Workshopledning 2013

Anders Lindh
Anders LindhMongara AB
Moment 1
• DEL 1 – Förbereda, dig själv och deltagare
• Vad är en workshop ?
• Varför workshop istället för andra metoder
• Workshopledare och deltagaransvar
• Individer och kompetenser
http://anderslindh.wordpress.com
@anderslindh
Anders.Lindh@mongara.se
www.mongara.se
INTRO
Du deltar säkert i massor av workshops och ibland
tänker du:
Vi ska ta fram nya idéer och det är alldeles tyst. Du
känner att ni är nere i detaljer som inte hör hemma på
detta möte.
Måste han eller hon vara med, dom e ju så negativa!
Du tittar på processkartan och känner inte igen dig,
trots att du jobbat med denna process i många år.
Har du varit med om något av detta?
DEL 1 – Förbereda, dig själv och deltagare
Vad är en workshop ?

Varför workshop istället för andra metoder
Workshopledare och deltagaransvar
Individer och kompetenser
Skapa förutsättningar och stämning
Egenskaper och profiler
DEL 1 – Förbereda, dig själv och
deltagare
De kommer inte ihåg vad du sa,
däremot kommer de att minnas
känslan som du förmedlade.
Ordet
Ordet
Rösten
Ordet
Rösten
Kroppsspråket
Våga stå i
centrum och
sluta gömma dig
bakom
PowerPoint!
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Inom utbildningsområdet är en workshop en träningssession som kan
pågå under flera dagar. Det betonar problemlösning, påtaglig praktisk
övning och kräver att deltagarna är involverade. Sammankomst,
lektioner och möten kan bli workshop när det åtföljs av en praktisk
demonstration.
Inom vetenskap och forskning definieras en workshop som ett möte
kring ett fokuserat tema med ett begränsat antal deltagare, som
särskilt inbjudits på grund av kompetens för att aktivt diskutera ett
problem vid forskningsfronten. Det kan finnas särskilt vidtalade
inledare, men även de andra deltagarna förväntas vara aktiva i en
workshop. Ibland kan ett mindre antal rena åhörare accepteras, t.ex.
yngre lokala forskare. Workshop är uttryckligen ett vetenskapligt
arbetsmöte.
Kreativitet
eller
insamling
Ett demokratiskt arbetssätt
• Deltagarna är experterna
• Ledaren styr processen
• Ta vara på gruppens olika
kompetenser
• Låt alla komma till tals
Vad är svårt med workshops?
Det går fort nu!
www.svenskbensinhandel.se
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
En samling kompetenta individer
blir inte med automatik en bra och
effektiv arbetsgrupp.
RITA
FÖRDELNINGSKURVAN
PÅ
BLÄDDERBLOCK
Tvärtom-workshop
Hur ska vi göra för att få så dåligt
resultat som möjligt?
Förbereda
Genomföra
Följa upp
Förbereda
Mål & resultat!
Deltagare

Facilitator/ws-ledare
Agenda
Plan för uppföljning
Genomföra

En öppen och fri diskussion utan att tappa
fokus på den röda tråden.
RITA PÅ BB
PERSONLIGHETER
OCH
PROFILER
Sammanfattning

Producenten

Administratören

- vill få jobbet gjort snabbt
- behov av att nå resultat
- ingen uppvärmning utan ”pang
på”
- kunskap för att nå resultat
- en ”doer”
- ej strateg

- ordning och reda
- välorganiserad
- noggrann
- följer regler

Entreprenören

Integratören

- analyserar omgivningen
- analyserar företaget
- ser framåt
- strateg, innovatör
- åstadkommer förändringar
- villig att ta risker
- kreativa visionärer

- skapar samförstånd
- en god lyssnare
- lyhörd
- kan ”läsa” människor
- får andra att växa
- distans till sig själv
När vi är som bäst

