Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
1
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA
Medzinárodné hospodárske vzťahy
Juhoafrická republika
(JAR)
Ak. r...
2
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................
3
ÚVOD
Cieľom našej semestrálnej práce je priblížiť krajinu Juhoafrická republika. Budeme sa
venovať hlavne stručnej histó...
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Nap room na VŠE
Nap room na VŠE
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Plus par Miss. Antónia FICOVÁ, Engineer. (Not yet Dr.) (20)

Publicité

Business in South Africa

 1. 1. 1 PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA Medzinárodné hospodárske vzťahy Juhoafrická republika (JAR) Ak. rok: 2010/11 Soňa Ďurčová Roční k: 4r. Antónia Ficová. Skupina: 2. Forma štúdia: denná
 2. 2. 2 OBSAH ÚVOD ....................................................................................................................................... 3 1 STRUČNÁ HISTÓRIA..................................................................................................... 3 2 DOVOZNÝ A VÝVOZNÝ REŽIM................................................................................. 4 3 OBCHODNÉ A PODNIKATEĽSKÉ PODMIENKY V JAR.......................................... 5 4 VYHODNOTENIE ODBYTOVÝCH MOŽNOSTÍ ........................................................ 9 5 NAJVIAC DOVÁŽANÉ TOVAROVÉ SKUPINY DO JAR ........................................ 10 6 NAJVÄČŠÍ MOBILNÝ OPERÁTOR V JAR................................................................ 12 7 PRÍNOS MAJSTROVSTIEV SVETA PRE JAR........................................................... 13 ZÁVER.................................................................................................................................... 14 POUŽITÁ LITERATÚRA...................................................................................................... 15
 3. 3. 3 ÚVOD Cieľom našej semestrálnej práce je priblížiť krajinu Juhoafrická republika. Budeme sa venovať hlavne stručnej histórii JAR, základnej charakteristike JAR, zobrazíme mapu štátu JAR, dovozný a vývozný režim, obchodné a podnikateľské podmienky v JAR, vyhodnotíme odbytové možností, spomenieme možnosti na rozvoj slovenských podnikateľských aktivít, vyjadríme vývoj zahraničného obchodu medzi SR a JAR (v tis. USD), spomenieme tiež najviac dovážané tovarové skupiny do JAR, uvedieme najväčšieho mobilného operátora v JAR a taktiež nesmieme zabudnúť na patričný prínos majstrovstiev sveta pre JAR. 1 STRUČNÁ HISTÓRIA Holandskí obchodníci obsadili južný cíp Južnej Afriky už v roku 1652 a založili mesto Kapského Mesta. Potom, čo Briti obsadili Mys Dobrej nádeje v roku 1806, veľa z holandských osadníkov (Boerse) putovali na sever, aby našli ich vlastné územie. Objav diamantov (1867) a zlato (1886) pozdvihlo bohatstvo a imigráciu a zintenzívnil podriadenie pôvodných obyvateľov. Boerse sa bránil britským prenikaním, no boli porazení v búrskej vojne (1899-1902). Boerse vládol od roku 1910 Juhoafrickej únie, ktorá sa stala republikou v roku 1961. V roku 1948 národná strana, ktorá bola zvolená k moci a zaviedla politiku apartheidu - oddelený vývoj pretekov - ktorý favorizoval bielu menšinu na úkor väčšiny čiernych. Africký národný kongres (ANC), viedol opozície voči apartheidu a mnoho top ANC vodcami, ako je Nelson Mandela, strávili desiatky rokov vo väzení v Juhoafrickej republike. Vnútorné protesty a povstanie, rovnako ako bojkot niektorými západnými štátmi a inštitúciami, viedli k väčšinovej vláde. Prvé multi-rasové voľby v roku 1994 priniesli koniec apartheidu. Južná Afrika od tej doby sa snažil riešiť apartheid-éra nerovnováhy v dôstojné bývanie, vzdelanie a zdravotnú starostlivosť. Jacob Zuma sa stal prezidentom po tom, čo vyhral ANC všeobecných voľbách v apríli 2009.1 Nasledujúca tabuľka dokumentuje základné charakteristiky JAR. 1 Dostupné na:< https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html>. Citované [4. December 2010].
