Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Q&A over De Werktitel cvba - Apache

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Q&A over De Werktitel cvba - Apache (20)

Plus récents (20)

Publicité

Q&A over De Werktitel cvba - Apache

 1. 1. Q&A
 2. 2. Hoe kan ik Apache steunen? • Met kapitaal • Ons voorkeurscenario • Minimumbedrag: 150 euro voor nieuwe coöperanten • Geen beperking qua maximumbedrag • U schrijft het geld over op BE55 5230 8045 8444 • Met als mededeling ‘Aandelen’ • Met een winwinlening • Voorwaarden te bespreken • Theoretisch ruimte voor 156.000 euro aan winwinleningen • Op een andere wijze • Giften, bijdrage in natura, dienstverlening, etc. • Neem contact op met bram@apache.be
 3. 3. Fiscale en andere voordelen? • Bij kapitaalbijdrage • Dividend belastingvrij tot 190 euro (natuurlijke personen) • Bij winwinlening • Jaarlijks belastingkrediet (2,5%) op openstaand kapitaal • Eenmalig belastingkrediet (30% schuld) bij niet terugbetaling winwinlening • Andere voordelen • Gratis jaar lidmaatschap, nadien 10% korting op lidmaatschap • Speciale acties rond en kortingen bij e-books, events, partnerships • Betrokkenheid bij uitbouw Apache via Algemene Vergadering • Mee aanduiden van de Raad van Bestuur • Deelname aan ontmoetingen en panelgesprekken
 4. 4. Wat is een winwinlening? • Kredietnemer • Maximum 200.000 euro lenen • Intussen al voor 44.000 euro winwinleningen • Kredietgever • Voor particulier (Vlaams gewest), geen vennoot, geen bestuurder • Maximum 50.000 euro ontlenen • Rentevoet: 2% maximum, 1% minimum • Looptijd: 8 jaar • Fiscaal • Jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het openstaande kapitaal • Bij niet terugbetalen: 30% van het verschuldigde bedrag via eenmalig belastingkrediet • Aflossing • Maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, jaarlijks en éénmalige aflossing na 8 jaar.
 5. 5. Wat gaan jullie met onze investering doen? • Investeren in journalistiek • 5 voltijdse onderzoeksjournalisten op de redactie • Freelance budget vergelijkbaar met één extra onderzoeksjournalist • Een voltijds adjunct-hoofdredacteur • Een hoofdredacteur • Naar een marktconforme vergoeding van huidige medewerkers • Niet-redactionele inspanningen • Halftijdse marketeer/salesverantwoordelijke • Deeltijdse administratieve hulp • Voltijdse operationeel directeur • Investeringen in webdevelopment, administratie, marketing en communicatie
 6. 6. Heb je wat historische gegevens? • Aantal betalende leden • Eind 2012: 430 • Eind 2013: 690 • Eind 2014: 700 • Eind 2015: 1.020 • Eind 2016: 2.380 • Omzetcijfers • 2012: 14.000 euro • 2013: 22.000 euro • 2014: 68.000 euro • 2015: 45.000 euro • 2016: 136.000 euro • Nettoresultaat • 2012: -20.000 euro • 2013: -47.000 euro • 2014: -30.000 euro • 2015: -41.000 euro • 2016: -108.000 euro • Balanstotaal • Eind 2012: 28.000 euro • Eind 2013: 9.800 euro • Eind 2014: 35.000 euro • Eind 2015: 213.000 euro • Eind 2016: 290.000 euro (afgeronde cijfers, cijfers 2016 nog niet goedgekeurd)
 7. 7. Van wie is Apache? • De Werktitel cvba • 3 A-aandeelhouders • Mede-oprichters Tom Cochez, Bram Souffreau, Jan Vangrinsven • Elk 6.250 euro • Ruim 1.000 B-aandeelhouders • Apache-lezers en sympathisanten • Minimumbijdrage: 150 euro, maximumbijdrage: 4.950 euro • 10 C-aandeelhouders • Apache-lezers en sympathisanten • Minimumbijdrage: 5.000 euro • Eén persoon = één stem in de Algemene Vergadering • Elke categorie vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur
 8. 8. Hoe zit het kapitaal in elkaar? • Kapitalisatie • 478.000 euro (op 1 februari 2018) • 3 types aandeelhouders • A-aandeelhouders • 3 mede-oprichters, startkapitaal, 18.750 euro (4% van totaal) • B-aandeelhouders • 1.000+ sympathisanten, 193.600 euro (54% van totaal) • C-aandeelhouders • 10 investeerders, 202.500 euro (42% van totaal) • Apache heeft geen maximumlimiet inzake kapitaal vooropgesteld
 9. 9. De verschillen tussen A-, B-, C-coöperanten? • A-aandeelhouders • De mede-oprichters • Startkapitaal • Uitstap na 6 jaar, aan boekhoudwaarde (bepaald door AV) • B-aandeelhouders • Sympathisanten • Minimale inleg: 150 euro • Uitstap na 6 jaar, aan boekhoudwaarde (bepaald door AV) • C-aandeelhouders • Investeerders • Minimale inleg: 5.000 euro • Uitstap na 3 jaar, aan boekhoudwaarde (bepaald door AV)
 10. 10. Zijn er schulden? • Achtergestelde lening bij Hefboom • Kredietbedrag: 150.000 euro • Drie winwinleningen • Kredietbedrag: 54.000 euro gezamenlijk
 11. 11. Wat gebeurt er met de winst? • Apache streeft geen winstmaximalisatie na • Verdeling winst is statutair bepaald • 50% wordt opnieuw in Apache geïnvesteerd • De Algemene Vergadering bepaalt de verdeling van de rest van de winst • Mogelijkheden • Opnieuw investeren in Apache • Uitkeren als rente • Maximaal 6% van het nominaal bedrag van een aandeel
 12. 12. Waarom een beperkt dividend (6%)? • Voorwaarde om erkend te worden als ‘erkende cvba’ • Hoe interpreteren? • 6% slaat op uitgekeerd bedrag per maatschappelijk aandeel • Berekend op de nominale waarde van het aandeel • 6% is een nettobedrag • Voor vennootschappen: uitkering van 6% verhoogd met bedrijfsvoorheffing • De Werktitel cvba voorziet geen verschillend dividend naar aandelentype • Belastingvrijstelling dividend natuurlijke persoon • Eerste 190 euro dividend belastingvrij
 13. 13. Krijgen bestaande aandeelhouders voordelen? • Iedereen ontvangt een even groot dividend • Tijdstip van toetreding speelt geen rol • Geen aparte winstpremiestelsels of andere formules • Principe ‘één persoon = één stem’ geldt ook voor bestaande coöperanten
 14. 14. Eigenheden van de Algemene Vergadering? • Op tweede zaterdag van mei, 14u • Eén persoon = één stem • Statutenwijziging • 3/4de meerderheid binnen zowel A-, B- als C-aandelencategorie • Doel wijziging • 4/5de meerderheid binnen zowel A-, B- als C-aandelencategorie • Aanduiding bestuursleden • A-aandeelhouders kunnen kandidaat-bestuurders voorgedragen door B- en/of C-aandeelhouders tijdens Algemene Vergadering wraken
 15. 15. Hoe wordt de Raad van Bestuur samengesteld? • Minstens 7 bestuurders, maximaal 14 bestuurders • Onbezoldigd • Termijn: 3 jaar, maximaal 2 maal verlengd • Verkozen door de Algemene Vergadering • Kandidaten • Helft +1 gekozen uit kandidaten voorgedragen door A-aandeelhouders • Anderen voorgedragen door B- en C-aandeelhouders • Minstens één bestuurder geen vennoot • A-aandeelhouders kunnen tijdens AV de kandidaten van B- en C- aandeelhouders gemotiveerd wraken
 16. 16. Wie zetelt in de Raad van Bestuur? • 7 bestuurders sinds 14 mei 2016 • Voorzitter • Dirk Apers • Bestuurders • Bart De Waele • Charlotte Schoofs • Georges Timmerman • André Van Halewyck • Charline Vandenberghe • Jan Vangrinsven
