Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫צת‬2014-3146
‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לישיבת‬ ‫פרוטוקול‬2014009
,‫תשעד‬ ‫סיון‬...
-2-
‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬
‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬
‫רחום‬ ‫עדה‬‫והשיכון‬...
-3-
‫במברגר‬ ‫אלעזר‬‫הידרומודול‬ '‫חב‬
‫חזן‬ ‫גלעד‬ ‫ד"ר‬‫גאופרוספקט‬ '‫חב‬
‫רוט‬ ‫חגי‬‫חבק‬‫גאופרוספקט‬
‫רונן‬ ‫אופיר‬‫גא...
-4-
‫שקד‬ ‫ניבה‬‫מתנגדת‬
‫לוי‬ ‫שרי‬‫מתנגדת‬
‫זלוצנברי‬ ‫נאוה‬‫חרוב‬
‫זלוצנברי‬ ‫נפתלי‬‫חרוב‬
‫לוי‬ ‫יניב‬‫מתנגד‬
‫לוי‬ ‫ק...
-5-
‫שרון‬ ‫אבי‬‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫מהנדס‬
‫ם‬ ‫נסי‬ ‫אילן‬‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬
‫רימר‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬
‫הכנ...
-6-
‫לא‬ ‫אנו‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫יסביר‬ ‫שלנו‬ ‫הגיאולוג‬ ‫שמן‬ ‫לחיפוש‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫אין‬ :‫אפי‬
.‫מונח...
-7-
‫באותה‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫אקויפר‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ .‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאפיפר‬ ‫מישש‬ ‫מתצורת‬ ‫זליגה‬
.‫קטנה‬ ‫בכמות‬ ‫במים...
-8-
‫שמתוך‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬14‫הולכים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫להם‬ ‫גם‬ ‫אנכיים‬ ‫רק‬ ‫שיעשו‬ ‫נניח‬ ‫אבל‬ ‫קדוחים‬
‫שהאקווי...
-9-
‫כשזה‬ ‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫של‬ ‫יד‬ ‫אותה‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫הגוף‬
‫והרשויות‬ ‫המש...
-10-
‫אני‬ ‫פה‬ ‫יושב‬ ‫לא‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫והמים‬ ‫החקלאים‬ ‫על‬ ‫אחת‬ ‫הערות‬ ‫שתי‬ : ‫גפני‬ ‫גל‬
‫שונות‬ ‫תשוב...
-11-
‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לי‬ ‫נאמר‬ ‫מגורים‬ ‫ממקום‬‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫בתחום‬ ‫מחקר‬ ‫עשה‬ ‫לא‬8‫אין‬ ‫ק"מ‬8‫באף‬ ‫ק"מ‬
.‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ...
-12-
‫צמוד‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬ ‫להם‬ ‫שיאשרו‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫מעלה‬ ‫הרי‬ ‫מישהו‬ ‫ספציפיים‬ ‫זמנים‬ ‫בלוחות‬
‫נפט‬ ‫לקידוח‬
‫ת...
-13-
‫מדינת‬ ‫לקחת‬.‫נקדח‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫בתהליך‬ ‫מובנה‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫הסתרה‬ ‫פה‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬
‫נפט‬ ‫למצו...
-14-
?‫הקשר‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬ :‫יוחנן‬
‫מ‬ ‫יהיה‬ ‫המאגר‬ ‫אם‬ ‫לוועדה‬ ‫לומר‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ :‫שלום‬‫...
פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק
פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק
פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק
פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק

 1. 1. ‫צת‬2014-3146 ‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לישיבת‬ ‫פרוטוקול‬2014009 ,‫תשעד‬ ‫סיון‬ ‫כ"א‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬19/06/2014 ‫סיטי‬ ‫בניין‬ ,‫ישיבות‬ ‫באולם‬1,'‫ג‬ ‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫יצחק‬ ‫מעלה‬ '‫רח‬29‫עלית‬ ‫נצרת‬ , :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ ‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ ‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫הסביבתיים‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫מ"ר‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ‬ ‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ ‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫רחום‬ ‫עדה‬‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫המשרד‬ ‫נציגת‬‫חבר‬ ‫מ"מ‬‫ת‬‫הועדה‬ ‫נפסו‬ ‫זכריא‬‫קמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬:‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫הצפון‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סלע‬ ‫חנה‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫הוברמן‬ ‫עידית‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫חבר‬‫ועדה‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ ‫ניסים‬ ‫אילן‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫(תשע"ב‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫בהוראות‬ 2012 :‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫קיים‬42.‫התו"ב‬ ‫לחוק‬ :‫לשעה‬ ‫נקבעה‬ ‫הישיבה‬09:00:‫בשעה‬ ‫והחלה‬ ,09:15 ‫היום‬ ‫סדר‬-:‫בהמשך‬ ‫המפורטות‬ ‫הדיון‬ ‫נושאי‬ ‫לכותרות‬ ‫בהתאם‬ ‫נקבע‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ 1.‫תוכנית‬ :‫נושא‬-/‫ג‬21440‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ : :‫בהתנגדויות‬ ‫דיון‬ :‫הדיון‬ ‫מטרת‬ :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ ‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ ‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬"‫מ‬‫חברת‬ ‫מ‬‫ועדה‬
 2. 2. -2- ‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ ‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫רחום‬ ‫עדה‬‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫המשרד‬ ‫נציגת‬‫חבר‬ ‫מ"מ‬‫ת‬‫הועדה‬ ‫נפסו‬ ‫זכריא‬‫קמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ :‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫הצפון‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סלע‬ ‫חנה‬‫נציג‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫הוברמן‬ ‫עידית‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫המחוזית‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ ‫ניסים‬ ‫אילן‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫והמים‬ ‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫(תשע"ב‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫בהוראות‬ 2012 ‫טויטו‬ ‫אריאל‬‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫נציג‬ ‫נחשון‬ ‫אביחי‬‫כנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫נציג‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫גיל‬‫רט"ג‬ ‫זס‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫רימר‬ ‫אלון‬‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫מעבדה‬ ‫יודין‬ ‫בר‬ ‫ויקטור‬‫ומים‬ ‫לאנרגיה‬ ‫המשרד‬ ‫וירצבורגר‬ ‫יוסי‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫אלקיים‬ ‫מיכאל‬‫מתנגד‬ ‫אלקיים‬ ‫יעקב‬‫מתנגד‬ ‫אלקיים‬ ‫דבורה‬‫מתנגדת‬ ‫הורביץ‬ ‫רונלד‬‫מתנגד‬ ‫חן‬ ‫עומר‬‫מתנגד‬ ‫גת‬ ‫רעות‬‫מתנגדת‬ ‫גולן‬ ‫ענבל‬‫מתנגדת‬ ‫סליטתיק‬ ‫קרן‬‫מתנגדת‬ ‫חורש‬ ‫שגיא‬ ‫אדוה‬‫מתנגדת‬ ‫אינגלר‬ ‫לילי‬‫מתנגדת‬ ‫שושן‬ ‫ניסים‬‫קידוח‬ ‫מהנדס‬ ‫לוי‬ ‫וגר‬ ‫אושרת‬‫דוברת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫זורמן‬ ‫מאיה‬‫תקשורת‬ ‫מנהלת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫גבאי‬ ‫משה‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫מאירי‬ ‫אבגד‬'‫חב‬ ‫והיתרים‬ ‫רישוי‬ ‫מנהל‬ ‫אפק‬ ‫איתם‬ ‫אפי‬‫ג'ני‬ ‫נשיא‬‫ישראל‬ ‫ברטוב‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫גאולוג‬ ‫גרסמן‬ ‫רונן‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫הידרולוג‬ ‫גאולוג‬ ‫בליברג‬ ‫תמי‬‫אדריכלים‬ ‫יעד‬ ‫רוכברגר‬ ‫ג'ף‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫מנכ"ל‬ ‫זינגר‬ ‫שלם‬ ‫עו"ד‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬
 3. 3. -3- ‫במברגר‬ ‫אלעזר‬‫הידרומודול‬ '‫חב‬ ‫חזן‬ ‫גלעד‬ ‫ד"ר‬‫גאופרוספקט‬ '‫חב‬ ‫רוט‬ ‫חגי‬‫חבק‬‫גאופרוספקט‬ ‫רונן‬ ‫אופיר‬‫גאופרוספקט‬ '‫חב‬ ‫דותן‬ ‫אהרון‬ ‫ד"ר‬'‫לחב‬ ‫יועץ‬ ‫אקולוג‬ ‫גאופרוספקט‬ ‫חשמונאי‬ ‫עמיר‬‫מתנגד‬ ‫מאירוביץ‬ ‫ורד‬ ‫עו"ד‬‫מתנגדים‬ ‫מצגת‬ ‫לור‬ ‫דפנה‬‫מתנגד‬ ‫לור‬ ‫רמי‬‫מתנגד‬ ‫גרוס‬ ‫יוחאי‬‫מתנגד‬ ‫חזן‬ ‫אסתי‬‫מתנגד‬ ‫גפני‬ ‫גל‬‫מתנגד‬ ‫לנר‬ ‫שרון‬‫מתנגד‬ ‫בלום‬ ‫ענת‬‫ורדי‬‫מתנגד‬ ‫דגני‬ ‫נמרוד‬‫מתנגד‬ ‫פנקר‬ ‫גל‬‫מתנגד‬ ‫מירלק‬ ‫עינת‬‫מתנגד‬ ‫כהן‬ ‫עודד‬‫מתנגד‬ ‫סטירכמן‬ ‫אלירן‬ ‫עו"ד‬‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ‫זימרן‬ ‫ניצן‬ ‫עו"ד‬‫המתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ‫קלי‬ ‫כהן‬ ‫מיכל‬‫מתנגד‬ ‫שכנר‬ ‫אמיר‬‫מתנגד‬ ‫קרני‬ ‫גדעון‬‫מתנגד‬ ‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫דיויד‬ ‫קודינגטון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫דוידי‬ ‫משה‬‫גולן‬ ‫מרום‬ ‫פינק‬ ‫תומר‬‫יהודה‬ ‫בני‬ ‫ברגיל‬ ‫ינון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫פס‬ ‫אור‬‫גשור‬ ‫ארנון‬ ‫בנטל‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫פס‬ ‫חגי‬‫גשור‬ ‫סופר‬ ‫שרון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫לנר‬ ‫שרון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫ימין‬ ‫בר‬ ‫אור‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫שכנר‬ ‫אמיד‬‫נטור‬ ‫גרוס‬ ‫יוחאי‬‫מתנגד‬ ‫קאופמן‬ ‫איילת‬‫מתנגדת‬ ‫רפאן‬ ‫יונתן‬‫מתנגד‬ ‫קלס‬ ‫כהן‬ ‫דוד‬‫מתנגד‬ ‫קאופמן‬ ‫מאיר‬‫מתנגד‬ ‫שטרנברג‬ ‫צחי‬‫מתנגד‬ ‫קאופמן‬ ‫קרן‬‫מתנגדת‬ ‫כהן‬ ‫עודד‬‫דובר‬ ‫זקס‬ ‫כפיר‬‫מתנגד‬ ‫רלפקי‬ ‫כתם‬‫מתנגד‬ ‫דוויק‬ ‫דנה‬‫מתנגדת‬ ‫מוסקוביץ‬ ‫אבישי‬‫מתנגד‬ ‫יוגב‬ ‫ענבר‬‫מתנגדת‬ ‫קורן‬ ‫מורן‬‫מתנגדת‬
