Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Leter interesi
Leter interesi
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik

Télécharger pour lire hors ligne

A context of increased competition between territories for attracting investments and people has led the cities to implement Marketing and Branding strategies. Those strategies should be adapted in order to fit the cities' requirements and needs, consequently city managers and planners have to be initiated to those techniques. The city's image is a central item here. Every possible asset of the city should be enhanced to improve people's perception of the city (residents but also potential residents and visitors).
The purpose of the present study was to identify the main points that Ulcinj, Montenegro can develop to improve its image. We needed then an insight of people's perception of the city. Also we wanted to investigate how city planners of Ulcinj could use the event of hosting the Culture events of 2014 by observing people's perception of the events.
The findings can be used as simple pieces of advice for the city managers and planners of the city of Ulcinj and also to the Ulcinj Capital of Culture event's staff.
Promoting cultural activity's is a great ingredient in the "city- marketing mix". Also the perception of the city's economy can influence the image of this same city. Finally tourism is also a significant element of the "city-marketing mix" since it allows the image of the city to be spread all over the world.

A context of increased competition between territories for attracting investments and people has led the cities to implement Marketing and Branding strategies. Those strategies should be adapted in order to fit the cities' requirements and needs, consequently city managers and planners have to be initiated to those techniques. The city's image is a central item here. Every possible asset of the city should be enhanced to improve people's perception of the city (residents but also potential residents and visitors).
The purpose of the present study was to identify the main points that Ulcinj, Montenegro can develop to improve its image. We needed then an insight of people's perception of the city. Also we wanted to investigate how city planners of Ulcinj could use the event of hosting the Culture events of 2014 by observing people's perception of the events.
The findings can be used as simple pieces of advice for the city managers and planners of the city of Ulcinj and also to the Ulcinj Capital of Culture event's staff.
Promoting cultural activity's is a great ingredient in the "city- marketing mix". Also the perception of the city's economy can influence the image of this same city. Finally tourism is also a significant element of the "city-marketing mix" since it allows the image of the city to be spread all over the world.

