Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

KLubu Wnuka Sybiraka III LO 2008 -2010.ppt

 1. Klub Wnuka Sybiraka Przy III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Olsztynie
 2. Październik 2008r. Z inicjatywy Pana Jerzego Szafranko - zesłańca syberyjskiego za zgodą Pani Dyrektor III L.O. – Danuty Gomolińskiej oraz przy współudziale Pani Elżbiety Andrasz i uczniów Klasy I c powstaje KLUB WNUKA SYBIRAKA
 3. Naród, który traci pamięć, traci sumienie Działalność Klubu zaczęła się od momentu, kiedy usłyszeliśmy o losach polskich zesłańców na Syberię na lekcjach religii w naszej szkole. Postanowiliśmy dobrze poznać tę cząstkę historii naszego Narodu. Zbigniew Herbert
 4. • Dla większości zesłańców stała się ona bezimiennym cmentarzem. To Golgota Wschodu. Określenie dokładnej liczby deportowanych jest niewątpliwie trudne, choć wiadomo, że dochodziła ona od 1,5 mln do 1,7 mln. Celem Klubu Wnuka Sybiraka jest upamiętnienie martyrologii tysięcy Polaków wywiezionych na Syberię.
 5. Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Warszawa Niewinne ofiary stalinizmu - obywatele polscy – ciągle nie mogą doczekać się należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia. Dobrze, ze prawda o cierpieniu polskich zesłańców dociera do młodzieży, która - w sztafecie pamięci narodowej - przeniesie ją w następne pokolenia.
 6. Opiekun, zarząd, członkowie Opiekun klubu: Pani Elżbieta Andrasz Zarząd Klubu: 1. Daniel Orłowski – Prezes Klubu 2. Maja Makowska – Wiceprezes Klubu 3. Paulina Spiel – Sekretarz Klubu 4. Anna Łazarczyk – Kronikarz Klubu 5. Sandra Witkowska – Kronikarz Klubu 6. Emilia Stasiak – Kronikarz Klubu Członkowie Klubu: 1. Natalia Bałusz 2. Arkadiusz Borowski 3. Paulina Burakowska 4. Mateusz Dziekan 5. Justyna Fabiańska 6. Aleksandra Gorgolik 7. Adelina Jaczewska 8. Patrycja Kaźmierczak 9. Natalia Lange 10. Joanna Niemczak 11. Barbara Noga 12. Iwona Orzeł 14. Patrycja Packa 15. Patrycja Pniewska 16. Sara Powroźnik 17. Piotr Sakowski 18. Dorota Siwek 19. Dominika Siwik 20. Sylwia Stankiewicz 21. Dominik Szelkowski 22. Paulina Szmidt 23. Monika Szóstek 24. Marta Witkowska 25. Anna Matysiak
 7. 3 - letnia działalność Klubu •Spotkania z Sybirakami •Wycieczki •Uroczystości •Opieka nad Pomnikiem Sybiraka
 8. Spotkania z Sybirakami
 9. Przez 3 lata działalności Klubu uczniowie zapoznali się z historią Polaków wywiezionych na Syberię. O dramatycznych losach Polaków opowiadali: Pan Jerzy Szafranko i Pan Henryk Truskowski. Uczniowie od autentycznych świadków historii dowiedzieli się o zesłańczych losach Polaków. Przez ponad 40 lat w Polsce Ludowej temat ten był przemilczany w podręcznikach i programach szkolnych, nieistniejący w literaturze i nieobecny w ówczesnych mediach. Również sami zesłańcy często ukrywali fakt deportacji do Związku Radzieckiego, aby nie narazić swoich rodzin i siebie na represje ze strony ówczesnych władz.
