Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup

Hallituksen rooli yrityksen
strategian valinnassa
- case perheyritys vs startup
Timo Ketonen
20.10.2016
Esityksen sisältö
•  Intro
•  Miksi sijoittaa kasvuyrityksiin?
•  Sijoituskriteerit ja Timon startup-sijoitukset
•  Hallituksen rooli startupissa
•  Hallituksen rooli perheyrityksessä
‪Olen itsenäinen yrittäjä, neuvonantaja ja
enkelisijoittaja. Intohimonani on auttaa
startupeja ja muita kasvuyrityksiä
menestymään. Erityisen suuren
painoarvon annan toimivan
liiketoimintamallin kehittämiselle,
parhaalle asiakaskokemukselle ja
markkinointistrategialle.
Olen myös kokenut hallitusammattilainen
ja tällä hetkellä usean yrityksen ja säätiön
hallituksen jäsen.
Timo Ketonen
KTM,	Handelshögskolan	vid		
Åbo	Akademi	1988	
Jatko-opintoja	Åbo	Akademi		
2011-2013			
KOULUTUS	
Palmu		Evolution	
Service	Business	
Designer,	Partner	
Union	Bank	of	Finland	
Trade	&	Export	Finance	
1988-1993	 2013-2014	
Hansaprint	Oy	
Toimitusjohtaja	(Vtj.	1996-2007)	
1996-2011	
Salon	Seudun	Sanomat	
Varatoimitusjohtaja	
1993-1995	
Marketing	
Strategy	
Strategy	
Business		
Models	
Startups	
Digital	
disruption	
Leadership	
and	
Communication	
Service	
Design	
Ruotsi	(äidinkieli)	
Suomi	(erinomainen)	
Englanti	(erinomainen)	
Ranska	(välttävä)	
KIELITAITO	
Åbo	Akademi	
EDGE	research	group	
2011-2013
Luottamustehtävät (* startup
•  Yritykset
•  Belightful Design Oy, hallituksen jäsen, osakas
•  Grano (Digiprint Finland Group Oy), hallituksen jäsen
•  Plantui Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, osakas
•  Scandinavian Outdoor Oy, hallituksen jäsen
•  TS-Yhtymä Oy, hallituksen jäsen, osakas
•  Vana Ventures VV Capital Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, osakas
•  Veritas Eläkevakuutus, hallituksen jäsen
•  Verso Globe Oy, hallituksen jäsen, osakas
•  Muut luottamustehtävät
•  Hallituspartnerit Turku r.y. jäsen
•  IoE Partners Oy, Senior Advisor
•  Liikesivistysrahasto, hallituksen ja stipendikomitean jäsen
•  Stiftelsen för Åbo Akademi, hallituksen jäsen
•  Tehtailija Juho Leinon Säätiö, hallituksen jäsen
Miksi sijoittaa kasvuyrityksiin?
Enkelisijoittaminen Suomessa
ja henkilökohtaiset sijoituskriteerini startupeissa
Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää
sijoitusta listaamattomaan, potentiaaliseen kasvuyritykseen.
Osaamista Verkostoja Pääomaa
Enkelisjoittaminen
Bisnesenkelit
ü  Sijoittavat sekä pääomaa että osaamista
ü  Varhaisen vaiheen, korkean riskin sijoittajia
ü  Sekä aktiivisia että passiivisia sijoituksia
ü  Sijoitus joskus myös työtä (sweat equity)
ü  Tyypillinen sijoitus €20-30.000 / yrityksen rahoituskierros
ü  Tyypillisesti 3-10 yritystä salkussa
ü  Sijoittavat usein yhdessä, voivat muodostaa syndikaatin
ü  Suositus: max 20% varallisuudesta enkelisijoituksiin
Kasvuyrityksen rahoituskanavat
Bisnesenkelin rahoittama yritys
✓  Pysyy kauemmin elossa
✓  Saa helpommin lisärahoitusta
✓  Kasvaa ja pärjää paremmin
✓  Hyötyy verkostoista ja mentoroinnista
Harvard
(2010)
Miksi sijoittaa kasvuyrityksiin?
ü  Suomen talouden ja työllisyyden tukeminen
•  Kasvuyritykset luovat 50-80 % kaikista uusista työpaikoista
•  Konkreettinen tapa edistää potentiaalisen kasvuyrityksen menestymismahdollisuuksia ja luoda työpaikkoja
ü  Innostava ja mielenkiintoinen työ
•  Nälkäisiä, innokkaita, fiksuja ja maailmaa nähneitä nuoria yrittäjiä (joissakin startupeissa kokeneita konkareita)
•  Kasvuyrityksiä teknologisen ja kaupallisen kehityksen kärjessä
•  Mahdollisuus tukea tietyn maantieteellisen alueen tai toimialan yhtiöitä (impact investing)
ü  High risk – High reward (korkeat tuottomahdollisuudet)
•  Riskipeliä, vain 10 % menestyy hyvin (sijoittajan vaikutusmahdollisuus)
•  Matala korkotaso ajanut perinteisten omaisuuslajien (mm. pörssiosakkeet, kiinteistöt) arvot korkealle
•  Startupit korreloivat heikosti pörssiosakkeiden kanssa, ja tarjoavat siten hajautushyötyä
•  Hajautettu startup–salkku tarjoaa korkeaa (n. 15-20% p.a.) tuottoa yli ajan
Lähteet: Innovestor, FiBAN
2 3 9 19 11 268 9 24
24 33
37
87
60
70
90 73
9621
30
68
59 89
94
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Muut Suomalaiset bisnesenkelit Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt Ulkomaiset sijoitukset