Publicité
Publicité

Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik

 1. 1. Zhvillimi i Ulqinit si destinacion turistik Punoi: Msc. Suzana Muja “ Menaxhim Turizmi të Qëndrueshëm”
 2. 2. 2 Pyetjet Kerkimore Grupimi 1-re: Menaxhimi I Destinacionit Si ndikojnë Organizatat Turistike në ndërtimin e imazhit të destinacionit? Si ndikojnë Evenimentet në ndërtimin e imazhit të destinacionit? Cilat janë strategjite dhe eventet e planifikuara nga Organizata Turistike? Grupimi 2-te: Kerkesa dhe oferta ne treg Cili është imazhi dhe mendimi i turistëve, vizitorëve mbi Ulqinin? Si ndikon imazhi i destinacionit në zgjedhjen e destinacionit? Cilët janë shqetësimet kryesore në lidhje me përzgjedhjen e destinacionit? Grupimi 3-te: Zbulimi I nevojave ne menxhim Cila është rruaga e drejtë që Ulqini duhet të ndërmarr në menaxhimin e imazhit? Cilat janë nevojat e destinacionit në kushtet e ndryshimit të kërkesve turistike? Si të arrijë Ulqini një konkurrenc të mire ne treg me destinacionet e tjera?
 3. 3. 3 Qellimi Figura 1.1: Modeli i Propozuar
 4. 4. 4 Objektivat e Studimit Slide Të identifikojë karakteristikat e përgjithshëm të turistëve që vijnë në Ulqin Rëndësia e imazhit për proçesin e vendimit konsumator në lidhje me një destinacion Të kuptojmë përfshirjen e stakeholderavë në ndërtimin e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik. Të kuptojmë se cilat atraksione mund të shërbejë për zhvillimin e turizmit në rajonin e Ulqinit Të kuptojmë se cilat aktivitete ndihmojnë në rritjen e imazhit në Ulqinit . Të kuptojmë rëndësinë e diversifikimit në treg dhe mundësitë e promovimit të destinacionit
 5. 5. 5 Hipoteza e Studimit Slide H : a) H : b) Figura 1.2: Qëllimi dhe Koncepti I studimit “Imazhi I Ulqinit si destinacion turistik” Hipoteza bazë: Zhvillimi i Ulqinit si destinacion Turistik ka nevoje për një plan veprimi për të nxitur përmirësime në ofertën e destinacionit. H a: Përceptimet e konsumatorëve kanë një impakt direkt në imazhin e Ulqinit si destinacion. H b: Kënaqësia konsumatore ka një impakt pozitiv mbi besnikërinë turistike dhe imazhin e mire.
 6. 6. Metodologjia e Kerkimit Kerkimi Sekondar K rkimi sekondar sht realizuar n p rmjet shqyrtimit ё ё ё ё ё ё tё njё literature tё gjёrё turizmin, atributet e destinacioneve, kënaqësisë së turistëve, lidhja midis atributeve të destinacioneve dhe kënaqësisë së turistëve, rendesija e eventeve dhe naifestimeve, roli I mrketingut ne turizem etj. Kerkimi Primar Kёrkimi primarё përmban të dhëna cilësore po ashtu dhe sasiore me Intervista në thellësi dhe pyetësor. Pyetesori është i përbërë prej pyetjeve të mbyllura, me zgjedhje shumëfishe, shkallë kënaqësie dhe të hapura. Numri i pyetësorve të plotësuar dhe analizuar për këtë studim është 150. Metodat e kërkimit janë deskriptive dhe eksploruese. Kampioni është probabilitar i rastësishëm. Intervistat ne thellesi jane realizuar me 5 (pese) personazhe kyc ne menaxhimin e imazhit te Ulqinit si destincion turistik.
 7. 7. 7 Te dhena sekondare Slide Sezoni turistik në Ulqin dhe te ardhurat nga turizmi Viti Turistet vendas Turistët e huaj Totali I turistave Netët e fjetjes të turistëve vendas Tabela 2.1: Të ardhurat e turizmit në Ulqin,Mal të Zi. Netët e fjetjes të turistëve të huaj Totali I netëve të realizuar 2010 13.284 95.533 108.817 84.325 705.987 790.309 2011 20.644 99.904 120.548 122.023 756.282 878.305 2012 20.645 103.917 124.562 164.930 757.019 921.949 2013 20.982 118.037 139.019 171.165 838.441 1.009.606
 8. 8. 8 Te dhena sekondare Kërkesa turistike e Ulqinit Origjina e Turistëve Numri I turistëve Nr I netëve të fjetjeve të realizuar Përqindja e hyrjeve Përqindja e fjetjeve Kosova 28.853 231.278 1.93 2.46 Mali I Zi 20.982 171.165 1.41 1.82 Serbia 14.846 119.009 1.00 1.26 Bosnja dhe Hercegovina 8.684 70.770 0.58 0.75 Maqedonia 3.665 59.623 0.25 0.63 Polonia 11.900 58.236 0.80 0.62 Rusia 8.618 57.590 0.58 0.61 Shqipëria 4.528 50.367 0.30 0.54 Totali 139.019 1.009.606 9.00 10.00 Tabela 2.2: Origjina e turistëve dhe nr i netëve të akomoduar në Ulqin
 9. 9. Mosha 18 ≤ 30 vite (20%), 30 ≤ 50 vite (53.3%), > 50 vite (26.7%) 9 Analiza e pyetësorve Slide Karaktetistkat demogarfike të të anketuarve. Gjinia Femër (56%), Mashkull (44%) Qendrimi në Ulqin 1 ditë (30%), 2 ditë (20.7%), 3 ditë (21.3%), 4 ≤ 7 ditë Tabela 4.1: Karaktetistkat demogarfike të të anketuarve. (11.3%), > 7 ditë (16.7%) Prejardhja Alb&Kosova (76%), Ballkani (16.7%), Europa (7.3%)