 4. 4. -4- ‫שקד‬ ‫ניבה‬‫מתנגדת‬ ‫לוי‬ ‫שרי‬‫מתנגדת‬ ‫זלוצנברי‬ ‫נאוה‬‫חרוב‬ ‫זלוצנברי‬ ‫נפתלי‬‫חרוב‬ ‫לוי‬ ‫יניב‬‫מתנגד‬ ‫לוי‬ ‫קפלן‬ ‫נעמי‬ ‫רות‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫יפרמוב‬ ‫אנדרי‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫לוי‬ ‫תמרה‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫פרס‬ ‫שמואל‬‫רמות‬ ‫לוי‬ ‫ורד‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫הלפרן‬ ‫קרן‬ ‫עו"ד‬ ‫מוסרי‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ‫הורדים‬ ‫גבריאל‬‫מתמחה‬ ‫מאור‬ ‫דפנה‬‫מושב‬‫רמות‬ ‫לנדסמן‬ ‫נבות‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫מושב‬ ‫חזן‬ ‫תום‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫גרוס‬ ‫בן‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫מונס‬ ‫סולי‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫גרוס‬ ‫שמרית‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫פוקס‬ ‫רוני‬‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫שלו‬ ‫ראובן‬‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫סלע‬ ‫הדר‬‫מתנגד‬ ‫לינטון‬ ‫עמית‬‫מתנגד‬ ‫אלדן‬ ‫בומץ‬ ‫אור‬‫מתנגד‬ ‫שיינפלד‬ ‫אורלי‬‫מתנגד‬ ‫בלזר‬ ‫כנרת‬‫מתנגד‬ ‫בהלול‬ ‫גור‬‫מתנגד‬ ‫לינטון‬ ‫מרק‬‫מתנגד‬ ‫שלו‬ ‫ראובן‬‫מתנגד‬ ‫לוי‬ ‫ורד‬‫מתנגד‬ ‫בזירנו‬ ‫עידית‬‫מתנגד‬ ‫לינטון‬ ‫ניצן‬‫מתנגד‬ ‫ליצקי‬ ‫עומר‬‫מתנגד‬ ‫סיודמק‬ ‫בתאל‬‫מתנגד‬ ‫גול‬ ‫אשד‬‫מתנגד‬ ‫ווקס‬ ‫נגה‬‫מתנגד‬ ‫אפל‬ ‫אלעד‬‫מתנגד‬ ‫פרדקין‬ ‫יותם‬‫מתנגד‬ ‫יעקב‬ ‫בן‬ ‫צור‬‫מתנגד‬ ‫יוגב‬ ‫ענבר‬‫מתנגד‬ ‫גדיש‬ ‫נועם‬‫מתנגד‬ ‫ברגר‬ ‫משה‬‫מתנגד‬ ‫ברגר‬ ‫אילנה‬‫מתנגד‬ ‫שאלתיאל‬ ‫ליאורה‬ ‫הרפז‬ ‫מתנגד‬ ‫ברגר‬ ‫נועה‬‫מתנגד‬ ‫שגיב‬ ‫מיכל‬‫מתנגד‬ ‫אורנשטיין‬ ‫יפעת‬‫מתנגד‬ ‫כרמל‬ ‫ליאור‬‫מתנגד‬
 5. 5. -5- ‫שרון‬ ‫אבי‬‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫מהנדס‬ ‫ם‬ ‫נסי‬ ‫אילן‬‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫רימר‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫מעבדה‬ ‫גפני‬ ‫גל‬ ‫ד"ר‬‫מתנגד‬ ‫ורצבורגר‬ ‫יוסי‬‫מתנגד‬ ‫נחשון‬ ‫אביחי‬‫הכנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫דורי‬ ‫יעל‬‫אדם‬ ‫טבע‬ '‫חב‬ ‫אדריכלית‬ ‫ודין‬ ‫שקד‬ ‫ניבה‬‫מתנגדת‬ :‫הדיון‬ ‫מהלך‬ :‫ניצן‬ ‫עו"ד‬ ‫לא‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקשי‬ ‫אנו‬ ‫שאומרת‬ ‫ופשוטה‬ ‫ברורה‬ ‫הצהרה‬ ‫למסור‬ ‫היזמים‬ ‫מנציגיי‬ ‫מבקשים‬ ‫אל‬ ‫מסלול‬ ‫בשום‬ ‫שאיבה‬ ‫או‬ ‫קריאה‬ ‫לבצע‬ ‫שבפנינו‬ ‫הבקשה‬ ‫מכוח‬ ‫שלב‬ ‫בשום‬ ‫מתכוונים‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מייתרים‬ ‫אנו‬ ‫הזו‬ ‫ההצהרה‬ ‫תינתן‬ ‫אם‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫קונבנציונלי‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫תינתן‬ ‫נפט‬ ‫פצלי‬ ‫מסלול‬ ‫לבין‬ ‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫בין‬ ‫מחלקות‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫עותק‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ :‫אורי‬ ...‫בעתירה‬ ‫מבוססים‬ ‫שנאמרים‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ :‫ניצן‬ ? ‫ההתנגדויות‬ ‫שמיעת‬ ‫הבקשה‬ ‫נגד‬ ‫מה‬ ‫נגד‬ ‫העתירה‬ :‫אילן‬ ‫חיפוש‬ ‫לבין‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫חיפוש‬ ‫מסלול‬ ‫בין‬ ‫נכונה‬ ‫ולא‬ ‫שגויה‬ ‫הוא‬ ‫שהוגשה‬ ‫כפי‬ ‫הבקשה‬ :‫ניצן‬ ‫נ‬ ‫נפט‬‫מביהמ"ש‬ ‫ביקשנו‬ ‫לכן‬ ‫בפועל‬ ‫להיות‬ ‫שהולך‬ ‫מה‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫אלא‬ ‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ ‫יגר‬ ... ‫להידון‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫הנכון‬ ‫במסלול‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫לקבוע‬ ‫העליון‬ ‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫קבע‬ ‫המשנה‬ ‫מחוקק‬ ‫לנכון‬ ‫מצאו‬ ‫התקנון‬ ‫ולכן‬ . ‫הבקשה‬ ‫מהות‬ ‫בדיוק‬ ‫זו‬ ‫תק‬ ‫הנוכחית‬ ‫במתכונתה‬ ‫להידון‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬‫נה‬6‫ארוכה‬ ‫אינה‬ '‫א‬ ...‫עותקים‬ ‫מחלק‬ ...‫מקריא‬ ‫זה‬ ‫ומרגע‬ ‫נתקבל‬ ‫חותמת‬ ‫ולקבל‬ ‫תקנון‬ ‫לקחת‬ ‫מספיק‬ ‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫במסלול‬ ‫שפניתי‬ ‫ברגע‬ ‫שמן‬ ‫פיצול‬ ‫ממסלול‬ ‫שונה‬ ‫וזה‬ ‫הנדרשות‬ ‫הפעולות‬ ‫וכל‬ ‫וקידוח‬ ‫להפקה‬ ‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫האישור‬ ...‫תגלית‬ ‫שהתגלתה‬ ‫שברגע‬ ‫צריכה‬ ‫היא‬ ‫לתכנית‬ ‫בקשה‬ ‫לבקש‬ ‫צריך‬ ‫ההפקה‬ ‫עבור‬ ‫לך‬ ‫רק‬ ‫שמורה‬ ‫אינה‬ ‫הטעות‬ ‫זכות‬ :‫אילן‬ ‫ההליכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫שהוגשה‬ ‫ברגע‬ ‫לקבוע‬ ‫הופך‬ ‫אלא‬ ‫בזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫לא‬ ‫פה‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ ‫שנית‬ ‫האישור‬ :‫ניצן‬ . ‫התוכנית‬ ‫לדברים‬ ‫ערה‬ ‫הועדה‬ :‫עופר‬ ‫ב‬ ‫מפרידות‬ ‫התקנות‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫לחיפוש‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ :‫ניצן‬‫עוד‬ ‫כל‬ ‫הבקשה‬ ‫ולכן‬ ‫החיפוש‬ ‫שלב‬ ...‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫שיש‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מהותה‬ ‫וזו‬ ‫הנכונה‬ ‫אינה‬ ‫נפט‬ ‫בפצלי‬ ‫עוסקת‬ ...‫מקריא‬ ‫תגובתכם‬ ‫ונא‬ ‫ניגר‬ ‫לנפט‬ ‫שבקשתכם‬ ‫פשוטה‬ ‫מאוד‬ ‫בקשה‬ ‫התבקשתם‬ ‫היזמים‬ ‫נציג‬ :‫אילן‬ ‫חד‬ ‫עולה‬ ‫בהפקדה‬ ‫וההתנהלות‬ ‫הרישיון‬ ‫בקשת‬ ‫מסמכיי‬ ‫מכל‬ ‫שעולה‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ :‫איתם‬ ‫אפי‬ ‫משמעי‬‫לא‬ ‫קיבלנו‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫וממילא‬ ‫מבקשים‬ ‫איננו‬ ‫אותה‬ ‫שמעו‬ ‫הנוכחים‬ ‫שרוב‬ ‫מצהיר‬ ‫ואני‬ ‫ת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫הצהרתה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫הרישיון‬ ‫כל‬ ‫שמן‬ ‫בפצלי‬ ‫שקשור‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫נחפש‬ ‫לא‬ ‫נפיק‬ ‫לא‬ ‫מחפשים‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫ביקשנו‬ ‫שלא‬ ‫יאשרו‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫כל‬ ‫התושבים‬ ‫מול‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ .‫להפיק‬ ‫מתכוונים‬ ‫ש‬ ‫החיפושים‬ ‫בשלב‬‫נעסוק‬ ‫שלא‬ ‫מודיעים‬ ‫אנו‬ ‫להפקה‬ ‫האישור‬ ‫משלב‬ ‫ונפרד‬ ‫נבדל‬ ‫שלב‬ ‫הוא‬ ‫נפעל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫הזו‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫רבות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫לשם‬ ‫שקשורה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בשום‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫המוכרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫כל‬ . ‫הנסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫במהלך‬ ‫נפעיל‬ ‫ולא‬"fracking". ‫החיפוש‬ ‫בדו"ח‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫להצהיר‬ ‫ביקשתי‬ :‫ניצן‬‫לא‬ ‫שהם‬ ‫שיצהירו‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫מחפשים‬
 6. 6. -6- ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫יסביר‬ ‫שלנו‬ ‫הגיאולוג‬ ‫שמן‬ ‫לחיפוש‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫אין‬ :‫אפי‬ .‫מונח‬ ‫הניגר‬ ‫הנפט‬ ‫מונח‬ ‫תצורה‬ ‫באיזה‬ ‫נבדוק‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫שמן‬ ‫בפצלי‬ ‫עוסקים‬ ‫כל‬ ‫ההפקה‬ ‫בשאלת‬ ‫דיון‬ ‫כל‬ ‫לזאת‬ ‫מעבר‬ ‫להרחיב‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫למהלך‬ ‫משול‬ ‫קדחנו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ...‫ספקולטיבי‬ :‫יוחנן‬‫בשלב‬ ‫ולא‬ ‫הנסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫בשלב‬ ‫שלא‬ ‫הנסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫בפאזה‬ ‫גם‬ ‫שאלתי‬ ‫אני‬ .‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫זה‬ " ‫"פראקינג‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫ההפקה‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אני‬ ‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ושפכים‬ ‫מים‬ ‫ענף‬ ‫מרכז‬ ‫לשעבר‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫קיבוץ‬ ‫חבר‬ :‫נפתלי‬ ‫מחיי‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫הכנרת‬‫מאוד‬ ‫מאמצים‬ ‫נעשו‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫הכנרת‬ ‫בנושא‬ ‫עוסק‬ ‫אני‬ ‫טרופי‬ ‫אגם‬ ‫היא‬ ‫הכנרת‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫אכפת‬ ‫שהיה‬ ‫אנשים‬ ‫מיליונים‬ ‫הושקעו‬ ‫כבירים‬ ‫בשנת‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ .‫לסביבה‬ ‫רגישה‬ ‫מאוד‬95‫סכנות‬ ‫בנושא‬ ‫לכנרת‬ ‫מיוחדת‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫יצאה‬ ‫תעשיו‬ ‫נושא‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ברורות‬ ‫די‬ ‫מסקנות‬ ‫והוסקו‬ ‫לכנרת‬‫היקוות‬ ‫באגם‬ ‫יורשו‬ ‫ופעילויות‬ ‫ת‬ ‫קבוצה‬ ‫שיש‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫לדבר‬ .‫הללו‬ ‫הנושאים‬ ‫לכל‬ ‫להתייחס‬ ‫ואיך‬ ‫הכנרת‬ ‫חופי‬ ‫סביב‬ ‫הכנרת‬ ‫כמה‬ ‫ביניהם‬ ‫אסורים‬ ‫אב‬ ‫תכניתה‬ ‫שלפי‬ ‫בתעשיות‬ ‫שמשתמשים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫תעשיות‬ ‫של‬ ‫ע"י‬ ‫שהוגש‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫לפי‬ ‫הנסיון‬ ‫בקידוחיי‬ ‫גם‬ ‫להשתמש‬ ‫שאמורים‬ ‫מהכימיקלים‬ ‫א‬ '‫חב‬‫חלם‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫באגם‬ ‫אסור‬ ‫יהיה‬ ‫כתוב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫פק‬ ‫הנפט‬ ‫נושא‬ ‫עם‬ ‫תעשייתית‬ ‫התעסקות‬ ‫בכנרת‬ ‫ההיקוות‬ ‫באגם‬ ‫נפט‬ ‫לקדוח‬ ‫מישהו‬ ‫שיבוא‬ ‫סטטוטורי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫זו‬ ‫בכנרת‬ ‫אסור‬ ‫בשנת‬ ‫לזאת‬ ‫מעבר‬ ‫זו‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעלנו‬86‫לרמת‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫יצאה‬‫הגולן‬ ‫תוספת‬ ‫שעוסקות‬ ‫תעשיות‬ ‫ואסור‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שיצאה‬ ‫הטבלה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הזו‬ ‫בתמ"א‬ ‫לתמא‬13‫גם‬ ‫תופסים‬ ‫ותנאים‬ ‫והטבלה‬ ‫ארצית‬ ‫היא‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫של‬ ‫מתאר‬ ‫לתכנית‬ ‫חוזרת‬ ‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫בתוספת‬13‫צעדים‬ ‫וננקטו‬ ‫לכנרת‬ ‫מסוכנים‬ ‫מאוד‬ ‫מצבים‬ ‫היו‬ ‫ארוכות‬ ‫תקופות‬ ‫קיצוניים‬ ‫מאוד‬ ‫ה‬ ‫הייתה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫הנושא‬ ‫ועלה‬ ‫בזמנו‬ ‫שריד‬ ‫יוסי‬ ‫מהשר‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫מהמשרד‬ ‫חלטה‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫שמפסיקים‬ ‫הוראה‬ ‫ויצאה‬ ‫הכנרת‬ ‫סביב‬ ‫שקורה‬ ‫למה‬ ‫מסודרת‬ ‫תכנית‬ ‫שאין‬ .