Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

-report -3rd Grading -Grade 8

 1. Disciples of Confucius
 2. India 1992  Look East Strategy  Napagtibay ang ugnayang pangkalakalan at pamumuhunan ng bansang India  Prime Minister Narasinba Rao
 3.  Patakaran na ginawa ng India upang matamo ang mga tulong pinansyal.  Naglagay ng kanilang puhunan at kapital ang mga kompanyang Amerikano.
 4.  Nagsagawa ang India ng pagsasapribado ng ilang sektor ng pamumuhunan.  Nanantiling hawak ng pamahalaan ng India ang sektor ng tanggulan, riles ng tren at enerhiyang nukleyar.
 5.  Umunlad mula sa pagiging huli sa larangan ng pagmamanupaktura.  Pangatlo ang bansang India bilang pinakamalaking prodyuser ng mga produktong optikal.  Mula sa $37B noong 2002 ay umabot ng $54B noong 2004 ang eksport ng India.
 6.  May kasanayang magsalita ng wikang Ingles ang mga taga-India. Mapa ng Asya
 7.  hawak ng karamihan sa mga bansang kasapi ng Organization of Petroleum Exporting Countries ang pagkontrol sa langis.
 8. Japan  Ministry of International Trade and Industry Korea  Chaebol Singapore  Autoritaryan na pamahalaan.
 9. Buong Asya  Institusyonalisasyon ng mga pagpapahalagang Asyano na makikitang humuhubog sa mga patakarang pulitikal at pangekonomiya.  Kaaya-ayang relasyon, pagiging malapit sa pamilya at pagtataguyod ng pagkakaisa kasama na ang malakas na ugnayan na tinatawag na network.
 10. Ang krisis pinansyal noong 1997 ang naging dahilan ng pansamantalang paghinto ng magandang kalagayan ng ekonomiya sa rehiyon ng Silangan at Timog-Silangang Asya. Recession naman ang naganap sa Timog Korea, Thailand at Indonesia.
 11. Nalampasan ng karamihan sa mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya ang krisis pinansyal noong sumapit ang 2000. Sa pagkakaroon ng katangi-tanging heograpiya at lakas paggawa, nananatiling Asya pa rin ang may kapasidad sa daigdig na maging sentro ng kaunlaran.
 12. Disciples of Confucius
 13.  Angat ang antas ng kabuhayan.  Nagsimula nang matuklasan ang desalinasyon.  Nakapagpatayo ng mga dam at tatlong magandang paliparan.  Napaunlad ang sistema ng transportasyon, komunikasyon at mga Mapa ng Asya imprastraktura.
 14.  Nagsikap ding mapaunlad ang ekonomiya gamit ang langis mula 1940 – 1950.  Natigil ang mga programang pangkaunlaran.  Napunta sa kagamitang militar ang pambansang kita sa halip na sa mga daan, imprastraktura at sistema ng komunikasyon.
 15.  Nagkaroon din ito ng suliraning pulitikal dahil sa pagpapaalis sa diktador ng bansa na si Saddam Hussien. Mapa ng Asya
 16.  Umangat ang ekonomiya dahil sa paglaganap ng industriyalisasyon sa mga pook urban nito.  Nakatulong din ang mga Indiang may mga kasanayan.  Isa pa sa nakatulong ang mga plantang nukleyar. Mapa ng Asya  Sa ngayon, bukas na pamilihan ang turing sa India.
 17.  Lumikha ng mga batas ang pamahalaan upang mabantayan ang mga pribadong sektor.  Bagaman nanatiling isang agrikultural na bansa, patuloy na umaangat ang ekonomiya nito dahil na rin sa maunlad nitong industriya, imprastrakturang pampubliko, mga tulong mula sa mga manggagawang nagtatrabaho sa ibang bansa at pagpapaibayo sa kanilang depensa.
 18. Salamat Sa Pakikinig!
Publicité