 10. 10. 10 Analiza e pyetësorve Profili i turistit dhe imazhi i tyre për destinacionin. Qellimi i vizitës · Arsye Pushimi (66%) · Evenimentet në Qytetin e Vjetër (17%) · Arsye tjera(8%), në seminar ose trajnim (5%) · Vizitë familjes edhe shoqërisë (4%) Numri i vizitave të mëparshme · Vizita e parë (20%) · Vizita dytë/treta (23%) · Më shumë se tre herë (42%) · Pushime të përsëritura (15%) Burimi i informacionit · Dijeni Personale (37%) · Keshilla nga shoqërija (24%) · Internet (20%) · Travel Agency & Tour Operator (14%) · Reklamat Tradicionale (3%) · Tjetër (2%) Vendi i Akomodimit · Hotel (40%) · Motel (20%) · Tek familiar & Shoqëri (14%) · Akomodim Privat (26%) Motivimi · Plazhi i Ulqinit (50%) · Reputacioni (12%) · Klima e përshtatshme (10%) · Aktivitetet e ofruara (5%), · Arsye tjera (23%) Tabela 4.2: Profili i turistit dhe imazhi i tyre për destinacionin.
 11. 11. 11 Analiza e pyetësorve Analiza e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik Figura 4.1: Karakteristikat e imazhit të Ulqinit si destinacion turistik.
 12. 12. 12 Analiza e pyetësorve Slide Vlerësimi I Atributeve dhe Vlerave te Ulqiit si destinacion turistik Figura 4.3: Vlerësimi i atributeve kryesore të ofertes së Ulqinit si destinacion turistik
 13. 13. QQëëlllliimmii :: ImImaazzhhi ii id dëësshhiriruuaarr Një qytet i bukur, i njohur gjërësisht, shumë i lavdëruar dhe njëkohesisht lider i qyteteve kulturo-historike të Europës … Një destinacion që njerëzit aspirojnë per ta vizituar, jo vetëm për bukuritë Një vend i veçantë me një frymë të pavarur dhe krijuese, i reflektuar në varg dhe shumëllojshmëri të dyqaneve, restorante, jetën kulturore… destinacion për të qëndruar dhe dhe shijuar larminë e ofertës së rekreacioneve. Një destinacion i cili posedonj një jetë plot kulturë përtej turizmit, i cili mirëpret vizitorët por nuk i lejon ata të dominojnë, dhe ku eksplorimi dhe lëvizjet rreth qytetit është një 13 Krijimi i një plan veprimi për Ulqinin Slide Për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme dhe të qëndrueshme mbi turizmin, i cili vazhdon të bëjë një kontribut i rëndësishëm për vitalitetin ekonomik të Ulqinit dhe zonën përreth, rrit imazhin e qytetit është Për të zhvilluar një ekonomi të shëndetshme dhe të qëndrueshme mbi turizmin, i cili vazhdon të bëjë një kontribut i rëndësishëm për vitalitetin ekonomik të Ulqinit dhe zonën përreth, rrit imazhin e qytetit është në harmoni me mjedisin e tij unik, dhe shton në cilësinë e jetës për banorët e saj. në harmoni me mjedisin e tij unik, dhe shton në cilësinë e jetës për banorët e saj. Një qytet i bukur, i njohur gjërësisht, shumë i lavdëruar dhe njëkohesisht lider i qyteteve kulturo-historike të Europës … Një destinacion që njerëzit aspirojnë per ta vizituar, jo vetëm për bukuritë natyrore dhe plazhet e tij, por sepse qyteti ofronë shumë mundësi dhe eshtë fantastike ta kalosh natyrore dhe plazhet e tij, por sepse qyteti ofronë shumë mundësi dhe eshtë fantastike ta kalosh kohën aty. kohën aty. Një vend i veçantë me një frymë të pavarur dhe krijuese, i reflektuar në varg dhe shumëllojshmëri të dyqaneve, restorante, jetën kulturore… destinacion për të qëndruar dhe dhe shijuar larminë e ofertës së rekreacioneve. Një destinacion i cili posedonj një jetë plot kulturë përtej turizmit, i cili mirëpret vizitorët por nuk i lejon ata të dominojnë, dhe ku eksplorimi dhe lëvizjet rreth qytetit është një përvojë e papërsëritshme. përvojë e papërsëritshme. Një vend që frymëzon njerëzit të kthehen përsëri e përsëri, gjithmonë me diçka të freskët për të Një vend që frymëzon njerëzit të kthehen përsëri e përsëri, gjithmonë me diçka të freskët për të zbuluar... zbuluar...