‫לספוג‬ ‫מסוגלת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫הנשיאה‬ ‫לכושר‬ ‫סקר‬ ‫שיעשה‬ ‫עד‬ .‫בכנרת‬ ‫אימ‬ ‫והיא‬ ‫מסוכנים‬ ‫לחומרים‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫השרים‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫הייתה‬‫את‬ ‫צה‬ ‫זאת‬ ‫בעקבות‬ ‫בכנרת‬ ‫פיתוח‬ ‫כל‬ ‫ולהקפיא‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ ‫הוראה‬ ‫ויצאה‬ ‫הזו‬ ‫ההחלטה‬ ‫רפתות‬ ‫בפיתוח‬ ‫דולרים‬ ‫מיליוני‬ ‫והושקעו‬ ‫חדש‬ ‫אגף‬ ‫יצא‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫מהמשרד‬ ,‫אומרת‬ . ‫לחקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫דרך‬ ‫מדינה‬ ‫ע"י‬ ‫הכנרת‬ ‫באגם‬ ‫בכ‬ ‫פיתוחים‬ ‫מיני‬ ‫וכל‬ ‫תכניות‬ ‫המון‬ ‫על‬ ‫ודנו‬ ‫זו‬ ‫בוועדה‬ ‫חבר‬ ‫גם‬ ‫הייתי‬‫שאפילו‬ ‫זוכר‬ ‫ואני‬ ‫נרת‬ ‫בגלל‬ ‫הבריכה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫התנגדות‬ ‫הייתה‬ ‫משושים‬ ‫נחל‬ ‫של‬ ‫החניה‬ ‫במגרש‬ ‫מזנון‬ ‫לגבי‬ ‫שאני‬ ‫בשנים‬ ‫בוועדה‬ ‫לנו‬ ‫שהיו‬ ‫לדיונים‬ ‫בהשוואה‬ ‫עכשיו‬ ‫כי‬ ‫זאת‬ ‫מעלה‬ ‫אני‬ ‫לנחל‬ ‫הסכנה‬ .‫עליהם‬ ‫אדבר‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫ועלו‬ ‫שדובר‬ ‫למה‬ ‫בהשוואה‬ ‫וכאפס‬ ‫כאין‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫חבר‬ ‫הייתי‬ ‫בת‬ ‫מדובר‬.‫ספציפית‬ ‫נפט‬ ‫עשיות‬ .‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫ואגם‬ ‫הגולן‬ ‫...ברמת‬ ‫אסורות‬ ‫נפט‬ ‫תעשיות‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫תסקיר‬ ‫לא‬ ‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫זה‬ ‫להבהיר‬ ‫צריך‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫על‬ ‫עברתי‬ ‫כותבים‬ ‫שהם‬ ‫במה‬ ‫חופש‬ ‫מרווח‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫אותו‬ ‫שכתבו‬ ‫אלו‬ ‫ולכן‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ . ‫לא‬ ‫או‬ ‫ומציינים‬ ‫שקרא‬ ‫הדברים‬ ‫רוב‬‫אישרו‬ ‫האנשים‬ ‫שרוב‬ ‫חושב‬ ‫ואני‬ ‫מודגשים‬ ‫לא‬ ‫החשובים‬ ‫אך‬ ‫נכונים‬ ‫תי‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫כשהתחלתי‬ ‫אתמול‬ ‫עד‬ ‫הדברים‬ ‫לכמה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫וגם‬ ‫לב‬ ‫שמו‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ...‫מאוד‬ ‫חמורים‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ ‫היום‬ ‫לשיחה‬ ‫החומר‬ .‫לב‬ ‫לשים‬ ‫וחייבים‬ ‫ההפקה‬ ‫קידוחי‬ ‫בשלב‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫וגם‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫בשלביי‬ ‫וגם‬ ‫ה‬ ‫שכבות‬‫הם‬ ‫המטרה‬ ‫שכבות‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫האלה‬ ‫הקידוחים‬ ‫של‬ ‫מטרה‬ ‫של‬ ‫במסמך‬ ‫כתוב‬ ‫הכל‬ ‫ערב‬ ‫משחש‬ ‫צורות‬ ‫בשלש‬ ‫ומדובר‬ .‫הצופים‬ ‫הר‬ ‫בחבורת‬ ‫נמצאות‬ ...‫אפק‬ ‫מקומות‬ ‫יש‬ ...‫כעובדה‬ ‫המסמך‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫מונחות‬ ‫והן‬ ‫המטרה‬ ‫הצורות‬ ‫שכבות‬ ‫שלושת‬ ‫אלה‬ ‫מקומו‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ‫השכבות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫שאין‬ ‫שאומרות‬ ‫במסמך‬‫והממצאים‬ ‫קשר‬ ‫שיש‬ ‫שאומרות‬ ‫ת‬ ‫לשכבות‬ ‫הגיעו‬ ‫סעיד‬ ‫קידוחי‬ ‫את‬ ‫שעשו‬ ‫בזמן‬ ‫דעתי‬ ‫לפי‬ ‫הנפט‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫עלו‬ ‫בכלל‬ ‫איך‬ ‫שניים‬ ‫המסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קידוחים‬ ‫שלושה‬ ‫היו‬ ‫יהודה‬ ‫לחבורת‬ ‫להגיע‬ ‫הייתה‬ ‫הכוונה‬ ‫העמוקות‬ ‫שזו‬ ‫משש‬ ‫לצורת‬ ‫מגיע‬ ‫שלישי‬ ‫קידוח‬ ‫אך‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאפיטר‬ ‫באמת‬ ‫הגיעו‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫מכל‬ ‫אחת‬‫אפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫זליגה‬ ‫יש‬ ‫קשר‬ ‫שיש‬ ‫כתוב‬ ‫בהמשך‬ .‫המטרה‬ ‫צורת‬ ‫של‬ ‫התצורות‬ ‫משלושת‬
 7. 7. -7- ‫באותה‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫אקויפר‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ .‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאפיפר‬ ‫מישש‬ ‫מתצורת‬ ‫זליגה‬ .‫קטנה‬ ‫בכמות‬ ‫במים‬ ‫נפט‬ ‫טיפת‬ ‫מצאו‬ ‫שם‬ ‫שקדחו‬ ‫אקויפר‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫לקדוח‬ ‫רוצים‬ ‫בה‬ ‫שכבה‬ ‫אנש‬ ‫לכמה‬ ‫אורות‬ ‫הדליק‬ ‫זה‬ ‫בטוח‬ ‫איני‬ ‫וכנראה‬‫מחקרים‬ ‫נעשו‬ ‫לאחרונה‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫אך‬ ‫ים‬ ‫פצלים‬ ‫של‬ ‫אדיר‬ ‫עושר‬ ‫יש‬ ‫מדברים‬ ‫אנו‬ ‫שעליה‬ ‫הזו‬ ‫שבשכבה‬ ‫ומצאו‬ ‫ירדן‬ ‫ממלכת‬ ‫בעיקר‬ ‫עיבודים‬ ‫ע"י‬ ‫שניתן‬ ‫אורגני‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫סלעים‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫סלע‬ ‫זה‬ ‫שמן‬ ‫ופצלי‬ ‫זו‬ ‫ופה‬ ‫שמן‬ ‫מפצלי‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫קידוחים‬ ‫בהרבה‬ .‫גולמי‬ ‫לנפט‬ ‫להגיע‬ ‫מסויימים‬‫שמנסים‬ ‫הטעות‬ .‫התפיסה‬ ‫של‬ ‫להעביר‬ ‫היום‬ ‫וידוע‬ ‫במסמך‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫באזור‬ ‫שיש‬ ‫אחת‬ ‫מילה‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫מיצר‬ ‫לקידוח‬ ‫הנפט‬ ‫הגיע‬ ‫כך‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫יש‬ ‫הזו‬ ‫שבשכבה‬3‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫מגיעה‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫מיצה‬ ‫לקידוח‬ ‫נפט‬3‫וזה‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫זה‬ ‫התשובה‬ ‫שיכבה‬ ‫באותה‬ ‫לאזור‬ ‫אקויפור‬ ‫יש‬ ‫הלא‬ ‫ה‬‫כשהוא‬ ‫נאמר‬ ‫גם‬ ‫וזאת‬ ‫נוזלי‬ ‫לנפט‬ ‫השמן‬ ‫פצלי‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫המבלבל‬ ‫דבר‬ ‫ע"י‬ ‫נעשית‬ ‫שמן‬ ‫מפצלי‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫צודק‬ ‫והוא‬ ‫אדומה‬ ‫מנורה‬ ‫הדליק‬ ‫זה‬ ‫ולי‬ ‫שלנו‬ ‫בקיבוץ‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫יוצא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫בלחץ‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫שלוש‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫רב‬ ‫חימום‬ ‫החום‬ ‫בגלל‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫להפקה‬‫נפט‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫התהליך‬ ‫הזו‬ ‫שבשיכבה‬ ‫הגיאוטרמי‬ ‫העשירה‬ ‫השיכבה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫וסופר‬ ‫התייעצתי‬ ‫וגם‬ ‫מאמין‬ ‫שאני‬ ‫נכון‬ ‫וזה‬ ‫השמן‬ ‫מפצלי‬ ‫יצא‬ ‫נוזלי‬ ‫היא‬ ‫הבעיה‬ ‫והרבה‬ ‫הזו‬ ‫בשיכבה‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫שם‬ ‫שיש‬ ‫שבאמת‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אז‬ ‫שמן‬ ‫בפצלי‬ ‫הז‬ ‫השיכבה‬ ‫במסמך‬ ‫כתוב‬ ‫גם‬ ‫וזה‬ ‫כאלה‬ ‫באזורים‬ ‫כאלה‬ ‫שבתנאים‬‫זירמה‬ ‫אין‬ ‫אטומה‬ ‫די‬ ‫ו‬ ‫מאוד‬ ‫השיכבה‬ ‫מפוזרות‬ ‫קטנות‬ ‫בכמויות‬ ‫בסלע‬ ‫חללים‬ ‫תפס‬ ‫הנוזלי‬ ‫הנפט‬ ‫השיכבה‬ ‫בתוך‬ ‫נמצא‬ ‫הנוזלי‬ ‫הנפט‬ ‫אך‬ ‫השיכבה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בקטע‬ ‫רק‬ ‫נמצאים‬ ‫הפצלים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫עשירה‬ .‫בשיטות‬ ‫אותו‬ ‫לנקז‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ‫הזו‬ ‫השיכבה‬ ‫בכל‬ ‫קטנים‬ ‫בתאים‬ ‫הפק‬ ‫של‬ ‫המקרים‬ ‫רוב‬ ‫שזה‬ ‫האלה‬ ‫במקרים‬‫להשתמש‬ ‫חייבים‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫של‬ ‫באזורים‬ ‫נפט‬ ‫ת‬ ‫ושואב‬ ‫קודח‬ ‫שאתה‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫מאגר‬ ‫אין‬ ‫הנפט‬ ‫את‬ ‫לנקז‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫הפרקינג‬ ‫בשיטת‬ .‫למעלה‬ ‫קודחים‬ ‫לסידוק‬ ‫לגרום‬ ‫חייבים‬ ‫הזה‬ ‫בתהליך‬ ‫ניסיון‬ ‫בגלל‬ ‫מבהיל‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הפרקינג‬ ‫נושא‬ ‫למה‬ ‫וג‬ ‫להפקה‬ ‫קשור‬ ‫זה‬ ‫השיכבה‬ ‫לאורך‬ ‫במקביל‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫אנכית‬ ‫קודם‬‫להגיע‬ ‫בשביל‬ ‫לניסוי‬ ‫ם‬ ‫אופקית‬ ‫נכנסים‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫לנפט‬ ‫תגיע‬ ‫לא‬ ‫הכיסים‬ ‫באחד‬ ‫בול‬ ‫קולע‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לניסוי‬ ‫אך‬ ‫בסלע‬ ‫סדקים‬ ‫נגרמים‬ ‫ואז‬ ‫החורים‬ ‫את‬ ‫שיתחילו‬ ‫קטנים‬ ‫לפיצוצים‬ ‫גורמים‬ ‫השיכבה‬ ‫בתוך‬ ‫רעילים‬ ‫אגרסיביים‬ ‫חומרים‬ ‫עם‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬ ‫מחדירים‬ ‫ואז‬ ‫מדי‬ ‫צרים‬ ‫הם‬ ‫קידוחי‬ :‫אפי‬‫הנסיון‬ ‫קידוח‬ ‫מסביר‬ ‫שהוא‬ ‫כיון‬ ‫לתקן‬ ‫רק‬ ‫אופקיים‬ ‫לא‬ ‫אנכיים‬ ‫הם‬ ‫הנסיון‬ ‫י‬ ‫אופקי‬ ‫לא‬ ‫אנכי‬ ‫הוא‬ ‫שעושים‬ ‫היחיד‬ ‫גבוה‬ ‫מאוד‬ ‫בלחץ‬ ‫חומרים‬ ‫מחדירים‬ ‫הנסיון‬ ‫לקידוח‬ ‫אחזור‬ ‫אנכיים‬ ‫רק‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ :‫נפתלי‬ ‫לקידוח‬ ‫מהתאים‬ ‫משמעותית‬ ‫יותר‬ ‫לזרימה‬ ‫ולגרום‬ ‫הסדקים‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫כדי‬ ‫הם‬ ‫החומרים‬ ‫שלי‬ ‫אין‬‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫במסמך‬ ‫בהתחלה‬ ‫אמרתי‬ ‫לא‬ ... ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫האלה‬ ‫הסדקים‬ ‫יגיעו‬ ‫לאן‬ ‫טה‬ ‫לכל‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫הסדקים‬ ‫ע"י‬ ‫שמחדירים‬ ‫לחומרים‬ ‫בנוסף‬ ‫ומראים‬ ‫לאפיפר‬ ‫קשר‬ ‫הבזלת‬ ‫אפיפר‬ ‫אפילו‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫וגם‬ ‫מים‬ ‫הרבה‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫יהודה‬ ‫כולל‬ ‫האחרים‬ ‫האפיפרים‬ ‫לחומרים‬ ‫מעבר‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫העיקרי‬ ‫שהוא‬‫אחרים‬ ‫חומרים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫האחרים‬ ‫יש‬ ‫פצלים‬ ‫בשכבות‬ ‫במיוחד‬ ‫הנפט‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בעולם‬ ‫מהקידוחים‬ ‫והרבה‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שנמצאים‬ ‫שתיה‬ ‫מי‬ ‫תהום‬ ‫למי‬ ‫לאפיפרים‬ ‫חודרים‬ ‫האלה‬ ‫שהדברים‬ ‫בעולם‬ ‫מוכר‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ ‫מיתל‬ ‫גז‬ ‫גם‬ ‫שדוח‬ ‫האלה‬ ‫התמלוחות‬ ‫המים‬ ‫את‬ ‫לכך‬ ‫נוסף‬ .