Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PEMASANGAN
TIGA
FASA
DISUSUN OLEH
MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM
Dip. Elect/Bsce. Elect/Med. Tech (UTM)
KOLEJ KOMUNITI TAWAU, 2014
BICARA KATA
Alh...
1.2
PEMASANGAN TIGA FASA
PENGENALAN
240 V
415 V
125KV/33KV
33V/11KV
11KV/415V
11KV/415V
125KV
Sistem Bekalan Tiga Fasa (1.2.1)
Samb:
Samb:
Samb:
Sistem 3 Fasa
Sambungan Delta
Sistem 3 Fasa
Sambungan
Bintang
1 Fasa 1 Fasa1 Fasa
R
Y
N
B
 Sistem bekalan AU tiga fasa biasanya dikendalikan dalam
dua bentuk sambungan iaitu Bintang dan Delta.
Sambungan bintang ...
 Penjimatan bahan pengalir untuk kehilangan tembaga yang
sama, apabila kuasa yang sama dipindahkan dalam sistem tiga
fasa...
1.2.2
Melakar Gambarajah Litar Jujukan Kawalan
Litar Jujukan
Litar jujukan utama ialah cara penyusunan
pemasangan alat-alat kawalan dan perlindungan.
 Ia bermula dari F...
Litar Jujukan
Sumber Bekalan Pihak Pembekal
(SESB/TNB)
Neutral
Link
Fius
Perkhidmatan
Pemutus
Litar Arus
Baki
(RCCB)
KWJ
3...
Nama dan Fungsi
KWJ
3Φ
1.2.3
Peranti Perlindungan
Pemutus Litar Teracu/ (Moulded Case Circuit Breaker) :
(1.2.3.1)
 Seperti dengan Pemutus Litar Kenit ( MCB ) ,
Pemutus Litar Bekas Beracuan ( MCCB )
merupakan sebuah perkakas suis voltan...
Binaan dalam sesebuah MCCB
hampir menyerupai sebuah MCB,
tetapi ia mempunyai ciri-ciri
tambahan bagi MCCB :
Samb:
Gegeglun...
Suis Utama (Main Switch)
(1.2.3.2)
Berfungsi sebagai alat yang boleh
memutuskan bekalan agihan kepada
pengguna dengan memb...
Pemutus Litar Arus baki (RCCB/RCB)
(1.2.3.3)
Pemutus Litar Bocor ke Bumi Tiga Fasa
adalah sama seperti PLBB Satu Fasa,
yan...
Samb.
Pemutus Litar Bocor Kebumi Kendalian Arus (RCCB)
Samb.
Keadaan Seimbang Keadaan Tidak Seimbang
Pemutus Litar Kenit(MCB)
(1.1.3.4)
Pemutus Litar Jenis Miniatur
Juga dikenali sebagai Miniature
Circuit Breaker (MCB). Ber...
1.2.4
Kadaran dan Perincian Aksesori
Kadaran Dan Perincian Aksesori
Peranti Arus Voltan Frekuensi Arus Pelantik
Susis Utama 43A – 100A 415V 50Hz
Tiada Arus
Per...
1.2.5
Melukis Litar(Skimatik)
Sebelum Kita Melukis Sesuatu Litar Skimatik
Bagi Sesuatu Pemasangan Yang Telah Siap
Beberapa Perkara Perlu Dipertimbangkan...
Rajah Skimatik (1.1.6.1)
SUIS
UTAMA
40A / 60A
M
PAB
63A TKN
(100 mA)
16MM² PVC/PVC
Bergantung Pada
Kadar Suis Utama. Jika
Suis Utama 40A Maka
16 MM...
20A
B3 2 NO 13A SISO
32A
B4 4 NO 13A SISO
20A
Y3 2 NO 13A SISO
32A
Y4 4 NO 13A SISO
16A
R3 1 NO 13A SISO
32A
R4 6 NO 13A S...
20A
B3 2 NO 13A SISO
32A
B4 4 NO 13A SISO
20A
Y3 2 NO 13A SISO
32A
Y4 4 NO 13A SISO
16A
R3 1 NO 13A SISO
32A
R4 6 NO 13A S...
Rajah Pendawaian (1.1.6.2)
Meter 3 Fasa.
