Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Kampanje på facebook for middagsleverandøren

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 9 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Plus récents (20)

Kampanje på facebook for middagsleverandøren

  1. 1. Kampanje på Facebook for Middagsleverandøren Øving i forbindelse med kurs i sosiale medier
  2. 2. Bakgrunn  Middagsleverandøren, en virksomhet som distribuerer mest mulig økologiske og kortreiste råvarer til middager med tilhørende oppskrifter, skal ha en kampanje på Facebook.  Virksomheten har valgt ut tre suksesskriterier for denne kampanjen.  Det første er at minst 50% av følgerne leser et nyhetsbrev som er en del av kampanjen.  Det andre er at virksomheten øker antall aktive brukere på Facebook. Tanken er at aktive brukere lettere blir kunder.  Det tredje er at virksomheten får flere kunder. 2
  3. 3. Nødvendig forarbeid  Bestemme innhold og utforming av nyhetsbrevet (virksomhetens strategi for sosiale medier må legges til grunn ved utformingen).  Bestemme innhold og utforming av den betalte annonsen på Facebook (virksomhetens strategi for sosiale medier må ligge i bunn også her).  Varighet av kampanjen må bestemmes. En annonse på Facebook koster penger, så her må kostnad veies opp mot eventuell gevinst i forhold hvor lenge man ønsker å annonsere. 3
  4. 4. Utforming av facebookannonsen  Bildet til annonsen har en bildestørrelse på 110x80 pixler, ratio 4:3/16:9  Her skal Debios ø-merke inn for å markere at råvareprodusentene til Middagsleverandøren tilfredsstiller kravene for å kunne markedsføre produktene som økologiske.  Forslag til annonsetekst: Velg lokalt-tenk globalt! Kjøp råvarer fra vårt økologiske spiskammers! 4
  5. 5. Plan for gjennomføring  Ultimo april starter PR-ansvarlige med å utforme nyhetsbrevet som skal publiseres. Innholdet godkjennes av ledelsen, og blant de nyeste råvareleverandørene velges en håndfull som kontaktes for intervju og bilder til nyhetsbrevet.  Tidspunkt: 1.-30 juni i år (tidsrommet kampanjen gjennomføres)  Beskrivelse: det publiseres et nyhetsbrev med informasjon om de nyeste råvareleverandørene og de produktene de leverer for virksomheten. Samtidig publiseres betalt annonse på virksomhetens facebookside  Kostnad: Arbeidstimer egne ansatte bruker for å lage nyhetsbrevet, og det facebookannonsen koster for en måned. 5
  6. 6. Etterarbeid  Har virksomheten nådd sine mål med kampanjen? For å få svar på dette må virksomheten benytte måleverktøy.  Hvilke feil har man eventuelt begått, og hva kan virksomheten lære av disse i så fall?  Har noe vært en suksess? Kunne virksomheten gjort det enda bedre i så fall? 6
  7. 7. Hvilke verktøy trenger man?  Valgt kanal er Facebook  For å kunne måle i hvilken grad virksomheten har nådd sine mål, kan man benytte enten Facebook Insights eller Google Analytics 7
  8. 8. Ressurspersoner og ansvarsforhold  Ledelsen i virksomheten har et overordnet ansvar for innholdet i kampanjen.  De med ansvar for PR i virksomheten har ansvar for gjennomføringen av kampanjen (i henhold til virksomhetens strategi for bruk av sosiale medier). 8
  9. 9. Etiske forbehold  Innholdet i nyhetsbrevet og i betalt annonse på Facebook, må være i samsvar med de verdier virksomheten har, og den strategien som er valgt for virksomhetens bruk av sosiale medier. 9

×