Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

(Dr HA) FDA Approves Hyftor (Sirolimus) for facial Angiofibromas with Tuberous Sclerosis complex / Bs Võ Hoàng Anh

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

(Dr HA) FDA Approves Hyftor (Sirolimus) for facial Angiofibromas with Tuberous Sclerosis complex / Bs Võ Hoàng Anh

Télécharger pour lire hors ligne

(Dr HA) FDA Approves Hyftor (Sirolimus) for facial Angiofibromas with Tuberous Sclerosis complex / Bs Võ Hoàng Anh
(Dr HA) FDA chấp thuận Hyftor (Sirolimus) dùng để điều trị U xơ mạch ở mặt liên quan với Xơ cứng củ / Bác sĩ Võ Hoàng Anh

(Dr HA) FDA Approves Hyftor (Sirolimus) for facial Angiofibromas with Tuberous Sclerosis complex / Bs Võ Hoàng Anh
(Dr HA) FDA chấp thuận Hyftor (Sirolimus) dùng để điều trị U xơ mạch ở mặt liên quan với Xơ cứng củ / Bác sĩ Võ Hoàng Anh

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Dr HA - Bác sĩ Võ Hoàng Anh (20)

Plus récents (20)

Publicité

(Dr HA) FDA Approves Hyftor (Sirolimus) for facial Angiofibromas with Tuberous Sclerosis complex / Bs Võ Hoàng Anh

  1. 1. Hyftor (Sirolimus Gel) Dr HA – Bs Võ Hoàng Anh
  2. 2. Hyftor (Sirolimus Gel) Dr HA – Bs Võ Hoàng Anh The FDA approved Noblepharma America’s Hyftor (Sirolimus Gel 0.2%), a topical gel used to treat facial angiofibromas with tuberous sclerosis complex (TSC) in patients aged 6 years and older. TCS is an autosomal genetic disorder that causes benign tumors to develop in various organs, primarily the brain, eyes, heart, kidneys, skin, and lungs. The US approval of Hyftor is a significant milestone for Nobelpharma. Not only is this our first FDA approval, but it is also the first ever FDA-approved topical treatment for facial angiofibroma associated with tuberous sclerosis complex.
  3. 3. Hyftor (Sirolimus Gel) Dr HA – Bs Võ Hoàng Anh FDA đã chấp thuận thuốc bôi Noblepharma America’s Hyftor (Sirolimus Gel 0.2%) dùng để điều trị U xơ mạch ở mặt liên quan với Xơ cứng củ (XCC) ở bệnh nhân từ 6 tuổi trở lên. XCC là rối loạn NST thường gây u lành tính ở nhiều cơ quan, thường ở não, mắt, tim, thận, da, và phổi. Sự chấp thuận cho Hyftor không chỉ là cột mốc quan trọng của Nobelpharma, mà còn là thuốc bôi đầu tiên được FDA chấp thuận để điều trị U xơ mạch ở mặt liên quan với Xơ cứng củ.

×