KE PSA
DARI SESB/TNB
N YB R
PAPAN
METER
Rajah Pendawaian Papan Suis Agihan
CONTOH :
Sebuah Rumah Telah Siap Dibina Dan Memerlukan
Pemasagan Elektrik Tiga Fasa Dengan Keperluan
Peralatan Dan Bahan-B...
Pengagihan Beban Secara Seimbang
Litar Lampu & Kuasa Am FASA
Nilai
MCB
Lampu/Kipas : 4 Unit R1
Penghawa Dingin Dgn Suis
DK...
SUIS
UTAMA
40A / 60A
M
PAB
63A TKN
(100 mA)
16MM² PVC/PVC
Bergantung Pada
Kadar Suis Utama. Jika
Suis Utama 40A Maka
16 MM...
Rajah Pendawaian
Meter 3 Fasa.
KE PSA
DARI SESB/TNB
N YB R
PAPAN
METER
Rajah Pendawaian Papan Suis Agihan
N
N
LITAR LAMPU/KUASA AM
LITAR KUASA
KE AKSESORI
KE AKSESORI
KE AKSESORI
Rod Bumi
SUIS ...
LATIH TUBI
Perlindungan Lebihan Arus Beban
 Bagi tempat permainan kanak-kanak hendaklah dipasang
peranti arus baki (RCCB) yang berka...
a. Nama Rajah Di Di Bawah.
RCCB, 3 Fasa
Elemen
Sensitif
Suis 4 Kutub
Jenis Link
Teras Besi
Periintang
Uji
Beban
Punat Uji
LATIHAN :
Sebuah Rumah Telah Siap Dibina Dan Memerlukan
Pemasagan Elektrik Tiga Fasa Dengan Keperluan
Peralatan Dan Bahan-...
Pengagihan Beban Secara Seimbang
Litar Lampu & Kuasa Am FASA
Nilai
MCB
Lampu/Kipas : 5 Unit R1
Lampu/Kipas : 5 Unit Y1
Lam...
Rajah Skimatik
20A
B3 1 NO 13A SISO
1
32A
B4 4 NO 13A SISO
16A
Y3 1 NO 13A SISO
32A
Y4 4 NO 13A SISO
16A
R3 1 NO 13A SISO
...
Rajah Pendawaian Papan Suis Agihan
N
N
LITAR LAMPU/KUASA AM
LITAR KUASA
KE AKSESORI
KE AKSESORI
KE AKSESORI
Rod Bumi
SUIS ...
 Teknologi Elektrik, Abd. Samad Bin
Hj. Hanif,Pustaka sistem Pelajaran
Sdn. Bhd,2002
 Pepasangan Dan Penyelenggaraan
Ele...
PEMASANGAN FASA
TUNGGAL FASA
“SULUHLAH HATI KITA DENGAN CAHAYA ILMU AGAR
KITA TIDAK TERSESAT DI DUNIA DAN BUTA DI
AKHIRAT ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

PEMASANGAN DB TIGA FASA

39 693 vues

Publié le

Share

Publié dans : Ingénierie
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

PEMASANGAN DB TIGA FASA

 1. 1. PEMASANGAN TIGA FASA
 2. 2. DISUSUN OLEH MUHAMMAD ARID BIN ABDULAHIM Dip. Elect/Bsce. Elect/Med. Tech (UTM) KOLEJ KOMUNITI TAWAU, 2014 BICARA KATA Alhamdulillah pujian saya panjatkan kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya telah memberi kekutan kepada saya untuk menyusun dan menyiapkan “Power Point” ini. PPT ini mengandungi keterangan mengenai pemasangan DB tiga fasa yang jika diikuti insyaAllah sedikit sebanyak akan dapat memberi pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar dalam mengendalikan dan membuat pemasanganDB. Dengan adanya PPT ini pelajar berpeluang memahami dengan lebih dekat di samping dapat memahirkan diri dalam membuat pemasangan dan penyelenggaraan papan agihan. Saya berharap kepada semua pelajar yang menggunakan PPT ini dapat memanfaatkan segala ilmu yang diperolehi dan menggunakan kemahiran yang telah dipelajari dengan cara dan kaedah yang betul. Kepada pensyarah-pensyarah dan teman-teman yang menggunakan PPT ini saya mohon kerjasama, agar dapat memperbaikinya jika terdapat mana-mana fakta dan isi kandungan yang tidak tepat dan kurang sempurna untuk kebaikan pelajar dan kita semua. Sekian “BERBAKTILAH DIMANA SAJA KITA BERADA” “LEARNING MADE SIMPLE, TRAINING MADE EASY”