 4. 4. 4 Tabuľka 1 Základná charakteristika JAR Svetadiel: Afrika Hlavné mesto: Pretoria, Cape Town Plocha: 1,225,820 km2 ( 23. ) Populácia: 44,344,136 ( 25. ) Hustota populácie: 36 / km2 HDP na osobu: 2,815 $ / ( 63. ) HDP: 124,828,742,840 $ Mena: rand Úradný jazyk: angličtina, afrikaans, zulu, khosa, tswana, severn Členstvo OSN, WTO Zdroj: Dostupné na: <http://www.geography-exam.com/sk/atlas/afrika/zaf/juhoafricka-republika.php>. Citované [4. December 2010]. Obrázok 1 Mapa štátu Juhoafrická republika Zdroj: Dostupné na: <http://www.geography-exam.com/sk/atlas/afrika/zaf/juhoafricka-republika.php>. Citované [4. December 2010]. 2 DOVOZNÝ A VÝVOZNÝ REŽIM Tovary dovážané do JAR musia prechádzať povinnou certifikáciou Juhoafrického úradu pre normalizáciu - SABS (South African Bureau of Standards), čím sa zabezpečuje ochrana domáceho trhu priemyselných výrobkov. Prevažnú väčšinu komodít možno do JAR dovážať bez špeciálnych povolení, niektoré však vyžadujú dovozné certifikáty. Sú to všetky druhy spotrebného tovaru, železný šrot a tovary uvedené v špeciálnom zozname, ktorý sa postupne síce redukuje, ale zmeny prebiehajú pomaly. Clá sú regulované Colným zákonom (Customs and Excise Act), ktorý používa harmonizovaný systém klasifikácie. Členstvom vo WTO sa JAR zaviazala liberalizovať obchodnú politiku a postupne znižovať colné sadzby, ktoré sa viažu na dovoz priemyselných výrobkov. Výška dovozných
 5. 5. 5 ciel bola stanovená nasledovne: 0–10 % na priemyselné prvovýrobky, 10–15 % na komponenty a 15–30 % na priemyselné výrobky s vysokou mierou pridanej hodnoty. Vyvážať z JAR sa môžu všetky tovary okrem tých, ktorých vývoz je vyslovene zakázaný alebo podlieha licenčnému režimu. Takéto tovary sú uvedené v Colnom sadzobníku. Patria sem predovšetkým strategické materiály, suroviny a niektoré poľnohospodárske produkty (Commodity Control Board). Colný sadzobník rovnako uvádza zoznam tovarov, ktorých dovoz je do JAR zakázaný alebo podlieha schváleniu, a v niektorých prípadoch stanovuje dovozné kvóty (Consolidated List of Prohibited and Restricted Imports). Juhoafrický trh dlhodobo patril medzi najotvorenejšie trhy krajín tzv. „emerging markets“, napriek tomu však, niekedy používal ochranárske opatrenia ako prohibitívne clo (v automobilovom a textilnom priemysle), dovozné prirážky, dovozné kvóty a teraz aj antidumpingové clo. V obchodno-politickom režime JAR existujú mnohostrané a dvojstranné preferenčné dohody. Mnohostranné dohody tvoria colná únia SACU (Souther African Customs Union) tvorená krajinami JAR, Botswana, Lesotho, Namíbia a Svazijsko. Obchod v rámci SACU nepodlieha colnému konaniu, len platbe DPH (tento obchod v štatistikách nie je uvádzaný ako súčasť zahraničného obchodu). Významnou multilaterálnou dohodou je vytvorenie oblasti voľného obchodu SADC (Southern African Development Community), do ktorej patrí Angola, Botswana, Demokratická republika Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Maurícius, Mozambik, Namíbia, JAR, Svazijsko, Tanzánia, Zambia a Zimbabwe. Spoločná dohoda vstúpila do platnosti 1. septembra 2000. Cieľom dohody bolo dosiahnuť, aby do roku 2008 bolo 85 % tovarov v rámci SADC bez cla. Z dvojstranných preferenčných dohôd je zrejme najvýznamnejšou dohoda medzi JAR a EÚ o obchode, rozvoji a spolupráci TDCA (Trade, Development and Cooperation Agreement), ktorá vstúpila do platnosti 1.mája 2004 a predstavuje základ pre vytvorenie oblasti voľného obchodu. Dohoda zaväzuje JAR do 12 rokov zrušiť clo na 86 % dovozov z EÚ a recipročne EÚ na liberalizáciu 95 % dovozov z JAR do 10 rokov.2 3 OBCHODNÉ A PODNIKATEĽSKÉ PODMIENKY V JAR Trhové hospodárstvo má v JAR dlhodobú históriu. Obchodná etika je na úrovni krajín vyspelého sveta, čo je v podstate dané historickým vývojom a súčasným postavením 2 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prétorii, Obchodno-ekonomické oddelenie, Exportný plán teritória, s. 3, 4. Dostupné na:< www.mhsr.sk/ext_dok-jar-2010/131827c?ext=orig>.Citované [5. December 2010].