Producenten

Administratören

Objektiv, självsäker, praktisk
Beslutsam, rak, bestämd
Konkurrerande, resultatinriktad
Målinriktad, organiserad, krävande
Stadig, oberoende, stark, drivande

Noggrann, tålig, betänksam
Objektiv, flitig, specifik
Rationell, konsekvent, pålitlig
Logisk, genomtänkt, stadig
Metodisk, praktisk, ihärdig

Entreprenören

Integratören

Självständig, nyskapande, snabb
Sällskaplig, spännande, idealistisk
Fantasirik, entusiastisk, humoristisk
Underhållande, intuitiv, frispråkig
Öppen, modig, rolig

- Personlig, lojal, pålitlig
Öppen, villig, trevlig, spontan
Informell, vänlig,varm
Omtänksam, noggrann, lugn
Avspänd, hänsynstagande
När vi är som sämst

Producenten
Arrogant, kortsiktig, abrupt
Förmäten, tvär, hård, enkelsidig
Tvärsäker, högdragen, sluten
Otålig, impulsiv, aggressiv
Kall, risktagande, okänslig

Entreprenören
Orealistisk, manipulerande, diffus
Förvirrande, stressad, förhastad
Lättretlig, flyktig, drömmande
Fladdrig, hetsig, odisciplinerad
Tvärsäker, överdriven, dominant

Administratören
Obeslutsam, inskränkt, överkritisk
Omständlig, petig, malande
Tråkig, byråkrat, överanalyserande
Okänslig, oengagerad,
avståndstagande
Pedantisk, fantasilös, kylig

Integratören
Subjektiv, uppoffrande,
överbeskyddande
Ja-sägare, känslig, traditionsbunden
Beroende, feg, osäker
Foglig, långsam, medlöpare
Slösar med tid, förändringsobenägen
Workshopledare
• Gör en checklista inför workshopen
• Se till att deltagare kommer förberedda
• Välj tid och lokal
• Kreativa material och verktyg
• Riskanalys
Tre saker
1. Utgå inte bara från sakkompetens
2. Använd Powerpoint till de de ska
3. Skapa känsla
DEL 2 – Genomföra, styra och leda
Styra och leda

Gruppen och förväntningar
Konkreta verktyg för workshopledning och
processkartläggning
Att förankra mål för en workshop och
process modellering
Beslutsfattande – att komma i mål och fatta
beslut
DEL 2 – Genomföra, styra och leda
Workshopledning 2013
Röda tråden mot mål
•
•
•
•
•
•

Starta rätt (förväntningar)
Tidschema
Introducera övningar & återrapportera
Var lyhörd
Lyssna, samla & strukturera
Avsluta med en sammanfattning
Vilken är wsledarens roll?
Vilka roller har
deltagarna?
Håll fokus
• Notera sidospår och (just nu)
irrelevanta diskussioner vid sidan av
• Se till att ha gruppen med dig (minns
spelplanen)
• Sammanfatta diskussionen för samla
ihop och gå framåt
Fatta beslut &
komma i mål
Workshopledaren stöttar
och uppmuntrar gruppen
• Leda arbetet framåt och hjälpa
gruppen att behålla fokus på syfte och
mål.
• Leda gruppen mot resultat.
• Stödja och uppmärksamma alla
deltagare att delta och ansvara för
helheten.
Knyt ihop säcken
• Sammanfatta hela dagen, även
igenom de parkerade frågorna.
• Kommande steg, vad behöver tas om
hand.
• Ansvariga!
Vad kan hända?
- att hantera det oväntade
och byta riktning
Engagera & stimulera
•
•
•
•
•
•
•
•

