Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m.

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 16 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m. (20)

Publicité

Pelitoiminnot nuorisotyön välineenä. tiusanen m.

 1. 1. PELITOIMINNOT NUORISOTYÖN VÄLINEENÄ Marko Tiusanen Oulun nuorisotoimi Messi-hanke 28.9.2012
 2. 2. Peli Pelaaminen 28.9.2012
 3. 3. Pelaamisen muodot • Perinteiset pihapelit • Vanhat tutut korttipelit (pasianssit, tuppi...) • Pulmapelit (Sudoku, ristisanat...) • Lautapelit / Figuuripelit • Roolipelit / Larppaus • Keräilykorttipelit • Digitaaliset pelit • yms... 28.9.2012
 4. 4. Pelaajabarometri 2011 • Lähes kaikki suomalaiset pelaavat (99%) • Barometrin mukaan pelaaminen on kaikenikäisten harrastus • Digitaalisia pelejä pelaa 79% väestöstä • Digitaalisista pelaajista 56% on miehiä 28.9.2012
 5. 5. Digitaalinen pelaaminen • Luonnollinen nykyaikainen jatkumo perinteisille peleille • Digitaalinen pelaaminen pitää sisällään: - Tietokone- ja konsolipelit - Verkkopelit (ns. selainpelit) - Mobiililaitteet (kännykät, käsikonsolit) • Vuorovaikutteinen viihdemuoto, jossa tarvitaan aktiivista osallistumista 28.9.2012
 6. 6. Miksi nuoret pelaavat? • Jännitys • Elämykset ja haasteet • Uudet tavoitteet • Sosiaaliset kontaktit • Visuaalisuus ja sujuvuus • Luonnollinen kilpailuvietti 28.9.2012
 7. 7. Pelaaja? • On olemassa erilaisia pelejä samoin kuin erilaisia pelaajia • Toisille pelaaminen on ajanviete • Osalle vakavasti otettu harrastus • Harvoille jopa ammatti • Myös pelaamisen vaikutukset ovat yksilöllisiä 28.9.2012
 8. 8. Pelitoiminta ja seikkailukasvatus • Osallistuminen uuteen tilanteeseen, joka haastaa/vaatii ihmistä löytämään itsestään uusia puolia • Pyrkimys kokonaisvaltaiseen kokemukseen/elämykseen, jossa ovat mukana sekä keho, tunne että mieli • Luonto (tai jokin muu arkielämästä poikkeava ympäristö) • Oppimisen prosessimaisuus ja sosiaalisuus • Kokemuksen merkitystä selkeyttävä reflektiivisyys • Toiminnallisuus ja osallistaminen • Toiminnan tavoitteellisuus, oli sitten kyseessä virkistys, koulutus, kasvatus tai terapia www.seikkailukasvatus.fi 28.9.2012
 9. 9. Pelaaminen nuorisotyön kannalta • Diginatiivien luonnollinen ympäristö toimia • Yhteisöllisyyden merkitys korostuu  Toimiva yhteisö myös sitouttaa nuoria • Osallisuus  Omaehtoisen toiminnan tukeminen • Avoimessa toiminnassa korostuu turvallinen pelaaminen ja sosiaalisuus • Valtakunnallisuus • Laajentaa nuorisotyön toimintakenttää! 28.9.2012
 10. 10. Yhteisöllisyys • On osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta • Yhteisö on sitä vahvempi, mitä moninaisempi on sen verkosto ja mitä enemmän on yhdessä ratkottu pulmia • Yhteisöllisyys rakentuu yhteisön jäsenten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa • Olennaisena osana luottamus • Yhteisöllisyys on ennen kaikkea mahdollisuus ja voimavara www.thl.fi 28.9.2012
 11. 11. Pelitoiminnot työvälineenä • Kohtaamisen väline • Moninaiset mahdollisuudet osallisuuden kehittämiselle • Pienryhmätoiminta • Ponnahduslauta harrastuksen kehittämiseen  Kilpapelaaminen • Monipuolisuus • Antaa mahdollisuuksia puuttua ”ongelmapelaamiseen” • Tavoitteellisuus! 28.9.2012
 12. 12. Ohjaajan rooli • Kiinnostus peleihin ja siihen liittyvään toimintaan • Moottori: Luo puitteet osallisuuden kehittymiselle ja toteuttamiselle • Pitää yllä yhteistyöverkostoja ja tarjoaa niitä nuorten käyttöön • Tukee ja ohjaa nuoria peliharrastuksen parissa 28.9.2012
 13. 13. Pelaamisen hyödyt • Sosiaalisten taitojen kehittyminen  Erilaiset roolit, ryhmätoiminta, ympäristöt, ystävät • Hahmotuskyky ja kokonaisuuksien hallinta  Strateginen ajattelu, kyky tehdä nopeita päätöksiä, tiedon prosessointi • Motoriset taidot  Koordinaatio, kehon hallinta • Kielitaidon kehittyminen • Onnistumisen kokemukset 28.9.2012
 14. 14. Yhteistyö • Helsinki – Tampere – Oulu • Verke vastaa valtakunnallisesta kehittämisestä  Pelitalo • Verkkonuorisotyötä tekevät tahot • Valtakunnalliset järjestöt/yhdistykset  SEUL ry • Paikalliset toimijat  Group ry, Vector ry 28.9.2012
 15. 15. Case Oulu • Perusedellytykset verkkopelaamisen käyttämiseen nuorisotyössä • Valtakunnalliseen toimintaan osallistuminen  Myös mukana kehittämässä toimintaa • Ohjaajien kouluttaminen • Pelitoimintoihin liittyvät työpajat ja niiden kehittäminen • Visio: Nuorten media-ja kulttuurikeskus  Pelitoiminnalle oma osio 28.9.2012
 16. 16. Kiitoksia! 28.9.2012

×