 6. 6. 6 krajiny vo svetovej ekonomike. Obchodné rokovania sa riadia rovnakými pravidlami ako v západnej Európe. Obchodné stretnutie je však vždy potrebné si naplánovať s dostatočným časovým predstihom. Najrozšírenejším z 11 úradných jazykov a súčasne hlavným rokovacím jazykom je angličtina. Juhoafrickí partneri počas obchodného rokovania pripisujú veľký význam serióznosti a spoľahlivosti obchodného partnera z hľadiska dlhodobej spolupráce. Pri posudzovaní konkurencieschopnosti ponúk pri výrobkoch technického charakteru sa okrem ceny a kvality tovarov kladie dôraz na schopnosť dodávateľa zabezpečiť záručný a pozáručný servis. Slovenskí podnikatelia musia pri svojich zámeroch brať do úvahy vývoj v JAR v posledných rokoch, kedy sa od roku 1994 po prevzatí politickej moci predstaviteľmi pôvodného čierneho obyvateľstva veľmi výrazne presadzuje aj presúvanie ekonomickej moci na čiernych – štátny program BEE (Black Economic Empowerment). Štát priamo i nepriamo veľmi intenzívne podporuje spoločnosti, ktoré čiastočne alebo úplne vlastnia čierni spoločníci, čo výrazne ovplyvňuje možnosti uplatnenia sa na trhu JAR. Súčasne sú v rámci programov BEE a BBBEE dokonca aj súkromné firmy rôznymi spôsobmi nútené prevádzať časť obchodného podielu na čierneho spoločníka (-ov). Ďalším faktorom je vysoká miera korupcie na všetkých úrovniach štátnej správy a desivá násilná kriminalita. JAR má v prepočte na jedného obyvateľa najväčší počet vrážd v Afrike - v roku 2008 viac ako 18.000 vrážd (pre porovnanie: 5x väčšie USA menej ako 17.000, nepomerne ľudnatejšia India 32.000, 8x menšia SR menej ako 100). Prepady, lúpeže, únosy a znásilnenia sú najmä vo veľkomestách na dennom poriadku. Dôrazne treba upozorniť aj na zdravotné riziká krajiny. Vinou v roku 2008 odstúpivšieho prezidenta Mbekiho a jeho politiky popierania problémov sa JAR dostala na 1. miesto na svete v počte nakazených HIV/AIDS – kvalifikované odhady hovoria o 5,4 až 5,7 mil. ľudí vrátane detí, nakazených matkami pri pôrode. 98 % infikovaných tvorí pôvodné čierne obyvateľstvo. Až po nástupe súčasného prezidenta Jacoba Zumu bola v novembri 2009 zahájená kampaň boja proti tejto chorobe a zo štátneho rozpočtu boli pre oblasť zdravotníctva vyčlenené dodatočné obrovské finančné prostriedky. Prekážkami, ktoré môžu mať vplyv na obchod a podnikanie v JAR sú okrem horeuvedených aj kolísanie kurzu juhoafrického randu a veľký nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Pre objektívnosť je však potrebné uviesť, že krajina je navonok veľmi dobre organizovaná, cestná doprava disponuje kvalitnými cestami so širokou sieťou čerpacích
 7. 7. 7 staníc a odpočívadiel vrátane spoľahlivých požičovní automobilov, skoro všade je neuveriteľne čisto, neexistujú problémy v zásobovaní (s výnimkou výpadkov v dodávkach elektrickej energie začiatkom roka 2008), atď. JAR má množstvo kvalitných hotelov a reštaurácií, sieť obchodov a nákupných stredísk je často kvalitnejšia, ako v SR, kreditné karty fungujú takmer všade, cenovo je porovnateľná so SR. Podnebie je príjemné a ani zďaleka „africké“, a prekvapujúco sa tu navonok neprejavuje žiadna rasová nenávisť či nepriateľstvo. Zahraničný obchod sa realizuje vo všetkých voľne vymeniteľných menách (najmä USD, EUR GBP a JPY). Domáca mena juhoafrický rand ZAR (= cca 0,09 EUR – november 2009) je len čiastočne vymeniteľná a Národná banka SARB (South African Reserve Bank) uplatňuje prísny devízový režim. Vo vnútroštátnom styku sa používa výhradne ZAR. Pri exporte spotrebného tovaru do JAR sa odporúča použiť akreditív alebo iný spoľahlivý platobný nástroj, potvrdený renomovanou bankou. U dobre známeho klienta možno riskovať platbu oproti dokumentom. Spôsob platieb pri exporte strojov a zariadení skôr závisí od konkurenčného prostredia a je súčasťou boja o zákazníka, preto je veľmi individuálny. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že obchodné prostredie v JAR je veľmi solídne a najmä veľké spoločnosti si nedovolia nekorektné jednanie. V súčasnosti je v krajine činných 34 bánk, vrátane 14 pobočiek zahraničných bánk. Okrem toho je v krajine 43 zastúpení zahraničných bánk. V JAR sa vo všeobecnosti rozlišujú 4 skupiny bánk: „commercial banks“, „merchant banks“, „general banks“ a „discount houses“. Najrozšírenejšou skupinou sú komerčné banky. Dominantné postavenie v domácom bankovom sektore majú: ABSA Group (väčšinový podiel má Barclays plc.), FirstRand, Nedbank, Standard Bank. V rukách štátu sa nachádzajú dva bankové domy: Industrial Development Corporation (IDC) a Business Partners (predtým SBDC), ktoré sa špecializujú výlučne na financovanie podnikovej sféry. Medzi významné finančné inštitúcie v krajine patrí aj Juhoafrická rozvojová banka (Development Bank of Southern Africa – DBSA), založená v roku 1983 na financovanie rozvojových projektov v rámci regiónu subsaharskej Afriky a Juhoafrická zemská a poľnohospodárska banka (Land and Agricultural Bank of South Africa), založená v roku 1921, ktorá mobilizuje finančné zdroje a poskytuje pôžičky juhoafrickým farmárom. Ekonomika JAR je príkladom duálnej ekonomiky so značnými rozdielmi medzi „prvou ekonomikou“, vykazujúcou rast a zaradenou do globálnej ekonomiky, a „druhou ekonomikou“, reprezentovanou černošským obyvateľstvom, žijúcim na hranici a pod hranicou biedy. Situáciu zhoršuje zle kontrolovaný prílev cudzincov z iných afrických krajín
 8. 8. 8 (najmä Mozambik, Zimbabwe, Nigéria, atď., ktorých počet sa odhaduje na viac ako 5 miliónov (!). Vláda JAR sa snaží o rozvoj práve druhej ekonomiky, ktorej nevyhovujúci stav považuje za dedičstvo kolonializmu a apartheidu. Investície na štátnej úrovni vzrástli vo fiškálnom roku 2006 (t.j. k 31.marcu 20073 ) o 31 % (4,009 mld. ZAR4 ) napriek tomu, že sa v rozpočte počítalo s investíciami až 4,626 mld. ZAR. Plán rozvoja investícií v rokoch 2008 až 2010/11 ráta s celkovou sumou 482 mld. ZAR, predstavujúcou 6,6 % HDP. Svetová finančná kríza domáci finančný sektor JAR výrazne neovplyvnila a konzervatívny bankový systém krajiny zostal voči svetovým problémom pomerne odolný vďaka prísnym dlhodobým regulačným opatreniam South African Reserve Bank (Národnej banky JAR) ako na domácom trhu, tak aj v správaní voči zahraničiu. Následná svetová hospodárska kríza však JAR zasiahla veľmi výrazne. Jedným z hlavných dôvodov je značné zníženie exportu v dôsledku poklesu záujmu o juhoafrický tovar vo vyspelých svetových ekonomikách. Rast HDP sa oproti očakávaným 5 % v roku 2008 znížil na 2,1 %, a v roku 2009 sa očakáva záporný rast cca (-2 %). JAR dlhodobo posiľňuje svoje obchodné vzťahy s Čínou, Indiou, Brazíliou a ďalšími krajinami