Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Meer durven met dienstverlening - Lieven Janssens

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Meer durven met dienstverlening - Lieven Janssens (20)

Plus par Antwerp Management School (20)

Publicité

Plus récents (20)

Meer durven met dienstverlening - Lieven Janssens

 1. 1. Meer durven met dienstverlening Status quaestionis in de dienstverlening van lokale besturen Lieven Janssens
 2. 2. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Evolutie – Verleden • Problemen • Klantvriendelijkheid – Heden • Voordelen klantvriendelijke aanpak • Multi-kanaal-dienstverlening • Problemen • Oorzaken – Toekomst • Werk aan de winkel 3. Conclusie
 3. 3. Inleiding
 4. 4. Inleiding • Lokale overheden ondergingen de laatste decennia een hele ontwikkeling, maar staan nog voor een aantal uitdagingen. • Onder druk van het Nieuw Publiek Management, is er al een grote evolutie merkbaar inzake klantgerichtheid/klantvriendelijkheid. • Niettemin is er nog een grote weg af te leggen. Dé uitdaging is een veel verregaandere samenwerking tussen de verschillende besturen en diensten.
 5. 5. Evolutie
 6. 6. Verleden
 7. 7. Verleden Heden Kwaliteit van de regelgeving Kwaliteit van de regelgeving Verscheidenheid van gemeenten Aparte fondsen & differentiële taakstelling Verkokering Verkokering Democratisch deficit Democratisch deficit Verleden: problemen
 8. 8. Verleden: klantvriendelijkheid • Discussie: is de burger een klant? • Uitgangspunt: • Klantgericht: focus op de burger (WAT) • Klantvriendelijk: vorm van de dienstverlening (HOE) • Verdelen in soorten dienstverlening: andere aanpak bij burgerlijke stand dan puur administratieve kwesties “Hoe deze nieuwe dienstverlening georganiseerd moest worden, was toen nog pionierswerk (JANSSENS, VERHAERT EN PEETERS, 2007). Het was vooral zaak voor de lokale besturen om af te stappen van de klassieke functie en dienstgerichte organisatie. In plaats daarvan moeten ze een dienstverlening nastreven die tegelijk vraaggericht, geïntegreerd en proactief is en diverse klantencontactpunten voorziet.”
 9. 9. Heden • Drie clusterprincipes: • Thematisch (bouwen & wonen) • Doelgroep (senioren, anderstaligen…) • Levenscyclus (geboorte, school, pensioen…) • Eén-loket-concept: de klant ontvangt een samenhangend pakket van overheidsdiensten in één keer en op één plaats. • Front office: toegangspoort • Back office: dossiers met verdere opvolging • Mid office: verbinding ertussen: centraal dossierbeheer “Een goede, kwaliteitsvolle dienstverlening houdt in dat de traditionele gefragmenteerde dienstverlening wordt geclusterd tot een geïntegreerd geheel.”
 10. 10. Heden: voordelen klantvriendelijke aanpak • Burger • Meer kwaliteitsvolle, uniforme en persoonlijke dienstverlening • Diensten zijn altijd bereikbaar omwille van de digitalisering en het e-loket • Kortere behandelingstermijn & minder doorverwijzing • Bestuur & ambtenaar • Klant op een betere en meer deskundige wijze helpen • Meer tijd en ruimte voor back office “Er is de laatste jaren veel meer aandacht voor klantvriendelijkheid: het belang van een onthaal, competenties van eerstelijnsmedewerkers, nieuwe administratieve centra, moderne loketten, moderne websites, beter openingsuren en systemen met afspraken.”
 11. 11. Heden: multi-kanaal-dienstverlening • Visie: zelfde dienstverlening aan loket, telefonisch, e-mail, website • Probleem: niet dezelfde afstemming/kwaliteit via alle kanalen. • Gevaar: digitaal volledig laten overnemen zodat je klantcontact misloopt
 12. 12. Heden: problemen • De evolutie staat nog niet zo ver als vooropgesteld werd. • Er is weinig sprake van • Pro-actieve dienstverlening • Administratieve vereenvoudiging: de dienstverlening moet meer komen vanuit een pragmatisch en procesgericht standpunt! “Het echte kantelen van de organisatie richting de burger bleef te vaak een organogram op papier en vertaalde zich niet echt in een andere manier van werken.”
 13. 13. Heden: oorzaken problemen • Dienstverlening staat niet hoog op politieke agenda • Er is geen stabiele omgeving (veel veranderingen bv. Vlaamse overheid) • Gebrek aan éénduidige visie en sturing (ondanks allerlei groteske plannen, is er een gebrek aan een duidelijke visie) • Er wordt naast elkaar gewerkt (verkokering) • Te veel inzet op front office (afstemming gebeurt in back office) • Niet gewoon om procesmatig te denken
 14. 14. Toekomst: veel werk aan de winkel • Niet klaar voor elektronische documentenstroom • De Vlaamse overheid moet de digitalisering van de lokale overheden ondersteunen: universele ICT-infrastructuur • Plaatsonafhankelijke dienstverlening: burgers zitten niet vastgekluisterd aan ‘hun’ lokaal bestuur • Proactieve dienstverlening • Eén back office: afstemming van werkprocessen “Het echte kantelen van de organisatie richting de burger bleef te vaak een organogram op papier en vertaalde zich niet echt in een andere manier van werken.”
 15. 15. Conclusie
 16. 16. Conclusie: gerealiseerde verbeteringen • Professionaliteit • Vorming & selectie medewerkers • Meer klantgerichte organisatie • Toegenomen belang van loketmedewerkers & telefonisch onthaal • Klantgerichtheid • Sociaal beleid • Toegankelijkheid
 17. 17. Conclusie: uitdagingen • Verkokering (Vlaamse overheid maar ook lokale besturen) • Gebrek aan centrale aanpak/een duidelijk plan (cf. Nederland) • Nooit volledig digitaal: kwaliteit en nabijheid speelt ook een rol • Overheidsbreed denken: “publieke” dienstverlening • Proactief diensten verlenen (bv. automatisch toekennen van rechten)

×