M€
SUOMALAISIIN STARTUP-YRITYKSIIN
SIJOITETTIIN €253M VUONNA 2015
11
Lähteet: Innovestor, Invesdor, Kansalaisrahoitus,
Venture Bonsai, Vigot, FVCAn arvio / FiBAN,
Finnvera / FVCA, Perep analytics / VC Zone,
Helsinki Business Hub
Sijoituskriteerit startupissa
ü  Olen sijoittanut useaan suomalaiseen startup yritykseen (11) ja yhteen aloittavaan
pääomasijoitusrahastoon, jonka tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja vaikuttava
sijoittaminen (impact investing).
ü  Minua kiinnostaa green tech, ekologiset tuotteet ja palvelut sekä kestävä kehitys
ja vastuullinen yritystoiminta.
ü  Mielestäni tärkeimmät sijoituskriteerit startupissa ovat:
•  Tiimi – sitoutunut ja monipuolinen tiimi on avain menestykseen.
•  Idea – liikeidean ei tarvitse olla uniikki, mutta se pitää toteuttaa kilpailjoita paremmin.
•  Ajoitus – ovatko asiakkaat valmiita tuotteelle tai palvelulle.
•  IPR – immateriaalioikeudet ja patentti.
•  Skaalautuva liiketoimintamalli – globaalit markkinat.
•  Go2Market strategia – onko markkinoiden valloitus mahdollinen yrityksen resursseilla.
Myynti- ja markkinointiosaaminen ratkaisevaa. Globaali verkosto on voimavara.
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup
Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup
Hallituksen rooli kasvuyrityksessä
Definition: ‘Lean Startup’
“A startup is a human institution designed to create a new product
or service under conditions of extreme uncertainty.”
Strategiatyökasvuyrityksessäedellyttääketteryyttä
LeanStartupMethod:Build–Measure-Learn
•  “The Lean Startup method
builds capital-efficient
companies because it allows
startups to recognize that it’s
time to pivot sooner, creating
less waste of time and
money.”
(Eric Ries, 2011)
Hallituksen rooli startupissa
•  Hallituksen rooli startupissa on varmistaa
että ”tehdään oikeita asioita”. Johdon ja
tiimin vastuulla on ”tehdä asiat oikein”.
•  Leadership: ”Doing the Right Things”
•  Management: ”Doing Things Right”
•  Mielestäni hallituksen tehtävänä on
nopeuttaa operatiivisen tiimin
oppimiskykyä (rakenna–mittaa–opi).
•  Hallituksen jäsenten on hyvä sopia
vastuualueista osaamisen pohjalta
•  Eri kokoonpano eri kehitysvaiheissa
•  Laita itsesi likoon ja ole läsnä
Hallituksen rooli perherityksessä
TS-Yhtymä Oy
TS-Yhtymä 111v
•  TS-Yhtymä on varsinaissuomalainen
viestintäkonserni, jonka päätoimialat ovat
kustannustoiminta sekä viestintä- ja
painopalvelut.
•  Liikevaihto 2015 154,8 m€
•  Henkilöstö 2015 1 509
TS-Yhtymän brändejä
Turun Sanomien mediaperhe tänään
ts.fi
250 000
eri kävijää viikossa
joista
•  35% mobiililla
•  15 % tabletilla
Turun Sanomat
262 000
lukijaa joka viikko
177 000
joka päivä
TS Näköislehti
15 000
lukijaa viikossa
Tavoitamme viikossa 76% alueen väestöstä
Lähteet: KMT Lukija 2015, TNS Metrix 2016 (TNS GallupOy)
• Turun Sanomat ja ts.fi ovat aidosti
paikallisia uutismedioita.
• Suurin osa lehden lukijoista ja
ts.fi:n kävijöistä tulee Varsinais-
Suomesta.
• Paikalliset uutiset, tapahtumat ja
tarjoukset ovat luetuinta sisältöä!
Tärkeintä on paikallisuus,
jokaisessa kanavassa
18/10/16
Paikallinen,
läheinen,
syvällinen.
Arvopohja loi menestyksen
•  ”Tärkeintä ei ole,
mistä lähdemme,
vaan mitä olemme
saaneet aikaan.”
Irja Ketonen
Hallitustyöskentely TS-Yhtymä Oy
•  Perheyhtiöstä (2. sukupolvi) sukuyhtiöksi (3. sukupolvi) on iso muutos –
sukupolvenvaihdos toteutettu 2013-2015.
•  Perheyhtiössä emoyhtiön hallitus on suvun jäsenten välinen foorumi.
•  Hallituksen pj. on Kati Ruola ja jäsenet ovat serkukset 3. polvessa.
•  Omistajastrategian määrittäminen on keskeinen asia. Mikä on yrityksen
päämäärä ja mitkä ovat liiketoiminnan taloudelliset tavoitteet?
•  Yhteisesti sovittu strategia on sukuyhtiön kehittämisen lähtökohta:
•  Emoyhtiön strategiana on keskittyminen kiinteistö- ja sijoitusliiketoiminnan
kasvattamiseen. Tälle on asetettu tuottotavoitteet.
•  Emoyhtiön tehtävä on tytäryhtiöiden omistaminen ja konsernipalvelut.
•  Operatiivisessa liiketoiminnassa viestintäpalvelut ovat ytimessä.
•  Vakaa talous ja vakavaraisuus on mahdollisuus.
ABOA ADVEST OY
Timo Ketonen • +358 400 831 205
timo.ketonen@aboa-advest.fi
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, Finland
1 sur 25