Ställ öppna frågor (vad undrar gruppen)
Returnera frågor
Var tyst
Gör en snabb undersökning, typ håller alla med?
Gå vidare och diskutera en idé från en deltagare
Omformulera frågeställningarna
Hitta en annan vinkel
Låt en av deltagarna summera
Erkänna konflikter & skapa insikt
• Workshopen eller arbetssättet ifrågasätts
Var tydlig med syfte och mål, fokusera på resultatet man vill
uppnå och planen
• Gruppen fastnad i detaljdiskussioner
Fråga hur diskussionen bidrar till syfte och mål, parkera frågan
och gå vidare
• Någon/några dominerar
Aktivera, bjud in alla att bidra, ge uppmärksamhet till alla
• Personliga konflikter
Fokusera på mötets syfte och mål, engagera resten av gruppen
• Gruppen tappar fokus, förvirring uppstår
Ta en paus, sammanfatta och hitta andra angreppsvinklar
Kreativitet
eller
insamling
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Problemlösning med
slumpordslista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycket kvar i tuben/burken när den är ”tom”
Ingen plats för jackor på biografer, inte popcorn heller för den delen…
Svårt att förvara linser om man sover över hos någon
Måste man ha både tvättmedel och sköljmedel? Det är ju så jobbigt med två flaskor!!!
Kan inte filofaxen bli bättre? Tar så mycket plats för så lite funktion!
Hur kan man veta om köttet i frysen tinat när det varit strömavbrott?
Det blir alltid trångt och stökigt i garderoben.
Ett paraply tar mycket plats och man blir ändå blöt när det regnar mycket. Finns det
ingen smidigare lösning?
Sladdar ligger alltid i en enda röra. Går det inte att reda upp i röran?
Varför är det så jobbigt att vakna på morgonen? För att inte tala om att ta sig ur sängen. Hur
kan det bli lättare?
Att städa, diska och tvätta landar inte högt på rolighetsskalan för många. Kan det göras
roligare/enklare?
Den udda strumpan som alltid finns i tvättmaskinen
Ordlistan
1. Sax
2. Filofax
3. TV
4. Blyertspenna
5. Stol
6. Flaska
7. Papper
8. Högtalare
9. Pärm
10. Kartong
11. Telefon
12. Kopp
13. Radio
14. Väska
15. Lampa

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Bok
Film
Skåp
Boll
Visitkort
Suddgummi
Kaffeautomat
Overhead
Båt
Bord
Fönster
Tavla
Gata
Skor
Nagellack

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Flygplan
Såg
Sked
Dator
Servett
Affisch
Askfat
Soptunna
Cykel
Skruvmejsel
Tåg
Kulspetspenna
Handtag
Skrivare
Duk

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Luftballong
Scanner
Hylla
Krok
Soffa
Skidor
Kamera
Låda
Bil
Anslagstavla
Gardin
Solarium
Sockerbit
Raket
Hink
Workshopledning 2013
Alecta och AMF börjar med
pensionsrådgivning till alla företag
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra
gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio
lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id
velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat
volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero.
Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer.

Bankerna satsar hårdare på
tjänstepensioner
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Morbi commodo, ipsum sed
pharetra gravida, orci magna
rhoncus neque, id pulvinar
odio lorem non turpis.

Avdrag för tjänstepensioner
tas bort !
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Morbi
commodo, ipsum sed
pharetra gravida, orci
magna rhoncus neque, id
pulvinar odio lorem non
turpis. Nullam sit amet
enim. Suspendisse id

Den allmänna pensionen höjs
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci
magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis.
. Nullam sit amet enim. Suspendisse id
En påstridig kund vill ha ett arbete utfört och vill få pris och en
tid för när arbetet kan utföras.

Hur ska vi agera?
GUL; Jag ber att få återkomma till kunden för att kunna lämna
säkrare uppgifter.
RÖD; Jag ger kunden en preliminär uppskattning och är tydlig
med att det är en uppskattning.
Tre saker
1. Målet med din ws.
2. Använda din P-ruta
3. Dialog och delsummera
http://anderslindh.wordpress.com
Anders.Lindh@mongara.se
@anderslindh
www.mongara.se
DEL 3 – Följa upp och
dokumentera en
workshop
Hur dokumentera och
följa upp, visualisering
Att gå vidare i
utvecklingen
Följa upp
•
•
•
•

