Publicité

Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders Synergy

Antwerp Management School
25 Oct 2016
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de Antwerp Management School(20)

Publicité

Zelfsturing moet je organiseren - Tom Van Acker en Tim Van Daele - Flanders Synergy

 1. Zelfsturing moet je organiseren
 2. Wat is teamwerk ?
 3. Wat zegt de bron? 3
 4. Een ICT organisatie 4
 5. Een zorginstelling
 6. 1. Zorgaanvraag 2. Intake 3. Zorgplanning 4. Uitvoering van de zorg 5. Evaluatie van de zorg 6.Zorgstop 7. Afstemming 8. Zorgadministratie 9. Kwaliteitsbewaking en - opvolging
 7. Een school 7
 8. Afstemming over de leerlingen tussen de verschillende leerjaren Afstemming over de leerlingen van hetzelfde jaar Afstemming over de vakken tussen de verschillende leerjaren/richtingen Afstemming over het vak tussen parallelle klasgroepen Afstemming tussen de vakken in hetzelfde jaar Afstemming over de relevante beleidsdomeinen van de school
 9. De stroom van interafhankelijke activiteiten zo weinig mogelijk knippen. Het primair proces is leidend. Het basisprincipe van ‘stroomsgewijs organiseren’
 10. 10 Teams (nesten) voor professionele en persoonlijke ondersteuning Met betekenisvolle opdrachten en hiervoor gedeelde ambities Met een grote set aan verantwoordelijkheden en bevoegheden Waarin mensen intensief kunnen samenwerken in een cultuur van vertrouwen Om samen de opdrachten van het team te realiseren zonder daarbij operationeel (te) afhankelijk te zijn van andere teams Vanuit een gedeelde visie (passie) van de organisatie die betekenisvol is voor ons, voor onze klanten en belanghebbenden Daarbij steunend op participatief leiderschap Met tools en systemen die de teams ondersteuning bieden bij het werk
 11. Een ICT organisatie 11
 12. Een zorginstelling 1. Zorgaanvraag 2. Intake 3. Zorgplanning 4. Uitvoering van de zorg 5. Evaluatie van de zorg 6.Zorgstop 7. Afstemming 8. Zorgadministratie 9. Kwaliteitsbewaking en - opvolging
 13. Een zorginstelling Directie/ managemen t TEAMS Teamcoach: Helpt het team zelfsturend te worden Staat naast het team Ondersteuning / Staf: Werken vraag- gestuurd KADER
 14. Een school 14
 15. Bij wie van jullie is de organisatie ingedeeld in teams op basis van het primaire proces (zoveel mogelijk end-to-end) ?
 16. Hoe maak ik van een team een zelfsturend of ondernemend team ?
 17. Resultaatgericht werken (ondernemerschap) Zelfstandig organiseren Verbonden samenwerken Vakmanschap ontwikkelen (procesbeheersing)
 18. Groeiproces 18
 19. Groeiproces naar zelfsturing 19 • Het team is gericht op haar VERMOGEN OM UIT TE VOEREN (SAMEN COMPETENT ZIJN)-> Fleximatrix Set van individuen • Groei naar ORGANISA- TORISCHE ZELFRED- ZAAMHEID • -> Regelrollen Groep • Team focus is op RESULTAAT- GEDREVEN SAMENWERKING EN SOCIALE MATURITEIT • -> Sociale vaardigheden Team • Het Team is in staat om zelfstandig DOELEN TE STELLEN, CONTINU TE VERBETEREN & EXTERNE PARTIJEN TE BEHEREN • -> KPIs Zelfsturend Team
 20. Ruwe teamfocus in haar ontwikkeling 20 • Het team is gericht op haar VERMOGEN OM UIT TE VOEREN (SAMEN COMPETENT ZIJN)-> Fleximatrix Set van individuen • Groei naar ORGANISA- TORISCHE ZELFRED- ZAAMHEID • -> Sterrollen Groep • Team focus is op RESULTAAT- GEDREVEN SAMENWERKING EN SOCIALE MATURITEIT • -> Sociale vaardigheden Team • Het Team is in staat om zelfstandig DOELEN TE STELLEN, CONTINU TE VERBETEREN & EXTERNE PARTIJEN TE BEHEREN • -> KPIs Zelfsturend Team Resultaatgericht werken (ondernemerschap) Zelfstandig organiseren Verbonden samenwerken Vakmanschap ontwikkelen (procesbeheersing)
 21. Stelling : “In functionele teams krijg je geen Volledige autonomie”
 22. Teamcharter
 23. Stel, 23 Stel, je komt als nieuw teamlid een team binnen, en je merkt binnen dit team grote spanningen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn ? Deel het met de collega’s aan de tafel
 24. 5 bouwstenen voor goede teamwerking 24 Een gemeenschappelijk doel Rollen en Verwachtingen Gedeelde ambities Afspraken en Regels Persoonlijke Relaties
 25. Ogers are like onions 25
 26. Teams are like onions
 27. Teams are like onions 27 Opdracht - Missie Rollen en Verwachtingen Prioriteiten - Ambities Afspraken en Regels Persoonlijke Relaties
