Publicité

DIGITALISERING & BYGGBRANSCHEN

2 Mar 2017
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(19)

Similaire à DIGITALISERING & BYGGBRANSCHEN(20)

Publicité

DIGITALISERING & BYGGBRANSCHEN

 1. DIGITALISERING & BYGGBRANSCHEN
 2. Anders Kammenhed • mail anders.kammenhed@afconsult.com • Telefon 070-379 08 40 Nicholas Alvén • Mail nicholas.alven@afconsult.com • Telefon 010-505 73 37
 3. innovation by experience
 4. ÅF grundades 1895 och är idag ett ingenjörs- och konsultföretag inom energi, industri och infrastruktur. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen. I KORTHET
 5. • Idag har ÅF ca 8 500 medarbetare. • Nettoomsättningen per år är ca 10 MDSEK. • ÅF har kontor i mer än 30 länder världen över. Under 2015 utförde ÅF projekt i mer än 100 länder runt om i världen. SNABBA FAKTA
 6. Fordon Försvar Energi & Kraft Infrastruktur Life Science & Läkemedel Livsmedel Tillverkning Process Fastigheter Telekom & IKT VERKSAMHETSOMRÅDEN
 7. PROCESS LIFE SCIENCE, LIVSMEDEL OCH LÄKEMEDEL ENERGI & KRAFT FORDON TELEKOM OCH IKT FASTIGHETER TILLVERKNING INFRASTRUKTUR FÖRSVAR HUMAN RETAIL FACTORIES VEHICLES OUTSIDEHOME OFFICES WORKSITES CITIES X X X X X X X XX X XX X X X XX XXXXXX XXXXXX XXX ÅF´s verksamhet mappad mot de viktigaste användningsområdena för IoT enligt McKinsey
 8. Agenda INLEDNING & PRESENTATION AGENDA NULÄGESBESKRIVNING BYGGBRANSCHEN VARFÖR ÄR VI HÄR? DIGITALISERING - VAD ÄR DET? HUR GÖR DU SKILNAD – DIGITAL TRANSFORMATION AVSLUTNING
 9. NULÄGESBESKRIVNING Hur jobbar man idag?
 10. Värderingar, vision & mission
 11. organisation
 12. processer
 13. Infrastruktur
 14. Data & analys
 15. Erbjudande & intäktsmodell
 16. Varför är vi här?
 17. Digitaliseringen kommer förändra branschen Om du anammar digitaliseringen kommer du ha en stor fördel gentemot dina branschkollegor och får ökade möjligheter att göra karriär Vi vill med den här föreläsningen ge dig några verktyg för att lyckas med det Varför är vi här
 18. DIGITALISERINGVad är det?
 19. För snart 100 år sedan såg de första datorerna dagens ljus. Några decennier senare kunde forskare förmå dem att kommunicera med varandra och läsa av enkla saker i deras omgivning. Idag är de tekniska begränsningarna utsuddade. Datorer är små som sandkorn, kan läsa av alla fysiska aspekter och på ett ögonblick kommunicera jorden runt.
 20. Saker, djur och människor är en del av den digitala världen och den digitala världen är en del av allt.
 21. Informationen från en sensor kan ge upphov till oändligt antal tjänster En tjänst behöver bara information från en sensor
 22. Digitalisering är rent tekniskt en process där allt blir en del av det digitala systemet. Men man brukar prata om tre faser inom digitalisering • Teknik • Produkter och tjänster • Beteenden
 23. ”Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025.” Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:19) ”Our central finding is that the hype may actually understate the full potential of the IoT.” McKinsey
 24. EU satsar 500 miljarder på digitalisering till 2021. Vi går från 5 till 50 miljarder uppkopplade saker på 5 år. 2025 genereras 20 % av Sveriges BNP av digitala tjänster. Det är mer än det totala värdet av handeln idag. Över 90 % av det värde digitaliseringen skapar består av tjänster eller tillfaller slutanvändaren
 25. The big question is about what is not digital
 26. Digitalisering handlar om människor och deras behov
 27. Det digitala systemet är vår tids urbana system Digitalisering är processen när allting blir en del av det digitala systemet och det digitala systemet blir en del av allt.
 28. Det digitala systemets första princip är livskvalité
 29. Digitala agenda för Vellinge kommun 2016 – 2020 ska ta tillvara den Vision som finns övergripande för Vellinge kommun, ” Bästa möjliga livskvalité – för dig!”. Digital agenda för Vellinge kommun 2016-2020
 30. Varför är det viktigt att veta att allt handlar om livskvalité?