‫הלאה‬ ‫וכך‬ ‫נחלים‬ ‫מים‬ ‫למקורות‬ ‫ומגיעים‬‫פים‬ ‫הקרקע‬ ‫בתת‬ ‫שנמצאים‬ ‫חומרים‬ ‫גם‬ ‫שהכניסו‬ ‫לחומרים‬ ‫מעבר‬ ‫החוצה‬ ‫מוציאים‬ ‫גם‬ ‫פנימה‬ ‫למעלה‬ ‫נשאבות‬ ‫והן‬ ‫הללו‬ ‫בתמלוחות‬ ‫נמהלים‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫רדיואקטיביים‬ ‫הם‬ ‫שרבים‬ ‫חומרים‬ ‫את‬ ‫להכיל‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫הקידוח‬ ‫לבוץ‬ ‫שם‬ ‫שתהיה‬ ‫ברכה‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ‫כתוב‬ ‫אותם‬ ‫לסלק‬ ‫וחייבים‬ ‫חומר‬ ‫ואלו‬ ‫בהם‬ ‫שמשתמשים‬ ‫הכמויות‬‫את‬ ‫להוביל‬ ‫שהכוונה‬ ‫כנראה‬ ‫מסוכנים‬ ‫מאוד‬ ‫ים‬ ‫מלא‬ ‫בסמיטריילר‬ ‫לעמק‬ ‫למטה‬ ‫שיורדים‬ ‫הכבישים‬ ‫גדולות‬ ‫במכליות‬ ‫האלו‬ ‫התמלוחות‬ .‫האלה‬ ‫בכבישים‬ ‫בתמלוחות‬ ‫לחברי‬ ‫לעיל‬ ‫שהזכרתי‬ ‫הדברים‬ ‫מכל‬ ‫להתעלם‬ ‫דרך‬ ‫זו‬ ‫הניסיון‬ ‫בקידוחי‬ ‫רק‬ ‫שמדובר‬ ‫נאמר‬ ‫י‬ ‫הנוכחית‬ ‫הישיבה‬ ‫אחרי‬ ‫כי‬ ‫עצומה‬ ‫אחריות‬ ‫יש‬ ‫הועדה‬‫קידוחי‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ . ‫ההפקה‬ ‫הרבה‬ ‫נקבל‬ ‫אולי‬ ‫היופי‬ ‫בשביל‬ ‫נעשים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫הניסיון‬ ‫לקידוחיי‬ ‫רק‬ ‫להתייחס‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫פה‬ ‫גם‬ ‫אותם‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫לשלם‬ ‫נצטרך‬ ‫אחרת‬ ‫שבצורה‬ ‫נתונים‬ ‫הרבה‬ ‫יהיה‬ ‫וזה‬ ‫נתונים‬ ‫ה‬ ‫החצר‬ ‫אינה‬ ‫הכנרת‬ ‫שלהם‬ ‫האחורית‬ ‫לחצר‬ ‫דואגים‬ ‫שכולם‬ ‫היא‬ ‫הטענות‬ ‫אחת‬.‫שלי‬ ‫אחורית‬
 8. 8. -8- ‫שמתוך‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬14‫הולכים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫להם‬ ‫גם‬ ‫אנכיים‬ ‫רק‬ ‫שיעשו‬ ‫נניח‬ ‫אבל‬ ‫קדוחים‬ ‫שהאקוויפר‬ ‫רואים‬ ‫הדו"ח‬ ‫לפי‬ ‫לכנרת‬ ‫זורמים‬ ‫שלדבר‬ ‫בסופו‬ ‫רובם‬ ‫הדו"ח‬ ‫לפי‬ ‫שכבות‬ ‫לחצות‬ ‫אין‬ ‫הכנרת‬ ‫בתוך‬ ‫ממש‬ ‫שנובעים‬ ‫ולמעיינות‬ ‫לכנרת‬ ‫שמגיעות‬ ‫יציאות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫נא‬ ‫זאת‬ ‫אך‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬.‫מר‬ ‫וזה‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאקויפר‬ ‫עד‬ ‫יגיעו‬ ‫שלא‬ ‫נכון‬ ‫השכבות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חוצים‬ ‫האלה‬ ‫הקידוחים‬ ‫ובקידוחיי‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫ונגמר‬ ‫מתחיל‬ ‫איפה‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫אך‬ ‫מבטיחים‬ ‫שהם‬ ‫שם‬ ‫כתוב‬ ‫שמים‬ ‫לשיכבה‬ ‫משיכבה‬ ‫זרימה‬ ‫לאפשר‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האלה‬ ‫החתכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חופרים‬ ‫הניסיון‬ ‫לקירו‬ ‫הקידוח‬ ‫צינורות‬ ‫בין‬ ‫מלט‬‫אחרי‬ ‫בשטח‬ ‫יישארו‬ ‫האלה‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫הברור...כל‬ ‫ת‬ ‫פקק‬ ‫יהיה‬ ‫כתוב‬ ‫הקידוח‬ ‫צינור‬ ‫על‬ ‫אך‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫השטח‬ ‫סידור‬ ‫על‬ ‫הרבה‬ ‫כתוב‬ ‫שיגמרו‬ ‫במשך‬ ‫לבטון‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫ויודעים‬ ‫חברים‬ ‫הרבה‬ ‫כמו‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫גר‬ ‫אני‬ ‫שנים‬ ‫יהיה‬ ‫וכך‬ ‫וזהו‬ ‫במלחים‬ ‫משתמשים‬ ‫הניסיון‬ ‫בקידוחי‬ ‫גם‬ ‫האדמה‬ ‫עם‬ ‫הזמן‬‫ועם‬ ‫אחרים‬ ‫חומרים‬ ‫מיניי‬ ‫וכל‬ ‫בעולם‬ ‫הניסיון‬ ‫ברורה‬ ‫הנקודה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫הבטון‬ ‫עם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ :‫אילן‬ ‫אלה‬ ‫מצינורות‬ ‫מדליפה‬ ‫כתוצאה‬ ‫מים‬ ‫שלמקורות‬ ‫זיהום‬ ‫יש‬ :‫נפתלי‬ ‫רואה‬ ‫איני‬ ‫עכשיו‬ ‫פה‬ ‫ייעצר‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫לכנרת‬ ‫מגיעים‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫טובים‬ ‫דברים‬ ‫נפתלי‬ ‫תודה‬ :‫אילן‬ ‫יוחאי‬.‫בהפקה‬ ‫אופקיים‬ ‫אנכיים‬ ‫לא‬ ‫ההפקה‬ ‫קידוח‬ ‫על‬ ‫כשדובר‬ :‫גרוס‬ ‫יוכלו‬ ‫אם‬ ‫נשאלתי‬ ‫ההחלטה‬ ‫לסוגיות‬ ‫משתמע‬ ‫וזה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫מכוח‬ ‫פה‬ ‫אנו‬ :‫קרן‬ ‫עו"ד‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫ואין‬ ‫סופית‬ ‫פה‬ ‫ההחלטה‬ ‫ערר‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫ערר‬ ‫להגיש‬ ‫ה‬ ‫ההפקה‬ ‫לבין‬ ‫הפיילוט‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫מדובר‬.‫החשוב‬ ‫הוא‬ ‫מסחרית‬ ‫יותר‬ ‫מתקדם‬ ‫לשלב‬ ‫תלם‬ ‫איזה‬ ‫מייצר‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לדבר‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫חזקה‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬ ‫מקבל‬ ‫תגלית‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬ ‫אך‬ ‫קריטריונים‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ‫תגלית‬ ‫מעורב‬ ‫בדרך‬ ‫תגלית‬ ‫מהי‬ ‫בחוק‬ ‫כתוב‬ :‫אילן‬ ‫ואז‬ ‫מסחרית‬ ‫להפקה‬ ‫לעבור‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫לסחור‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ ‫שאם‬ ‫הנפט‬ ‫בחוק‬ ‫סעיף‬ ‫קיים‬ :‫קרן‬ ‫שלהתנגדויות‬ ‫מלא‬ ‫תהליך‬ ‫עם‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫יבוא‬ ‫ואז‬ ‫תסקירים‬ ‫עם‬ ‫כן‬ ‫אליכם‬ ‫יגיעו‬ ‫תכנית‬ ‫שום‬ ‫לאשר‬ ‫המחוזית‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ :‫אילן‬ ‫והא‬ ‫רלוונטית‬ ‫היא‬ ‫האפס‬ ‫חלופת‬ ‫אם‬ ‫הללו‬ ‫המילים‬ ‫סביב‬ ‫נתקלנו‬ :‫קרן‬‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫באמת‬ ‫ם‬ ‫כבולות‬ ‫הועדה‬ ‫ידי‬ ‫אז‬ ‫הקידוחים‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ונמסר‬ ‫חוו"ד‬ ‫בכלל‬ ‫נדרש‬ ‫לא‬ ‫מקצועית‬ ‫חוו"ד‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫חסרים‬ ‫דברים‬ '‫מס‬ ‫אמנה‬ ‫אני‬ ‫האחרונים‬ ‫בימים‬ ‫ססמית‬ ‫חוו"ד‬ ‫אין‬ ‫לכנרת‬ ‫ההיקוות‬ ‫לאגם‬ ‫לנזק‬ ‫החשוב‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫והציבור‬ . ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫רגישות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ ‫ש‬ ‫פרק‬ ‫יש‬‫ידע‬ ‫פעריי‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫רשימה‬ ‫יש‬ ‫הבקשה‬ ‫הפקדת‬ ‫בשלב‬ ‫מידע‬ ‫פערי‬ ‫שנקרא‬ ‫לם‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫אפשר‬ ‫ואם‬ ‫חסר‬ ‫מה‬ ‫גם‬ ‫ציין‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫המכון‬ ‫מרכזיים‬ ‫דברים‬ '‫מס‬ ‫עוד‬ ‫חסרים‬ .‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫השולחן‬ ‫על‬ ‫המונחת‬ ‫הבקשה‬ ‫מה‬ ‫ההידרולוגי‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫למכתב‬ ‫ערה‬ ‫את‬ :‫עופר‬-18/06/2014? ‫מפורטת‬ ‫התייחסות‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫שישלימו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫היום‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ :‫קרן‬ . ‫כזו‬ ‫התייחסות‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ . ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫לבין‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לבין‬ ‫החזק‬ ‫הקשר‬ ‫והפרקינג‬ ‫הטייטאוייל‬ . ‫ראויה‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתית‬ ‫העדר‬ ‫מבקש‬ ‫אנו‬ ‫אבל‬ ‫מוצהרים‬ ‫לדברים‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫בעתיד‬ ‫הפקה‬‫תתקדם‬ ‫הבקשה‬ ‫שאם‬ ‫ים‬ ‫שמן‬ ‫לפצלי‬ ‫לא‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫הגזרה‬ ‫גבולות‬ ‫יובהר‬ ‫לא‬ ‫הכנרת‬ ‫תגיב‬ ‫איך‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ .‫קשות‬ ‫סוגיות‬ ‫מסמכים‬ ‫ממספר‬ ‫עולה‬ ‫ודאות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫נקודה‬ ‫לגבי‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫לצד‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫ברורה‬ ‫לא‬ ‫זיהום‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫ה‬ ‫המשאב‬‫במהלך‬ ‫איתור‬ ‫התקלות‬ ‫לאחר‬ ‫ולא‬ ‫מראש‬ ‫להיזהר‬ ‫צריך‬ ‫כולנו‬ ‫של‬ ‫והמים‬ ‫כנרת‬ ‫אפשר‬ ‫בכלל‬ ‫איך‬ ‫ידכם‬ ‫על‬ ‫חוקית‬ ‫לעגן‬ ‫חשוב‬ ‫כמה‬ ‫התכנוני‬ ‫בהיבט‬ ‫פירוט‬ ‫אין‬ ‫החיפושים‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫המהלך‬ ‫יבוצע‬ ‫איך‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫מקידוח‬ ‫לעבור‬ .‫מלאה‬ ‫ושקיפות‬ ‫בטחון‬ ‫אמצעי‬ ‫לנקוט‬ ‫צריך‬ ‫הנסיון‬ ‫בתקופת‬ ‫לאותו‬ :‫דורי‬ ‫יעל‬‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מסמך‬ ‫ואגמים‬ ‫ימי‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫שנודע‬ ‫מסמך‬ ...‫מקריאה‬
