Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

2017 03-01 aswoensdag

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 33 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Similaire à 2017 03-01 aswoensdag (20)

Plus par ann Vantomme (20)

Publicité

Plus récents (20)

2017 03-01 aswoensdag

 1. 1. ASWOENSDAG VIERING
 2. 2. Lieve boetseerder, trek mij uit de klei.
 3. 3. Gelukkig de mens die niet gaat naar de plaats waar onrecht wordt beraamd. Gelukkig wie niet het pad kiest van de aanstokers van het kwaad. Gelukkig wie niet zit in de kring van de verwaanden met hun grootspraak maar die wel genoegen vindt in de leefregels van de Ene en zijn aanwijzingen zoekt dag en nacht.
 4. 4. Zo iemand is als een boom die zijn wortels uitstrekt tot in de waterbedding en vrucht draagt op zijn tijd, een boom die altijd groen is. Wat zo iemand doet, Het zal gedijen. Psalm 1
 5. 5. Wees hier aanwezig, woord ons gegeven, dat ik u horen mag met hart en ziel. Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
 6. 6. Jeremia 18
 7. 7. Onder de stolp vandaan van veilige tradities, in weer en wind, in angst en twijfel, tegenstroming. Aangesproken, opgeroepen, door Gods adem voortgedreven, om te doen wat nog niet kan, te zeggen wat nog niet mag. Om met ieder die het ook wil wagen in te stappen in wat Jezus voorhad. Is dat niet de keuze, de keuze waarvoor wij staan?
 8. 8. Uit al te enge kerkverbanden losgewikkeld, zoals een Lazarus bevrijd uit al wat naar dood riekt. Levensecht nabij geworden, mee verstrengeld en verweven. Als een netwerk een nieuw verbond, een weerwerk van onderuit, om partij te kiezen voor wie arm is, ongehoorde feiten aan te klagen. Is dat niet de keuze, de keuze waarvoor wij staan?
 9. 9. Drijvend op bruut geweld, kapotgeslagen dromen, spannen wij draden tussen mensen, werelddelen. Basis vormen, samen delen, taal en teken weer gegeven, tot een standpunt waarop je bouwt, een liefde die veel verdraagt. En in ‘t hart van het gebeuren leven waar de toekomst al is meegegeven. Is dat niet de keuze, de keuze waarvoor wij staan?
 10. 10. Ergens een vonk, een vuur is bij ons aangeslagen, al ligt het onder sintels vlug begraven. Luisterscherp, profetisch kijken, God vermoeden, stilte proeven. Een gemeenschap waarop men wacht, het vieren met stem en lied. Om verstarring, leegte te doorbreken  uittocht maken die belofte meebrengt. Is dat niet de keuze, de keuze waarvoor wij staan?
 11. 11. Matt 6, 1-6 16-18
 12. 12. ga jij vrees niet Ik ben
 13. 13. Barmhartige Heer, genadige God. Barmhartige Heer, genadige God. Ja, wat de hemel is voor de aarde, dat is zijn liefde voor hen die geloven. Barmhartige Heer, genadige God. Zo ver als het oosten van het westen vandaan is, zo ver van ons af werpt Hij al onze zonden. Barmhartige Heer, genadige God.  
 14. 14. Hij kent ons toch. Hij is niet vergeten dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde. Barmhartige Heer, genadige God. Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien als bloemen in het open veld. Dan waait de wind en zijn zij verdwenen. Barmhartige Heer, genadige God.
 15. 15. Maar duren zal de liefde van God voor allen die zijn verbond bewaren, zijn woord behartigen en het volbrengen.  Barmhartige Heer, genadige God.
 16. 16. Wat in stilte bloeit in de luwte van tuinen, onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, dat wij elkaar verblijden en doen leven, brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
 17. 17. Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deelgeven? En die in weelde zwelgen en van niets weten, wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
 18. 18. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. We staan op voor het Onze Vader
 19. 19. Vredeswens
 20. 20. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.  
 21. 21. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.
 22. 22. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
 23. 23. Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'(x3) Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, Khanyen' kwenkhos', Siyahamba, hamba (x2) Siyahamb' ekukhanyen' kwen-, Khanyen' kwenkhos'. Siyahamba, hamba (x2) Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'. We wandelen in het licht van God…
 24. 24. We are marching in the light of God,We are marching in the light of God,

×