 31. Förändringsförmåga, principer och värderingar genererar riktningen Utvecklingen går fort och paradigmskiften sker kontinuerligt. Det som var rätt igår behöver inte vara rätt imorgon. Digitalisering är inte ett mål i sig, däremot kan digitala lösningar förändra förutsättningarna för en hel bransch. Förmågan att kontinuerligt ta rätt förändringsbeslut är viktigare än att hålla fast vid vad du gör eller hur du gör det.
 32. "the capacity (1) to sense and shape opportunities and threats, (2) to seize opportunities, and (3) to maintain competitiveness through enhancing, combining, protecting, and, when necessary, reconfiguring the business enterprise's intangible and tangible assets." David J. Teece
 33. Det är viktigare att vara bekväm med att gårdagens beslut är fel än att beslutet i sig var rätt
 34. “People don´t buy what you do, they buy why you do it.”
 35. DIGITAL TRANSFORMATION Hur gör du din organisation mer digital?
 36. Digital transformation Digital transformation är de anpassningar ett företag gör för att vara konkurrenskraftigt i en digitaliserad värld
 37. INKREMENTELL INNOVATION STRUKTURELL INNOVATION DISRUPTIV INNOVATION Innovation Små stegvisa förbättringar inom existerande verksamhet och erbjudande. Förbättringar i ex. teknik eller processer som har stor påverkan på en del av eller hela värdenätverket. Ny teknik och nya affärsmodeller som bryter ner existerande marknader och värdenätverk samtidigt som de skapar nya. DEFINITION AV INNOVATION En innovation är en ny lösning som används i praktiken och som förbättrar intäkts eller kostnadssidan i ett bolag, det vill säga ökar konkurrenskraften.
 38. Förändringsledning DEFINITION AV FÖRÄNDRINGSLEDNING Tillvägagångssättet för att skapa kraft och förmågor hos individer så att de och organisationen går från ett nuläge till ett önskat framtida läge. KOTTERS 8-STEGSPROCESS FÖR FÖRÄNDRING 1. Få till stånd en känsla av att det är viktigt och bråttom (a sense of urgency). 2. Sätt samman en styrgrupp 3. Ta fram en vägledande vision 4. Förmedla visionen 5. Möjliggör handlingskraft 6. Skapa snabba vinster 7. Bevara momentum och bredda omfattningen 8. Förankra förändringen i kulturen
 39. Värderingar, vision, mission och Strategi
 40. what why
 41. organisation
 42. En organisationskultur som präglas av förändringsvilja och en stor öppenhet
 43. processer
 44. INNOVATION / BESLUT PLANERING / DESIGN AVVECKLINGPRODUKTION FÖRVALTNING ANVÄNDNING KONSUMTION INNOVATION / BESLUT PLANERING / DESIGN PRODUKTION FÖRVALTNING ANVÄNDNING KONSUMTION AVVECKLING KRETSLOPP SOM PROCESS
 45. IT - infrastruktur
 46. INNOVATION DESIGN / PLANNING RECYCLINGPRODUCTION CONSUMPTION / USE How digital transformation impact the life cycle of buildings. DEFINIE NEEDS DEFINE SOLUTION IMPLEMENT SOLUTION USE SOLUTION RECYCLE MATERIAL IDEAS POSSIBILITIES THREATS TRENDS PLANS BLUE PRINTS FUNKTIONS CAPABILITIES VALUES SETTINGS REQUIREMENTS DESIGN MANUFACTORING DELIVERY RAW MATERIALS ASEMBLY INSPECTION INSPECTION STATUS MAINTENANCE USE COLLECTION RECYCKLING RAWMATERIALS DELIVERY
 47. Data och information istället för dokument Behovsanpassa – verktyg och information Kontroll, flexibilitet och snabbhet
 48. Data & analys
 49. Realtidsanalys Användarsammanhang, krav, design, genomförande, förvaltning Automatiserat
 50. Erbjudande & intäktsmodell
 51. Delningsekonomi är inte bara ”product as a service” Korsvisa synergier sker på alla nivåer från användarsammanhang till informationskälla. Varje del är en potentiell produkt eller tjänst
 52. • Ingen samsyn på digitalisering och digital transformation • Att inte ha bestämt sig • Avsaknad av vision • För stort fokus på förvaltning • Fokus på vad i stället för hur • Digitala specialister före digitala generalister • Företagets miljö begränsar digitaliseringen • Avdelningar i silor • Beslut fattas inte baserat på fakta • Ledningen lever inte som man lär Tio fällor att undvika
 53. FRÅGOR?
 54. Tack!
Publicité