 3. 3. 1.2 PEMASANGAN TIGA FASA
 4. 4. PENGENALAN 240 V 415 V 125KV/33KV 33V/11KV 11KV/415V 11KV/415V 125KV
 5. 5. Sistem Bekalan Tiga Fasa (1.2.1)
 6. 6. Samb:
 7. 7. Samb:
 8. 8. Samb: Sistem 3 Fasa Sambungan Delta Sistem 3 Fasa Sambungan Bintang 1 Fasa 1 Fasa1 Fasa R Y N B
 9. 9.  Sistem bekalan AU tiga fasa biasanya dikendalikan dalam dua bentuk sambungan iaitu Bintang dan Delta. Sambungan bintang mempunyai tiga talian fasa dan satu talian neutral.  Sementara sambungan delta mempunyai tiga talian fasa dan tanpa talian neutral.  Dalam sambungan bintang 3 fasa-4 dawai, setiap talian fasa yang dipasangkan dengan talian neutral akan menyediakan satu sistem bekalan satu fasa. Dengan kata lain, sistem satu fasa hanya boleh diperolehi daripada sistem bekalan sambungan bintang sahaja, tetapi sistem bekalan tiga fasa boleh diperolehi daripada kedua-dua sambungan bintang dan delta.  Walaubagaimanapun, kedua-dua sistem banyak digunakan bergantung kepada kesesuaian dalam berbagai aspek seperti aras voltan, bentuk sambungan fasa, jumlah kuasa, saiz kabel dan sebagainya. Samb:
 10. 10.  Penjimatan bahan pengalir untuk kehilangan tembaga yang sama, apabila kuasa yang sama dipindahkan dalam sistem tiga fasa berbanding sistem satu fasa.  Motor tiga fasa adalah kendalian permulaan kendiri tetapi tidak berlaku dalam motor satu fasa.  Motor tiga fasa mempunyai faktor kuasa dan kecekapan yang lebih baik dan saiz yang lebih kecil, bagi keluaran yang sama berbanding motor satu fasa.  Daya kilas yang dihasilkan oleh motor tiga fasa adalah tetap, sementara daya kilas motor aruhan satu fasa adalah berbentuk dedenyut.  Alatubah tiga fasa adalah lebih ringan, berkecekapan lebih baik dan lebih murah berbanding alatubah satu fasa yang sama saiz.  Dalam sistem pengagihan tiga fasa, dua bentuk sambungan biasanya dilakukan untuk menghasilkan nilai voltan yang berlainan daripada satu sumber bekalan yang sama, tanpa penambahan kos. Sambungan bintang menggunakan voltan fasa antara fasa-fasa dan neutral yang lebih rendah biasanya untuk kegunaan domestik; manakala sambungan delta menggunakan voltan yang lebih tinggi iaitu voltan talian (3 kali lebih besar) biasanya untuk kegunaan perindustrian. Samb:
 11. 11. 1.2.2 Melakar Gambarajah Litar Jujukan Kawalan
 12. 12. Litar Jujukan Litar jujukan utama ialah cara penyusunan pemasangan alat-alat kawalan dan perlindungan.  Ia bermula dari Fius Perkhidmatan ke Jangka kilowatt Jam (kWJ), ke Suis Utama Ke alat perlindungan arus lebihan ke pemutus litar arus baki (RCCB) dan berakhir pada kotak agihan.  Mengikut keperluan IEE setiap litar jujukan utama mestilah mengandungi ciri-ciri berikut :  Pengasing dan perlindungan arus lebihan  Perlindungan arus lebihan  Perlindungan arus baki atau arus bocor kebumi.