 10. HISTORIA SYBIRACKIEJ NIEDOLI
 11. Został wywieziony na Syberię 20 czerwca 1941r. wraz z mamą, dziadkami od strony ojca i ciotką z dziećmi. Miał wówczas 12 lat. Pan Jerzy Szafranko
 12. Ojciec pana Jerzego był w tym czasie pojmany przez Rosjan i osadzony w więzieniu w Białymstoku. Podróż na Syberię w bydlęcych wagonach trwała aż 4 tygodnie. W nieludzkich warunkach zesłańcy dotarli do Omska. Stamtąd płynąc barkami Irtyszem dotarli do dużej wioski rosyjskiej -
 13. Mamę pana Jerzego skierowano do pracy w kołchozie, a Pan Jerzy, będąc słabym chłopcem i nie mając siły by nosić gnojówki na pola, łowił ryby ze starym rybakiem. Przydział żywności był uzależniony od wykonania normy pracy. Jednakże dokonanie tego było niemożliwe, gdyż owe normy były zawyżane ponad ludzkie siły. Oprawcy mówili: ,, Kto nie rabotajet, ten nie kuszajet”
 14. Pan Jerzy przeżył dzięki przezorności mamy, która zabrała na Syberię maszynę do szycia. Będąc krawcową dokonywała drobnych przeróbek odzieży, za co w zamian otrzymywała żywność. Pan Jerzy wrócił do Polski w kwietniu 1946 roku. Z rodziny wywiezionej na Syberię przeżyła mama i ciotka z dziećmi, która opuściła Związek Radziecki z armią generała Władysława Andresa.
 15. Dziadkowie pana Jerzego nie doczekali się powrotu do Ojczyzny. Syberia stała się ich grobem. Takich bezimiennych grobów Polaków na Syberii są tysiące. Niech odpoczywają w Panu.
 16. Klub Wnuka Sybiraka z wychowawczynią Panią Stanisławą Paszotta. Pani Profesor nieustannie wspierała nas i mobilizowała do pracy.
 17. Pan Henryk Truskowski Został wywieziony na Syberię po wojnie 25 marca 1949 roku z Wileńszczyzny. Całą rodzinę załadowano na furmanki i zawieziono do kolejowego punktu zbiorczego. Butuchej 1949-1950 r., Pan Franciszek Truskowski, brat Pana Henryka, w otoczeniu dzieci Buriatów
 18. Podróż w nieznane w bydlęcych wagonach trwała 3 tygodnie. Na pytania, dokąd jedziemy, zawsze była jedna odpowiedź – „nie znaju”. Po 3-tygodniowej podróży, głodni, zmęczeni, zmarznięci dotarli w okolice Irkucka, niedaleko jeziora Bajkał. Rodzina pana Henryka, wraz z innymi 35 polskimi rodzinami, została wywieziona w rejon nukucki.
 19. Nukuty 1956 r., Pan Franciszek Truskowski, brat Pana Henryka w szkole średniej
 20. Pan Henryk po 2,5 latach przymusowych prac w kołchozie został przeniesiony do kopalni węgla kamiennego. Pracując w kopalni ukończył zaocznie średnią szkołę ogólnokształcącą Pan Henryk Truskowski w stroju górniczym, kopalnia węgla kamiennego w Czeremchowie 1954 r.
 21. Powrót do ojczyzny nastąpił po 9 latach ciężkiej, katorżniczej pracy na Syberii – 28 stycznia 1958r. Pomimo wielu trudności ze strony władzy radzieckiej rodzina pana Henryka zdobyła potrzebne dokumenty do repatriacji. Rodzeństwo Pana Henryka przed wyjazdem do Polski: od lewej Henryk, Dionizy, Kazimiera, Franciszek, 1956 rok.