 14. 14. Ulqini duhet të vazhdojë për të tregtuar në mënyrë aktive veten, për të mbajtur pozitën e tij në kornizen e rritjes së Më shumë burime do të jetë i nevojshëm në qoftë se Ulqini dëshiron për të ecur përpara dhe për të zhvilluar fusha të reja të paraqitur realisht në skeptrin më të mirë dhe të tërheq e një turizëm që është i qëndrueshëm dhe në afat më të gjatë. Theksi duhet të jetë në rritjen e vlerës dhe cilësisë në destinacion se sa tek sasija , ne këtë mënyrë për të siguruar që Ulqini •Rishikimi I imazhit të Ulqinit për të siguruar që destinacioni është duke projektuar strategji në përputhje më tregun turistik dhe nevojat e tij. •Mbajtja e Ulqinit në radarin e njerëzve(turistëve potencial) si një vend të dëshirueshëm për të vizituar , duke krijuar për Ulqinin profilin më të mirë të mundshëm në Media. •Rishikimi I tregut turistik për tu siguruar që Ulqini eshtë gjithmone ne trendin e destinacioneve turistike. •Vendosja e e “theksit” gjithnjë e më shumë në gjenerimin e turistëve jashtë pikut të seones turistike dhe eleminimit të këtyre barierave. •Duke kërkuar mënyra për të pasuruar ofertën e një vizite në Ulqin dhe duke fituar me shumë komente positive në rrjetet sociale nga vizita e tyre në Ulqin. 14 Krijimi i një Plani: plan Marketingu veprimi dhe Komunikimi për në Ulqin Ulqinin konkurrencës dhe të ndryshimit të kërkesave të tregut. aktivitetit turistik. Mesazhet e marketingut jane prioritetet dhe duhet të rishikohen për të siguruar që Ulqini është është një vend aspirational për të vizituar. Zonat me përparësi Validity & Contribution Slide
 15. 15. Qëllimi është që të sigurohet që Ulqini ka shërbimet adekuate dhe objektet përcjellëse për të plotësuar nevojat e tregut, për të mbajtur ritmin në krahasim ndryshimet në shijeve në treg dhe ruajtjen e efektit të konkurences në krahasim me destinacionet •Rritja e kapacitetet akomoduese dhe e zgjedhjes. Ulqini ka nevojë për kapacitet shtesë në qytet dhe varietet zgjedhjesh në tipin e akomodimit, •Gjetja e formave për ta kthyer në jetë qyetetin e Ulqinit, për ta kthyer historinë në jetë dhe per të pasuaruar eksperiencën e turistëve. •Krijimi I një Kalaje active, jo vec një muze, një vend I gjallë dhe kreativ e me shume lëvizje. •Krijimi I më shumë festivaleve dhe manifestimeve per të përforcuar imazhin e Ulqinin dhe të stimulojë vizita. •Eksplorimi I mundësisë së shtimit të hapesirve në ulqin per konferenca dhe evente kulturore, dhe në këtë mënyrë per të krijuar një fryme tjetër për qytetin. •Forcimi i produktit rural për të shtuar më mundësi për të bërë gjatë vizitës në Ulqin dhe për të përhapur përfitimet e turizmit më gjerësisht. 15 Krijimi i një plan veprimi për Ulqinin Plani: Produkti Turistik në Ulqin tjera. Prioriteti kryesor është për të rifreskuar dhe të bërë ofertën ekzistuese të Ulqinit më tërheqëse Duke shtuar disa lehtësira të tjera në hotele dhe qenda konferencash. Zonat me përparësi Validity & Contribution Slide
 16. 16. Të fillohet një studim detal për infrastrukturen akomoduese të nevojshme. Të fillojë një proces për të diskutuar strukturat e reja akomoduese me investitort, kompanitë egzistuese të interesuara. Zhvillimi I një pasqyre historike dhe qasje më të integruar nga muzetë. Eksplorimi mbi përdorimin e teknologjisë së re për të interpretuar historinë Ulqinit. Inkurajimi I zonave të plazhës për të rishikuar dhe rinovuar prezantimin e tyre. Zhvillimi I ngjarjeve argëtuese në bregdetin e Ulqinit, bazuar në trendet e modes nepër botë. Ndërtimi I një strategjije të evenimenteve  Zhvillimi I më shumë itinerarëve për të tërhequr vizitorët në zonat rurale Identifikimi i mundësive për të tërhequr një numër të vogël të te interesuarve ne vizitë dhe strehim në zonat rurale. Mbështetja e rizhvillimit dhe rivitalizimit të zonave turistike në vështirsi sic janë Valdanosi, Kruci ose Ulqini I vjetër , Shasi etj. 16 Rekomandime Slide
 17. 17. Të fillojë një proçes për të rishikuar markë e Ulqinit me palët e interesuara Rregullo mesazhet e marketingut që reflektojnë destinacionin Forcimi veprimtarinë PR për të gjeneruar audience dhe për të vazhduar mbulim mediatik Kontroll më I forte në imazhet dhe pmjet vizuale që përdorën ne fushën e marketingut Identifikimi i segmenteve të tregut me potencial rritje Zhvillimi i fushatave për të rritur biznesin në sezonen post-turistike Bashkëpunim me partnerët për një punë më frytëdhënese Fushata , eksplorim, studim, për të tërhequr fonde në benefit të marketingut 17 Rekomandime Validity & Contribution Slide
 18. 18. 18 Questions

Notes de l'éditeur

 • Welcome everyone
 • Thank you for your attention.
  Now we have some time to answer your questions.

×