tretieho sveta, a napr. ešte pred vypuknutím krízy uzavrela významné obchodné zmluvy s krajinami SADC (Southern African Development Community) a s Venezuelou (najmä ropa), čím znižuje riziká ekonomických výkyvov, pretože hospodárske cykly jednotlivých krajín sa navzájom líšia. Napriek kríze sa juhoafrickej Reserve Bank podarilo dostať pod kontrolu infláciu, ktorá z 13,2 % na konci 1. štvrťroku 2008 poklesla koncom roka 2009 na úroveň 6 %. Očakáva sa, že Južná Afrika dosiahne hospodársky rast už v roku 2010. Prebytok rozpočtu 2008 prešiel v roku 2009 do znančného rozpočtového deficitu a vyrovnaný rozpočet sa očakáva už vo fiškálnom roku 2011. JAR čelí kríze investíciami do rozvoja domácej infraštruktúry a dokonca zvýšila svoje výdaje na boj proti chudobe a na rozvoj sektoru služieb (výstavba nízkonákladových obydlí, budovanie vodných rozvodov a kanalizácie, škôl a zdravotníckych zariadení). Ekonomiku JAR majú posilniť investičné projekty štátnych podnikov - Eskomu (energetika) a Transnetu (prístavy a letiská), ako aj rekonštrukcia a výstavba diaľnic, výstavba železnice Gautrain v trojuholníku Pretória, Johannesburg a medzinárodné letisko O.R.Tambo a železničná trať Pretória – Mpumalanga. Časť týchto investícií súvisí s 3 Fiškálny rok v JAR končí 31. marca nasledujúceho roka 4 1 ZAR = cca 2,40 SKK (november 2008)
 9. 9. 9 usporiadaním MS vo futbale v júni 2010, vďaka ktorým sa uskutočňujú ďalšie rozsiahle investície do rekonštrukcie a výstavby štadiónov a letísk. Stavebníctvo zaznamenáva v JAR napriek svetovej kríze obrovský rozmach. Len na niekoľko projektov mrakodrapov, business centier, nákupných stredísk a hotelov v Johannesburgu, Durbane a Pretórii sa má do roku 2010-11 vynaložiť necelých 12 mld. ZAR.5 4 VYHODNOTENIE ODBYTOVÝCH MOŽNOSTÍ Okrem oblastí strategického významu Ministerstvo obchodu a priemyslu JAR (DTI) určilo prioritné odvetvia na podporu vývozných aktivít, prílev investícií a zvyšovanie zamestnanosti: spracovanie poľnohospodárskych produktov, chemický a farmaceutický priemysel, „kultúrny“ priemysel - výroba umeleckých predmetov a suvenírov, šperkov, filmová tvorba, a pod.), kovospracujúci priemysel, ťažobný priemysel, cestovný ruch, dopravné prostriedky (automobilový priemysel, výroba lodí, letecký priemysel, vybavenie pre železnice), textilný a odevný priemysel, informačné a telekomunikačné technológie. Možnosti na rozvoj slovenských podnikateľských aktivít sú popri tovarovej výmene najmä v oblasti služieb kvalifikovaných odborníkov v rôznych oblastiach hospodárstva JAR - napr. pri spracovaní a riadení investičných projektov na mestskej a obecnej úrovni, kde má JAR nedostatok špecialistov, alebo prípadne pri zaškoľovaní juhoafrických pracovníkov na Slovensku alebo v JAR. Nové možnosti podnikania sa v priebehu roka 2009 otvorili v Severozápadnej provincii v Mafikengu, kde sa vedľa miestneho letiska buduje priemyselná zóna s cieľom využiť kapacity letiska a železnice na vytvorenie uzla pre nákladnú dopravu a prepojenie JAR s ostatnými krajinami SADC. SZ provincia má okrem toho obrovské zásoby ferochrómu 5 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prétorii, Obchodno-ekonomické oddelenie, Exportný plán teritória, s. 5-8. Dostupné na:< www.mhsr.sk/ext_dok-jar-2010/131827c?ext=orig>.Citované [5. December 2010].
