Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

BATAYANG KAALAMAN SA WIKA.pptx

 1. Aralin 1 Ang Mga Batayang Kaalaman sa Wika
 2. Kahulugan Ng Wika Ayon kay: Henry Gleason (mula sa Austero et al. 1999) Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Bernales et al. (2002) Ang wika ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal.
 3. Alfonso O. Santiago (2003) Wika ang sumasalamin sa mga mithiin, lunggati, pangarap, damdamin, kaisipan o saloobin, pilosopiya, kaalaman at karunungan, moralidad, paniniwala, at mga kaugalian ng tao sa lipunan. UP Diksiyonaryong Filipino (2001) Ang wika ay lawas ng mga salita at sistema ng paggamit sa mga ito na laganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyong pangkultura at pook na tinatahanan. Kahulugan Ng Wika
 4. Sa pangkalahatan… Ano nga ba ang wika? Ang wika ay kabuuan ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog na binibigkas o sinasalita at ng mga simbolong isinusulat. Bawat bansa ay may sariling wikang nagbibigkis sa damdamin at kaisipan ng mga mamamayan nito. Kahulugan Ng Wika
 5. Kahalagahan ng Wika Isa sa mga pangunahing gamit o kahalagahan ng wika ang pagiging instrumento nito sa komunikasyon. Mahalaga ang wika sa pagpapanatili, pagpapayabong, at pagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng tao. Kapag may sariling wikang ginagamit ang isang bansa, nangangahulugang ito ay malaya at may soberanya.
 6. Kahalagahan ng Wika Wika ang nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman. Mahalaga ang wika bilang lingua franca o bilang tulay para magkausap at magkaunawaan ang iba’t ibang grupo ng taong may kani-kaniyang wikang ginagamit. Hindi matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagtalastasan at pakikipagugnayan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa.
 7. Kalikasan ng Wika Ang wika ay may masistemang balangkas. Ang wika ay arbitraryo. Ginagamit ang wika ng pangkat ng mga taong kabilang sa isang kultura.
 8. Dalawang Opisyal na Wika – Filipino at Ingles Gagamitin ang Filipino bilang opisyal na wika sa pag-akda ng mga batas at mga dokumento ng pamahalaan. Gagamitin naman ang Ingles bilang isa pang opisyal na wika ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa mga banyagang nasa Pilipinas at sa pakikipagkomunikasyon sa iba’t ibang bansa sa daigdig.

Notes de l'éditeur

 1. Bago ang talakayan, ipasagot sa mga mag-aaral ang mga aktibidad sa Balik-Tanaw at Lusong-Kaalaman.
 2. Lunggati – ambisyon; hiling Lawaas - koleksyon
 3. Pagkaraan ay ilahad ang kahulugan ng wika batay sa kahulugan ng wika na makikita sa huling talata.
 4. Pagkaraan ay ilahad ang kahulugan ng wika batay sa kahulugan ng wika na makikita sa huling talata.
 5. Pagkatapos ng talakayan ay maaari nang ipagawa sa mga mag-aaral ang mga susunod na mga aktibidad na nasa worktext.
Publicité