Publicité

Data X Dashboard

Annalect Finland
21 Nov 2017
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Data X Dashboard(20)

Publicité
Publicité

Data X Dashboard

 1. Data X Dashboard Miten rakentaa 360-näkymä markkinointiin liittyvän datan hallintaan ja miten tehdä sen avulla parempaa markkinointia? Jussi Piri, Annalect
 2. Miten rakentaa 360-näkymä markkinointiin liittyvän datan hallintaan ja miten tehdä sen avulla parempaa markkinointia? 2 Jussi Piri Managing Director Annalect Finland 1 Data ja tehokkaampi markkinointi Millainen rooli datalla ja mittaamisella on markkinoinnin toimenpiteiden tehostamisessa? 2 Dashboardin rooli ymmärryksessä Dashboard on osa mittaamisen ja ymmärryksen ekosysteemiä, sillä se tuo kaiken näkyviin. 3 Mitkä ovat hyödyt? Keskeiset hyödyt siitä, että tieto esitetään visuaalisesti interaktiivisssa dashboardeissa.
 3. Datasta tuskastellaan eikä dataa saada vietyä toiminnaksi asti 3 74% Yrityksistä haluaa olla enemmän ’tiedolla johdettuja’, mutta vain 29% onnistuu yhdistämään analytiikan toimintaan – Forrester 2016 66% Yrityksistä ei onnistu hyödyntämään nykyistä dataansa ymmärryksen saamiseksi – Datavail 2017 B2C-yrityksistä kokee haastavana eri järjestelmissä olevan datan yhdistämisen hyödynnettävään muotoon. – Annalect Finland 2016* 88% https://www.annalect.fi/research-the-state-of-data-driven-marketing-in-finland-2016/
 4. 4 Fokus on väärissä asioissa: tietoa pitää käyttää Standardireaktio Suomessa = jalostetaan datankeräämistapoja ja keskitytään infran rakentamiseen Tuloksia saadakseen pitäisi alkaa tehdä päätöksiä tiedon perusteella, joka on saatavilla juuri nyt
 5. 5 Markkinoinnin käyttökelpoisin data = Raakadata?
 6. 6 OstoprosessiDatalähteet 1st osapuolen (sivusto) data 2nd tai 3rd osapuolen data Sosiaalisen median data 1st osapuolen (CRM) & käyttäytymisdata Sivusto- & käyttäytymis data Hakutermit jne. 1st, 2nd or 3rd osapuolen data Tutkimuspaneeli- & käyttäytymisdata Rekisteröinti tai 3rd osapuolen data CRM data up-&crossselling Huomio Harkinta Aktiivinen valinta Osto Uskollisuus
 7. Normaali haaste: raportit eivät suhteessa toisiinsa Pakottaa loppukäyttäjät yhdistämään itse näkemykset useasta tietolähteestä Tämä ei auta tekemään faktapohjaisia tai nopeita päätöksiä Hukataan mahdollisuuksia ja tehdään heikkoja, osaoptimoituja päätöksiä 7 Data 1 Data 2 Data 3 Raportti 1 Raportti 2 Raportti 3
 8. Yhdistetyt datalähteet: tuottavampi raportointi Syy-seuraussuhteita on merkittävästi helpompi havaita Päätöksentekijöillä on käytössään enemmän ja jalostetumpaa tietoa Helpompi tiedon saatavuus = nopeammat päätökset Syvempi ymmärrys ja datan aktiviinen hyötykäyttö paremman käyttökokemuksen ansiosta parantaa päätöksentekoa. 8 Dashboard Dashbaoardd Data 1 Data 2 Data 3 Dashboard Yhdistetty ’raportointi’ Dashboard
 9. 360 – Näkymän rakentamisessa on muutama tärkeä askel 1. Datan saatavuus 2. Tulevat datatarpeet 3. Raportointivaatimukset 4. Organisaatioarkkitehtuuri 5. Tieturva ja näkymien jakaminen 6. Analyysitekniikat 7. Tuleva tahtotila 9 Dashboard Dashbaoardd Data 1 Data 2 Data 3 Dashboard Yhdistetty ’raportointi’ Dashboard
 10. Kattavan näkymän luominen markkinointidataan on (loppujen lopuksi) suoraviivainen prosessi
 11. Lopputulos voi näyttää vaikkapa tältä. Interaktiivinen dashboard on räätälöitävissä jokaisen spesialistin tarpeisiin. Kun datassa tapahtuvat muutokset havaitaan, niihin voidaan reagoida reaaliaikaisesti.
 12. Esimerkki: Brandin mittarit, investoinnit ja myynti yhdessä paikassa
 13. Esimerkki: Markkinoinnin ROI –dashboardissa
 14. Esimerkki: Kokonaisnäkymä digitaaliseen markkinointiviestintään dashboardissa
 15. Dashboard on käyttöliittymä dataan. Kun sitä käytetään oikein se tehostaa markkinointia. 15 1. Demokratisoi analytiikka Tavoitteena on tuoda valmiiksi pureskeltua dataa laajemman joukon päivittäiseen käyttöön ja tulkittavaksi 2. Oikea tieto oikeaan aikaan Keskimäärin 28% todennäköisempää löytää oikea tieto oikeaan aikaan – Aberdeen Group 2013 3. Data tehostaa markkinointia Potentiaalina 6% korkeampi tulosaste. Isoin syy onnistumiselle on datan käytön kyvykkyyksien kasvattaminen organisaatiossa. – McKinsey 2016 ”Dashboardit demokratisoivat analytiikkaa. Ne mahdollistavat laajemman joukon pääsyn analysoituun tietoon, nostavat datasta nousevan ymmärryksen määrää ja antavat aiempaa paremmat välineet johtaa markkinointia tiedolla.”
 16. 16 Tärkeintä: Jotta voit hyödyntää dataa, pitää heti alusta lähtien miettiä, miten se toiminnallistetaan.
 17. 17 Dashboardin avulla saat tiedon nopeammin ja käyttäjä- ystävällisemmin eteesi. Ainoa tapa saada siitä tehoja markkinointiin on käyttää sitä. Kiitos & kumarrus.

Notes de l'éditeur

 1. Mikä dashboard on: se on käyttöliittymä dataan, sitä pitää pystyä käyttämään, ei vain katsomaan. Suurimmat tehot saadaan, kun henkilö pystyy tekemään itse sen kautta pintaa syvempiä havaintoja omasta näkökulmastaan.
 2. Dataveil: https://www.datavail.com/resources/most-in-demand-job-america-data-visualization/
 3. Abstraktilla tasolla…. Ennen dataa on Raaka data Kokoelma ykkösiä, nollia ja havaintoja ihmismielessä Raw data ("unprocessed data") is a collection of numbers or characters before it has been "cleaned" and corrected by researchers.
 4. 360 näkymän luominen vaatii usean eri datatyypin hallintaa ja mittareiden yhteismitallistamista
 5. Moninaiset datalähteet tuottavat usein erillisiä raportteja, jotka eivät ole suhteessa toisiinsa
 6. Kausaalisuus Mikä luku on hyvä ja mikä ei (benchmarkit) Mikä on prosessi päätöksentekoon Miten testataan, oliko uusi hypoteesi / tapa tehdä asioita toimiva vai ei?
Publicité