Dokumentera och sammanställ resultat
Analysera och utvärdera
Kommande steg?
Ansvariga!
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Workshopledning 2013
Dokumentation
• Dator - Sammanfatta i excel, notisar,
brunpapper, tavla, blädderblock.
• Gula lappar på blädderblock.
• Ett blädderblock med öppna frågor, idéer,
Tre saker
1. Blanda text och bilder
2. Lägg sammanfattningen först
3. Hur går vi vidare?
Checklista
Förberedelser
• Fastställ målbild med
uppdragsgivare.
• Fundera på om eller hur du
kan mäta resultatet
• Skapa agenda och
aktiviteter för motivation.
Checklista
Genomförande
• Säkerställ att alla ser målet.
• Använda din P-ruta.
• Återkoppla dialogen och
delsummera löpande
Checklista
Uppföljning
• Gör dokumentationen läsbar
• Skicka dokumentation snarast
efter genomförandet.
• Följ gärna upp dokumentation
med deltagarna.
http://anderslindh.wordpress.com
Anders.Lindh@mongara.se
@anderslindh
www.mongara.se
Workshopledning 2013
1 sur 70

Recommandé

Framgångsrika workshops unionen par
Framgångsrika workshops unionenFramgångsrika workshops unionen
Framgångsrika workshops unionenMarie Westling
807 vues21 diapositives
Att Skapa En Workshop par
Att Skapa En WorkshopAtt Skapa En Workshop
Att Skapa En WorkshopOla Janson
3.4K vues14 diapositives
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2 par
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2Framgångsrika workshops unionen bildspel 2
Framgångsrika workshops unionen bildspel 2Marie Westling
813 vues20 diapositives
Workshop -- Uppgift par
Workshop -- UppgiftWorkshop -- Uppgift
Workshop -- UppgiftOla Janson
792 vues14 diapositives
Gisela Bäcklander forskare via KTH par
Gisela Bäcklander forskare via KTHGisela Bäcklander forskare via KTH
Gisela Bäcklander forskare via KTHEvensify
293 vues17 diapositives
"Men vi kör ju typ scrum" par
"Men vi kör ju typ scrum""Men vi kör ju typ scrum"
"Men vi kör ju typ scrum"Sebastian Appler Olsson
570 vues30 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Google campus presentation 15 jan 2013 par
Google campus presentation  15 jan 2013Google campus presentation  15 jan 2013
Google campus presentation 15 jan 2013ClevelandLLP
400 vues31 diapositives
Fördjupning workshop linked in chalmers industriteknik par
Fördjupning workshop linked in chalmers industriteknikFördjupning workshop linked in chalmers industriteknik
Fördjupning workshop linked in chalmers industriteknikPeter Tilling
1.2K vues31 diapositives
Intellectual Property Workshop par
Intellectual Property WorkshopIntellectual Property Workshop
Intellectual Property WorkshopIPObusiness
514 vues140 diapositives
Intellectual property par
Intellectual propertyIntellectual property
Intellectual propertySWF
1.2K vues117 diapositives
MarknadsföRing Och Spel 1 par
MarknadsföRing Och Spel  1MarknadsföRing Och Spel  1
MarknadsföRing Och Spel 1Ola Janson
542 vues39 diapositives
Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st... par
Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st...Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st...
Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st...How to Web
818 vues51 diapositives

En vedette(14)

