Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ .pdf

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-
ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ


„РОЗРОБКА ТА
ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ
ЗВ’ЯЗКУ”
...
Розвиток, цифровізація та реконструкція мереж зв’язку загального
користування України проводились у відповідності до “Комп...
•
заміну застарілого аналогового обладнання телефонних мереж;


•
цифровізацію мереж абонентського доступу;


•
розширення...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 29 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ .pdf (20)

Plus récents (20)

Publicité

ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ .pdf

 1. 1. ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

 ВИКОНАННЯ НАУКОВО- ТЕХНІЧНИХ ПРОГРАМ „РОЗРОБКА ТА ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ”  (Діюча Програма затверджена наказом Міністерства промислової політики України від 09.03 2004 р. № 101) 
 Програми розвитку галузі “Розробка і виробництво засобів зв’язку”
 2. 2. Розвиток, цифровізація та реконструкція мереж зв’язку загального користування України проводились у відповідності до “Комплексної програми створення Єдиної національної системи зв’язку України” (КП ЄНСЗУ), яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 790 від 23 жовтня 1993року та виконання якої було розраховане до 2005 року. Забезпечення зв’язку технічними засобами здійснювалось згідно з Комплексною цільовою науково-технічною програмою “Розробка та виробництво засобів зв’язку” (КЦНТП № 8) Держмпромполітики, яка прийнята у 1993 році як складова частина КП ЄНСЗУ. КЦНТП № 8 вміщувала близько 600 найбільш актуальних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо розвитку промисловості зв’язку для задоволення потреб усіх споживачів, освоєння у виробництві імпортозамінюючих засобів, розробки та впровадження у виробництво нових засобів світового рівня. Науково-технічна програма “Розробка і виробництво засобів зв’язку” (Засоби зв’язку – 2005) затверджена Головою Держпромполітики України у березні 2001 року розроблена відповідно з постановою Кабінету міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1754 про розробку науково-технічних програм за пріоритетними напрямами проведення робіт, пов’язаних із створенням і впровадженням у виробництво нових наукоємних зразків продукції на підприємствах і в організаціях оборонного та машинобудівного комплексів, а також згідно прийнятої у 1999 році “Концепції розвитку зв’язку України до 2010 року”. Програма “Засоби зв’язку 2005 р.” визначала основні напрямки розвитку галузі розробки та виробництва засобів зв’язку, які до прийняття вище означеної постанови виконувались згідно програми КЦНТП № 8 Держпромполітики. На виконання постанови Верховної Ради України від 26.12.2002р. № 389-VI „Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо розробки державної стратегії відродження і підтримки вітчизняного виробництва та розвитку високих наукоємних конкурентоспроможних технологій: електронної галузі, виробництва транспортних засобів (літако-, автомобілебудування тощо), машино- і приладобудування, засобів систем інформації і керування зв’язку (комп’ютерні технології, телекомунікації), автономних систем та радіосистем навігації (наземних і космічних), енергозберігаючих технологій на основі функціональної та силової електроніки тощо як найважливішої умови зростання добробуту населення та досягнення Україною статусу розвинутої країни”, у відповідності до “Концепції розвитку зв’язку України до 2010 року” затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.99р. № 2238 була розроблена науково-технічна програма „Розробка і виробництво засобів зв’язку ” (Засоби зв’язку - 2006). Науково-технічна програма „Розробка і виробництво засобів зв’язку” (Засоби зв’язку - 2006) була затверджена Наказом Міністра Мінпромполітики України від 09 березня 2004 р № 101. У зв’язку з тим, що бюджетне фінансування було призупинене у 2005 р. дія програми „Розробка і виробництво засобів зв’язку” Наказом Міністра Мінпромполітики України від 04 липня 2006 р № 243 була подовжена до 2008 року. Мета діючої програми „Розробка і виробництво засобів зв’язку” - забезпечення зв’язку сучасними конкурентоспроможними технічними засобами для розвитку і реконструкції телефонних мереж загального користування, створення широкосмугових мультисервісних мереж та сучасних мереж доступу, розвиток систем радіозв’язку. Стратегічними напрямками діяльності галузі є розробка та виробництва засобів зв’язку що забезпечують: • розвиток, та цифровізація телефонних мереж загального користування України;
