Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

CV__Antti_Sukuvaara_05-11-2015-fi-le

1 180 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

CV__Antti_Sukuvaara_05-11-2015-fi-le

  1. 1. ANSIOLUETTELO Antti Sukuvaara 5.11.2015 Juhanintie 5 15880 HOLLOLA 1(3) Puhelin: 040 - 772 6689 Antti Heikki Sukuvaara, *19.1.1966 Sodankylä, perheellinen: puoliso ja kolme lasta (1998, 2000 ja 2002) Ylioppilas 1985, Sodankylän lukio. Diplomi-insinööri 1994, Teknillinen korkeakoulu, Espoon Otaniemi. TYÖKOKEMUS Sako Oy 10/2006 – 12/2014 Laatujohtaja, johtoryhmävastuuna laadunhallinta, yritysturvallisuus, ympäristö ja kiinteistöt, Sako Oy:n ampuma-aselain 26 §:n tarkoittama asealan elinkeinon vastuuhenkilö, alan laki ja säädökset. Huolto- varmuuskeskuksen järjestemän (HUOVI) vastaava. Sako Oy 2/06 – 10/06 Laatupäällikkö jatkaen myös edellisiä vas- tuita. Sako Oy 1/05 – 2/06 Teknologiapäällikkö, asevalmistus, tuotan- nonkehitys ja tuotannon investoinnit. Valmistussuunnitte- lun ja työkaluvalmistuksen osaston esimies. Sako Oy 3/04 – 1/05 Projektipäällikkö, asesuunnittelu. Tuotekehitysosaston esimies. Raute Oyj, Raute Wood 5/03 – 3/04 Teknologiapäällikkö, tuotekehitys. Tuotekehitysosaston resurssipoolin esimies. Edelleen vastaten 3D-CAD/ERP integroinnista ja tuotteiden tuotekehitysvaiheen ja projektisuunnitteluvaiheen yhdenmukaistamisesta. Raute Oyj, Raute Wood 8/02 – 5/03 Projektipäällikkö, Raute Oyj:n teknolo- gianhallinnan, R&D ja suunnittelutoimintojen kehitys. 3D-CAD, ERP hankkeet. Raute Oyj, Raute Wood 9/99 – 8/02 Suunnittelupäällikkö, mekaniikka- ja auto- maatiosuunnittelu, n. 60 alaista. Vastasin kokonaisuudes- saan myytyjen tehdasprojektien suunnittelun organisoin- nista ja suunnitteluaikataulun pitävyydestä. Teknillinen korkeakoulu, TAI tutkimuslaitos 10/95 – 8/99 Projektipäällikkö, yritysprojektien myynti ja projektien johtamien. Tuotan- to, tuotannon ohjaus ja tuotekehitys. Konsultointi mm. Hornet-vastakauppaohjemassa. Teknillinen korkeakoulu, TAI tutkimuslaitos 1/95 – 9/95 Tutkija yritysprojekteissa. Tuotanto, tuo- tannon ohjaus ja tuotekehitys. Tuotantojärjestelmien si- mulointi, 3D CAD ja rapid prototyping (ensimäiset 3D tu- lostussovellukset Suomessa). Teknillinen korkeakoulu, TAI tutkimuslaitos 9/93 – 12/94 Diplomityöntekijä, tutkimusapulainen. Opiskelun ohessa olleita työtehtäviä ennen Teknillisestä korkeakoulusta valmistumista: Koneistajana jyrsinkoneilla, koneistuskeskuksilla ja sorveilla sekä hiojana, joustavan valmistusjärjestelmän (FMS) operaattorina, FMS:n kapasiteetti- ja kustannuslaskentaohjelmiston suunnittelu ja ohjelmointi (Pascal- ohjelmointikieli), toimistosiivousta, tietotekniikan kampanjaesittelijänä ja -myyjänä, AutoCAD-ohjelmiston 3D-kehitys Lisp-ohjelmointikielellä ja CAD-järjestelmän ylläpito, työkalu- ja tuotesuunnittelijana. KIELITAITO Suomi – Äidinkieli Englanti – Sujuva puhuttu ja kirjallinen Ruotsi – toisen kotimaisen kielen vaatimustaso (Teknillinen korkeakoulu, 1987)
  2. 2. ANSIOLUETTELO Antti Sukuvaara 5.11.2015 Juhanintie 5 15880 HOLLOLA 2(3) Puhelin: 040 - 772 6689 OPISKELU TKK:LLA DI-tutkinto suoritettu 16.12.1994. Diplomityö ”Tuoteperheiden automaattinen NC-ohjelmointi” hyväksyttiin opinnäytteeksi arvosanalla erittäin hyvä (4). I syventymiskohteen (valmistustekniikka) aineiden keskiarvo on 2,8 sekä II syventymiskohteen (teollisuustalous) keskiarvo 3,3. Konepajamiehet ry:n stipendi 1994 vuoden parhaasta valmistustekniikan diplomityöstä. Ammattiainekerhon aktiivijäsen (Valmistustekniikan kerho, VTK). Opintomatkat Keski-Eurooppaan 1990 ja Kauko-Itään 1991. IAESTE harjoittelijavaihdossa 1990. Teekkareiden hiihtoseuran Skipolin aktiivijäsen koko opiskeluajan. Sihteeri kautena 1988 – 1989, hallituksen jäsen 1989 – 1990, tilintarkastaja 1990 – 1991. ASEPALVELUS Asevelvollisuus 9.10.1985 – 3.9.1986 PohmTR:ssä kiitettävin arvosteluin. Tunnustuksina erinomaisesta pal- veluksesta myönnettiin JPr:n tunnustuksena Jääkäriristi ja PohmTR:n tunnustuksena Kenttätykistösäätiön pronssinen plaketti. Nykyinen sotilasarvo on yliluutnantti. JÄSENYYDET JA YHDISTYSTOIMINTA Ammatilliset: Asealan Elinkeinonharjoittajat ry, puheenjohtaja 2010 - 014. Suomen C.I.P. valtuuskunnan jäsen 16.11.2010 - 2014. Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit Ry (LDIARY), jäsen vuodesta 1994. 1999 – 2004 Muut jäsenyydet: Pelicans 2000 Hollola ry, talousvastaava ja johtokunnan jäsen vuodesta 2012 ja seuran jäsen vuodes- ta 2005. Palkittu Suomen Jääkiekkoliiton Hämeen alueen seuratoimijana 2014. Lahden Ampumaseura ry, jäsen vuodesta 2008. Jääkäriprikaarin Kilta ry, jäsen vuodesta 1986. Sodankylän reserviupseerit ry, jäsen vuodesta 1986. MUITA VASTUITA, JÄSENYYKSIÄ JA TEHTÄVIÄ SAKO Oy:n asealan elinkeinon vastuuhenkilö (Ampuma-aselaki 3 luku, 26 §) 2011- 2014. Kutsuttuna asiantuntijajäsenenä Sisäministeriön ampuma-aselain II-vaiheen uudistusta valmistelleessa työ- ryhmässä 2012 – 2013. Pyydetty 7/2015 ensisijaiseksi ehdokkaaksi edustamaan asealan kaupallisia toimijoita (Asealan elinkeinonhar- joittajat ry, Asekauppiaiden liitto ry, Suomen Aseseppien Yhdistys ry) seuraavalle toimikaudelle sisäministeri- ön ampuma-aselautakuntaan. Olen antanut tehtävään suostumukseni, jos sisäministeriö minut lautakunnan jä- seneksi nimeää. JULKAISUJA JA ESITELMIÄ 2007 Kouluttajana Teknillisen korkeakoulun koulutusohjelmassa ”Suunnittelun laatu”. Laakko Timo, Sukuvaara Antti, Borgman Jukka, Simolin Teemu, Björkstrand Roy, Konkola Marcus, Tuomi Jukka, Kaikonen Hannu. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. Porvoo, 1998. - 311 s. - WSOY, ISBN 981- 023217-3. Seminaariesitys 11.5.1998. Kokoonpanojen 3D-CAD mallinnus. VUOSISEMINAARI ’98, Rapid- teknologiaohjelma. Seminaariesitys 29.5.1997. Monikomponenttisen tuotteen ja sen valmistusteknologian 3D suunnittelupro- sessi. Spektri, Espoo Sukuvaara, Antti. Osaperheiden NC-ohjelmoinnin uusi järjestelmäratkaisu. Valokynä, 1995. Nro 2, s. 4-5. Sukuvaara, Antti. Uuden sukupolven NC-ohjelmointijärjestelmät AutoCADin avulla. AutoCAD Maailma, 1995. Nro 1, s. 12-16. Sukuvaara, Antti. Tuoteperheiden automaattinen NC-ohjelmointi, Teknillinen korkeakoulu. Lahden kes- kus, Espoo, 1995. - 102 s., Raportti / Teknillinen korkeakoulu, Lahden keskus; 1/95 ISBN 951-22-2428-3, UDK: 621.941 621.98 681.323 681.3.06 519.68
  3. 3. ANSIOLUETTELO Antti Sukuvaara 5.11.2015 Juhanintie 5 15880 HOLLOLA 3(3) Puhelin: 040 - 772 6689 DIPLOMI- JA PRO GRADU TÖIDEN OHJAUS Soininen Janne. Työkaluhuollon uudelleenorganisointi. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto, Au- tomaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekunta, Tuotantotekniikan laitos 2009. 57 s. Halonen Janne. Materiaalinohjaus sarjatuotannossa. Diplomityö. Oulun Yliopisto, Konetekniikan osasto 2007. 90 s. Tarnanen Maaria. A smooth documentation process – a dream or a reality: a case stydy of the documen- tation process at Raute Wood Nastola. Pro Gradu. Tampereen Yliopisto, Käännöstieteen laitos 2001. 87 s. Määttänen Tomi. Telaston asettelujärjestelmän suunnittelu ja ohjaus. Diplomityö. LTKK, Konetekniikan osasto 2000. 95 s. Ylikorpi Marko. Yritysten kokemuksia toiminnanohjausjärjestelmäprojekteista. Diplomityö. TKK, Kone- tekniikan osasto 1998. 84 s. Simolin Teemu. 3D-suunnittelujärjestelmän kokoonpanotoimintojen kehitystyö. Diplomityö. TKK, Kone- tekniikan osasto 1997. 73 s. Räisänen Jarmo. Koneistettavien yksittäiskappaleiden kiinnittäminen. Diplomityö. TKK, Konetekniikan osasto 1996. 84 s. Korhonen Pauli. Työkappaleen paikoitus ja mittaaminen. Diplomityö. TKK, Konetekniikan osasto 1996. 68 s. Kuokkanen, Robert. Joustavien valmistusjärjestelmien tiedonhallinta. Diplomityö. TKK, Prosessi- ja ma- teriaalitekniikan osasto, Materiaali- kalliotekniikan laitos 1995. 72 s.

×