Google campus presentation 15 jan 2013 par ClevelandLLP
Google campus presentation  15 jan 2013Google campus presentation  15 jan 2013
Google campus presentation 15 jan 2013
ClevelandLLP400 vues
Fördjupning workshop linked in chalmers industriteknik par Peter Tilling
Fördjupning workshop linked in chalmers industriteknikFördjupning workshop linked in chalmers industriteknik
Fördjupning workshop linked in chalmers industriteknik
Peter Tilling1.2K vues
Intellectual Property Workshop par IPObusiness
Intellectual Property WorkshopIntellectual Property Workshop
Intellectual Property Workshop
IPObusiness514 vues
Intellectual property par SWF
Intellectual propertyIntellectual property
Intellectual property
SWF1.2K vues
MarknadsföRing Och Spel 1 par Ola Janson
MarknadsföRing Och Spel  1MarknadsföRing Och Spel  1
MarknadsföRing Och Spel 1
Ola Janson542 vues
Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st... par How to Web
Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st...Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st...
Vlad Micu, Head of Studio Critical Force Entertainment - The complete game st...
How to Web818 vues
Connecta Event: Identifing the value for business in moving to Windows Azure ... par ConnectaDigital
Connecta Event: Identifing the value for business in moving to Windows Azure ...Connecta Event: Identifing the value for business in moving to Windows Azure ...
Connecta Event: Identifing the value for business in moving to Windows Azure ...
ConnectaDigital528 vues
Quantiply Scotland: Getting Investment Ready Workshop par Quantiply
Quantiply Scotland: Getting Investment Ready WorkshopQuantiply Scotland: Getting Investment Ready Workshop
Quantiply Scotland: Getting Investment Ready Workshop
Quantiply240 vues
User Story Mapping: Konsten att dela upp kravbilden på "rätt" sätt par Christophe Achouiantz
User Story Mapping: Konsten att dela upp kravbilden på "rätt" sättUser Story Mapping: Konsten att dela upp kravbilden på "rätt" sätt
User Story Mapping: Konsten att dela upp kravbilden på "rätt" sätt
Story Mapping in a Nutshell par VersionOne
Story Mapping in a NutshellStory Mapping in a Nutshell
Story Mapping in a Nutshell
VersionOne37.4K vues
User Story Mapping in Practice par Steve Rogalsky
User Story Mapping in PracticeUser Story Mapping in Practice
User Story Mapping in Practice
Steve Rogalsky74.6K vues
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017 par Drift
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 20173 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
3 Things Every Sales Team Needs to Be Thinking About in 2017
Drift492.7K vues
How to Become a Thought Leader in Your Niche par Leslie Samuel
How to Become a Thought Leader in Your NicheHow to Become a Thought Leader in Your Niche
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel1.6M vues

Similaire à Workshopledning 2013

Varberg LIA uppdrag 10 december par
Varberg LIA uppdrag 10 decemberVarberg LIA uppdrag 10 december
Varberg LIA uppdrag 10 decemberIngela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
780 vues38 diapositives
Lyckas med projekt kick-offen par
Lyckas med projekt kick-offenLyckas med projekt kick-offen
Lyckas med projekt kick-offenSilvana Balcanovic
3.6K vues11 diapositives
Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011) par
Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011)Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011)
Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011)Folkpartiet Liberalerna
389 vues25 diapositives
Utbildning interaktiva moten par
Utbildning interaktiva motenUtbildning interaktiva moten
Utbildning interaktiva motenInteraktiva Möten
289 vues25 diapositives
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerKUB-projektet
407 vues11 diapositives
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerKUB-projektet
387 vues11 diapositives

Similaire à Workshopledning 2013(20)

Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011) par Folkpartiet Liberalerna
Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011)Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011)
Presentation Effektiva och inspirerande möten (Liberalt riksmöte 2011)
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Uppsala - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet407 vues
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Karlstad - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet387 vues
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids par Malinspplugg
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
SKUAfortsättning observationer träff 1 fritids
Malinspplugg6.1K vues
160226 modul1 usd600 par imljh
160226 modul1 usd600160226 modul1 usd600
160226 modul1 usd600
imljh417 vues
Dokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer par KUB-projektet
Dokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationerDokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
Dokumentation från Falun - Temadag 1 i spåret för lärande organsiationer
KUB-projektet394 vues
Net 21 lärande akk par fralof
Net 21 lärande akkNet 21 lärande akk
Net 21 lärande akk
fralof476 vues
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering. par Leventa AB
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.
Leventa AB16 vues
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering. par Leventa AB
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.
Leventa AB19 vues
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering. par Leventa AB
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.
Konferens utomlands - onödig lyx eller smart investering.
Leventa AB20 vues