 10. 10. 10 a vápenca, ťaží diamanty a pod., a provinčná vláda ponúka zahraničným investorom svoju významnú podporu. Veľmi vážne sa uvažuje o projekte vybudovania železničnej trate, vedúcej z JAR cez Botswanu a Namíbiu k Atlantickému oceánu. Možnosti pre slovenské podnikanie sú aj v oblasti aktívneho cestovného ruchu. Potenciálnym návštevníkom z JAR treba ponúknuť historické a kultúrne pamiatky SR, vrátane chránených UNESCO, zimnú turistiku, kúpeľníctvo, aquaparky, atď. V pasívnom cestovnom ruchu sú možnosti investovania do ďalšieho rozvoja turizmu v JAR – najmä prírodné rezervácie a zábavné strediská.6 Tabuľka 2 Vývoj zahraničného obchodu medzi SR a JAR (v tis. USD) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 8/2009 Export 12 919 44 224 53 110 70 600 98 194 87 786 58 545 Import 7 196 10 028 10 754 22 309 36 065 29 347 18 174 Obrat 20 115 54 253 63 864 92 909 134 259 117 133 76 719 Obch. bilancia 5 723 34 196 42 356 48 291 62 129 58 439 40 371 Zdroj: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prétorii, Obchodno-ekonomické oddelenie, Exportný plán teritória, s. 20. Dostupné na:< www.mhsr.sk/ext_dok-jar-2010/131827c?ext=orig>.Citované [5. December 2010]. 5 NAJVIAC DOVÁŽANÉ TOVAROVÉ SKUPINY DO JAR Najviac dovážané tovary do JAR a prípadné možnosti pre slovenských exportérov sú nasledovné (stav ku koncu 3. štvrťroka 2009). 1. Ropa a ropné produkty - Napriek poklesu o 24 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je táto dovozová skupina pre JAR stále najväčšou (19,4 %, 78 mld. ZAR). JAR je popri tom jedinou krajinou na svete, efektívne vyrábajúcou syntetický benzín z vlastných zásob čierneho uhlia (štátna spoločnosť Sasol). Najväčšími vývozcami do JAR sú Saudská Arábia a Irán. 2. Motorové vozidlá a ich časti a súčasti - V roku 2006 bolo celkovo vyrobených skoro 588 tisíc vozidiel (exportovaných 180 tisíc vozidiel v hodnote 55,1 mld. ZAR), podiel na HDP 7,53 %, pričom svoje závody na výrobu motorových vozidiel a/alebo ich súčastí majú v JAR Volkswagen/Audi, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Ford, General Motors, Iveco, 6 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prétorii, Obchodno-ekonomické oddelenie, Exportný plán teritória, s. 9, 10. Dostupné na:< www.mhsr.sk/ext_dok-jar-2010/131827c?ext=orig>.Citované [5. December 2010].
 11. 11. 11 MAN (nákladné vozidlá a autobusy), Nissan, Scania, Volvo, Jaguar Land Rover, Delta. V roku 2009 sa očakáva pokles celkovej výroby na 415 500 vozidiel a export len 182 500. 3. Telefónne prístroje vrátane mobilných telefónov - Ich dovoz v roku 2007 predstavoval 3,1 % všetkých dovozov JAR (17,6 mld. ZAR) a v roku 2008 narástol na 22,5 mld. ZAR. 4. Potraviny - Objem ich dovozu do JAR stále rastie a ako jediná komodita nepoklesol ani v roku 2009 (8 mld. ZAR na konci 3. štvrťroka 2009 v porovnaní s 10,3 mld. ZAR v roku 2008). 5. Výpočtová technika a príslušenstvo - Dovoz IT v roku 2007 tvoril zhruba 3,5 % celkového importu (10,5 mld. ZAR). V roku 2008 narástol na 12,2 mld. ZAR a na konci 3. štvrťroka 2009 bol jeho objem 7,7 mld ZAR. 6. Buldozéry, ťahače, a iné stroje na pozemné práce vrátane banských a ND - JAR má najväčšie svetové zásoby zlata (41%), mangánu (80%), chrómu (72%), platiny (88%), vanádu (45%) a hliníkových silikátov. Hlavnými náleziskami kovov sú oblasti náhornej plošiny provincií Gauteng, Mpumalanga, Slobodný štát, Severozápadná provincia a Limpopo. 