 13. 13. Litar Jujukan Sumber Bekalan Pihak Pembekal (SESB/TNB) Neutral Link Fius Perkhidmatan Pemutus Litar Arus Baki (RCCB) KWJ 3Φ Meter kilo Watt Jam Fius Utama Kotak Agihan MCB
 14. 14. Nama dan Fungsi KWJ 3Φ
 15. 15. 1.2.3 Peranti Perlindungan
 16. 16. Pemutus Litar Teracu/ (Moulded Case Circuit Breaker) : (1.2.3.1)
 17. 17.  Seperti dengan Pemutus Litar Kenit ( MCB ) , Pemutus Litar Bekas Beracuan ( MCCB ) merupakan sebuah perkakas suis voltan rendah yang padu. Ianya menyambung dan memutuskan sesebuah litar dalam keadaan biasa dan juga luar biasa. Ketika keadaan luar biasa litar terputus secara automatik.  MCCB telah digunakan secara meluas didalam pemasangan moden, terutamanya dapat disesuaikan di dalam bangunan-bangunan yang besar dan loji perindustrian bagi menggantikan Suis Pisau berfius ( Fuse Knife Switched ) .  Piawaian British Standard bagi MCCB ialah BS 4752 yang mempunyai semua ciri-ciri teknikal yang khusus. Samb:
 18. 18. Binaan dalam sesebuah MCCB hampir menyerupai sebuah MCB, tetapi ia mempunyai ciri-ciri tambahan bagi MCCB : Samb: Gegeglung Pelantik Butang Pelantik a ) Butang Pelantik b ) Ciri-ciri masa / arus boleh laras c ) Memperuntukan bahan tambah boleh pilih seperti gelong pelantik pirau, sesentuh tambahan dan sebagainya.
 19. 19. Suis Utama (Main Switch) (1.2.3.2) Berfungsi sebagai alat yang boleh memutuskan bekalan agihan kepada pengguna dengan membuka sambungan dawai hidup dan neutral secara serentak jika salah satu kutub bekalan itu tidak dibumikan dengan menggunakan suis dua kutub berangkai. Tujuan mengadakan pengasing ialah untuk melindungi pengguna daripada mendapat renjatan elektrik yang berterusan. Oleh itu pengasing hendaklah dipasang pada permulaan litar pendawaian bagi setiap pemasangan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan elektrik.
 20. 20. Pemutus Litar Arus baki (RCCB/RCB) (1.2.3.3) Pemutus Litar Bocor ke Bumi Tiga Fasa adalah sama seperti PLBB Satu Fasa, yang membezakan adalah ia mempunyai empat terminal masuk dan keluar bagi ketiga-tiga pengalir fasa dan satu pengalir Neutral. Ia juga digunakan bagi melindungi pengguna daripada renjatan elektrik apabila berlaku arus bocor ke bumi di dalam sistem bekalan pengguna atau perkakas elektrik. PLBB Tiga Fasa ini berkendali apabila berlaku ketidak seimbangan arus diantara mana-mana pengalir fasa dengan neutral.
 21. 21. Samb. Pemutus Litar Bocor Kebumi Kendalian Arus (RCCB)
 22. 22. Samb. Keadaan Seimbang Keadaan Tidak Seimbang
 23. 23. Pemutus Litar Kenit(MCB) (1.1.3.4) Pemutus Litar Jenis Miniatur Juga dikenali sebagai Miniature Circuit Breaker (MCB). Berfungsi sama dengan MCCB tetapi pada kadaran yang lebih kecil. Tahan lama dan ia tidak dipengaruhi oleh suhu sekitaran untuk beroperasi dan kadar perlindungan yang diberikannya adalah dalam kelas halus.
 24. 24. 1.2.4 Kadaran dan Perincian Aksesori
 25. 25. Kadaran Dan Perincian Aksesori Peranti Arus Voltan Frekuensi Arus Pelantik Susis Utama 43A – 100A 415V 50Hz Tiada Arus Perlantik Pemutus Litar Kendalian Arus (RCCB) 25A, 40A, 63A & 80A. 415V 50Hz 10mA, 30mA, 100mA & 300mA Pemutus Litar Kenit (MCB) 6A, 10A, 16A, 20A & 32A 240V/415V 50Hz Pemutus Litar Melebur.
