Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Advokatas Andrius Iškauskas
Vilnius, 2016-09-28
Asmens duomenų apsauga:
NAUJASIS ES REGLAMENTAS
Šiame dokumente esanti informacija negali būti laikoma teisine
konsultacija ir jos pagrindu neturi būti priimami jokie spr...
• Asmens duomenys
– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta
arba kurio tapatybę galima nustatyt...
• Duomenų tvarkymas
– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operac...
Duomenų valdytojas
Asmuo, kuris vienas arba
drauge su kitais nustato
asmens duomenų
tvarkymo tikslus ir
priemones.
Termino...
Data protection by
design
Savęs įsivertinimas
(self assesment)
Atskaitomumas
(accountability)
Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų
laikomasi visų kitų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų
laikomas...
Atskaitomybės principas apima:
• reikiamos dokumentacijos parengimą,
• poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimą
• išan...
“Pritaikytoji duomenų apsauga”
• Kurdamas, vystydamas, pasirinkdamas sistemas,
gamintojas ir užsakovas turi atsižvelgti į ...
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
• Išankstinės konsultacijos su VDAI
• Elgesio kodeksai
• Sertifikavimas
• Duomenų t...
• Skirtas įvertinti ir sumažinti atitikties spragas
• Daromas, kai „asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti
didelis pavojus...
• Reikia iš anksto, prieš pradedant tvarkyti duomenis,
konsultuotis su VDAI, jei padarius poveikio vertinimą
nustatoma, ka...
VDAI Duomenų subjektui
• Per 72 val. nuo sužinojimo*
• Nurodo:
• pažeidimo pobūdį,
• apytikslį skaičių,
• pasekmes,
• prie...
• Valdytojas turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną
(DAP ), jei:
– duomenis tvarko valdžios institucija arba įstaiga;
– ...
Įvertinkite esamą situaciją
Ar esate duomenų
valdytojas, ar
tvarkytojas
Kokius asmens
duomenis valdote
Kokiais tikslais
va...
• Parenkite vidines tvarkas ir procedūras:
– Pažeidimų prevencijai
– Informavimui apie pažeidimus
– Pažeidimų pasekmių šal...
• Kurdami, vystydami ir įsigydami IT sistemas kelkite jiems
asmens duomenų apsaugos reikalavimus
• Nustatykite papildomas ...
• Parenkite asmens duomenų tvarkymo taisykles
• Apmokykite personalą
• Atlikite poveikio vertinimą
• Konsultuokitės su VDA...
Advokatas Andrius Iškauskas
AAA LAW
J. Jasinskio g. 16 A, LT-01112, Vilnius
Tel. (8 5) 252 6676, faks. (8 5) 252 6670
el. ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Naujasis ES asmens duomenų apsaugos reglamentas

Naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas kelią daug klausimų duomenų valdytojams ir tvarkytojams? Ką reikės keisti? Kokius naujus dokumentus suskubti rengti? Kokia atsakomybė už pažeidimus?
Šioje prezentacijoje - svarbiausios naujienos.