 9. 9. -9- ‫כשזה‬ ‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫של‬ ‫יד‬ ‫אותה‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫הגוף‬ ‫והרשויות‬ ‫המשרדים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫בחינה‬ ‫לאחר‬ ‫מחודשת‬ ‫הפקדה‬ ‫כאן‬ ‫נדרשת‬ ‫כך‬ ‫זה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫הידע‬ ‫פעריי‬ ‫מבחינת‬.‫זו‬ ‫בצורה‬ .‫והפקדה‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫מנגנון‬ ‫יש‬ ‫תיקונים‬ ‫ולהכניס‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫תחליט‬ ‫והועדה‬ ‫במידה‬ ‫לוותר‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫בסעיף‬ ‫מנגנון‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫לשלב‬ ‫שצריך‬6.1 ‫בהוראות‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫לא‬ ‫מלווה‬ ‫צוות‬ ‫כאותו‬ ‫שמבוקש‬ ‫הצוות‬ ‫לעקוב‬ ‫אפשרות‬ ‫לציבור‬ ‫ולתת‬ ‫לנסות‬ ‫כדי‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לפרט‬.‫הנעשה‬ ‫אחרי‬ ‫וכמובן‬ ‫לעצור‬ ‫להפסיק‬ ‫סמכות‬ ‫זיהום‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫כשמגלים‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫כמו‬ ‫ודברים‬ ‫סמכויות‬ .‫ציבור‬ ‫לאותו‬ ‫האלו‬ ‫הממצאים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שקיפות‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנו‬ ‫מה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫התגליות‬ ‫לפי‬ ‫אלא‬ ‫שלביות‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫אין‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ‫ה‬ ‫הבא‬ ‫לקידוח‬ ‫לעבור‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫שיהיה‬‫אחת‬ ‫היא‬ ‫בטור‬ ‫התקדמות‬ ‫הבקשה‬ ‫מיסודות‬ ...‫מקריא‬ :‫חשמונאי‬ ‫עמיר‬ ...‫כך‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫ועוד‬ ‫ממשי‬ ‫הוא‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫בכמויות‬ ‫להשתמש‬ ‫הצורך‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ .‫אופקיים‬ ‫קידוחים‬ ‫הצגתם‬ ‫אתם‬ ‫ראינו‬ ‫שלא‬ ‫שבמצגת‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬ :‫אילן‬ ‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ :‫עמיר‬ ‫שנ‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫לא‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ :‫אילן‬...‫אמרו‬ ‫משפחות‬ ‫הם‬ ‫פה‬ ‫הציבור‬ ‫להשקיה‬ ‫מים‬ ‫והמים‬ ‫החקלאות‬ ‫מימד‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫בא‬ ‫אני‬ :‫לנר‬ ‫רני‬ .‫אותו‬ ‫ליישב‬ ‫לגולן‬ ‫שבאו‬ ‫צעירות‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫חוסך‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫ההפקה‬ ‫בתהליך‬ ‫פרקינג‬ ‫בתהליך‬ ‫אנקוט‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אומר‬ ‫היה‬ ‫אפי‬ ‫לו‬ ‫דבריי‬ ‫מצב‬ .‫מחקלאות‬ ‫מתפרנסים‬ ‫ואנו‬ ‫וקרקע‬ ‫מים‬ ‫צמחית‬ ‫חקלאות‬ ‫חיינו‬ ‫עיקר‬ ‫היא‬ ‫החקלאות‬ ‫היחידה‬ ‫האזורי‬ ‫המים‬ ‫תאגיד‬ ‫גולן‬ ‫מי‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אני‬ ‫הישובים‬ ‫לכל‬ ‫מכסה‬ ‫שיש‬ ‫היא‬ ‫המים‬ .‫בישראל‬ ‫שהוקמה‬ ‫והראשונה‬ .‫הקצר‬ ‫בזמן‬ ‫עמדתה‬ ‫את‬ ‫לגבש‬ ‫הספיקה‬ ‫לא‬ ‫גולן‬ ‫מי‬ ‫הגול‬ ‫רמת‬ ‫ישוביי‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫מכסת‬48‫לצער‬ '‫קוב‬‫רק‬ ‫זה‬ ‫עבורנו‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שמצאה‬ ‫מה‬ ‫נו‬ 33‫במים‬ ‫דל‬ ‫הוא‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫מים‬ ‫אין‬ ‫חדשות‬ '‫משפ‬ ‫של‬ ‫ערה‬ ‫תנועה‬ ‫ויש‬ ‫חקלאיות‬ ‫חוות‬ ‫שלתוספת‬ ‫תהליך‬ ‫יזמה‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬ ‫מים‬ ‫למקורות‬ ‫מואץ‬ ‫לתהליך‬ ‫ללכת‬ ‫צריכים‬ ‫אנו‬ ‫חקלאיות‬ ‫להיות‬ ‫שורצות‬ ‫צריכ‬ ‫אנו‬ ‫כן‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫בתחום‬ ‫שניתנה‬ ‫החלקית‬ ‫התשובה‬‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫גם‬ ‫מים‬ ‫לחפש‬ ‫ים‬ .‫הקרקע‬ ‫ורמת‬ ‫אזור‬ ‫לכל‬ ‫סטנדרטים‬ ‫וקבע‬ ‫מקפת‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫לתושביי‬ ‫שנקבע‬ ‫הערך‬ ‫ב‬ ‫התייחדה‬ ‫הגולן‬-444‫מים‬ ‫שאין‬ ‫משום‬ ‫אלא‬ ‫מים‬ ‫צריך‬ ‫שלא‬ ‫משום‬ ‫ולא‬ ‫לדונם‬ ‫קוב‬ ... ‫כי‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ ‫ברור‬ ‫תגיד‬ ‫משהו‬ ‫שייחרט‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ :‫אילן‬ .‫לעניין‬ ‫זאת‬ ‫חבר‬ ‫מוביל‬ ‫זה‬ ‫פרקינג‬ ‫בהליכיי‬ ‫ינקוט‬ ‫והוא‬ ‫לעשות‬ ‫הולך‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫מבחינתי‬ ‫אפי‬ ‫של‬ ‫סירובו‬ ‫לכן‬ ‫נפט‬ ‫מול‬ ‫בתחרות‬ ‫אותנו‬ ‫ומעמיד‬ ‫מים‬ ‫כשאין‬ ‫מים‬ ‫מצריכה‬ ‫הפעילות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ .‫להתנגדותי‬ .‫כוועדה‬ ‫אליכם‬ ‫פונים‬ ‫אנו‬ ‫חיינו‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫החקלאות‬ ‫הופכי‬ ‫המים‬ ‫הזה‬ ‫העצום‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫הנפט‬ ‫בחוק‬ ‫מעיון‬.‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫שלהם‬ ‫להיות‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫אולי‬ ‫אותנו‬ ‫שתביא‬ ‫המים‬ ‫כמות‬ ‫זו‬-65‫קוב‬ ... ‫סירב‬ ‫שאפי‬ ‫משום‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ .‫מים‬ ‫שצורכים‬ ‫תהליכים‬ ‫הם‬ ‫הללו‬ ‫השמן‬ ‫מיצוי‬ ‫תהליכיי‬ ‫האנרגטית‬ ‫העצמאות‬ ‫עניין‬ :‫שקד‬ ‫ניבה‬ ‫הבשן‬ ‫מלהבות‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫השקיפות‬ ‫למען‬ :‫אילן‬ ‫אבל‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫המדינה‬ ‫מעודדת‬ ‫בגללה‬ :‫ניבה‬‫המחקרים‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫גם‬ ‫עוד‬ ‫כסף‬ ‫להשקיע‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ ‫האחרונים‬20‫ה‬ ‫אחוז‬-80‫כבר‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫אחוז‬ ‫מתוכננות‬ ‫עכשיו‬50‫בהספק‬ ‫חשמל‬ ‫שיפיקו‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬120‫לעבור‬ ‫חייבים‬ ‫וואט‬ ‫מגה‬ ‫נ‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫גז‬ ‫על‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫חשמליות‬ ‫מכוניות‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫שרץ‬ ‫מהלך‬ ‫זהו‬ ‫נקי‬ ‫לחשמל‬‫פט‬
 10. 10. -10- ‫אני‬ ‫פה‬ ‫יושב‬ ‫לא‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫והמים‬ ‫החקלאים‬ ‫על‬ ‫אחת‬ ‫הערות‬ ‫שתי‬ : ‫גפני‬ ‫גל‬ ‫שונות‬ ‫תשובות‬ ‫שתי‬ ‫קיבלתי‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשיי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫לברר‬ ‫ניסיתי‬ ‫לבדיקתם‬ ‫מכתב‬ ‫ביקשתי‬ ‫לבדוק‬ ‫הבטיחו‬ ‫הגיע‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אך‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫יש‬ :‫עופר‬ ‫אוטומטי‬ ‫הליך‬ ‫זה‬ :‫אילן‬ ‫מד‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫אנו‬ :‫גל‬‫משרד‬ ‫אותו‬ ‫וזה‬ ‫סוגיה‬ ‫אותה‬ ‫תחת‬ ‫אנחנו‬ ‫שהוא‬ ‫ואיך‬ ‫ומים‬ ‫נפט‬ ‫על‬ ‫ברים‬ ‫בהתנדבות‬ ‫באתי‬ ‫אני‬ :‫לומר‬ ‫הערות‬ ‫כמה‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ‫מאוד‬ ‫אותי‬ ‫מדאיג‬ ‫ששמעתי‬ ‫מה‬ :‫נווה‬ ‫אלה‬ ‫זיהום‬ ‫בתחום‬ ‫חופים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫בפורום‬ ‫מתנדבת‬ ‫גם‬ ‫ואני‬ ‫ירוקה‬ ‫מגמה‬ ‫מטעם‬ ‫והשלכות‬ ‫דליפות‬ ‫של‬ ‫קלוקל‬ ‫טיפול‬ ‫ובתחום‬ ‫האוויר‬. ‫הבריאות‬ ‫על‬ ...‫מקריאה‬ ‫מפחיד‬ ‫אותי‬ ‫ירוקה‬ ‫מגמה‬ ‫בשם‬ ‫האישית‬ ‫וברמה‬ ‫הביטחוני‬ ‫העניין‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ : ‫קרן‬ ‫לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫איני‬ ‫יקרה‬ ‫והדבר‬ ‫במידה‬ .‫לומר‬ ‫קטנה‬ ‫מילה‬ ‫וזו‬ ‫נפיץ‬ ‫בגולן‬ ‫שהמצב‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ .‫אנושית‬ ‫אזרחית‬ ‫ברמה‬ ‫ההשלכות‬ ‫מה‬ ...‫מקריאה‬ :‫קרן‬ ‫לנאומי‬ ‫במה‬ ‫אינה‬ ‫הועדה‬ :‫אילן‬... ‫ניסיון‬ ‫לקידוחיי‬ ‫התנגדויות‬ ‫שומעים‬ ‫אנו‬ ‫פוליטיים‬ ‫ם‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיכה‬ :‫קרן‬ ‫עם‬ ‫נפגשתי‬ ‫להיות‬ ‫הולך‬ ‫מה‬ ‫כשהבנתי‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫ומהותם‬ ‫חיינו‬ ‫אורך‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ :‫לוי‬ ‫יניב‬ ‫להמשיך‬ ‫קשה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫והיום‬ ‫בגולן‬ ‫לגור‬ ‫מחו"ל‬ ‫שבאנו‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫ההתנגדות‬ ‫אנשים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ .‫הבית‬ ‫מאחורי‬ ‫הנפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫עם‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫יודע‬ ‫שאני‬ ‫לדברים‬ ‫משווה‬ ‫ואני‬ ‫הסיכון‬ ‫מהות‬ ‫היא‬ ‫השנייה‬ ‫הנקודה‬‫המקומות‬ ‫אני‬ ‫אלינו‬ ‫משווה‬ ‫אני‬ ‫ואם‬ ‫גדולים‬ ‫מאוד‬ ‫נזקים‬ ‫יש‬ ‫שם‬ ‫בעולם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫שבהם‬ ‫היחידים‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫מכבדים‬ ‫מאוד‬ ‫יחד‬ ‫גרים‬ ‫אנו‬ ‫התפוררה‬ ‫הקהילה‬ ‫בעולם‬ ‫קידוחים‬ ‫היו‬ ‫בהם‬ ‫המקומות‬ ‫ברוב‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ייחודית‬ ‫קהילה‬ ‫היא‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫הג‬ ‫ברמת‬ ‫כבוגר‬ ‫חיי‬ ‫במסגרת‬‫היום‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שריפות‬ ‫מאות‬ ‫כיבינו‬ ‫ולן‬ .‫במקומנו‬ ‫זאת‬ ‫שעושה‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ .‫ליישוב‬ ‫שמתקרב‬ ‫גז‬ ‫ענן‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אותנו‬ ‫מכין‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫זועקים‬ ‫הם‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫באינטרנט‬ ‫כשחיפשתי‬ ‫אותנו‬ ‫להחרים‬ ‫שמנסות‬ ‫חרם‬ ‫תנועות‬ ‫היום‬ ‫יש‬ ‫נאל‬ ‫שלנו‬ ‫החקלאים‬ ‫הסורי‬ ‫הנפט‬ ‫את‬ ‫גוזלים‬ ‫שאנו‬‫לחו"ל‬ ‫לייצא‬ ‫כדי‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫צים‬ ‫התגבש‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫עמדה‬ ‫גיבשו‬ ‫לא‬ ‫גופים‬ ‫שני‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אני‬ :‫כהן‬ ‫עודד‬ ‫שלכם‬ ‫חוו"ד‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫אקולוגיה‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫רלוונטי‬ ‫מידע‬ .‫רב‬ ‫שזמן‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫רבים‬ ‫נתונים‬ ‫חסרים‬ ‫יזמים‬ ‫מטעם‬ ‫סביבתיים‬ ‫תסקירים‬ ‫שהרבה‬ ‫היום‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫א‬‫דוח‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫לסביבה‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫פה‬ ‫נאמר‬ :‫ילן‬ ‫זמן‬ ‫מבקשים‬ ‫ואנו‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫יוכלו‬ ‫בגולן‬ ‫שהקהילה‬ ‫תקין‬ ‫תהליך‬ ‫פה‬ ‫אין‬ ‫הרב‬ ‫לצערי‬ :‫עודד‬ ‫אסטרטגי‬ ‫גאו‬ ‫מסמך‬ ‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫חסר‬ ‫סביבה‬ ‫בנושא‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לגבי‬ ‫דברים‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫בשנת‬ ‫הגולן‬ ‫תראה‬ ‫איך‬ ‫קדימה‬ ‫במחשבה‬2030‫ונא‬ ‫כזה‬ ‫תסקיר‬ ‫הוכן‬‫אפשרות‬ ‫שיש‬ ‫מר‬ ‫ליצור‬ ‫אפשרי‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫בגולן‬ ‫הנפט‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫בדרך‬ ‫תלך‬ ‫שישראל‬ .