 17. 17. Hoe luidt de visie van Apache? • Visie • Apache speelt in op een samenleving in verandering waarin debat, context en inzicht een noodzaak vormen • Apache zorgt vanuit een progressieve invalshoek voor kritische reflectie en inspiratie en reikt relevante informatie aan • Apache beantwoordt de behoefte aan onderzoeksjournalistiek, diepgravende berichtgeving en duiding • De lezers en leden van Apache dragen de duurzame en coöperatieve werking
 18. 18. Hoe luidt de missie van Apache? • Missie • Apache geeft een stem aan de mensen die niet gehoord worden, inspireert hen en houdt controle over de machthebbers • Apache verkent de impact van de samenleving in transitie, stipt trends aan, filtert ruis weg, controleert de macht, stelt problemen vast, kaart mistoestanden aan, legt verbanden, draagt oplossingen aan en wakkert het debat aan • Apache werkt vanuit een journalistiek, progressief en toekomstgericht referentiekader met als kernwaarden ‘verantwoord’, ‘integer’ en ‘zelfredzaam’ • Apache staat ten dienste van haar lezers en leden en betrekt hen actief bij de werking
 19. 19. Wat begrijpt Apache onder ‘progressief’? • Progressief • Apache vult het woord 'progressief' in met de sociaal-maatschappelijke betekenis ervan: gericht op vooruitgang en strevend naar een welvarende, veilige, milieuvriendelijke, emancipatoire en rechtvaardige rechtsstaat. • Apache maakt waarden als solidariteit, ecologische duurzaamheid, transparantie, democratie en zelfbeschikking expliciet. • Apache schrijft zich in een stroming in die bouwt aan een samenleving die opkomt voor de zwakkeren, de planeet beschermt en elk individu de kans geeft om zich te ontplooien.
 20. 20. Wie vormt het Team Apache? • Redactioneel • Karl van den Broeck (hoofdredacteur) • Nica Broucke (redactiecoördinator) • Tom Cochez, Steven Vanden Bussche, Jan Walraven, Kaja Verbeke, Stef Arends (journalisten) • Niet-redactioneel • Bram Souffreau (operationeel directeur) • Luc De Cleir (sales en marketing) • Valérie Claessens (administratie)
 21. 21. De Werktitel vzw? • Ingezet enkel voor bepaalde subsidies • Inkomsten: de subsidies • Uitgaven: enkel subsidiabele uitgaven • Raad van Bestuur vzw = Raad van Bestuur cvba • De Werktitel cvba vormt de kern van Apache
 22. 22. Wat zijn de risico’s? • Apache is een groeiende onderneming • We doen er alles aan om het project te doen slagen, maar een garantie op slagen bestaat in ondernemen niet • Aandelen • Een aandeel in een coöperatieve vennootschap is géén spaarformule • Een belegging houdt risico’s in, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde bedrag • Prospectusplicht • Als erkende coöperatie hoeft De Werktitel cvba geen prospectus uit te geven • De C-aandelen worden enkel aangeboden aan een beperkte groep
 23. 23. Ik heb nog een vraag, een tip? • Neem gerust contact op met Bram Souffreau • Operationeel directeur Apache • bram@apache.be • Met redactionele tips kan je terecht bij de redactie • redactie@apache.be • Of volledig anoniem via Securedrop: www.apache.be/securedrop • +32 3 290 88 55 • Redactie Apache, Turnhoutsebaan 110, 2140 Borgerhout • De redactie werkt volledig onafhankelijk van Raad van Bestuur en coöperanten en bepaalt dus zelf of een onderwerp verder wordt uitgezocht

×