 26. 26. 1.2.5 Melukis Litar(Skimatik)
 27. 27. Sebelum Kita Melukis Sesuatu Litar Skimatik Bagi Sesuatu Pemasangan Yang Telah Siap Beberapa Perkara Perlu Dipertimbangkan:- 1. Mengenalpasti Jenis Pepasangan Yang Hendak Dilakukan Sama ada Satu Fasa @ Tiga Fasa (Pelan Bangunan). 2. Mengenalpasti Jenis Beban Yang Hendak Dikawal (Pelan Bangunan). 3. Mengagihkan Beban Secara Seimbang. 4. Menentukan Arus Maksimum Bagi Beban Yang Dikawal. 5. Menentukan Saiz Kabel Yang Sesuai. 6. Memilih Peranti Perlindungan Yang Sesuai.
 28. 28. Rajah Skimatik (1.1.6.1)
 29. 29. SUIS UTAMA 40A / 60A M PAB 63A TKN (100 mA) 16MM² PVC/PVC Bergantung Pada Kadar Suis Utama. Jika Suis Utama 40A Maka 16 MM² Adalah Dibenarkan. UNIT PEPOTONGAN & PERHUBUNGAN NEUTRAL METER 6A R1 Lampu/Kipas 32A R2 Penghawa Dingin & Suis DK 6A Y1 Lampu/Kipas 32A Y2 Penghawa Dingin & Suis DK 6A B1 Lampu/Kipas 32A B2 Motor 2X1.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC 16MM² PVC/PVC 16A R3 1 NO 13A SISO 32A R4 6 NO 13A SISO 20A Y3 2 NO 13A SISO 32A Y4 4 NO 13A SISO 20A B3 2 NO 13A SISO 32A B4 4 NO 13A SISO PAB 40A TKN (30 mA) 2X2.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC DARISESB/TNB RYB RYB Kaedah 01
 30. 30. 20A B3 2 NO 13A SISO 32A B4 4 NO 13A SISO 20A Y3 2 NO 13A SISO 32A Y4 4 NO 13A SISO 16A R3 1 NO 13A SISO 32A R4 6 NO 13A SISO SUIS UTAMA 40A / 60A M PAB 63A TKN (100 mA) 16MM² PVC/PVC Bergantung Pada Kadar Suis Utama. Jika Suis Utama 40A Maka 16 MM² Adalah Dibenarkan. UNIT PEPOTONGAN & PERHUBUNGAN NEUTRAL METER 2X1.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC 16MM² PVC/PVC PAB 40A TKN (30 mA) 2X2.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC 6A B1 Lampu/Kipas 32A B2 Motor 6A Y1 Lampu/Kipas 32A Y2 Penghawa Dingin & Suis DK 6A R1 Lampu/Kipas 32A R2 Penghawa Dingin & Suis DK R Y B R Y B Kaedah 02 DARISESB/TNB
 31. 31. 20A B3 2 NO 13A SISO 32A B4 4 NO 13A SISO 20A Y3 2 NO 13A SISO 32A Y4 4 NO 13A SISO 16A R3 1 NO 13A SISO 32A R4 6 NO 13A SISO SUIS UTAMA 40A / 60A M PAB 63A TKN (100 mA) 16MM² PVC/PVC Bergantung Pada Kadar Suis Utama. Jika Suis Utama 40A Maka 16 MM² Adalah Dibenarkan. UNIT PEPOTONGAN & PERHUBUNGAN NEUTRAL METER 2X1.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC 10MM² PVC/PVC PAB 40A TKN (30 mA) 2X2.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC 6A B1 Lampu/Kipas 32A B2 Motor 6A Y1 Lampu/Kipas 32A Y2 Penghawa Dingin & Suis DK 6A R1 Lampu/Kipas 32A R2 Penghawa Dingin & Suis DK R Y B R Y B Kaedah 03 DARISESB/TNB
 32. 32. Rajah Pendawaian (1.1.6.2) Meter 3 Fasa. KE PSA DARI SESB/TNB N YB R PAPAN METER
 33. 33. Rajah Pendawaian Papan Suis Agihan
 34. 34. CONTOH : Sebuah Rumah Telah Siap Dibina Dan Memerlukan Pemasagan Elektrik Tiga Fasa Dengan Keperluan Peralatan Dan Bahan-Bahan Berikut :- Berdasarkan Pelan Bangunan : 1. Meter 3 Fasa 2. Papan Suis Agihan (Metalclad) 3. Lampu : 9 Unit 4. Kipas : 4 Unit 5. Penghawa Dingin : 1 Unit 6. Soket Alir Keluar 13A : 5 Unit 7. Soket Alir Keluar 13A : 8 Unit (Jejari) 8. Soket Alir Keluar 13A : 6 Unit (Gelang) 9. Motor Laku Agihan Beban Secara Seimbang Dan Tentukan Nilai MCB.