‫כולם‬ ‫לטובת‬ ‫שהתהליך‬ ‫אותנו‬ ‫שישכנע‬ ‫תסקיר‬ ‫שכ‬ ‫אמיר‬‫נ‬‫ר‬:‫במכוון‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫יביא‬ ‫לא‬ ‫דעת‬ ‫בר‬ ‫אדם‬ ‫וכל‬ ‫חדשים‬ ‫לתושבים‬ ‫משוועים‬ ‫אנו‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫שהוא‬ ‫למקום‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫עוזב‬ ‫שאני‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫את‬ ‫גם‬ ‫ושי‬ ‫לעזוב‬ ‫אאלץ‬ ‫אני‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫אך‬ .‫הנדל"ן‬ ‫ערך‬ ‫ירידת‬ ‫עניין‬ ‫שהם‬ ‫אפק‬ ‫של‬ ‫האם‬ '‫חב‬ ‫לדו"חות‬ ‫הלכתי‬ ‫אני‬ ‫שנים‬ ‫הרבה‬ ‫בקהילה‬ ‫אחות‬ ‫אני‬ :‫סלע‬ ‫הדר‬ ...‫מקריאה‬ ‫וכתוב‬ ‫שלהם‬ ‫המשקיעים‬ ‫פה‬ ‫מחפשים‬ ‫מה‬ ‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אני‬ ‫פה‬ ‫דובר‬ ‫לא‬ ‫גז‬ ‫על‬ ‫נו‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫בוועדה‬ ‫הדיון‬ :‫אילן‬‫זלי‬ ...‫מקריאה‬ ‫וכתוב‬ ‫חומרים‬ ‫רשימת‬ ‫יש‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫כותרת‬ ‫תחת‬ ‫הסביבתי‬ ‫בדו"ח‬ :‫הדר‬ ‫אלו‬ ‫הגברית‬ ‫הפוריות‬ '‫למערכ‬ ‫רעילים‬ ‫כן‬ ‫חומרים‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫וגהות‬ ‫לבטיחות‬ ‫המכון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בבריכה‬ ‫להיות‬ ‫שהולכים‬ ‫חומרים‬800‫לבריכה‬ ‫הבטוח‬ ‫המרחק‬ ‫מה‬ ‫שאלתי‬ ‫שלי‬ ‫מהבית‬ '‫מ‬
 11. 11. -11- ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לי‬ ‫נאמר‬ ‫מגורים‬ ‫ממקום‬‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫בתחום‬ ‫מחקר‬ ‫עשה‬ ‫לא‬8‫אין‬ ‫ק"מ‬8‫באף‬ ‫ק"מ‬ .‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫קידוח‬ ‫נקודת‬ :‫הרפז‬ ‫עמית‬...‫מקריא‬ ‫העבודה‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאוד‬ ‫אנשים‬ ‫אך‬ ‫מזלזלים‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ ‫לעבוד‬ ‫לי‬ ‫יצא‬ ‫נפט‬ ‫בקידוחי‬ ‫מהר‬ ‫מדויק‬ ‫ועובדים‬ ‫ההקפדות‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ ‫הרגיל‬ ‫מגדר‬ ‫יוצאת‬ ‫יעילה‬ ‫עבודה‬ ‫מרשימה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫ונכון‬‫לפני‬ ‫יומיים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫ידעו‬ ‫המטרה‬ ‫לשכבת‬ ‫שהגענו‬ ‫יומיים‬ ‫חר‬ ‫טווח‬ ‫בכל‬ ‫מעשנים‬ ‫לא‬ ‫המגדל‬ ‫על‬ ‫מעשנים‬ ‫לא‬ ...‫הקידוח‬ ‫על‬ ‫מעשנים‬ ‫לא‬ ‫הוראה‬ ‫יצאה‬ ‫רמת‬ ‫היא‬ ‫הנקודה‬ ‫דליפה‬ ‫של‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫ומקצועיים‬ ‫מדוייקים‬ ‫כאלה‬ ‫שהם‬ ‫שלמרות‬ ‫בסביבה‬ ‫יש‬ ‫מסוכן‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫דייקן‬ ‫כשאתה‬ ‫שגם‬ ‫כזו‬ ‫היא‬ ‫הסיכון‬.‫כנרת‬ ‫אחד‬ ‫אגם‬ ‫לנו‬ ‫מ‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫גרה‬ :‫לוי‬ ‫תמי‬71‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫יעשו‬ ‫שאם‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ ‫בתיירות‬ ‫עוסקת‬ .‫הגולן‬ ‫לרמת‬ ‫תיירים‬ ‫יבואו‬ ‫ולא‬ ‫הגול‬ ‫כדין‬ ‫הבקשה‬ ‫הוגשה‬ ‫אם‬ ‫מהותיות‬ ‫שאלות‬ ‫פה‬ ‫יש‬ :‫ורד‬ ‫עו"ד‬ ‫בע"מ‬ ‫קנטיר‬ ‫מי‬ ‫חוות‬ '‫חב‬ ‫בשם‬ ‫בסמכות‬ ‫להפקדה‬ ‫נבונה‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬ ‫אם‬ ‫עתירה‬ ‫הוגשה‬ ‫לכן‬‫אתמול‬ ‫שלכם‬ ‫עתירה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ :‫עופר‬ '‫בנק‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫מקוממת‬ ‫הבקשה‬ :‫ורד‬5‫שחור‬ ‫גולן‬ ‫לקבל‬ ‫הולכים‬ ‫והם‬ ‫ירוק‬ ‫גולן‬ ‫הובטח‬ ‫מבקרים‬ ‫מתחם‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫תיירות‬ ‫ומתחם‬ ‫ייקב‬ ‫שתשלב‬ ‫יין‬ ‫חוות‬ ‫שתוקם‬ ‫שלנו‬ '‫לחב‬ ‫הובטח‬ ‫הז‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫מקדמת‬ ‫המדינה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ‫פיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫וחתם‬ ‫שנותנת‬ ‫יד‬ ‫אותה‬ ‫ובעצם‬‫ו‬ . ‫לקידוח‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫לנסיון‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫שהבקשה‬ ‫ככל‬ ‫חיפוש‬ ‫לפי‬ ‫רשיון‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגשת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫הבקשה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫רשיון‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ ‫אפק‬ ‫אחרת‬ '‫חב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫בע"מ‬ ‫ג'ימי‬ '‫לחב‬ ‫ניתן‬ ‫הרשיון‬ ‫שלי‬ ‫מוסמכ‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ '‫והחב‬ ‫תקין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫להעברה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫ייחודי‬‫כל‬ ‫ולכן‬ ‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫ת‬ .‫נשמט‬ ‫הדיון‬ .‫אחרת‬ '‫חב‬ ‫היא‬ ‫הרשיון‬ ‫את‬ ‫שקיבלה‬ '‫החב‬ ‫ברשומות‬ ‫שמעיון‬ ‫אמרתי‬ ‫ולא‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫נציג‬ ‫חסר‬ ‫בפרוטוקול‬ ‫מעיון‬ ‫התוכנית‬ ‫להפקדת‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫וועדה‬ ‫כחבר‬ ‫מופיע‬ ...‫כנציג‬ ‫היה‬ ‫כן‬ ‫הוא‬ :‫עופר‬ ‫בדיונים‬ ‫היה‬ ‫כן‬ ‫היזם‬ :‫ורד‬ ‫שהיה‬ ‫ודאי‬ :‫עופר‬...‫פנימי‬ ‫בדיון‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫היום‬ ‫הפנימי‬ ‫בדיון‬ ‫תשתתפו‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫כמו‬ :‫אילן‬ ‫ב‬ :‫ורד‬-2008/‫ג‬ '‫שמס‬ ‫תכנית‬ ‫המנהל‬ ‫יזם‬16881‫בשנת‬ ‫תוקף‬ ‫למתן‬ ‫פורסמה‬ ‫התכנית‬2009 ...‫מקריאה‬ ‫בשנה‬ ‫דברים‬ '‫מס‬ ‫חייב‬ ‫הפיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫פיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ ‫וזכתה‬ ‫ניגשה‬ ‫שלנו‬ '‫החב‬ ‫עד‬ ‫כרם‬ ‫להקים‬ ‫הראשונה‬40‫כ‬ ‫הקרקע‬ ‫משטח‬ ‫אחוז‬-60‫כרמים‬ ‫כבר‬ ‫נטועים‬ ‫דונם‬ ...‫החווה‬ ‫מיקום‬ ‫לגבי‬ ‫תצלומים‬ ‫מראה‬ ‫כ‬ ‫החווה‬ ‫בין‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫הקרבה‬ ‫העל‬ ‫הצביע‬ ‫ורד‬-700. '‫מ‬ ‫אחת‬ ‫בכפיפה‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫למה‬ ‫הזה‬ ‫לעניין‬ ‫כתוב‬ ‫מסמך‬ ‫הגשתם‬ :‫אורי‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיכה‬ :‫ורד‬ ‫נפ‬ ‫קידוח‬ ‫עם‬ ‫באזור‬ ‫לשהות‬ ‫יבוא‬ ‫לא‬ ‫תייר‬ ‫אף‬‫לקידוח‬ ‫לנסיון‬ ‫התייחסות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ואפילו‬ ‫ט‬ ‫נסיון‬ ‫קידוח‬ ‫זה‬ :‫אורי‬ ‫לתקנה‬ ‫מפנה‬ ‫הועדה‬ ‫הזמני‬ ‫כמו‬ ‫קבוע‬ ‫אין‬ ‫שגויה‬ ‫ראיה‬ ‫זו‬ :‫ורד‬6‫תכנית‬ ‫שתוגש‬ ‫ככל‬ '‫א‬ .‫במקום‬ ‫ולעבוד‬ ‫להמשיך‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫מפורטת‬ ...‫מקריאה‬ ‫אין‬ ‫מוגבלת‬ ‫בלתי‬ ‫תקופה‬ ‫פה‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫החוק‬ ‫מבחינת‬ ‫מבחינתכם‬ ‫שתוגש‬ ‫ככל‬‫פה‬ ‫עם‬ ‫אחת‬ ‫בכפיפה‬ ‫ידור‬ ‫לא‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫יצליח‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ‫ומאמין‬ ‫מקווה‬ ‫הוא‬ ‫הנסיון‬ ‫לשם‬ ‫נסיון‬ ‫חווה‬ .‫כולם‬ ‫לדבריי‬ ‫מצטרפת‬ ‫ואני‬ ‫חלופת‬ ‫קיימת‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫ותבחנו‬ ‫מוגבלת‬ ‫לתקופה‬ ‫שזה‬ ‫ותגידו‬ ‫יתקבלו‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫השקיעו‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ‫ישרדו‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫משקל‬ ‫כבדיי‬ ‫טעמים‬ ‫יש‬ ‫שלנו‬ '‫לחב‬ ‫אפס‬5‫מיליון‬‫שתלו‬5 ‫אותו‬ ‫להקמת‬ ‫האחרונה‬ ‫בישורת‬ ‫עכשיו‬ ‫והם‬ ‫לרשויות‬ ‫תשלומים‬ ‫עובדים‬ ‫תשתיות‬ ‫דונם‬ ‫לעמוד‬ ‫אותנו‬ ‫מחייב‬ ‫וההסכם‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬ ‫ערב‬ ‫והם‬ ‫רבים‬ ‫כספים‬ ‫הושקעו‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬
 12. 12. -12- ‫צמוד‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬ ‫להם‬ ‫שיאשרו‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫מעלה‬ ‫הרי‬ ‫מישהו‬ ‫ספציפיים‬ ‫זמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫נפט‬ ‫לקידוח‬ ‫תקד‬ ‫שלה‬ ‫השניה‬ ‫וביד‬‫חוות‬ ‫לארבע‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬ ‫הקמת‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫שמאיימת‬ ‫תכנית‬ ‫ם‬ .‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬ ‫בלתי‬ ‫זה‬ ‫חקלאיות‬ ‫איך‬ ‫מבינה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הגשת‬ ‫לא‬ ‫סליחה‬ ‫יאמר‬ ‫הפיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫איתו‬ ‫שחתם‬ ‫מנהל‬ ‫אותו‬ /‫ג‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫קודמה‬ ‫התכנית‬ ‫צביעות‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫להמשיך‬ ‫יכולה‬ ‫הנקודה‬18611‫תחת‬ ‫בחנתם‬ ‫מקרוסקופ‬ ‫אינ‬ ‫נסיון‬ ‫המילה‬‫הסמוכות‬ ‫לחוות‬ ‫מכרז‬ ‫נסגר‬ ‫המנהל‬ .‫כך‬ ‫לזה‬ ‫להתייחס‬ ‫רציני‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫נכונה‬ ‫ה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫נסיון‬ ‫המילה‬ ‫לחיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫הלקוח‬ .‫למכרז‬ ‫ניגש‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לו‬ ‫לזאת‬ ‫יד‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ‫הנכבדה‬ ‫מהועדה‬ ‫מבקשת‬ ‫ואני‬ .‫בזה‬ ‫לעמוד‬ ‫יצליח‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ‫גורל‬ ‫הרה‬ ‫שזה‬ . ‫לסו‬ ‫ערך‬ ‫שווי‬ ‫שאינם‬ ‫נושאים‬ ‫על‬.‫חסרים‬ ‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫וכל‬ ‫הסביבתיות‬ ‫גיות‬ ‫אחד‬ ‫ששמעתי‬ ‫מכל‬ ‫הירוק‬ ‫הגולן‬ ‫על‬ ‫דיברו‬ ‫הקטנטנים‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫באתי‬ ‫גננת‬ :‫מונס‬ ‫סולי‬ ‫שיכולים‬ ‫בישראל‬ ‫אזורים‬ ‫מעט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הגולן‬ ‫מעט‬ ‫שיודעים‬ ‫הדברים‬ ‫מבקש‬ ‫ואני‬ ‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫זולגים‬ ‫דברים‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬ ‫כל‬ ‫טבע‬ ‫שמורת‬ ‫להיות‬‫ת‬ .