Workshopledning 2013

 • 1. Moment 1 • DEL 1 – Förbereda, dig själv och deltagare • Vad är en workshop ? • Varför workshop istället för andra metoder • Workshopledare och deltagaransvar • Individer och kompetenser
 • 3. INTRO Du deltar säkert i massor av workshops och ibland tänker du: Vi ska ta fram nya idéer och det är alldeles tyst. Du känner att ni är nere i detaljer som inte hör hemma på detta möte. Måste han eller hon vara med, dom e ju så negativa! Du tittar på processkartan och känner inte igen dig, trots att du jobbat med denna process i många år. Har du varit med om något av detta?
 • 4. DEL 1 – Förbereda, dig själv och deltagare Vad är en workshop ? Varför workshop istället för andra metoder Workshopledare och deltagaransvar Individer och kompetenser Skapa förutsättningar och stämning Egenskaper och profiler
 • 5. DEL 1 – Förbereda, dig själv och deltagare
 • 6. De kommer inte ihåg vad du sa, däremot kommer de att minnas känslan som du förmedlade.
 • 10. Våga stå i centrum och sluta gömma dig bakom PowerPoint!
 • 15. Inom utbildningsområdet är en workshop en träningssession som kan pågå under flera dagar. Det betonar problemlösning, påtaglig praktisk övning och kräver att deltagarna är involverade. Sammankomst, lektioner och möten kan bli workshop när det åtföljs av en praktisk demonstration. Inom vetenskap och forskning definieras en workshop som ett möte kring ett fokuserat tema med ett begränsat antal deltagare, som särskilt inbjudits på grund av kompetens för att aktivt diskutera ett problem vid forskningsfronten. Det kan finnas särskilt vidtalade inledare, men även de andra deltagarna förväntas vara aktiva i en workshop. Ibland kan ett mindre antal rena åhörare accepteras, t.ex. yngre lokala forskare. Workshop är uttryckligen ett vetenskapligt arbetsmöte.
 • 17. Ett demokratiskt arbetssätt • Deltagarna är experterna • Ledaren styr processen • Ta vara på gruppens olika kompetenser • Låt alla komma till tals
 • 18. Vad är svårt med workshops?
 • 23. En samling kompetenta individer blir inte med automatik en bra och effektiv arbetsgrupp.
 • 25. Tvärtom-workshop Hur ska vi göra för att få så dåligt resultat som möjligt?
 • 28. Genomföra En öppen och fri diskussion utan att tappa fokus på den röda tråden.
 • 31. Sammanfattning Producenten Administratören - vill få jobbet gjort snabbt - behov av att nå resultat - ingen uppvärmning utan ”pang på” - kunskap för att nå resultat - en ”doer” - ej strateg - ordning och reda - välorganiserad - noggrann - följer regler Entreprenören Integratören - analyserar omgivningen - analyserar företaget - ser framåt - strateg, innovatör - åstadkommer förändringar - villig att ta risker - kreativa visionärer - skapar samförstånd - en god lyssnare - lyhörd - kan ”läsa” människor - får andra att växa - distans till sig själv
 • 32. När vi är som bäst Producenten Administratören Objektiv, självsäker, praktisk Beslutsam, rak, bestämd Konkurrerande, resultatinriktad Målinriktad, organiserad, krävande Stadig, oberoende, stark, drivande Noggrann, tålig, betänksam Objektiv, flitig, specifik Rationell, konsekvent, pålitlig Logisk, genomtänkt, stadig Metodisk, praktisk, ihärdig Entreprenören Integratören Självständig, nyskapande, snabb Sällskaplig, spännande, idealistisk Fantasirik, entusiastisk, humoristisk Underhållande, intuitiv, frispråkig Öppen, modig, rolig - Personlig, lojal, pålitlig Öppen, villig, trevlig, spontan Informell, vänlig,varm Omtänksam, noggrann, lugn Avspänd, hänsynstagande