 35. 35. Pengagihan Beban Secara Seimbang Litar Lampu & Kuasa Am FASA Nilai MCB Lampu/Kipas : 4 Unit R1 Penghawa Dingin Dgn Suis DK: 1 Unit R2 Lampu/Kipas : 4 Unit Y1 Penghawa Dingin Dgn Suis DK: 1 Unit Y2 Lampu/Kipas : 5 Unit B1 Motor B2 Litar Kuasa FASA Nilai MCB Soket Out Let 13 A : 1 Unit R3 Soket Out Let 13 A : 6 Unit (Gelang) R4 Soket Out Let 13 A : 2 Unit Y3 Soket Out Let 13 A : 4 Unit (Jejari) Y4 Soket Out Let 13 A : 2 Unit B3 Soket Out Let 13 A : 4 Unit (Jejari) B4 Berdasarkan Peralatan Di Atas Lukiskan Litar Skimatiknya
 36. 36. SUIS UTAMA 40A / 60A M PAB 63A TKN (100 mA) 16MM² PVC/PVC Bergantung Pada Kadar Suis Utama. Jika Suis Utama 40A Maka 16 MM² Adalah Dibenarkan. UNIT PEPOTONGAN & PERHUBUNGAN NEUTRAL METER 6A R1 Lampu/Kipas 32A R2 Penghawa Dingin & Suis DK 6A Y1 Lampu/Kipas 32A Y2 Penghawa Dingin & Suis DK 6A B1 Lampu/Kipas 32A B2 Motor 2X1.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC 16MM² PVC/PVC 16A R3 1 NO 13A SISO 32A R4 6 NO 13A SISO 20A Y3 2 NO 13A SISO 32A Y4 4 NO 13A SISO 20A B3 2 NO 13A SISO 32A B4 4 NO 13A SISO PAB 40A TKN (30 mA) 2X2.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC DARISESB/TNB RYB RYB Litar Skimatik
 37. 37. Rajah Pendawaian Meter 3 Fasa. KE PSA DARI SESB/TNB N YB R PAPAN METER
 38. 38. Rajah Pendawaian Papan Suis Agihan N N LITAR LAMPU/KUASA AM LITAR KUASA KE AKSESORI KE AKSESORI KE AKSESORI Rod Bumi SUIS UTAMA 63A RCCB 63A 100mA RCCB 40A 30mA MCB 6A MCB 32A MCB 6A MCB 32A MCB 6A MCB 32A MCB 16A MCB 32A MCB 20A MCB 32A MCB 20A MCB 32A E PUNCA MASUKAN DARI METER KWH 10/16 MM2 PVC 6/10 MM2 PVC 2.5/4 MM2 PVC 2.5/4 MM2 PVC 1.5/4 MM2 PVC
 39. 39. LATIH TUBI
 40. 40. Perlindungan Lebihan Arus Beban  Bagi tempat permainan kanak-kanak hendaklah dipasang peranti arus baki (RCCB) yang berkadar tidak melebihi?  Bagi tempat yang berkemungkinan basah hendaklah dipasang peranti arus baki (RCCB) yang berkadar tidak melebihi?  Bagi melindungi soket alur keluar yang mungkin dipegang dengan tangan hendaklah dipasang peranti arus baki (RCCB) yang berkadar tidak melebihi?  Bagi kegunaan litar umum hendaklah dipasang peranti arus baki (RCCB) berkadar tidak melebihi? (A). 10mA (B). 30mA (C). 50mA (D). 100mA (A). 10mA (B). 30mA (C). 50mA (D). 100mA (A). 10mA (B). 30mA (C). 50mA (D). 100mA (A). 10mA (B). 30mA (C). 50mA (D). 100mA (A). 10mA (A). 10mA (B). 30mA (D). 100mA
 41. 41. a. Nama Rajah Di Di Bawah. RCCB, 3 Fasa Elemen Sensitif Suis 4 Kutub Jenis Link Teras Besi Periintang Uji Beban Punat Uji
 42. 42. LATIHAN : Sebuah Rumah Telah Siap Dibina Dan Memerlukan Pemasagan Elektrik Tiga Fasa Dengan Keperluan Peralatan Dan Bahan-Bahan Berikut :- Berdasarkan Pelan Bangunan : 1. Meter 3 Fasa 2. Papan Suis Agihan (Metalclad) 3. Lampu : 12 Unit 4. Kipas : 4 Unit 5. Penghawa Dingin : 1 Unit (3 Fasa) 6. Soket Alir Keluar 13A : 3 Unit 7. Soket Alir Keluar 13A : 8 Unit (Jejari) 8. Soket Alir Keluar 13A : 6 Unit (Gelang) Laku Agihan Beban Secara Seimbang Dan Tentukan Nilai MCB.
