Contenu connexe

Similaire à Du må satse for å vinne! (20)

Du må satse for å vinne!

 1. Du MÅ satse for å vinne. Hvordan lykkes med digital markedsføring og salg? Ræder, 17. oktober 2018 Tore Berntsen Digitalleder.no MarkedsPartner AS
 2. KORT OM MARKEDSPARTNER Vi hjelper kundene til å nå sine forretningsmessige mål gjennom å levere strategiske løsninger innen digital markedsføring og salg -som genererer flere og bedre salgsmuligheter for kundene. Vi baserer våre tjenester på inbound marketing-filosofien.
 3. De fleste av oss har behov for å endre hvordan vi forholder oss til våre kunder
 4. For de fleste av oss betyr dette en endring på følgende områder • Kompetanse – Kunnskap om utnyttelse av digital markedsføring og salg • Strategi – Hvordan skal du tiltrekke deg de riktige kjøpergruppene, lykkes med salg og skape eksepsjonelle kundeopplevelser • Prosesser – Hvilke eksterne og interne prosesser vil påvirkes av kundenes atferdsendringer og tilgangen på ny teknologi • IT – Hvilke muligheter foreligger i bruk av IT for å støtte både eksterne og interne forretningsprosesser
 5. Start nå!
 6. First Movers er vinnere i en digital økonomi • First movers har dobbel så høy vekst som gjennomsnittet (McKinsey, 2018) • Risikoen er lav • Inkrementell utvikling • Digitale løsninger muliggjør billige eksperimenter • Sikrer kundeinnsikt tidligere enn konkurrentene • Attraktiv arbeidsplass – Tar i bruk ny teknologi – Innovativ
 7. “Companies rarely die from moving too fast, and they frequently die from moving too slowly.” Reed Hastings, sept 18, 2011
 8. Etablere en strategi som er tilpasset den digitale økonomien
 9. Vi starter med å definere og kartlegge personas* • Hva blir målgruppene målt på? • Hvilke ambisjoner har de? • Hvilke utfordringer har de? • Hvem rådfører de seg med? • Hvilke digitale kanaler er de på? • Hva leser de? • Hva slags tone of voice passer? • Hva særpreger bedriftene de jobber i? Toppleder TrineØkonomisjef Øystein Styreleder Steinar Salgssjef Sissel *) Våre viktigste kontaktsegmenter
 10. Dernest analyserer vi kjøpsprosessen - kundereisen ERKJENNELSE EVALUERING BESLUTNING Kjøperen identifiserer en utfordring eller behov Har definert behovet tydelig og har bestemt seg for å gjøre noe med det Har bestemt seg for løsning og skal velge leverandør Eksempel Vi har for lite nysalg Selgerne har for dårlige verktøy Skal vi velge HubSpot eller SalesForce?
 11. Hvilket innhold skal vi bruke på de ulike digitale kanaler til å nå personas i de ulike fasene? • Kunnskapsartikler? • Temasider; «Avtalerett fra A til Å» • Video kommer for fullt • Sosiale medier kan gi meget god effekt • Interaktivt innhold gir gode muligheter til engasjement og datafangst • Innhold må være relevant for målgruppene • Skal gi svar på de problemstillinger de har
 12. Dernest legger vi en kanalstrategi Avis Magasin TV Radio Banner Audience targeting Retargeting Adwords Medieomtale Partnermedier Sosial medieomtale Diskusjonsforum Brosjyre Kundemagasin DM-utsendelse Web Blogg Epost Sosial medieside Betalte Fortjente Eide Analoge Digitale Telemarketing Dørsalg Vareprøver Word of Mouth Anbefaling Butikk Kundemøte Befaring Personlige Billig Middels Dyrt
 13. Definerer krav til integrasjoner • Alltid integrert med nettsidene – Digitale skjemaer – Landingssider – Temasider • Alltid integrert med blogg • Alltid integrert med sosiale medier • Noen ganger integrert med – Butikkdatasystemer – Nettbutikker – Økonomisystemer – Fagsystemer
 14. Ut av prosessen kommer overordnede krav til teknisk løsning
 15. Velg en riktig digital plattform for markedsføring og salg
 16. Hva kjennetegner en god digital plattform for markedsføring og salg? • Dekker alle kundefaser og –prosesser i en og samme standardløsning • En - 1 - database med all relevant sanntids kundeinformasjon • Funksjonalitet du kan vokse med (Basis, Middels og Avansert) • Hyppig lansering av ny funksjonalitet • Voksende økosystem • Lett å integrere med andre systemer • God dekning i markedet • Håndtere sikkerhet og GDPR