Recommandé

Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua par
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaYritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnittelua
Yritys ei toimi ilman omistajatahtoa ja talouden suunnitteluaAnne Ala-Nissilä
223 vues35 diapositives
Yritysesittely Administer par
Yritysesittely AdministerYritysesittely Administer
Yritysesittely AdministerAnne Ala-Nissilä
135 vues19 diapositives
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk... par
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...
Perhe- ja kasvuyritysten rahoituksen hakeminen – haasteet ja rahoittajan ratk...Anne Ala-Nissilä
124 vues15 diapositives
Omistaja-yrittäjän verotuksen optimointi par
Omistaja-yrittäjän verotuksen optimointiOmistaja-yrittäjän verotuksen optimointi
Omistaja-yrittäjän verotuksen optimointiAnne Ala-Nissilä
204 vues11 diapositives
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist? par
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?
Kummottis mää löyrän voittajaosakkeit Hesan pörssist?Turun Talouspäivät
1K vues12 diapositives
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen par
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteenTuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteen
Tuli mitä tuli – Finanssiala kantaa vastuuta ja vie suomalaisia vaurauteenTurun Talouspäivät
939 vues34 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019 par
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Turun Talouspäivät
1.4K vues37 diapositives
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin par
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinTurun Talouspäivät
71 vues19 diapositives
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin? par
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?
Miksi sijoittaa kasvuyhtiöihin ja ETF-rahastoihin?Turun Talouspäivät
996 vues19 diapositives
Capman 24.11.2016 Inderes par
Capman 24.11.2016 InderesCapman 24.11.2016 Inderes
Capman 24.11.2016 InderesNordnet Suomi
215 vues12 diapositives
NHG Invest osavuosikatsaus par
NHG Invest osavuosikatsausNHG Invest osavuosikatsaus
NHG Invest osavuosikatsausPrivanet
323 vues11 diapositives
Talouden perusteet osa 01 par
Talouden perusteet osa 01Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01Timo Nurminiemi
1.7K vues10 diapositives

