Publicité

Ecobeton - Brochure Pompput

Architectura
24 Mar 2016
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Ecobeton - Brochure Pompput

  1. hoogwaardige technologie in prefab beton prefab pompputten voor afvalwater en hemelwater hoogwaardige technologie in prefab beton www.ecobeton.be I info@ecobeton.be PomppNL08.2014 Office Liège: Avenue Rogier, 22 I B-4OOO Liège I Belgium Tel.: +32 (O)4 252 88 28 I Fax: +32 (O)4 252 88 18 ecobeton water technologies nv/sa ecobeton water technologies: Hasseltsesteenweg 119 I B-38OO Sint-Truiden I Belgium Tel. +32 (O)11 68 OO 92 fax +32 (O)11 68 39 32 BTW/TVA BE O42O.217.163 I RPR/RPM Hasselt KBC 453-6213631-95 I BIC KREDBEBB I IBAN BE76 4536 2136 3195 I compacte oplossingen op maat ontwerp door middel van een eenvoudig in te vullen dimensioneringsformulier aanlevering plug & play op de werf, met unieke voorzieningen, aangepast aan de plaatselijke vereisten de taak van de aannemer blijft beperkt tot de core-business, geen risico op onvoorziene meerwerken duurzame en robuuste uitvoering slimme demontagevoorzieningen voor een makkelijk onderhoud indienststelling door onze zorgen conform de huidige wetgeving professionele begeleiding van ontwerp tot en met indienststelling PPBS/PPKS pompputten Elektronische sturing intel-EC De intel-EC is ontworpen speciaal voor de aansturing van pompinstallaties. De werkingstijden van de installatiecomponenten worden samen met de laatste tien gebeurtenissen (storingen, het aan- of uitzetten van de installatie, ...) bijgehouden in een logboek dat onafhankelijk werkt van de netspanning (batterij-gevoed). De foutmeldingen worden gevisualiseerd en kunnen optioneel uitgebreid worden met een akoestisch alarm en/of een bewaking op afstand (telemetrie). Eveneens zijn de nodige beveiligingen tegen overbelasting en kortsluiting aanwezig via geïntegreerde smeltzekeringen. Om het energieverbruik van deze sturing zoveel mogelijk te beperken wordt gebruik gemaakt van een geschakelde voeding, waardoor het stand-by verbruik wordt teruggebracht tot minder dan 60% van een klassieke PLC-sturing. een hernieuwd gamma Betonnen pompput Kuipen in één gietbeurt monolithisch vervaardigd en daardoor gegarandeerd waterdicht tussen de verschillende compartimenten. De aansluitingen, in– en uitlaat alsook andere doorvoervoorzieningen worden rechtstreeks mee ingegoten in het productie proces en zijn daardoor gegarandeerd waterdicht. Wanddikte van de kuip: 8-12 cm, dikte van de bodem: 12-15 cm, dikte dekplaat: 12-20 cm. Het mangat is aangepast aan de pomp(en), met het oog op een snelle en gemakkelijke (de)montage. Betonkwaliteit: C40/50. Cementsoort: CEM I 52,5 N CE HSR LA. De duurzaamheid van de betonnen bekuiping is gegarandeerd omdat deze voldoet aan de strengste milieu– en omgevingsklassen, volgens NBN EN 206-1, waardoor automatisch voldaan wordt aan de strengste eisen. milieuklasse: XC4 wisselend nat en droog XF1 matige waterverzadiging zonder dooizouten XA2 matig agressieve chemische omgeving omgevingsklasse: EE3 vorst, contact met regen EA3 middelmatig agressieve chemische omgeving Verkeersklasse De pompputten beantwoorden standaard aan een belastingsklasse D400, volgens NBN EN 124. De maximale gronddekking bedraagt 1 m. Kunststof pompput Op plaatsen waar pompputten uit beton moeilijk te plaatsen zijn, kan men kiezen voor onze alternatieve pompputten uit PVC (tot diameter 500 mm) of uit HDPE (vanaf diameter 500 mm). Deze pompputten zijn enkel verkrijgbaar voor verkeersklasse A15. Voor zwaardere belastingen dienen de plaatsingsvoorschriften gevolgd te worden. Alle andere