 • Soyez le premier à commenter

Naujasis ES asmens duomenų apsaugos reglamentas

 1. 1. Advokatas Andrius Iškauskas Vilnius, 2016-09-28 Asmens duomenų apsauga: NAUJASIS ES REGLAMENTAS
 2. 2. Šiame dokumente esanti informacija negali būti laikoma teisine konsultacija ir jos pagrindu neturi būti priimami jokie sprendimai. Šis dokumentas skirtas tik pradiniam susipažinimui su jame išdėstyta informacija ir jo sudarytojams nekyla atsakomybė už informacijos išsamumą, pakankamumą, tikslumą ir teisingumą.
 3. 3. • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; – VISKAS: • vardas ir pavardė, • asmens kodas, • buvimo vietos duomenys, • interneto identifikatorius, • vienas ar keli fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai, • kt. Terminologija
 4. 4. • Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija, pvz.: Terminologija • rinkimas, • įrašymas, • rūšiavimas, • sisteminimas, • saugojimas, • adaptavimas ar keitimas, • išgava, • susipažinimas, • naudojimas, • atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, • sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, • apribojimas, • ištrynimas arba sunaikinimas
 5. 5. Duomenų valdytojas Asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Terminologija Duomenų tvarkytojas Asmuo, kuris asmens duomenis tvarko valdytojo vardu. Kompanija pasamdo kitą įmonę tvarkyti pirmosios buhalteriją ir darbo užmokestį. Buhalteriją tvarkanti įmonė bus duomenų tvarkytojas, nes tikslus nustatė pirmoji kompanija Savivaldybė drauge su policija įdiegia stebėjimo kameras ir drauge jomis naudojasi. Kadangi abi nusprendžia, kaip bus tvarkomi duomenys, abi yra duomenų tvarkytojai
 6. 6. Data protection by design Savęs įsivertinimas (self assesment) Atskaitomumas (accountability)
 7. 7. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi visų kitų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi Kiti (seni) principai: • teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas • tikslo apribojimo principas • duomenų kiekio mažinimo principas • tikslumo principas • saugojimo trukmės apribojimo principas • vientisumo ir konfidencialumo principas Atskaitomybės principas
 8. 8. Atskaitomybės principas apima: • reikiamos dokumentacijos parengimą, • poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimą • išankstines konsultacijas su VDAI • duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą • „data protection by design and by default“ principo įgyvendinimą Atskaitomybės principas
 9. 9. “Pritaikytoji duomenų apsauga” • Kurdamas, vystydamas, pasirinkdamas sistemas, gamintojas ir užsakovas turi atsižvelgti į duomenų apsaugą, pvz.: – tvarkymo tikslų apribojimą, – tvarkomų duomenų minimizavimą, – pseudonimų suteikimą, – galimybės duomenų subjektui stebėti tvarkymą suteikimą – duomenų apsaugą Data protection by design
 10. 10. • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas • Išankstinės konsultacijos su VDAI • Elgesio kodeksai • Sertifikavimas • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai Atitikties dokumentacija
 11. 11. • Skirtas įvertinti ir sumažinti atitikties spragas • Daromas, kai „asmenų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus“, ypač: – kai naudojamos naujos technologijos, – atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus – Kai priimami sprendimai, darantys teisinį poveikį duomenų subjektui – Tvarkomi specialūs duomenys – Sistemingai ir stambu mastu stebima vieša vieta Poveikio vertinimas
 12. 12. • Reikia iš anksto, prieš pradedant tvarkyti duomenis, konsultuotis su VDAI, jei padarius poveikio vertinimą nustatoma, kad tvarkant duomenis kiltų didelis pavojus, jei duomenų valdytojas nesiimtų priemonių pavojui sumažinti. • Konsultuodamasis duomenų valdytojas VDAI nurodo: – Tikslai ir priemonės – Apsaugos priemonės – Poveikio vertinimą • VDAI gali pateikti rekomendacijas Išankstinės konsultacijos
 13. 13. VDAI Duomenų subjektui • Per 72 val. nuo sužinojimo* • Nurodo: • pažeidimo pobūdį, • apytikslį skaičių, • pasekmes, • priemones, kurių ėmėsi • Dokumentuoja visus pažeidimus ir priemones, kurių ėmėsi • Duomenų subjektui praneša, kai „gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms “ • Nurodo „aiškia ir paprasta kalba“ : • pažeidimo pobūdį • pasekmes, • priemones, kurių ėmėsi • Pranešimo nereikia, jei: • užtikrino, kad nekiltų pavojus (pvz. duomenys buvo užšifruoti) • tai pareikalautų neproporcingų pastangų Pranešimas apie pažeidimą
 14. 14. • Valdytojas turi paskirti duomenų apsaugos pareigūną (DAP ), jei: – duomenis tvarko valdžios institucija arba įstaiga; – pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymas, dėl kurio reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebimi duomenų subjektai; – pagrindinė veikla yra specialių kategorijų duomenų tvarkymas dideliu mastu. • DAP turi turėti žinių • DAP gali būti vidinis arba išorinis • Įmonių grupės gali turėti bendrą DAP Duomenų apsaugos pareigūnas
 15. 15. Įvertinkite esamą situaciją Ar esate duomenų valdytojas, ar tvarkytojas Kokius asmens duomenis valdote Kokiais tikslais valdote asmens duomenis Kokiais pagrindais valdote asmens duomenis Ar perduodate į kitas valstybes Ar pateikiate informaciją
 16. 16. • Parenkite vidines tvarkas ir procedūras: – Pažeidimų prevencijai – Informavimui apie pažeidimus – Pažeidimų pasekmių šalinimui Pasirenkite pažeidimams
 17. 17. • Kurdami, vystydami ir įsigydami IT sistemas kelkite jiems asmens duomenų apsaugos reikalavimus • Nustatykite papildomas sąlygas IT sistemų pirkimui • Sukurkite IT sistemų naudojimo taisykles Siekite PbD
 18. 18. • Parenkite asmens duomenų tvarkymo taisykles • Apmokykite personalą • Atlikite poveikio vertinimą • Konsultuokitės su VDAI • Paskirkite DAP • Parenkite / prisijunkite prie elgesio kodeksų • Sertifikuokitės Pasirenkite atskaitomybei
 19. 19. Advokatas Andrius Iškauskas AAA LAW J. Jasinskio g. 16 A, LT-01112, Vilnius Tel. (8 5) 252 6676, faks. (8 5) 252 6670 el. paštas: a.iskauskas@AAALaw.EU Ačiū

×