‫אחרינו‬ ‫לדור‬ ‫מעט‬ ‫להשאיר‬ ‫רוצים‬ ‫ואנו‬ ‫בחשבון‬ ‫זאת‬ ‫לקחת‬ ‫המעבדה‬ ‫בשם‬ ‫שפורסם‬ ‫הדו"ח‬ ‫על‬ ‫וחתום‬ ‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫במעבדה‬ ‫חוקר‬ :‫רימר‬ ‫אלון‬ ‫היו‬9‫או‬10.‫חתומים‬ ‫אנשים‬ ‫כבר‬ ‫מאוד‬ ‫ברורות‬ ‫הנחיות‬ ‫יש‬ ‫לציין‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬ ‫בסיסי‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫במסמך‬ ‫כתוב‬ ‫שרצינו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ 50‫יש‬ ‫הכנרת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לגבי‬ ‫שנה‬‫שאנו‬ ‫התהליך‬ ‫כל‬ ‫פרמטרים‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫שאחראים‬ ‫אנשים‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫פצצה‬ ‫פוצץ‬ ‫שמישהו‬ ‫כאילו‬ ‫זה‬ ‫בפורמט‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הנפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫עם‬ ‫פה‬ ‫רואים‬ '‫מערכ‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫כללי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שבירה‬ ‫זה‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫פרוייקט‬ ‫אישור‬ ‫הכיוונים‬ ‫מכל‬ ‫הגנתה‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫ר‬ ‫זה‬ ‫במהות‬ :‫אורי‬‫אמר‬ ‫שנפתלי‬ ‫הדברים‬ ‫וב‬ ‫שיסתכל‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫תוקם‬ ‫דלק‬ .‫ת‬ ‫תוקם‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫גידור‬ ‫של‬ ‫משמעות‬ ‫שום‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ :‫אלון‬ .‫לקרקע‬ ‫רעלים‬ ‫ומחדירים‬ ‫נפט‬ ‫ומפיקים‬ ‫קודחים‬ ‫פה‬ ‫ויגיד‬ ‫יצחק‬ ...‫מקריא‬ ‫החיפוש‬ ‫לשלב‬ ‫אלון‬ ‫מול‬ ‫משהו‬ ‫לוודא‬ ‫ורציתי‬ ‫חוו"ד‬ ‫על‬ ‫עברתי‬ :‫ניסים‬ ‫אילן‬ ...‫מקריא‬ ‫נאמר‬ ‫במסקנות‬ ‫איך‬‫ביצוע‬ ‫בלי‬ ‫החסר‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ‫שקשורים‬ ‫פרמטרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעצם‬ ‫הקשר‬ ‫אבל‬ ‫מודלים‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫זורמים‬ ‫הרכב‬ ‫זרימה‬ ‫כיווני‬ ‫נדרשים‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫קידוחים‬ ‫שנכנסים‬ ‫האלמנטים‬ ‫שאר‬ ‫לקידוחים‬ ‫להכניס‬ ‫שצריך‬ ‫הסימנים‬ ‫ולגבי‬ ‫ודמיונו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫בבקש‬ ‫להפקה‬ ‫או‬ ‫מתייחסים‬ ‫המידע‬ ‫להשלמות‬‫המידע‬ ‫שלהשלמת‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫אז‬ ‫ה‬ ‫בקידוחים‬ ‫לבצע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ :‫אלון‬10‫את‬ ‫מוריד‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫שמוכן‬ ‫פראייר‬ ‫יזם‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫קידוחים‬ ‫במה‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬ ‫כי‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫סביבו‬ ‫אסף‬ ‫לא‬ ‫כזה‬ ‫קידוח‬ ‫אף‬ ‫שלי‬ ‫ההתנגדות‬ .‫בכנרת‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫ההצהרה‬ ‫לכל‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ ‫מדובר‬ ‫יו‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ :‫דורית‬‫לאורך‬ ‫איתנו‬ ‫שיהיה‬ ‫רצינו‬ ‫זס‬ ‫אלון‬ ‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫עץ‬ .‫הפנימי‬ ‫בדיון‬ ‫דברינו‬ ‫את‬ ‫נגיד‬ ‫התנגדות‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫הפנימי‬ ‫כולל‬ ‫הדיון‬ ‫כל‬ .‫הגולן‬ ‫מרמת‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫נאות‬ ‫גילוי‬ ‫לצורך‬ :‫איתם‬ '‫מר‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫ליצור‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫בבקשת‬ ‫דיון‬ ‫של‬ ‫להתנגדויות‬ ‫הדיון‬ ‫בשלב‬ ‫לתהליך‬ ‫באשר‬ ‫ל‬.‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫חיפושיי‬ ‫בתצורות‬ ‫הנמצא‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫מחפשת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫ביקשנו‬ ‫ובמה‬ ‫הדיון‬ ‫בנושא‬ ‫למקד‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ . ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫נפיק‬ ‫ולא‬ ‫נחפש‬ ‫לא‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שונים‬ ‫ובמצבים‬ ‫שונות‬ ‫פה‬ ‫שעולה‬ ‫הפרקינג‬ ‫ונושא‬ :‫אורי‬ ‫נעס‬ ‫לא‬ ‫טכנולוגיות‬ '‫למס‬ ‫כולל‬ ‫שם‬ ‫זהו‬ ‫פרקינג‬ ‫תהליך‬ ‫שום‬ ‫נפעיל‬ ‫לא‬ :‫איתם‬‫אחת‬ ‫באף‬ ‫וק‬ ‫מהן‬ ‫אמור‬ ‫שרובה‬ ‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫לבין‬ ‫ההפקה‬ ‫שלב‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫הרצון‬ ‫בין‬ ‫מובנת‬ ‫הדילמה‬ ‫מובנת‬ ‫תשובה‬ ‫מתן‬ ‫בבחינת‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫החיפוש‬ ‫תהליכיי‬ ‫נפט‬ ‫יימצא‬ ‫וכאשר‬ ‫אם‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫להתברר‬ ‫מוכנה‬ ‫סיכונים‬ ‫איזה‬ ‫כולל‬ ‫הנפט‬ ‫איכות‬ ‫מה‬ ‫הפקה‬ ‫בר‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫עומק‬ ‫באיזה‬ ‫דהיינו‬ ‫אין‬ ‫או‬ ‫יש‬
 13. 13. -13- ‫מדינת‬ ‫לקחת‬.‫נקדח‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫בתהליך‬ ‫מובנה‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫הסתרה‬ ‫פה‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬ ‫נפט‬ ‫למצוא‬ ‫הנסיון‬ ‫את‬ ‫תפסול‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הנסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫ללא‬ ‫לכן‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫רציניים‬ ‫בדיקה‬ ‫תהליכיי‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫חייב‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫אופי‬ ‫וד‬ ‫רישוי‬ ‫תהליך‬ ‫ללא‬ ‫לעבור‬ ‫אפשר‬ ‫שבו‬ ‫שלב‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫ההחלטה‬ ‫לקבלת‬‫כל‬ ‫כולל‬ ‫מחודש‬ ‫יון‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫חובב‬ ‫אני‬ ‫הנתונים‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לדרוש‬ ‫צריך‬ ‫לדון‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫וכל‬ ‫כאן‬ ‫המוזכר‬ ‫העשורים‬ ‫בשני‬ ‫ישמש‬ ‫והוא‬ ‫נפט‬ ‫מחפשים‬ ‫אנו‬ ‫בחמאה‬ ‫כסכין‬ ‫עובר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫גם‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫להזיה‬ ‫שיכולה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫האנרגיות‬ ‫כל‬ ‫להנעת‬ ‫מרכזי‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמקור‬ ‫הקרובים‬ ‫מטוסים‬‫למדינת‬ ‫ביחסם‬ ‫יציבים‬ ‫בלתי‬ ‫ממקורות‬ ‫מגיע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הנפט‬ '‫וכו‬ ‫טנקים‬ . ‫הטורקים‬ ‫של‬ ‫עינם‬ ‫תחת‬ ‫עובר‬ ‫כולו‬ ‫ישראל‬ ‫אירגוניים‬ ‫של‬ ‫לידם‬ ‫נופלת‬ ‫בעולם‬ ‫החמישית‬ ‫הנפט‬ ‫כשמפיקת‬ ‫לנו‬ ‫ממזרח‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫נקדחו‬ ‫במדינה‬ ‫כלום‬ ‫מחדשים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬-600‫החוף‬ ‫בשפלת‬ ‫רובם‬ ‫נפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫לישובים‬ ‫בסמיכות‬‫אותם‬ ‫את‬ ‫אישרה‬ ‫המדינה‬ ‫אך‬ ‫יבשים‬ ‫נמצאו‬ ‫רובם‬ ‫לצערי‬ ‫ושכונות‬ .‫לשלנו‬ ‫בדומה‬ ‫תהליכים‬ .‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬ ‫לאמצם‬ ‫מבקשים‬ ‫הועדה‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫בידנו‬ ‫אוחזים‬ ‫אנו‬ ...‫מקריא‬ ‫בביצוע‬ ‫עלינו‬ ‫המפקחת‬ ‫הועדה‬ ‫הקודם‬ ‫למצבו‬ ‫המשטח‬ ‫החזרת‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫אנכי‬ ‫קידוח‬ ‫נקדח‬ ‫לעבו‬ ‫תאפשר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬.‫הבא‬ ‫לדבר‬ ‫ר‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ ‫השטח‬ ‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫לגבי‬ ‫מה‬ ‫השטח‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫אמרת‬ ‫קודם‬ :‫אורי‬ ‫השאיבה‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫איפה‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫תחליט‬ ‫המדינה‬ ‫נחליט‬ ‫כך‬ ‫אח‬ :‫איתם‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ ...‫אותם‬ ‫לאמץ‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ :‫שלום‬ ‫זינגר‬ ‫עו"ד‬2012‫כלל‬ ‫תיאום‬ ‫ללא‬ ‫נעשו‬ ‫קידוחים‬ ‫התקנות‬ ‫התקנת‬ ‫לפני‬. ‫התשתיות‬ ‫שר‬ ‫באישור‬ ‫פרוצדורה‬ ‫נקבעה‬ ‫והציע‬ ‫בבג"צ‬ ‫ואושר‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הנפט‬ ‫חיפושיי‬ ‫נושא‬ ‫צ‬ "‫בבג‬ ‫אותגר‬ ‫מאז‬ ‫הרבה‬ ‫הובהר‬ ‫זה‬ ‫בתקנות‬ ‫הפקה‬ ‫קידוחיי‬ ‫לבין‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫בין‬ ‫היטב‬ ‫הבדל‬ ‫שלהבדיל‬ ‫י‬ ‫המדינה‬ ‫בעמדת‬ ‫הבהרה‬ ‫לאותה‬ ‫כפוף‬ ‫זה‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בעמדת‬ ‫יותר‬‫המדינה‬ . ‫שעניינו‬ ‫חלקי‬ ‫תכנוני‬ ‫תהליך‬ ‫מלא‬ ‫תכנוני‬ ‫בהליך‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לעשות‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫אומרת‬ ‫זו‬ ‫החיפוש‬ ‫קידוחי‬ ‫בשלב‬ ‫נזקים‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫הנסיון‬ ‫להליך‬ ‫שלהם‬ ‫והערכות‬ ‫הסיכונים‬ ‫הערכת‬ .‫מראש‬ ‫הוגבלה‬ ‫והיא‬ ‫התקנות‬ ‫מטרת‬ ‫סביבת‬ ‫נספח‬ ‫ייעשה‬ ‫לקדיחה‬ ‫בקשה‬ ‫שמגישים‬ ‫שלפני‬ ‫התקנות‬ ‫ביקשו‬ ‫מה‬..‫י‬ .‫מזעריים‬ ‫הם‬ ‫ההבדלים‬ .‫נדרש‬ ‫אספקט‬ ‫בכל‬ ‫הנסיון‬ ‫בקידוח‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫התייחסות‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫נאמר‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫בתסקיר‬ ‫שכתוב‬ ‫שמה‬ ‫כלך‬ ‫התייחסות‬ ‫שום‬ ‫שמעתי‬ ‫לא‬ ...