opties zijn vergelijkbaar met de betonnen versie. Schakelkasten De schakelkasten worden gedimensioneerd in functie van het opgenomen vermogen van de pompen (XS, S, M, L, XL) en de benodigde opstelling: wand of sokkel. De afmetingen van de schakelkast (IP54), vergrendelbaar en uitgevoerd in kunststof (UV- bestendig, RAL kleur 7035) bedragen 440x320x180 mm (b x h x d) voor de types XS en S, 440x640x180 mm (b x h x d) voor de types M en L en 440x960x180 mm (b x h x d) voor het type XL. conform NBN EN 60204-1 machinerichtlijn 2006/42/EG laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EMC-richtlijn 2004/108/EG
  2. hoogwaardige technologie in prefab beton PPBS/PPKS verschillende mogelijkheden: - terreinafwatering (tot 9.000 m² per pompput) - regenwater afkomstig van gebouwen (wooneenheden, parkeergarages, laadkuilen enz…) - huishoudelijk afvalwater (ruw en/of voorgezuiverd) - stedelijk afvalwater - industrieel proces– of afvalwater toepassing … pompputten voor hemelwater en afvalwater huishoudelijk, stedelijk of industrieel gebruik... pompputten dompelpompen De dompelpompen worden aangepast aan de samenstelling van het te verpompen water, de nodige opvoerhoogte en het vereiste debiet. Ze zijn vervaardigd uit RVS of gietijzer. Ofwel wordt gekozen voor een economische, flexibele opstelling met het ‘easyconnect’- systeem met driedelige koppelingen, ofwel voor een vaste opstelling met voetbocht, balkeerklep en pompgeleidingssysteem. Beide systemen garanderen een snelle en gemakkelijke montage en demontage. Bij de vaste opstelling wordt gebruik gemaakt van HDPE leidingen (diameter 63 tot 150 mm). samenstelling - dompelpomp(en) op maat - ‘easyconnect’- of voetbochtsysteem met pompgeleiding, hijsketting en balkeerklep - schakelkast, Intel-EC sturing, connectiebox en bijhorende kabelbundel - verlengbaar vlotterprofiel opties - zeefwand of voorgeplaatste filter - epoxy-coating of HDPE lining - verhoogstukken en bijhorende gietijzeren deksels - ladder Men kan kiezen tussen geïntegreerde, vaste vlotters, of een niveauregeling op basis van meerdere vlotters, bevestigd op een verlengbaar vlotterprofiel uit kunststof. De vlotters worden hierbij op een unieke manier bevestigd, zodat een optimale werking van de pompen steeds verzekerd is. De elektrische bekabeling tussen de schakelkast en de pompput is afhankelijk van de afstand tussen beide en van het vermogen van de pompen. Dit is misschien een van de belangrijkste uitdagingen voor een goede uitvoering/werking. Bij een juiste opgave van de basisgegevens kan ecobeton water technologies voor u de kabelberekening uitvoeren. Er wordt een kabelbundel aangeleverd die alle benodigde kabels bevat (voedingskabels pompen, kabels van PTC weerstanden, bekabeling vlotters). Op deze manier blijft het werk van de grondwerker/aannemer beperkt tot het trekken van deze kabelbundel door een wachtbuis. De connectiebox zorgt er dan weer voor dat de pompput plug & play kan worden aangeleverd. Vanuit de connectiebox worden de kabels verlengd tot de benodigde lengte. Bovendien zorgt de connectiebox voor een eenvoudige demontage bij onderhoud of vervanging. niveauregeling kabelbundel en connectiebox hoogwaardige technologie in prefab beton Aan de hand van een standaard vragenlijst wordt de pompput door ons berekend en op maat gedimensioneerd, conform de projectvereisten. Wij leveren plug & play op de werf. Na het beëindigen van de grond-werken, het plaatsen van de pompput, het trekken van de kabelbundel en het plaatsen van de sturing komen wij ter plaatse om de indienststelling uit te voeren.
Publicité