Publicité
xarxes.pdf
xarxes.pdf
xarxes.pdf
xarxes.pdf
Publicité
xarxes.pdf
xarxes.pdf
xarxes.pdf
xarxes.pdf
xarxes.pdf
Publicité
xarxes.pdf
Prochain SlideShare
Xarxes informatiques Xarxes informatiques
Chargement dans ... 3
1 sur 10
Publicité

Contenu connexe

Publicité

xarxes.pdf

  1. XARXES INFORMÀTIQUES Andrea Márquez, 4tA
  2. ÍNDEX: Introducció ...............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica:...................................................................................................2 Router...................................................................................................................................2 Targeta de xarxa ...................................................................................................................2 Switch...................................................................................................................................3 Cables de xarxa.....................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats:..............................................................................3  Cable coaixal:.............................................................................................................4  Cable de fibra óptica:.................................................................................................4  El mitjà sense fil. WIFI................................................................................................4 Arquitectura de xarxa ...............................................................................................................5  Bus................................................................................................................................5  Anell..............................................................................................................................5  Estrella..........................................................................................................................5  Cel·lular.........................................................................................................................6 Configuració de la xarxa............................................................................................................6  Adreça Mac...................................................................................................................6  Adreça IP.......................................................................................................................6 Sistemes operatius....................................................................................................................7  Windows.......................................................................................................................7  Linux .............................................................................................................................7  Mac Os..........................................................................................................................7
  3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 2 Parts d’una xarxa informàtica: Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador.
  5. 3 Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida. Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch emb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent:  Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables.
  6. 4  Cable coaixal: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl.lica que evita les transferències.  Cable de fibra óptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitja més ràpid però també el més car.  El mitjà sense fil. WIFI. La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
  7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formes una xarxa informàtica es poden interconectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són:  Bus Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell.  Estrella Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són més utilitzades. És l’arquitectura que ho ha a l’institut.
  8. 6  Cel·lular La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil. Configuració de la xarxa  Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un número que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat per el fabricant. Adreça física:  Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host. Adreça IPv4:
  9. 7 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes més utilitzats són:  Windows  Linux  Mac Os
  10. 8 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb el codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep
Publicité