 17. Velg riktig implementeringsstrategi
 18. Er det på kundeopplevelse eller våre interne prosesser vi bør starte? Siloer og kompleksitet • Produktdrevet • Lite integrerte systemer og prosesser • Lav datakvalitet • Mangler viktig styringsinformasjon Integrert kundeopplevelse • Kunden får en integrert opplevelse til tross for komplekse systemer og prosesser • God design og godt brukergrensesnitt • Mobiltilpasset Industrialisert • Integrerte systemer og prosesser • Høy datakvalitet • Automatiserte oppgaver • Plug & Play-varer og tjenester Digitalisert • Både innovativ og kosteffektiv • Sanntidsinformasjon • Data er av strategisk verdi • Eksepsjonell kundeopplevelse • Modulær og agil Operasjonell effektivitet Øke operasjonell effektivitet Tradisjonell Transformert Kundeopplevelse Øke Net Promoter Score Tradisjonell Transformert
 19. Ulike veier til å bli en digitalisert/fremtidsklar virksomhet Siloer og kompleksitet • Produktdrevet • Lite integrerte systemer og prosesser • Lav datakvalitet • Mangler viktig styringsinformasjon Integrert kundeopplevelse • Kunden får en integrert opplevelse til tross for komplekse systemer og prosesser • God design og godt brukergrensesnitt • Mobiltilpasset Industrialisert • Integrerte systemer og prosesser • Høy datakvalitet • Automatiserte oppgaver • Plug & Play varer og tjenester Digitalisert • Både innovativ og kosteffektiv • Sanntidsinformasjon • Data er av strategisk verdi • Eksepsjonell kundeopplevelse • Modulær og agil Operasjonell effektivitet Øke operasjonell effektivitet Tradisjonell Transformert Kundeopplevelse Øke Net Promoter Score Tradisjonell Transformert 1 2 3 4
 20. Digitalisering er lønnsomt! Siloer og kompleksitet • Produktdrevet • Lite integrerte systemer og prosesser • Lav datakvalitet • Mangler viktig styringsinformasjon Integrert kundeopplevelse • Kunden får en integrert opplevelse til tross for komplekse systemer og prosesser • God design og godt brukergrensesnitt • Mobiltilpasset Industrialisert • Integrerte systemer og prosesser • Høy datakvalitet • Automatiserte oppgaver • Plug & Play varer og tjenester Digitalisert • Både innovativ og kosteffektiv • Sanntidsinformasjon • Data er av strategisk verdi • Eksepsjonell kundeopplevelse • Modulær og agil Operasjonell effektivitet Øke operasjonell effektivitet Tradisjonell Transformert Kundeopplevelse Øke Net Promoter Score Tradisjonell Transformert -4% -5% +5% +16%* *) 16%-poeng bedre res enn bransjesnitt Kilde: Sloan Management Review, Winter 2018.
 21. Bruk standardløsning som et prinsipp!
 22. Hvor lang tid tar det å implementere en digital kundeplattform?
 23. Hvor lang tid tar det å implementere en digital plattform? • Kun CRM: 1 til 3 måneder avhengig av krav til integrasjoner og datakvalitet på gammelt system • Komplett for alle kundefaser og med digitalt innhold: 3 til 6 mnd • Kan starte raskt med CRM for å gi selgerne en kick start
 24. Hvilke resultater kan dere oppnå?
 25. «Hva er en forretningsmodell?»
 26. Resultatene dere kan oppnå avhenger av • Hvor digitale er målgruppene? • Hvor komplisert er det dere selger? • Hvor vanskelig er det for kundene å orientere seg? • Hvor mange alternativer har kundene? • Hvor mye er dere villig til å bruke på – Digitalt innhold – Søkemotoroptimalisering – Automatisering
 27. Det er fullt mulig å generere flere tusen leads over en treårsperiode Native-kampanje i DN.no LinkedIn-deling av innholdstilbud1. utsendelse til eks. base
 28. Oppsummert • Start nå – det lønner seg! • Etablere en markeds- og salgsstrategi tilpasset den digitale økonomien • Velg en riktig digital plattform – ikke bruk tid på detaljerte kravspesifikasjoner • Velg riktig implementeringsstrategi • Bruk standardløsninger som et prinsipp • Start gjerne med en enkel basisløsning – der skoen trykker mest
 29. Takk for meg!