Tendances(20)

Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019 par Turun Talouspäivät
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Perttu Hokkanen United Bankers Turun Talouspäivät 2019
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin par Turun Talouspäivät
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
NHG Invest osavuosikatsaus par Privanet
NHG Invest osavuosikatsausNHG Invest osavuosikatsaus
NHG Invest osavuosikatsaus
Privanet323 vues
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä... par Turun Talouspäivät
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Pörssilähettiläät, esitys nuorille aloittaville sijoittajille, Pörssisä...
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille par guestd8c84b
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksilleTalousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
guestd8c84b5.4K vues
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019 par Turun Talouspäivät
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Hannu Huuskonen Sijoittaja.fi Turun Talouspäivät 2019
Talouden perusteet osa 05 kassa ja kassavirta par Timo Nurminiemi
Talouden perusteet osa 05 kassa ja kassavirtaTalouden perusteet osa 05 kassa ja kassavirta
Talouden perusteet osa 05 kassa ja kassavirta
Timo Nurminiemi1.3K vues

En vedette

Business SUPER definitions par
Business SUPER definitions Business SUPER definitions
Business SUPER definitions Sherlin Wongso
358 vues35 diapositives
Continuous Delivery na SoundCloud par
Continuous Delivery na SoundCloudContinuous Delivery na SoundCloud
Continuous Delivery na SoundCloudVitor Pellegrino
18.5K vues50 diapositives
20150505 CV par
20150505 CV20150505 CV
20150505 CVAmanda Brow
83 vues4 diapositives
Building DSLs with Scala par
Building DSLs with Scala Building DSLs with Scala
Building DSLs with Scala Alon Muchnick
345 vues68 diapositives
Seminar par
SeminarSeminar
SeminarSuet Yet
944 vues9 diapositives
MySQL+Docker par
MySQL+DockerMySQL+Docker
MySQL+Docker佐久本正太
1.3K vues34 diapositives

Similaire à Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup

Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät par
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätMaria Virtanen
144 vues79 diapositives
Insight240412_start-up_rahoitus_julkinen_alkuvaihe par
Insight240412_start-up_rahoitus_julkinen_alkuvaiheInsight240412_start-up_rahoitus_julkinen_alkuvaihe
Insight240412_start-up_rahoitus_julkinen_alkuvaiheSpinno Enterprise Center
2.1K vues34 diapositives
Insight011111_start-up_rahoitus par
Insight011111_start-up_rahoitusInsight011111_start-up_rahoitus
Insight011111_start-up_rahoitusSpinno Enterprise Center
1.8K vues38 diapositives
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu par
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuNäkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisu
Näkökulma innovaatiorahoitukseen -verkkojulkaisuTekes Programmes and Campaigns
1.4K vues32 diapositives
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes par
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesNäkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesTekes
574 vues32 diapositives

Similaire à Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup(20)

Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät par Maria Virtanen
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Maria Virtanen144 vues
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes par Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, TekesNäkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Näkokulma innovaatiorahoitukseen, Tekes
Tekes574 vues
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro. par Business Finland
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.
Isommilla satsauksilla uusia menestystarinoita. Markku Kuismin, Finpro.
Yrittäjän rahoituksen muodot ja hakeminen par Ville Tapio
Yrittäjän rahoituksen muodot ja hakeminenYrittäjän rahoituksen muodot ja hakeminen
Yrittäjän rahoituksen muodot ja hakeminen
Ville Tapio2.1K vues
AREX lanseeraus 12.5.2015 @HUB13 par Tero Kalsta
AREX lanseeraus 12.5.2015 @HUB13AREX lanseeraus 12.5.2015 @HUB13
AREX lanseeraus 12.5.2015 @HUB13
Tero Kalsta373 vues
Tutustu voittajaan par Tekes
Tutustu voittajaanTutustu voittajaan
Tutustu voittajaan
Tekes989 vues
Industria osavuosikatsaus q4/2011 par Pekka Nurmi
Industria osavuosikatsaus q4/2011Industria osavuosikatsaus q4/2011
Industria osavuosikatsaus q4/2011
Pekka Nurmi495 vues
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020 par Kari Klossner
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Business Finland -palveluista yrityksille KATI 201020
Kari Klossner39 vues
Kasvuyrittäjyys Rovaniemi Nuoret yrittäjät par Ilkka O. Lavas
Kasvuyrittäjyys Rovaniemi Nuoret yrittäjätKasvuyrittäjyys Rovaniemi Nuoret yrittäjät
Kasvuyrittäjyys Rovaniemi Nuoret yrittäjät
Ilkka O. Lavas766 vues
Digisalonki tilaisuus 11_2015 par Tuomo Luoma
Digisalonki tilaisuus 11_2015Digisalonki tilaisuus 11_2015
Digisalonki tilaisuus 11_2015
Tuomo Luoma1.4K vues
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017 par Jussi Järvinen
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017
Jussi Järvinen Consulting Company Presentation Jan 2017
Jussi Järvinen284 vues
Luotsin rooli uudessa kasvuväylähankkeessa. Seppo Röpelinen. par Business Finland
Luotsin rooli uudessa kasvuväylähankkeessa. Seppo Röpelinen.Luotsin rooli uudessa kasvuväylähankkeessa. Seppo Röpelinen.
Luotsin rooli uudessa kasvuväylähankkeessa. Seppo Röpelinen.
Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve... par Etula Group Oy
Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve...Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve...
Etula Group - Osaamispääomasijoittaja - Osaamissijoittaja - Sweat equity inve...
Etula Group Oy21.6K vues

Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs. startup

 • 1. Hallituksen rooli yrityksen strategian valinnassa - case perheyritys vs startup Timo Ketonen 20.10.2016
 • 2. Esityksen sisältö •  Intro •  Miksi sijoittaa kasvuyrityksiin? •  Sijoituskriteerit ja Timon startup-sijoitukset •  Hallituksen rooli startupissa •  Hallituksen rooli perheyrityksessä
 • 3. ‪Olen itsenäinen yrittäjä, neuvonantaja ja enkelisijoittaja. Intohimonani on auttaa startupeja ja muita kasvuyrityksiä menestymään. Erityisen suuren painoarvon annan toimivan liiketoimintamallin kehittämiselle, parhaalle asiakaskokemukselle ja markkinointistrategialle. Olen myös kokenut hallitusammattilainen ja tällä hetkellä usean yrityksen ja säätiön hallituksen jäsen. Timo Ketonen KTM, Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1988 Jatko-opintoja Åbo Akademi 2011-2013 KOULUTUS Palmu Evolution Service Business Designer, Partner Union Bank of Finland Trade & Export Finance 1988-1993 2013-2014 Hansaprint Oy Toimitusjohtaja (Vtj. 1996-2007) 1996-2011 Salon Seudun Sanomat Varatoimitusjohtaja 1993-1995 Marketing Strategy Strategy Business Models Startups Digital disruption Leadership and Communication Service Design Ruotsi (äidinkieli) Suomi (erinomainen) Englanti (erinomainen) Ranska (välttävä) KIELITAITO Åbo Akademi EDGE research group 2011-2013
 • 4. Luottamustehtävät (* startup •  Yritykset •  Belightful Design Oy, hallituksen jäsen, osakas •  Grano (Digiprint Finland Group Oy), hallituksen jäsen •  Plantui Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, osakas •  Scandinavian Outdoor Oy, hallituksen jäsen •  TS-Yhtymä Oy, hallituksen jäsen, osakas •  Vana Ventures VV Capital Oy, hallituksen varapuheenjohtaja, osakas •  Veritas Eläkevakuutus, hallituksen jäsen •  Verso Globe Oy, hallituksen jäsen, osakas •  Muut luottamustehtävät •  Hallituspartnerit Turku r.y. jäsen •  IoE Partners Oy, Senior Advisor •  Liikesivistysrahasto, hallituksen ja stipendikomitean jäsen •  Stiftelsen för Åbo Akademi, hallituksen jäsen •  Tehtailija Juho Leinon Säätiö, hallituksen jäsen
 • 5. Miksi sijoittaa kasvuyrityksiin? Enkelisijoittaminen Suomessa ja henkilökohtaiset sijoituskriteerini startupeissa
 • 6. Bisnesenkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta listaamattomaan, potentiaaliseen kasvuyritykseen. Osaamista Verkostoja Pääomaa Enkelisjoittaminen
 • 7. Bisnesenkelit ü  Sijoittavat sekä pääomaa että osaamista ü  Varhaisen vaiheen, korkean riskin sijoittajia ü  Sekä aktiivisia että passiivisia sijoituksia ü  Sijoitus joskus myös työtä (sweat equity) ü  Tyypillinen sijoitus €20-30.000 / yrityksen rahoituskierros ü  Tyypillisesti 3-10 yritystä salkussa ü  Sijoittavat usein yhdessä, voivat muodostaa syndikaatin ü  Suositus: max 20% varallisuudesta enkelisijoituksiin
 • 9. Bisnesenkelin rahoittama yritys ✓  Pysyy kauemmin elossa ✓  Saa helpommin lisärahoitusta ✓  Kasvaa ja pärjää paremmin ✓  Hyötyy verkostoista ja mentoroinnista Harvard (2010)
 • 10. Miksi sijoittaa kasvuyrityksiin? ü  Suomen talouden ja työllisyyden tukeminen •  Kasvuyritykset luovat 50-80 % kaikista uusista työpaikoista •  Konkreettinen tapa edistää potentiaalisen kasvuyrityksen menestymismahdollisuuksia ja luoda työpaikkoja ü  Innostava ja mielenkiintoinen työ •  Nälkäisiä, innokkaita, fiksuja ja maailmaa nähneitä nuoria yrittäjiä (joissakin startupeissa kokeneita konkareita) •  Kasvuyrityksiä teknologisen ja kaupallisen kehityksen kärjessä •  Mahdollisuus tukea tietyn maantieteellisen alueen tai toimialan yhtiöitä (impact investing) ü  High risk – High reward (korkeat tuottomahdollisuudet) •  Riskipeliä, vain 10 % menestyy hyvin (sijoittajan vaikutusmahdollisuus) •  Matala korkotaso ajanut perinteisten omaisuuslajien (mm. pörssiosakkeet, kiinteistöt) arvot korkealle •  Startupit korreloivat heikosti pörssiosakkeiden kanssa, ja tarjoavat siten hajautushyötyä •  Hajautettu startup–salkku tarjoaa korkeaa (n. 15-20% p.a.) tuottoa yli ajan Lähteet: Innovestor, FiBAN