 22. Butuchej 1956 r., mama z tatą i córką Kazimierą
 23. Pan Henryk Truskowski w trakcie spotkań z Klubem Wnuka Sybiraka w naszej szkole.
 24. Pan Henryk Truskowski z członkami Klubu przed tablicą informującą o działalności Klubu
 25. Wycieczki
 26. Zesłaniec Syberyjski Pan Jerzy Szafranko, ks. Andrzej Baj i uczennica Justyna Fabiańska w muzeum Sybiraków w Białymstoku Wycieczka do Białegostoku Maj 2009 roku
 27. Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka w Białymstoku
 28. Młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka Sybiraka w otoczeniu Sybiraków
 29. Anna Matysiak –Msza Święta w intencji Sybiraków w kościele pw. Świętego Ducha w Białymstoku
 30. Msza Święta w intencji Sybiraków w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku, członkowie Klubu: Sara Powroźnik i Piotr Sakowski wręczają kwiaty Ks. Proboszczowi założycielowi i opiekunowi Muzeum Sybiraka w Białymstoku
 31. Wizyta w Muzeum Sybiraka
 32. Jeden z obrazów w Muzeum Sybiraka w Białymstoku, przedstawiający katorżniczą pracę zesłańców
 33. Piotr Sakowski i Mateusz Dziekan w hołdzie zmarłym Sybirakom przed pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka
 34. W czasie wycieczki młodzież zwiedzała również Stare Miasto Białegostoku i Pałac Branickich
 35. Uroczystości
 36. Pomnik Sybiraków w Olsztynie w trakcie Uroczystości 70 rocznica wywózki Polaków na Syberię
 37. Przechodniu Przerwij marsz swój… Poświęć chwilę skupienia Przed pomnikiem Wzniesionym Polakom bez imienia Nieznanym – Co za Polskę, Wiarę I cześć Narodu Oddali swe życie W krwawej Golgocie Wschodu
 38. Klub Wnuka Sybiraka z Panią Dyrektor Danutą Gomolińską i opiekunem Klubu pod Pomnikiem Sybiraków w Olsztynie
 39. Poczet sztandarowy Klubu: Arkadiusz Borowski, Paulina Burakowska, Emilia Stasiak
 40. Przemarsz do kościoła pw. Ducha Św. na Mszę Świętą w intencji Sybiraków, członkini klubu Dominika Siwik, opiekun Klubu pani Elżbieta Andrasz i delegacja Klubu Wnuka Sybiraka z Gimnazjum nr 12 Uroczystości przy Pomniku – Grobu Nieznanego Sybiraka w Białymstoku, w uroczystości uczestniczyło ok. 13 tys. osób. 70. Rocznica Masowych Deportacji X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego września 2010 Sybiru Białystok, 10
 41. Delegacja Klubu Wnuka Sybiraka w trakcie przemarszu do kościoła pw. Ducha Świętego, członkinie Klubu: Dorota Siwek i Dominika Siwik z opiekunem
 42. 70. Rocznica Masowych Deportacji X Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru Białystok, 10 września 2010 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem. Delegacja Związku Sybiraków z Olsztyna: od lewej Pani Maria Obolewicz, Pan Marian Kupciałojć, Pani Maria Ostrowicka.
 43. Uroczystości przy Pomniku – Grobu Nieznanego Sybiraka. W uroczystości wzięła udział młodzież z całej Polski.
 44. 71 Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę Złożenie kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Sybiraków w Olsztynie; członkowie Klubu: Paulina Burakowska, Dorota Siwek, Monika Szóstek
 45. Odsłonięcie Tablicy Sybiraków w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Olsztynie 17 września 2010 Pan Eugeniusz Grabski – prezes Zarządu Związku Sybiraków w Olsztynie
 46. Pani Dyrektor Danuta Gomolińska, Joanna Niemczak i Iwona Orzeł przed pamiątkową tablicą Członkinie Klubu: Joanna Niemczak i Iwona Orzeł
 47. Pamiątkowa tablica poświęcona Polakom wywiezionym na Syberię w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Olsztynie
 48. Opieka nad Pomnikiem Sybiraka
 49. Młodzież zrzeszona w Klubie Wnuka Sybiraka dba o porządek przy Pomniku Sybiraka w Olsztynie znajdującego się w sąsiedztwie naszej szkoły. Przed ważnymi Uroczystościami państwowymi i przed Świętem Zmarłych składa kwiaty i zapala znicze.
 50. Dziękuję za uwagę
Publicité