 • 33. När vi är som sämst Producenten Arrogant, kortsiktig, abrupt Förmäten, tvär, hård, enkelsidig Tvärsäker, högdragen, sluten Otålig, impulsiv, aggressiv Kall, risktagande, okänslig Entreprenören Orealistisk, manipulerande, diffus Förvirrande, stressad, förhastad Lättretlig, flyktig, drömmande Fladdrig, hetsig, odisciplinerad Tvärsäker, överdriven, dominant Administratören Obeslutsam, inskränkt, överkritisk Omständlig, petig, malande Tråkig, byråkrat, överanalyserande Okänslig, oengagerad, avståndstagande Pedantisk, fantasilös, kylig Integratören Subjektiv, uppoffrande, överbeskyddande Ja-sägare, känslig, traditionsbunden Beroende, feg, osäker Foglig, långsam, medlöpare Slösar med tid, förändringsobenägen
 • 34. Workshopledare • Gör en checklista inför workshopen • Se till att deltagare kommer förberedda • Välj tid och lokal • Kreativa material och verktyg • Riskanalys
 • 35. Tre saker 1. Utgå inte bara från sakkompetens 2. Använd Powerpoint till de de ska 3. Skapa känsla
 • 36. DEL 2 – Genomföra, styra och leda Styra och leda Gruppen och förväntningar Konkreta verktyg för workshopledning och processkartläggning Att förankra mål för en workshop och process modellering Beslutsfattande – att komma i mål och fatta beslut
 • 37. DEL 2 – Genomföra, styra och leda
 • 39. Röda tråden mot mål • • • • • • Starta rätt (förväntningar) Tidschema Introducera övningar & återrapportera Var lyhörd Lyssna, samla & strukturera Avsluta med en sammanfattning
 • 40. Vilken är wsledarens roll? Vilka roller har deltagarna?
 • 41. Håll fokus • Notera sidospår och (just nu) irrelevanta diskussioner vid sidan av • Se till att ha gruppen med dig (minns spelplanen) • Sammanfatta diskussionen för samla ihop och gå framåt
 • 43. Workshopledaren stöttar och uppmuntrar gruppen • Leda arbetet framåt och hjälpa gruppen att behålla fokus på syfte och mål. • Leda gruppen mot resultat. • Stödja och uppmärksamma alla deltagare att delta och ansvara för helheten.
 • 44. Knyt ihop säcken • Sammanfatta hela dagen, även igenom de parkerade frågorna. • Kommande steg, vad behöver tas om hand. • Ansvariga!
 • 45. Vad kan hända? - att hantera det oväntade och byta riktning
 • 46. Engagera & stimulera • • • • • • • • Ställ öppna frågor (vad undrar gruppen) Returnera frågor Var tyst Gör en snabb undersökning, typ håller alla med? Gå vidare och diskutera en idé från en deltagare Omformulera frågeställningarna Hitta en annan vinkel Låt en av deltagarna summera
 • 47. Erkänna konflikter & skapa insikt • Workshopen eller arbetssättet ifrågasätts Var tydlig med syfte och mål, fokusera på resultatet man vill uppnå och planen • Gruppen fastnad i detaljdiskussioner Fråga hur diskussionen bidrar till syfte och mål, parkera frågan och gå vidare • Någon/några dominerar Aktivera, bjud in alla att bidra, ge uppmärksamhet till alla • Personliga konflikter Fokusera på mötets syfte och mål, engagera resten av gruppen • Gruppen tappar fokus, förvirring uppstår Ta en paus, sammanfatta och hitta andra angreppsvinklar