 • 11. 2 3 9 19 11 268 9 24 24 33 37 87 60 70 90 73 9621 30 68 59 89 94 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muut Suomalaiset bisnesenkelit Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt Ulkomaiset sijoitukset M€ SUOMALAISIIN STARTUP-YRITYKSIIN SIJOITETTIIN €253M VUONNA 2015 11 Lähteet: Innovestor, Invesdor, Kansalaisrahoitus, Venture Bonsai, Vigot, FVCAn arvio / FiBAN, Finnvera / FVCA, Perep analytics / VC Zone, Helsinki Business Hub
 • 12. Sijoituskriteerit startupissa ü  Olen sijoittanut useaan suomalaiseen startup yritykseen (11) ja yhteen aloittavaan pääomasijoitusrahastoon, jonka tavoitteena on kestävä, vastuullinen ja vaikuttava sijoittaminen (impact investing). ü  Minua kiinnostaa green tech, ekologiset tuotteet ja palvelut sekä kestävä kehitys ja vastuullinen yritystoiminta. ü  Mielestäni tärkeimmät sijoituskriteerit startupissa ovat: •  Tiimi – sitoutunut ja monipuolinen tiimi on avain menestykseen. •  Idea – liikeidean ei tarvitse olla uniikki, mutta se pitää toteuttaa kilpailjoita paremmin. •  Ajoitus – ovatko asiakkaat valmiita tuotteelle tai palvelulle. •  IPR – immateriaalioikeudet ja patentti. •  Skaalautuva liiketoimintamalli – globaalit markkinat. •  Go2Market strategia – onko markkinoiden valloitus mahdollinen yrityksen resursseilla. Myynti- ja markkinointiosaaminen ratkaisevaa. Globaali verkosto on voimavara.
 • 15. Hallituksen rooli kasvuyrityksessä Definition: ‘Lean Startup’ “A startup is a human institution designed to create a new product or service under conditions of extreme uncertainty.”
 • 16. Strategiatyökasvuyrityksessäedellyttääketteryyttä LeanStartupMethod:Build–Measure-Learn •  “The Lean Startup method builds capital-efficient companies because it allows startups to recognize that it’s time to pivot sooner, creating less waste of time and money.” (Eric Ries, 2011)
 • 17. Hallituksen rooli startupissa •  Hallituksen rooli startupissa on varmistaa että ”tehdään oikeita asioita”. Johdon ja tiimin vastuulla on ”tehdä asiat oikein”. •  Leadership: ”Doing the Right Things” •  Management: ”Doing Things Right” •  Mielestäni hallituksen tehtävänä on nopeuttaa operatiivisen tiimin oppimiskykyä (rakenna–mittaa–opi). •  Hallituksen jäsenten on hyvä sopia vastuualueista osaamisen pohjalta •  Eri kokoonpano eri kehitysvaiheissa •  Laita itsesi likoon ja ole läsnä
 • 19. TS-Yhtymä 111v •  TS-Yhtymä on varsinaissuomalainen viestintäkonserni, jonka päätoimialat ovat kustannustoiminta sekä viestintä- ja painopalvelut. •  Liikevaihto 2015 154,8 m€ •  Henkilöstö 2015 1 509
 • 21. Turun Sanomien mediaperhe tänään ts.fi 250 000 eri kävijää viikossa joista •  35% mobiililla •  15 % tabletilla Turun Sanomat 262 000 lukijaa joka viikko 177 000 joka päivä TS Näköislehti 15 000 lukijaa viikossa Tavoitamme viikossa 76% alueen väestöstä Lähteet: KMT Lukija 2015, TNS Metrix 2016 (TNS GallupOy)
 • 22. • Turun Sanomat ja ts.fi ovat aidosti paikallisia uutismedioita. • Suurin osa lehden lukijoista ja ts.fi:n kävijöistä tulee Varsinais- Suomesta. • Paikalliset uutiset, tapahtumat ja tarjoukset ovat luetuinta sisältöä! Tärkeintä on paikallisuus, jokaisessa kanavassa 18/10/16 Paikallinen, läheinen, syvällinen.
 • 23. Arvopohja loi menestyksen •  ”Tärkeintä ei ole, mistä lähdemme, vaan mitä olemme saaneet aikaan.” Irja Ketonen
 • 24. Hallitustyöskentely TS-Yhtymä Oy •  Perheyhtiöstä (2. sukupolvi) sukuyhtiöksi (3. sukupolvi) on iso muutos – sukupolvenvaihdos toteutettu 2013-2015. •  Perheyhtiössä emoyhtiön hallitus on suvun jäsenten välinen foorumi. •  Hallituksen pj. on Kati Ruola ja jäsenet ovat serkukset 3. polvessa. •  Omistajastrategian määrittäminen on keskeinen asia. Mikä on yrityksen päämäärä ja mitkä ovat liiketoiminnan taloudelliset tavoitteet? •  Yhteisesti sovittu strategia on sukuyhtiön kehittämisen lähtökohta: •  Emoyhtiön strategiana on keskittyminen kiinteistö- ja sijoitusliiketoiminnan kasvattamiseen. Tälle on asetettu tuottotavoitteet. •  Emoyhtiön tehtävä on tytäryhtiöiden omistaminen ja konsernipalvelut. •  Operatiivisessa liiketoiminnassa viestintäpalvelut ovat ytimessä. •  Vakaa talous ja vakavaraisuus on mahdollisuus.
 • 25. ABOA ADVEST OY Timo Ketonen • +358 400 831 205 timo.ketonen@aboa-advest.fi Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku, Finland