לקהילה‬ ‫שייך‬ ‫שהמועדון‬ ‫מרגישים‬ ‫כולם‬ ‫לא‬. ‫המועדון‬ ‫לצד‬ ‫מטבח‬ ‫לבנות‬ ‫צריך‬. ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ולהגדיל‬ ‫לצעירים‬ ‫קורסים‬ ‫לעשות‬ ‫המבוגרים‬. ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫ילמדו‬ ‫הקהילה‬ ‫שחברי‬. ‫הקהילה‬ ‫לועד‬ ‫בחירות‬ ‫לערוך‬ ‫יש‬. ‫ולא‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫המטרות‬ ‫לשם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫המועדון‬ ‫ניהול‬ ‫מסויימת‬ ‫קבוצה‬ ‫של‬. ‫לנו‬ ‫עוזר‬ ‫זה‬ ‫מאוחדים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬.
 6. 6. ‫ובתשלום‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫ללמד‬ ‫הקהילה‬ ‫לבני‬ ‫לאפשר‬! (‫מבחוץ‬ ‫אנשים‬ ‫להביא‬ ‫במקום‬.) ‫נתניה‬ ‫עיריית‬ ‫מודל‬ ‫את‬ ‫להעתיק‬ ‫אפשר‬. ‫לצעירים‬ ‫קורסים‬ ‫יותר‬ ‫לארגן‬.
 7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫מהתנהלות‬ ‫מרוצים‬ ‫האם‬ ‫הועד‬?
 8. 8. 0 10 20 30 40 50 60 70 ‫כן‬ ‫לא‬ ‫בבחירות‬ ‫מעוניין‬ ‫האם‬ ‫חדשות‬?
 9. 9. ‫בעיה‬–‫מהעירייה‬ ‫מידע‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫הקהילה‬ ‫מתושבי‬ ‫חלק‬,‫ומנהלי‬ ‫התושבים‬ ‫לכל‬ ‫העירייה‬ ‫ושירותי‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מעבירים‬ ‫אינם‬ ‫המועדון‬ ‫מהקהילה‬. ‫לדוגמה‬,‫עיניים‬ ‫לבדיקת‬ ‫רופא‬ ‫שירות‬,‫תמרורים‬ ‫הוראת‬.  ‫האתיופית‬ ‫הקהילה‬ ‫בקרב‬ ‫תרבותית‬ ‫רגישות‬ ‫קיימת‬,‫העייריה‬ ‫כן‬ ‫על‬ ‫שיוויוני‬ ‫באופן‬ ‫המידע‬ ‫בהנגשת‬ ‫לסייע‬ ‫צריכה‬.  ‫כן‬ ‫אם‬ ‫תתבקש‬ ‫העיר‬ ‫מועצת‬,‫כדלקמן‬ ‫להחליט‬: ‫האמהרית‬ ‫בשפה‬ ‫ניוזלטר‬ ‫הפקת‬. ‫ב‬ ‫הודעות‬ ‫העברת‬–SMS‫התושבים‬ ‫לכל‬(‫ברשת‬ ‫הנגשה‬ ‫שאין‬ ‫למי‬ ‫האינטרנט‬.) ‫הקהילה‬ ‫חלקי‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫הקהילה‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מנהיגים‬ ‫דרך‬ ‫המידע‬ ‫העברת‬. 

×