 43. 43. Pengagihan Beban Secara Seimbang Litar Lampu & Kuasa Am FASA Nilai MCB Lampu/Kipas : 5 Unit R1 Lampu/Kipas : 5 Unit Y1 Lampu/Kipas : 6 Unit B1 Penghawa Dingin Dgn Suis DK: 1 Unit A Litar Kuasa FASA Nilai MCB Soket Out Let 13 A : 1 Unit R2 Soket Out Let 13 A : 6 Unit (Gelang) R3 Soket Out Let 13 A : 1Unit Y2 Soket Out Let 13 A : 4 Unit (Jejari) Y3 Soket Out Let 13 A : 1 Unit B2 Soket Out Let 13 A : 4 Unit (Jejari) B3 Berdasarkan Peralatan Di Atas Lukiskan Litar Skimatiknya
 44. 44. Rajah Skimatik 20A B3 1 NO 13A SISO 1 32A B4 4 NO 13A SISO 16A Y3 1 NO 13A SISO 32A Y4 4 NO 13A SISO 16A R3 1 NO 13A SISO 32A R4 6 NO 13A SISO SUIS UTAMA 40A / 60A M PAB 63A TKN (100 mA) 16MM² PVC/PVC Bergantung Pada Kadar Suis Utama. Jika Suis Utama 40A Maka 16 MM² Adalah Dibenarkan. UNIT PEPOTONGAN & PERHUBUNGAN NEUTRAL METER 2X1.5 MM² PVC/PVC 4X4 MM² PVC/PVC 16MM² PVC/PVC PAB 40A TKN (30 mA) 2X2.5 MM² PVC/PVC 2X4 MM² PVC/PVC R Y B R Y B 32A A Penghawa Dingin & Suis DK 6A Y1 Lampu/Kipas 6A B1 Lampu/Kipas 6A R1 Lampu/Kipas DARISESB/TNB
 45. 45. Rajah Pendawaian Papan Suis Agihan N N LITAR LAMPU/KUASA AM LITAR KUASA KE AKSESORI KE AKSESORI KE AKSESORI Rod Bumi SUIS UTAMA 63A RCCB 63A 100mA RCCB 40A 30mA MCB 6A MCB 6A MCB 6A MCB 16A MCB 32A MCB 16A MCB 32A MCB 16A MCB 32A E PUNCA MASUKAN DARI METER KWH 10/16 MM2 PVC 6/10 MM2 PVC 2.5/4 MM2 PVC 2.5/4 MM2 PVC 1.5/4 MM2 PVCMCB 32A
 46. 46.  Teknologi Elektrik, Abd. Samad Bin Hj. Hanif,Pustaka sistem Pelajaran Sdn. Bhd,2002  Pepasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik, Abd. Samad B. Hj. Hanif, Dewan Bahasa Dan Pustaka,Cetakan Kedua,2000  Garis Panduan Pendawaian Elektrik Di Bangunan Kediaman, Suruhanjaya Tenaga, Edisi 2008  Rais Bin Ma’at, Institut Latihan dan Pembangunan Infrastruktur Ikram (ITiDi), Kumpulan Ikram SDN BHD  PPT  MD Emran Bin Saidi (KK Bukit Bruang) Rujukkan :
 47. 47. PEMASANGAN FASA TUNGGAL FASA “SULUHLAH HATI KITA DENGAN CAHAYA ILMU AGAR KITA TIDAK TERSESAT DI DUNIA DAN BUTA DI AKHIRAT KELAK” Wallahu A’lam TERIMA KASIH KERANA MENDENGAR Ilmu Panduan Hidup

×