Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Programet kompjuterike

 • Soyez le premier à commenter

Programet kompjuterike

 1. 1. PUNE ME PROJEKTTEMA: “HISTORIKU I KRIJIMIT TEPROGRAMEVE KOMPJUTERIKE”LENDA: INFORMATIKE
 2. 2.  SISTEM OPERATIV ( SHKURT SO.) ESHTE NJESOFTWER KOMPJUTERIK I CILI MENAXHONMENYREN NE TE CILEN PROGRAMET ENDRYSHME PERDORIN HARDWARIN EKOMPJUTERIT DHE RREGULLON MENYREN SIPERDORUESI E KONTROLLON KOMPJUTERIN.
 3. 3. SISTEMI OPERATIV SISTEMI OPERATIV ESHTE PROGRAMI ME IRENDESISHEM NE NJE KOMPJUTER. PERMESTIJ EKZEKUTOHEN TE GJITHA PROGRAMET ETJERA APLIKATIVE. SO KUJDESET PERFUNKSIONET BAZE TE KOMPJUTERIT SIC JANENJOHJA E HYRJEVE PREJ TASTIERES DALJETNE PAJISJET DALESE.
 4. 4.  SISTEMET OPERATIVE JANE PERGJITHSISHT TEPERBERE NGA NJE BASHKESIMODULESH, SECILI ME NJE FUNKSION TECAKTUAR. MODULET E NDRYSHME TESISTEMIT OPERATIV VEPROJNE MIDIS TYRESIPAS RREGULLAVE TE PERCAKTUARA NEMENYRE QE TE REALIZOHEN FUNKSIONETBAZE TE KOMPJUTERIT.
 5. 5.  DREJTIMI I BURIMEVE TE SISTEMITTEPERPUNIMIT. LEHTESIM I KOMUNIKIMIT MIDIS PERSONITDHE KOMPJUTERIT.
 6. 6. 1) DREJTIMI I SISTEMEVE OPERATIVE.2) DREJTIMI I MEMORIES RAM.3) DREJTIMI I PROCESORVE.4) DREJTIMI I NDERFAQES ( PARAQITJAGRAFIKE) SE PERDORUESIT.5) PERDORIMI NJEKOHESISHT I SHUMEPERDORUESVE NETE EJTEN KOMPJUTER.6) KRYERJE NJEKOHESISHT E SHUMEPROCESEVE NETE NJEJTEN MAKINE.
 7. 7.  GATI TE GJITHE SISTEMET OPERATIVEPERDORIN NJE ORGANIZIM HIERARKIK TESISTEMIT TE DOSJEVE. ELEMENTI QE BENRIGRUPIMIN E SHUME DOSJEVE SEBASHKU QUHET DREJTORI . BASHKESIAHIERARKIKE E DREJTORIVE MUND TEPARAQITEN NEPERMJET NJE SKEMEGRAFIKE TE DREJTORIVE.
 8. 8. EKZISTOJNE SO TE NDRYSHME POR IPARI QE ESHTE SHFRYTEZUAR KAQENE DOS-I (DISK OPERATINGSYSTEM ) I PARA QITUR NGA FIRMA“IMB” NE VITIN 1981. PASI QE PER TEPUNUAR ME TE ESHTE DASHUR QESHFRYTEZUESIT TE JENE TEAVANCUAR NE NJOHURITE EKOMPJUTERIT.
 9. 9. SISTEMET E PRANISHME NETREG Ne treg jane te pranishme nje sasi emadhe sistemesh operative. Ne tekaluaren prirja e shtepive prodhuesete sistemeve te perpunimit ishte qe tezhvillonin sisteme operative perarkitekturen e tyre, prirja e sotmeeshte ajo e sistemeve operative teperdorshem per platforme tendryshme.
 10. 10. SISTEMET OPERATIVE ME TENJOHURA SISTEMI UNIX. SISTEMI WINDOWS. SISTEMI APPLE MACOC X ETJ.
 11. 11.  Microsoft Windows është emri i sistemit operativnga Microsoft-i për personal computer. Qysh nëvitin 1985 lancohet verzioni Windows 95 dhedominon në treg, si sistemi operativ përkomjuterët për përdorim personal. Në vitin 2004Microsoft kishte 90% të tregut të kompjuterëvepersonal në duart e veta.krijimi i një sistemioperativ nga Microsofti (versioni i parë Windows)me siguri ishte i frymëzuar nga iniciativat eXerox-it dhe Apple, në atë kohë në komjuterët etyre kishin sisteme operative të cilët përmbaningrafikën.
 12. 12.  LINUX ESHTE NJESISTEMSHFRYTEZIMI NESHUME PROCESE TENJEKOHSHME . LINUX FILLOI TENDERTOHEJ ME1991 NGA LINUSTORVALDS NEHELSKIN TEFINLANDES.
 13. 13. LINUX AI FUNKSIONON SI NJESISTEM POTOTABEL NEARKITEKTURA TENDRYSHMEKOMPJUTERIKE. LINUXSHKARKOHET LIRSHEMNGA INTERNETIT DHE ILEJON CDOPERDORUESIMODIFIKIM TEPAVARUR TE TIJ . SI TETILLE NUK KA PRONAR.
 14. 14.  LINUX ESHTE NJESISTEM OPERATIV QEESHTE GJITHNJE E ME IPERHAPUR NE BOTE. GJITHNJE E ME SHUMENJEREZ PO I HEDHINSYTE NGA KY SISTEMSHFRYTEZIMI DUKE UNISUR NGAFUNKSIONALITETI DHEQENDRUESHMERIAETIJ.
 15. 15. APPLE APPLE ESHTE NJEKORPORATEAMERIKANEMULTINACIONALEQEDIZENJON DHEPRODHON PAJISJEELEKTRONIKE. HISTORIA ETIJ DATONNEVITIN 1976. THEMELUESIT ETIJISHIN STEVE JOBS DHESTEVEWOZINAK.
 16. 16.  APPLE ISHTEKOMPJUTERI IPARE I CILI SOLLIRISI NE FUSHEN ETEKNOLOGJISEDHE KRIJUANKOMPJUTERIN EPARE QE MUND TEPERDOREJ MENDIHMEN EMAUSIT.
 17. 17. APPLE APPLE KA QENEDHE ESHTEPARAROJE NECESHTJET ESHFRYTEZIMIT TESIPERFAQESGRAFIKE. SOT EKESAJ DITE MEVERSIONIN E TIJ 10–TA AI ESHTE NJESISTEM IBESUESHEM JOVETEM NECESHTJET GRAFIKEPOR EDHE NEPERDORIMIN EMULTIMEDIAVE.
 18. 18. UNIX UNIX ESHTE NJETJETER SISTEMOPERATIV I CILIOPERON NE TREG. AI U THEMELUA NEVITIN 1969 NGAGRUPI AT&T QEPERBEHEJ NGABELL LABS, KENTHUMBSON, DENISRITCHIE JOEOSSANNA ETJ.
 19. 19. UNIX UNIX SI TE GJITHASISTEMET E TJERA TEOPERIMIT ESHTE IAFTE TE KRYEJESHUME PROCESE NENJE KOHE MJAFT TESHKURTER.

×