Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Cele dydaktyczne
Cele dydaktyczne
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx (20)

Plus par Aneta Kobylarek (16)

Publicité

Plus récents (20)

Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem.pptx

 1. 1. Autoprezentacja- zarządzanie wizerunkiem
 2. 2. Uczestnicy zajęć: osoby dorosłe, nieduże grupy (6-8 osób). Wymagania wstępne: uczestnicy przynoszą na zajęcia przedmiot, który ma dla nich znaczenie (jest szczególnie ważny, przywołuje ważne wspomnienia) Czas zajęć: 3 h Pomoce/środki dydaktyczne: projektor, kamera (albo smartfon), pendrive’y; 2 duże arkusze papieru, markery
 3. 3. Cel główny: Wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności dotyczące autoprezentacji
 4. 4. Cele operacyjne  Wiedza: Uczestnik warsztatów wie czym jest autoprezentacja; jakie są cechy skutecznej autoprezentacji (prawdziwość, selektywność, czytelność); jakie są podstawowe taktyki autoprezentacji; jakie są pułapki autoprezentacyjne.  Kompetencje i umiejętności: Uczestnik warsztatów potrafi w sposób etyczny stosować podstawowe taktyki autoprezentacji, dostrzega źródła porażek autoprezentacyjnych, potrafi odróżnić zachowania autoprezentacyjne od zachowani manipulacyjnych.
 5. 5. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 1. Czynności organizacyjno - porządkowe Powitanie, zapoznanie z celami lekcji. Pytania: -Czym jest autoprezentacja? -Proszę podać przykłady (opisać sytuacje) stosowania autoprezentacji Dyskusja 20 min. Przedstawić nietypowe zachowania autoprezentacyjne (o ile nie zostały wymienione przez uczestników) jak np. mycie rąk.
 6. 6. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 2. Zapoznanie i omówienie treści zajęć Nauczyciel przedstawia najważniejsze zagadnienia dot. autoprezentacji: • Definicja autoprezentacji (Leary, Goffman) • Cechy autoprezentacji (Szmajke) • Taktyki autoprezentacji (Leary) • Znaczenie kontekstu społecznego, kulturowego dla autoprezentacji (Leary) Wykład 30 min. Środki dydaktyczne: projektor, prezentacja multimedialna
 7. 7. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 3. Zintegrowanie nowych wiadomości z umiejętnościami już nabytymi i ich systematyzacja Uczniowie podają przykłady stosowania poszczególnych taktyk autoprezentacyjnych, zastanawiają się nad kontekstem etycznym działań autoprezentacyjnych, podają przykłady porażek autoprezentacyjnych Dyskusja 20 min.
 8. 8. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 4. Utrwalanie nowych wiadomości i umiejętności poprzez próby ich stosowania w nowych sytuacjach I. Uczniowie przygotowują krótką (3 min) autoprezentację wybierając jedną z możliwości: • Opowiadają o sobie w kontekście ważnego dla nich przedmiotu, który prezentują uczestnikom • Opowiadają o sobie wybierając jeden z proponowanych tematów: - Moje zainteresowania -Mój idealny weekend - Trzy najważniejsze momenty z mojego życia - Ważna osoba w moim życiu II. Uczestnicy przedstawiają swoje autoprezentacje Ćwiczenia praktyczne 60 min. Środki dydaktyczne: Przedmioty przygotowane przez uczestników; Kamera/ smartfon (lista tematów może być zmodyfikowana przez prowadzącego)
 9. 9. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 5. Kontrola opanowania nowych wiadomości i umiejętności Uczestnicy wspólnie omawiają poszczególne autoprezentacje. Zastanawiają się nad: -mocną stroną autoprezentacji -elementami, nad którymi warto popracować -technikami stosowanymi przez autoprezentera -pułapkami, które mogą się pojawić Dyskusja 30 min. W zależności od dysponowanego czasu: 1.można obejrzeć i omówić nagrania autoprezentacji 2.można omówić autoprezentację bezpośrednio po jej przedstawieniu
 10. 10. Tok lekcji Opis zadania Metoda realizacji zadania Czas Uwagi organizacyjno- metodyczne 6. Podsumowanie i zakończenie zajęć I. Uczestnicy w sposób losowy są podzieleni na dwie grupy oraz opracowują jeden z przedzielonych tematów: 1) Co zrobić by autoprezentacja była skuteczna? 2) Co zrobić by uniknąć porażek autoprezentacyjnych? II. Uczestnicy przedstawiają swoje pomysły i na koniec zajęć dostają nagrania swoich autoprezentacji, można również nagrać ich omówienie. Burza mózgów 20 min. Środki dydaktyczne: plakat, markery, pendrive’y.
 11. 11. Literatura:  Leary, M. (2007). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.  A., Szmajke (1999). Autoprezentacja maski pozy miny. Olsztyn: Ursa Consulting  Goffman, E., (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: PIW.
 12. 12. Opracowanie graficzne: Wiktoria Matras Autor : dr Luba Ślósarz Prezentacja powstała w ramach realizacji Projektu 2020-1-PL01-KA104-079997, program ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pt. Level up. PROJEKT LUB PUBLIKACJA ODZWIERCIEDLAJĄ JEDYNIE STANOWISKO ICH AUTORA I KOMISJA EUROPEJSKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NICH ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ

×