7. Liečivá a farmaceutické výrobky - V JAR sa ročne predá liečiv a farmaceutických výrobkov za viac ako 16 mld. ZAR. Významnú časť dovozu v tejto položke tvoria antiretrovírusy a ďalšie lieky na potláčanie HIV a liečbu AIDS. 8. Diamanty surové alebo brúsené - JAR je piatym najväčším svetovým producentom (12%) surových diamantov, ich ťažba sa sústreďuje na západnom pobreží (podmorská ťažba, spoločnosť De Beers). 9. Stroje a zariadenia pre polygrafiu - V tejto tovarovej skupine bolo v roku 2007 dovezených zariadení a strojov za 6,4 mld. ZAR, pričom v polygrafickom priemysle JAR dominujú len dvaja veľkí hráči, spoločnosti Paarl Web a CTP, ktorí ovládajú 85% lokálneho trhu. 10. Turbíny - Obnovuje sa prevádzka v 80.-tych rokoch odstavených tepelných elektrární Camden (1.552MW), Grootvlei (1.170MW) a Komati (955MW), spolu za 16,1 mld. ZAR. Od r. 2007 sa stavia tepelná elektráreň Medupi (85,6 mld. ZAR), v roku 2008 sa začalo stavať Bravo (84,8 mld. ZAR). Obe však uvedú do prevádzky až v r. 2015. 11. Korund a zlúčeniny hliníka - Ropa a bauxit sú jednými z mála nerastných surovín, ktorými JAR napriek svojmu nesmiernemu bohatstvu nedisponuje. Korund
 12. 12. 12 a hliníkové zlúčeniny boli v roku 2007 dovezené za celkovo 4,8 mld. ZAR, v r. 2008 4,9 mld.ZAR a na konci 3. štvrťroka 2009 2,4 mld. ZAR. 12. Zdravotnícke prístroje a nástroje - Zdravotníctvo je po školstve druhou najväčšou rozpočtovou položkou provincií (28,2 %). V posledných rokoch rástli investície do zdravotnej infraštruktúry tempom 27,5 % ročne a revitalizácia nemocníc až 33,2 % ročne. 13. Pneumatiky - V JAR majú svoje výrobné závody 4 svetoví výrobcovia pneumatík - Dunlop, Bridgestone, Continental a Goodyear. Celkovo sa v roku 2007 doviezlo pneumatík za 3,5 mld. ZAR, v r.2008 za 3,7 mld. ZAR a na konci 3. štvrťroka 2009 za 2,3 mld. ZAR. 14. Elektrické transformátory, zariadenia na ochranu elektrických obvodov a iné elektrické zariadenia - Dovoz tejto komodity úzko súvisí najmä s investíciami do energetiky a týka sa aj SR, ktoré sa svojim dielom podieľalo v roku 2008 na celkovom dovoze za 5,1 mld. ZAR. Okrem horeuvedených najvýznamnejších dovozov do JAR možno spomenúť niektoré ďalšie tovarové skupiny, ktoré sa dovážajú do JAR v ročných objemoch od 2 do 3 mld. ZAR a súčasne sa viaceré z nich vyrábajú aj na Slovensku. Ide najmä o: 7 monitory a projektory, TV prijímače, chladničky, mrazničky, ventily, kohúty a pod., keramické výrobky pre laboratórne, chemické alebo iné technické účely, vzduchové, podtlakové a kvapalinové čerpadlá, papier a kartón, umelé hnojivá, guličkové alebo valčekové ložiská, elektromotory a generátory, obuv. 6 NAJVÄČŠÍ MOBILNÝ OPERÁTOR V JAR Autor článku Robb M. Stewart uviedol vo WSJ, že Telkom SA s.r.o., južná Afrika je dominantná telefónna spoločnosť pevnej linky. Snažia sa vybudovať prevádzku v Nigérii a preorientovať svoje africké internetové služby aj pre firemných zákazníkov. 7 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prétorii, Obchodno-ekonomické oddelenie, Exportný plán teritória, s. 10-14. Dostupné na:< www.mhsr.sk/ext_dok-jar-2010/131827c?ext=orig>.Citované [5. December 2010].
