Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PUNE ME PROJEKTLENDA: KIMI
TEMA:KIMIA ORGANIKEALKINET
 Kimia organike është degë e kimisë, qestudion konponimet e karbonit.Nekomponimet organike te karbonit bëjnë pjesëjo vetë...
 Konponimet organike i karakterizojnë disaveti fizike dhe kimike që i dallojnë ngakonponimet organike(tretshmerinë,pika e...
 Hidrokarburet, Komponimet organike meoksigen dhe azot (alkoolet) dhe komponimetorganike me rëndësi jetsore. Kimia organ...
 Kimia organike si shkencë më vete ështëthemeluar vonë, në gjysmën e parë të shek.XIX. Kimistët para dyqind vjetësh subs...
 . Sipas tij komponimet organike përbëhennga po ato elemente , që përbëjnëkomponimet inogranike, mirëpo komponimetorganik...
 Tani numri i komponimeve organike tësintetizuara është shume më i madh. Viti1828 merret si bazë e fillimit të kimisëorga...
ALKINET Alkinet janë hidrokarbure qëkanë të paktën një lidhje trefishenë mes të dy atomeve tëkarbonit, me formulë CnH2n-2...
VETITE KIMIKE Ndryshe nga alkanët, dhendryshe në një shkallë mëtë vogëlnga alkenët, alkinët janëtë paqëndrueshme dhereakt...
EMERTIMI Ngjajshëm sidhe hidrokarburet tjeraedhe alkinetemërtohen në bazëtë numrave greko-latin duke ju shtuarprapashtesa...
REAKSIONET Alkinet janë të përfshirë në shumë reaksione organike. Reaksionet elektrofile të shtimit Shtimin e hidrogjen...
REAKSIONET Shtimin e halogjeneve për ti dhënë alkilhalid(halogjenalkanë) Shtimin e hidrogjenit halidet(halogjenalkanë)pë...
ALKINET 3D modeli i acetilenit, shembulli alkineve
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kimia organike Alkinet

 • Soyez le premier à commenter

Kimia organike Alkinet

 1. 1. PUNE ME PROJEKTLENDA: KIMI
 2. 2. TEMA:KIMIA ORGANIKEALKINET
 3. 3.  Kimia organike është degë e kimisë, qestudion konponimet e karbonit.Nekomponimet organike te karbonit bëjnë pjesëjo vetëm ato komponime që gjenden nebotën e gjallë, por edhe ato konponime qeperfitohen ne monimeve inorganike në atoorganike)dhe përfitimi i amoaniakut ngametani(shëndrrimi i konponimeve organikenë ato inorganike).
 4. 4.  Konponimet organike i karakterizojnë disaveti fizike dhe kimike që i dallojnë ngakonponimet organike(tretshmerinë,pika evlimit dhe e shkrirjes,djegëshmëria,strukturakimike,reaksionet kimike)etj.Konponimetorganike i paraqesim me formulëmolekulare,racionale te strukturës etj. Nëkiminë organike bëjnë pjesë: Komponimetorganike të karbonit,
 5. 5.  Hidrokarburet, Komponimet organike meoksigen dhe azot (alkoolet) dhe komponimetorganike me rëndësi jetsore. Kimia organike është degë e kimise, qëstudion përbërjen, strukturën, vetitë,reaksionet dhe sintezën e komponimeve tëkarbonit. Në kiminë organike nuk merren tëgjitha komponimet e karbonit su oksidet ekarbonit (CO,CO2), kripërat karbonate etj.që bëjnë pjesë në kiminë oraganike
 6. 6.  Kimia organike si shkencë më vete ështëthemeluar vonë, në gjysmën e parë të shek.XIX. Kimistët para dyqind vjetësh substancatkimike i ndanin në dy grupe: në substancainorganike që fitoheshin nga bota jo e gjallëdhe organike që fitoheshin nga bota e gjallë.Kimisti suedez Bercelius për herë të parë nëvitin 1806 e pëmendi termin kimi organike.
 7. 7.  . Sipas tij komponimet organike përbëhennga po ato elemente , që përbëjnëkomponimet inogranike, mirëpo komponimetorganike përfitohen vetëm nga organizmat egjallë.kjo u quajt ndryshe "teoria vitaliste"Por këtyre mendimeve u dha fund shkenctarigjerman Friedrich Wöhler ku thot qe ai mundta fitoi uren nga cianati iamoniumit(NH4OCN (aq) -nxehje->CO(NH2)2(aq)).
 8. 8.  Tani numri i komponimeve organike tësintetizuara është shume më i madh. Viti1828 merret si bazë e fillimit të kimisëorganike si shkencë. Termi kimi organikepërdoret sot e atëditë dhe ka të bëjë jovetëm me komponimet organike por edheme ato komponime inorganike që mund tëkthehen në organike me sintetizim nëlaborator. Numri i komponimeve organike sotështë rritur në 19 milion.
 9. 9. ALKINET Alkinet janë hidrokarbure qëkanë të paktën një lidhje trefishenë mes të dy atomeve tëkarbonit, me formulë CnH2n-2. Tëalkinet janë historikisht të njohursi acetilen ose acetileni në varg,edhe pse emri acetilen popërdoret edhe për tiu referuarposaçërisht anëtar i vargut tëthjesht, i njohur si etin (C2H2)duke përdorur nomenklaturëzyrtare të IUPAC.
 10. 10. VETITE KIMIKE Ndryshe nga alkanët, dhendryshe në një shkallë mëtë vogëlnga alkenët, alkinët janëtë paqëndrueshme dhereaktive . Përfundimi ialknëve dhe acetilenit janëacide të forta dhe kanëkonstantë (pKa) me vlerave(25) në mes të amoniakutme (35) dhe etanolit me(16).
 11. 11. EMERTIMI Ngjajshëm sidhe hidrokarburet tjeraedhe alkinetemërtohen në bazëtë numrave greko-latin duke ju shtuarprapashtesat IN përalkinët dhe INIL përalinët radikal.
 12. 12. REAKSIONET Alkinet janë të përfshirë në shumë reaksione organike. Reaksionet elektrofile të shtimit Shtimin e hidrogjenit për të dhënë alkenë apo alkanë .Një katalizator efektiv është për shembull Lindlarkatalizator (katalizator homogjen) , në konvertimin efenilacetilenit dhe stirenit.
 13. 13. REAKSIONET Shtimin e halogjeneve për ti dhënë alkilhalid(halogjenalkanë) Shtimin e hidrogjenit halidet(halogjenalkanë)përkatëse për ti dhënë alkil halid(halogjenalkanë) Reagimi Nikolas etj.
 14. 14. ALKINET 3D modeli i acetilenit, shembulli alkineve

×