‫לסיסמולוגיה‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫מונעים‬ ‫איך‬ ‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫אוקיי‬ ‫אמרו‬ ‫הסביבתי‬ ‫למסמך‬ ‫כשהתייחסו‬ ‫המסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫גוף‬ ‫נותן‬ ‫להכנה‬ ‫ההנחיות‬ ‫מקצועי‬ ‫יהיה‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שיעשה‬ ‫שמי‬ ‫מחפשים‬ ‫תשתיות‬ ‫משרד‬ ‫גם‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫גם‬ ‫חתומים‬ ‫עליו‬ ‫במשותף‬ ‫נעשה‬ ‫מפס‬ ‫והוא‬ ‫בוחנים‬ ‫לכך‬ ‫המוסמכים‬ ‫הגופים‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שבדק‬ ‫מי‬‫עומדים‬ ‫אנו‬ ‫שלנו‬ ‫להיות‬ ‫יק‬ .‫לשלו‬ ‫והופך‬ ‫המוסמך‬ ‫הגוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אומץ‬ ‫הוא‬ ‫מאחוריו‬ ‫בשלב‬ ‫לא‬ ‫בוודאי‬ ‫למים‬ ‫סכנה‬ ‫ראו‬ ‫ולא‬ ‫בחנו‬ ‫גופים‬ ‫אותם‬ ‫כל‬ ‫המים‬ ‫על‬ ‫שמופקד‬ ‫גוף‬ ‫יש‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שאישר‬ ‫למי‬ ‫חוו"ד‬ ‫מתקבל‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ‫לגבי‬ ‫בג"צ‬ ‫אומר‬ ‫מה‬ ‫ידועים‬ ‫אנו‬ .‫הנסיון‬ ‫אישרה‬ ‫היא‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫זה‬ ‫הסביבתי‬.‫אותו‬ ‫של‬ ‫ההפקה‬ ‫מהליך‬ ‫הכנרת‬ ‫על‬ ‫שאחראי‬ ‫כמי‬ ‫חושש‬ ‫ואני‬ ‫הכותרת‬ ‫את‬ ‫שנו‬ ‫שנאמר‬ ‫שמענו‬ ‫תכנוני‬ ‫הוא‬ ‫המעבדה‬ ‫מעמד‬ ‫הזה‬ ‫בהיבט‬ ‫הכנרת‬ ‫אין‬ ‫ההגיון‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וסותרת‬ ‫התקנות‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫שכנראה‬ ‫תכנונית‬ ‫המשפטית‬ ‫עמד‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫המצב‬ ‫אכן‬ ‫שזה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫ואף‬ ‫הכנרת‬ ‫את‬ ‫לזהם‬ ‫בלי‬ ‫בעולם‬ ‫דרך‬ ‫שום‬ ‫תוכ‬‫כל‬ ‫על‬ ‫האמונים‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדיי‬ ‫ולכל‬ ‫התכנון‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫בקרה‬ ‫לעבור‬ ‫תצטרך‬ ‫נית‬ .‫יאמרו‬ ‫והם‬ ‫האמורים‬ ‫ההיבטים‬ ‫נפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫שאוסרת‬ ‫אליה‬ ‫שהופננו‬ ‫אחת‬ ‫תכנונית‬ ‫נורמה‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫תחליט‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬
 14. 14. -14- ?‫הקשר‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬ :‫יוחנן‬ ‫מ‬ ‫יהיה‬ ‫המאגר‬ ‫אם‬ ‫לוועדה‬ ‫לומר‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ :‫שלום‬‫מאגר‬ ‫יהיה‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫זהם‬ ‫לעסוק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫במה‬ ‫עוסקים‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫החלק‬ ‫כל‬ .‫שלב‬ ‫באותו‬ ‫ייעשה‬ ‫מה‬ ‫מושג‬ ‫של‬ ‫שמץ‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫שורה‬ ‫אנו‬ ‫לא‬ ‫הייתה‬ ‫ותשובתי‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫לחפש‬ ‫מתכנוות‬ '‫חב‬ ‫האם‬ :‫טוב‬ ‫בר‬ ‫ד"ר‬ .‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫מחפשים‬ ‫התהלי‬ ‫את‬ ‫עשינו‬‫ב‬ ‫ך‬‫מה‬ ‫לגבי‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫ומה‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫עברנו‬ ‫בעצם‬ ‫אך‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫ששם‬ ‫אחד‬ ‫קידוח‬ ‫למעט‬ ‫הקרקע‬ ‫בתת‬ ‫נפט‬ ‫יש‬ ‫והאם‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫בקרקע‬ ‫שקורה‬ ‫הנפט‬ ‫המרצה‬ ‫פועלות‬ ‫או‬ ‫פרקינג‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ‫הקידוח‬ ‫בזמן‬ ‫הקידוח‬ ‫בור‬ ‫לתוך‬ ‫ניגר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫שיש‬ ‫ו‬ ‫לכולם‬ ‫בראש‬ ‫קיים‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫האיסוף‬ ‫לבור‬ ‫זרם‬ ‫לבדו‬‫שלדבר‬ ‫ובסופו‬ ‫החיבור‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫שיכבה‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫הספקולציה‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נכון‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫הזה‬ ‫הקו‬ ‫התחבר‬ ‫ואצלנו‬ ‫שיכבה‬ ‫יש‬ ‫שאם‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫להם‬ ‫קוראים‬ ‫מסויימים‬ ‫במקומות‬ ‫אורגני‬ ‫בחומר‬ ‫עשירה‬ ‫משהו‬ ‫לה‬ ‫שקרה‬ ‫או‬ ‫המקורי‬ ‫הנוכחי‬ ‫במצבה‬ ‫נשארת‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫אז‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫לה‬ ‫שקוראים‬ ‫ונוצר‬ ‫טבעי‬‫שום‬ ‫לעשות‬ ‫רשיון‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫גם‬ ‫עניין‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ '‫א‬ ‫אופציה‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬ ‫אם‬ ‫נפט‬ .‫מדי‬ ‫עמוק‬ ‫זה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫כוונה‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ‫הזה‬ ‫המשאב‬ ‫להפקת‬ ‫נסיון‬ ‫והפרויקט‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫אין‬ ‫כלומר‬ ‫נכשלנו‬ ‫במצבם‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫נמצא‬ ‫אם‬ ‫כגאולוג‬ ‫בשבילי‬ ‫ר‬ ‫בתצורת‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫מחפשים‬ ‫אנו‬ ‫בלבול‬ ‫אין‬ ‫נכשל‬‫לחפש‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫פוסלת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫או‬ ‫ם‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מטרתה‬ ‫החיפוש‬ ‫מטרת‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שם‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫יותר‬ ‫עמוקות‬ ‫מטרה‬ ‫בשכבות‬ ‫אנו‬ ‫שנקבל‬ ‫התשובות‬ ‫גם‬ ‫שאלו‬ ‫ככה‬ ‫בנויה‬ ‫הקידוח‬ ‫תכנית‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫באמת‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שם‬ ‫המצב‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫איני‬ ‫כי‬ ‫שלב‬ ‫שום‬ ‫על‬ ‫להתחייב‬ ‫לא‬ ‫מתעקשים‬ ‫ול‬.‫החיפוש‬ ‫קריטי‬ ‫כה‬ ‫כן‬ ‫נפט‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫הללו‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫גם‬ ‫ואנו‬ ‫ברורה‬ ‫מאוד‬ ‫בצורה‬ ‫קיימות‬ ‫הם‬ ‫היום‬ ‫ם‬ ‫מה‬ ‫ידוע‬ ‫איני‬ ‫בקושי‬ ‫זורם‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫בקלות‬ ‫זורם‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫החם‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫למטה‬ ‫תשובות‬ ‫ממתן‬ ‫להתחמק‬ ‫מנסים‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫לעשות‬ ‫שנצטרך‬ ‫ההמרצה‬ ‫פעולות‬ ‫הט‬ ‫של‬ ‫הבלבול‬ ‫בא‬ ‫למה‬‫אוייל‬ ‫ייט‬‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫הנפט‬ ‫כשנוצר‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ ‫שהוסבר‬ ‫למרות‬ ‫הסלעים‬ ‫נמצאים‬ ‫בהם‬ ‫תנאים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫מצבים‬ ‫מיני‬ ‫בכל‬ ‫סלעים‬ ‫מיני‬ ‫בכל‬ ‫להימצא‬ ‫הללו‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫אין‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫לזה‬ ‫שקוראים‬ ‫העובדה‬ ‫לבין‬ ‫הפרמביליות‬ ‫מצב‬ ‫בין‬ ‫הקישוריות‬ ‫האלה‬ ‫המצבים‬ ‫שא‬ ‫והסיבה‬ ‫המצב‬ ‫שזה‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫זה‬.‫המצב‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫שאיני‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫אומר‬ ‫ני‬ ‫כן‬ ‫והנפט‬ ‫המרצה‬ ‫פעולות‬ ‫שום‬ ‫נעשו‬ ‫ולא‬ ‫זרימה‬ ‫שיש‬ ‫מצבים‬ ‫יש‬ ‫הספקטורים‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫בקצה‬ ...‫חזקה‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫לזרימה‬ ‫לגרום‬ ‫שיטות‬ ‫שמפעילים‬ ‫זה‬ ‫בהמרצה‬ ‫הכוונה‬ .‫יצא‬ .‫זאת‬ ‫מבצעים‬ ‫לא‬ ‫הקידוחים‬ ‫של‬ ‫רובם‬ ‫ברוב‬ ‫חזק‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫כלוא‬ ‫הנפט‬ ‫בכלל‬ ‫זרימה‬ ‫אין‬ ‫יש‬.‫החוצה‬ ‫הנפט‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫יעילות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שיטות‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫איני‬ ‫לכן‬ ‫המצב‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫איני‬ ‫מידע‬ ‫להסתיר‬ ‫רצינו‬ ‫ולא‬ ‫רישיון‬ ‫שקיבלנו‬ ‫לבורסה‬ ‫לדווח‬ ‫חייבים‬ ‫היינו‬ ‫רישיון‬ ‫שקיבלנו‬ ‫ברגע‬ ‫אוייל‬ ‫הקונבשיונת‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫אמרנו‬ ‫מיותרות‬ ‫ציפיות‬ ‫לפתח‬ ‫לא‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬ ‫היה‬ ‫הדיון‬‫לא‬ ‫זו‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫בבורסה‬ ‫משקיעים‬ ‫עבור‬ ‫הגדרנו‬ ‫ציפיות‬ ‫ליצור‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ . ‫שלנו‬ ‫הגיאולוג‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫שלנו‬ ‫לא‬ ‫הכוונה‬ ‫הייתה‬ ‫חימום‬ ‫האזור‬ ‫עבר‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בדרום‬ ‫האם‬ ‫חום‬ ‫של‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫המודל‬ ‫לאזו‬ ‫רלוונטית‬ ‫אופציה‬ ‫שזו‬ ‫ברור‬ ‫אז‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לוולקניזם‬ ‫קשור‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫טבעי‬‫הירמוך‬ ‫ר‬ .‫דרומית‬ ‫גם‬ ‫שמתרחשת‬ ‫תופעה‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫כבר‬ ‫הידראולי‬ ‫סידוק‬ ‫צפוף‬ ‫מאוד‬ ‫שכשהסלע‬ ‫פרקינג‬ ‫עושים‬ ‫מתי‬50.‫שנה‬ .‫קידוחים‬ ‫מיליון‬ ‫זה‬ ‫קידוחי‬ ‫בהמוניי‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫עושים‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫הבינו‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫הפרקינג‬ ‫לגבי‬ :‫אורי‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫עורכיי‬ ‫שולחם‬ ‫כשאנו‬ :‫חזן‬ ‫גלעד‬‫מפורטות‬ ‫מאוד‬ ‫הנחיות‬ ‫מקבלים‬ ‫שרוצים‬ ‫מה‬ ‫עושים‬ ‫לא‬ ‫תסקיר‬ ‫אלו‬ ‫בהנחיות‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫ועושים‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫מהמשרד‬20‫בפועל‬ ‫מפורטים‬ ‫מאוד‬ '‫עמ‬ . ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫השפעה‬ ‫בתסקיר‬ ‫מדובר‬

×