 13. 13. 13 Obchodne vstupuje na trh ovládaný Vodacom, ktorý je teraz väčšinou -vlastnený spoločnosťou Vodafone vo Veľkej Británii Group PLC a má asi 23,9 miliónov zákazníkov v Južnej Afrike. MTN Group Ltd, Afrika je najväčší mobilný operátor, má zhruba 17,8 milióna zákazníkov v krajine. Telkom kúpila 75% podiel v spoločnosti Multi-Link za 280 miliónov amerických dolárov v roku 2007 v snahe rozšíriť mimo svoj domáci trh a získať oporu v Nigérii, najľudnatejšej krajine. "To nám umožňuje prideliť kapitál v tých oblastiach, ktoré budú riadiť rast tržieb a podporovať efektívnosť nákladov," povedal pán Hedberg. Získala zvyšok za 130 miliónov dolárov na začiatku roka 2009 predtým, ako spoločnosť opustila svoj 50% podiel v Vodacom Group Ltd, juhoafrický mobilný operátor, pre ktorého bol po celé roky Telkom primárny zisk.8 7 PRÍNOS MAJSTROVSTIEV SVETA PRE JUHOAFRICKÚ REPUBLIKU (ĎALEJ JAR) Autor článku Tamene Getnet z dňa 15.06.2010 uvádza, že dňa 11. júna 2010 sa v JAR uskutočnilo športové podujatie svetového pohára. Napriek mnohým medzinárodným pochybnostiam o schopnosti JAR zorganizovať podujatie tohto rozsahu, boli postavené nové štadióny, bola vylepšená verejná doprava a aj dostatočné ubytovanie. Organizátori a vláda JAR prehlásili, že turnaj bude významnou príležitosťou na urýchlenie ekonomického rozvoja, v boji s nezamestnanosťou, pri budovaní štátu a na odpútanie vžitých stereotypov o Africkom kontinente. Úloha športu? V Južnej Afrike mal šport dôležitú politickú funkciu v rámci boja proti apartheidu, vďaka medzinárodnému zákazu od všetkých najdôležitejších súťaží, ale aj v rámci procesu zmierenia: Rugby svetový pohár v roku 1995 a medzištátny pohár afrických národov v roku 1996 zohrali nesmiernu úlohu pri zbližovaní rôznych skupín spoločnosti v južnej Afrike a eventuálne prispeli k vytvoreniu národnej identity, ktorá nebola predtým mysliteľná. Odhaduje sa, že Majstrovstvá sveta 2010 vytvorili predpokladaných 695 000 pracovných miest a budú mať výrazný dopad vo výške 120 miliárd 900 miliónov USD na 8 Wall Street Journal, dostupné na: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704243904575630001356755126.html>. Citované [5. December 2010].
 14. 14. 14 ekonomiku JAR. Takmer 373 000 turistov navštívilo JAR počas priebehu podujatia svetového pohára. Avšak, očakáva sa, že vedľajší produkt tohto podujatia má ďalekosiahli význam z hľadiska zlepšovania vnímania JAR, ale aj celého afrického kontinentu v zahraničí. Môže to viesť k dlhodobému pozitívnemu dopadu nielen na JAR a na jej vývoj, ale na vývoj afrického kontinentu celkom. Úspešný svetový pohár zapríčinil zmenu vnímania veľkého počtu zahraničných investorov sústrediacich sa momentálne len na JAR aj smerom k Afrike, voči ktorej sa doteraz neprejavovali. Takže, šport ma naozaj obrovský vplyv na geopolitiku. Existuje veľa názorov, ktoré potvrdzujú vzťah medzi politikou a športom a ktoré poukazujú aké politické predpoklady musia existovať skôr, než šport môže mať hlbší dopad na zmiernenie vzťahov medzi národmi v rámci jednotlivých štátov i medzi štátmi. 9 ZÁVER Pri spracúvaní danej práce sme vychádzali z predovšetkým aktuálnych internetových zdrojov, preto dúfame, že poskytnuté informácie budú dostatočné pre konečného prijímateľa. Táto krajina má z nášho hľadiska obrovský potenciál aj pre podnikanie slovenských podnikateľov, ako aj pozitívne prognózy hospodárskeho rastu. 9 Dostupné na: <http://www.jetotak.sk/editorial/prinos-majstrovstiev-sveta--pre-juhoafricku-republiku->. Citované [4. December 2010].
 15. 15. 15 POUŽITÁ LITERATÚRA [1] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html>. Citované [4. December 2010]. [2] Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prétorii, Obchodno-ekonomické oddelenie, Exportný plán teritória, s. 3, 5-8, 9, 10, 10-14, 20. Dostupné na: <www.mhsr.sk/ext_dok-jar-2010/131827c?ext=orig>.Citované [5. December 2010]. [3] Wall Street Journal, dostupné na: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704243904575630001356755126.h tml>. Citované [5. December 2010]. [4] <http://www.jetotak.sk/editorial/prinos-majstrovstiev-sveta--pre-juhoafricku- republiku->. Citované [4. December 2010]. [5] <http://www.geography-exam.com/sk/atlas/afrika/zaf/juhoafricka-republika.php>. Citované [4. December 2010].

×