 • 52. Problemlösning med slumpordslista • • • • • • • • • • • • • Mycket kvar i tuben/burken när den är ”tom” Ingen plats för jackor på biografer, inte popcorn heller för den delen… Svårt att förvara linser om man sover över hos någon Måste man ha både tvättmedel och sköljmedel? Det är ju så jobbigt med två flaskor!!! Kan inte filofaxen bli bättre? Tar så mycket plats för så lite funktion! Hur kan man veta om köttet i frysen tinat när det varit strömavbrott? Det blir alltid trångt och stökigt i garderoben. Ett paraply tar mycket plats och man blir ändå blöt när det regnar mycket. Finns det ingen smidigare lösning? Sladdar ligger alltid i en enda röra. Går det inte att reda upp i röran? Varför är det så jobbigt att vakna på morgonen? För att inte tala om att ta sig ur sängen. Hur kan det bli lättare? Att städa, diska och tvätta landar inte högt på rolighetsskalan för många. Kan det göras roligare/enklare? Den udda strumpan som alltid finns i tvättmaskinen
 • 53. Ordlistan 1. Sax 2. Filofax 3. TV 4. Blyertspenna 5. Stol 6. Flaska 7. Papper 8. Högtalare 9. Pärm 10. Kartong 11. Telefon 12. Kopp 13. Radio 14. Väska 15. Lampa 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Bok Film Skåp Boll Visitkort Suddgummi Kaffeautomat Overhead Båt Bord Fönster Tavla Gata Skor Nagellack 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Flygplan Såg Sked Dator Servett Affisch Askfat Soptunna Cykel Skruvmejsel Tåg Kulspetspenna Handtag Skrivare Duk 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Luftballong Scanner Hylla Krok Soffa Skidor Kamera Låda Bil Anslagstavla Gardin Solarium Sockerbit Raket Hink
 • 55. Alecta och AMF börjar med pensionsrådgivning till alla företag Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id velit vitae ligula volutpat condimentum. Aliquam erat volutpat. Sed quis velit. Nulla facilisi. Nulla libero. Vivamus pharetra posuere sapien. Nam consectetuer. Bankerna satsar hårdare på tjänstepensioner Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Avdrag för tjänstepensioner tas bort ! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. Nullam sit amet enim. Suspendisse id Den allmänna pensionen höjs Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Morbi commodo, ipsum sed pharetra gravida, orci magna rhoncus neque, id pulvinar odio lorem non turpis. . Nullam sit amet enim. Suspendisse id
 • 56. En påstridig kund vill ha ett arbete utfört och vill få pris och en tid för när arbetet kan utföras. Hur ska vi agera? GUL; Jag ber att få återkomma till kunden för att kunna lämna säkrare uppgifter. RÖD; Jag ger kunden en preliminär uppskattning och är tydlig med att det är en uppskattning.
 • 57. Tre saker 1. Målet med din ws. 2. Använda din P-ruta 3. Dialog och delsummera
 • 59. DEL 3 – Följa upp och dokumentera en workshop Hur dokumentera och följa upp, visualisering Att gå vidare i utvecklingen
 • 60. Följa upp • • • • Dokumentera och sammanställ resultat Analysera och utvärdera Kommande steg? Ansvariga!
 • 64. Dokumentation • Dator - Sammanfatta i excel, notisar, brunpapper, tavla, blädderblock. • Gula lappar på blädderblock. • Ett blädderblock med öppna frågor, idéer,
 • 65. Tre saker 1. Blanda text och bilder 2. Lägg sammanfattningen först 3. Hur går vi vidare?
 • 66. Checklista Förberedelser • Fastställ målbild med uppdragsgivare. • Fundera på om eller hur du kan mäta resultatet • Skapa agenda och aktiviteter för motivation.
 • 67. Checklista Genomförande • Säkerställ att alla ser målet. • Använda din P-ruta. • Återkoppla dialogen och delsummera löpande
 • 68. Checklista Uppföljning • Gör dokumentationen läsbar • Skicka dokumentation snarast efter genomförandet. • Följ gärna upp dokumentation med deltagarna.