Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Nakon realizacije

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Nakon realizacije

  1. 1. Ja sam počela koristiti program OneNote za pisanje priprema i radnog materijala za učenike. Oduševile su me mogudnosti tog programa, koje sam naučilaJa i moji učenici obožavamo tokom učešda u projektuGeoGebru!Igramo se, istražujemo i učimo! UVOĐENJE NOVIH METODA U NASTAVI
  2. 2. Održan čas posveden kotorskom kompozitorau Tripu TomasuOrganizovanPoetski danposvedencrnogorskojknjiževnosti Časovi posvedeni bokeljskoj nošnji i tradicionalnom Bokeljskom kolu
  3. 3. Čas posveden tradiciji bokeljskog govorai njegovanju i očuvanju mira i prijateljstva
  4. 4. Uveo sam rad sa interaktivnim panoima- Glogster u nastavi tako da smo smanjili potrošnju papira i projektne radove učinili zanimljivim i dostupnim svima. Domaći radovi se često rade u informatičkom kabinetu naše škole, nakon nastave.UVOĐENJE NOVIHMETODA U NASTAVI
  5. 5. Učešde u projektu , rad i upoznavanje sanačinom primjene i mogudnostima integrisanjatehnologije u nastavni proces, podstaknuo mena veliki korak- kupovinu personalnog računarai ukljućivanje u rad školske obuke.
  6. 6. Uvijek spremni za zajednički radPostao sam člandramske sekcije idobio velikumotivaciju za rad

×