 28. Opdracht - missie Wat is de betekenisvolle opdracht of bestaansreden van ons team ? Wat zijn onze verantwoordelijkheden, naar wie toe ? Met wie werken wij samen om deze opdracht te realiseren ? Hoe past onze opdracht binnen de visie en het geheel van de organisatie ? Welke waarden vinden wij belangrijk in het uitvoeren van onze opdracht ?
 29. 29 Leerlingen Ouders CLB De school De andere teams Bedrijven .... ... Ons team: 4 kernopdrachten voor een community van leerlingen van de 1e graad, binnen de visie van de school qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hfqsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Opdracht Belanghebbenden Kenmerken Verwachtingen Bijdrage
 30. 30
 31. Ambities Wat zijn onze gedeelde, lange termijn ambities en hoe geven zij invulling aan de visie en ambities van de organisatie ? Wat zijn daarbinnen onze korte termijn doelen voor de komende weken/maanden ? Wie gaat hierin welke engagementen aan ? Hoe volgen wij dit op en sturen we dit bij ? Hoe zorgen wij voor een proces van continue verbetering ? Welke instrumenten helpen ons hierbij ?
 32. 32 Leerlingen Ouders CLB De school De andere teams Bedrijven .... ... Ons team: 4 kernopdrachten voor een community van leerlingen van de 1e graad, binnen de visie van de school qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hfqsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf qsdkl fhjqsd hf ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ambities
 33. Teambord 33
 34. 34
 35. Rollen en verwachtingen Welke rollen hebben wij nodig binnen het team (kern- en regelrollen) ? Wat verwachten wij van een bepaalde rol – wanneer heeft die goed werk geleverd ? Wie neemt welke rol op zich ? Kunnen wij als team continuïteit garanderen? Welke kennis en competenties moeten wij binnen het team nog opbouwen?
 36. Regel- en expertise rollen 36 Core team tasks ... ... Product- beleid HR Kwaliteit Planning Discipline X Kerntaken Afstemming binnen het team, maar ook met andere teams indien toegevoegde waarde
 37. Praktijk - fleximatrix 37
 38. Afspraken en regels Hoe gaan wij het werk organiseren? Wat voor (team) overleg hebben wij nodig? Hoe communiceren wij onderling? Welke beslissingen kan kunnen individueel worden genomen, en welke in teamverband ? Wat zijn regels en procedures die over teams heen gelden, en waaraan elk team (dus wij ook) zich dient te houden ? Welke ondersteunende instrumenten/tools zijn er beschikbaar om ons te helpen ons werk te doen, competenties, vaardigheden en kennis te ontwikkelen ?
 39. Een mogelijk proces Organisatie state-of-the- union Team meeting (bord) Ambitie en intervisie Team meeting (bord) Team meeting (bord) Team meeting (bord) Team meeting (bord) Team ambitie & intervisie Organisatie- doelen sessie 39 Een periodiek moment (bvb 2 maanden) om - Gerealiseerde doelen af te vinken en van het teambord te halen - Andere doelen te definiëren en/of bestaande doelen te prioritiseren en selecteren - De werking van het proces te bespreken - En waarom niet, aan team intervisie te doen (ook andere elementen van het charter) Korte en frequente team meeting adhv teambord (incl operationele verbetercyclus) Iets langere maar minder frequente sessies rond ambities, doelen en teamwerking Een periodiek moment (bvb 6 maanden) om - Gerealiseerde organisatiedoelen op te volgen en teamcontributies daarin te waarderen - Andere doelen te definiëren en/of bestaande doelen te prioritiseren en selecteren - De werking van het proces te bespreken
 40. Persoonlijke relaties Hoe goed kennen we elkaar, zodat we ieders sterktes kunnen inzetten en elkaar leren begrijpen? Wat is onze leefregel waar wij ons aan willen houden? Hoe geven wij elkaar feedback? Hoe kunnen wij conflicten in ons voordeel gebruiken?
 41. 41
 42. Voorkeursgedrag Insights Ofman Belbin Quinn ... 42
 43. Dat charter, formeel uitschrijven ? ja of neen 43
 44. Regel : als het niet vanzelf komt of snel moet gaan ... De context bepaalt
 45. 45
 46. Dus... Primair proces is leidend. Niet knippen maar plakken. Teams groeien tot ondernemers, managers en coaches Teams are like onions 46
 47. Bedankt!
Publicité