 3. 3. • заміну застарілого аналогового обладнання телефонних мереж; • цифровізацію мереж абонентського доступу; • розширення мереж доступу у Інтернет; • створення широкосмугових мультисервісних пакетних мереж для надання мультимедійних послуг; • розвиток волоконно-оптичних мереж абонентського доступу; • створення спеціальних захищених телекомунікаційних систем для ДСТСЗІ, НСКЗ, МО, МВС, МНС; • розвиток систем спеціального радіозв’язку; • реконструкцію мереж звукового мовлення; • створення засобів для впровадження цифрового телерадіомовлення; • забезпечення створення системи управління мережами; • закладення бази для переходу до мереж наступного покоління NGN. Очікувані результати виконання Програми: • задоволення потреб зв’язку України в основних видах обладнання зв’язку; • освоєння у виробництві засобів зв’язку, що замінюватимуть імпорт у необхідних обсягах; • створення науково-технічної бази для виробництва засобів для побудови мереж нового покоління; • зменшення у два рази витрат на імпорт технічних засобів; • збільшення кількості робочих місць; • збереження та розвиток вітчизняного наукового потенціалу. Результати виконання програм „Розробка і виробництво засобів зв’язку” Комплексна цільова науково-технічна програма „Розробка та виробництво засобів зв’язку” (КЦНТП № 8) Держпромполітики вміщувала близько 600 найбільш актуальних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо розвитку промисловості зв’язку для задоволення потреб усіх споживачів, освоєння у виробництві імпортозамінюючих засобів, розробки та впровадження у виробництво нових засобів світового рівня. З початку реалізації програми закінчено понад 85 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, більшість з яких впроваджені у виробництво. В результаті виконання програми сформована кооперація підприємств та науково-технічних установ, якими розроблено та впроваджується у серійне виробництво низка засобів зв’язку. Вітчизняними виробниками освоєні принципи створення обладнання транспортних широкосмугових мереж, вузлів комутації, систем обслуговування та мереж доступу. Розробка та впровадження на мережах зв’язку загального користування України цифрових телефонних станцій С-32 є найбільш вагомою ДКР, яка виконувалась за науково-технічною програмою „Розробка та виробництво засобів зв’язку”. Впровадження модернізованої міської кінцевої телефонної станції ЕАТСЦА системи С-32 з доведенням цифрового потоку до кожного абонента на мережах загального користування удостоєно Державної премії України у галузі науки і техніки за 2000 рік. Перша станція система С-32 з цифровим доступом до кожного абоненту ємністю 30 000 номерів була введена в дію у м. Вітебську Білорусь у 1994 році.
 4. 4. З 1995 р. на мережах загального користування було введена в дію обладнання цифрових телефонних станцій С32 загальної ємністю понад 511 тис. портів. Загальний обсяг реалізації обладнання ЦАТС системи С-32 склав понад 342 млн. грн. (67,7 млн. дол. США) Електронна автоматична телефонна станція системи С-32
 5. 5. Сума відрахувань до держбюджету за рахунок виготовлення системи С-32 на 2002 р. склала 39,4 млн. грн. та перевищує держбюджетні витрати, які на кінець 2004 року з початку фінансування складають біля 8,5 млн. грн. Таким чином, до держбюджету було додатково перераховано понад 30,8 млн. грн. Одним з найбільш важливих результатів виконання Програми – є збереження науково-технічного та технологічного потенціалу вітчизняної наукоємної промисловості, збереження робочих міст, закладання підґрунтя подальших розробок складної радіоелектронної апаратури для забезпечення вирішення завдання розвитку, цифровізації та реконструкції телефонних мереж України. 
 Для забезпечення більш ефективного розвитку та реконструкції телефонних мереж загального користування згідно КЦНТП № 8 з 1995 року була почата розробка перспективної телекомунікаційної системи на базі універсальної апаратно-програмної платформи з вітчизняним програмним забезпеченням. Подальший розвиток мереж передбачається здійснювати шляхом впровадження опорно-транзитних ЕАТС-Т системи ДНІПРО та сільських ЕАТС-С, ЕАТС-С/МН “Сура”. Станція ЕАТС-Т призначена для побудови вузлів зв’язку в оточенні аналогових, квазіелектронних та електронних станцій на міських телефонних мережах. Максимальна ємність кінцевої станції 100000 номерів, максимальна ємність транзитної 30000 з’єднувальних ліній. Станції забезпечують усі види сигналізації, які використовуються на мережах.
 6. 6. Комплекс комутаційного обладнання сільських ЕАТС-С призначений для використання його як цифрової системи комутації центральної, вузлової та кінцевої станції на мережі електрозв’язку сільського адміністративного району. Телефонні станції системи ДНІПРО мають централізоване керування та відповідають усім вимогам забезпечення інформаційної безпеки. Основні напрямки розвитку системи ДНІПРО полягали у значному розширенні функціональних можливостей, введення додаткових послуг, впровадження широкосмугового доступу в Інтернет, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності при впроваджені на мережах. Роботи по створенню та розвитку системи ДНІПРО виконувались відповідно до програм КЦНТП № 8, „Засоби зв’язку 2005” та „Засоби зв’язку 2006”. Перша станція системи ДНІПРО ємністю 10 тис. номерів була введена в дію в м. Дніпропетровську у 2002 році. Створена опорно-транзитна станція великої ємності з цифровою абонентською мережею і аналоговою абонентською мережею, яка є найбільшою ЕАТС в Україні - ОПТС-3 в м. Дніпропетровську ємністю 72 тис. портів. Опорно-транзитна станція ДНІПРО ОПТС-3 Станції системи ДНІПРО на міських мережах
 7. 7. Об’єкт Ємність Кількість абонентсь ких концентр а-торів Кількість блоків Мережа СКС-7 Е1 Мере жа Ether net NN Пор тів АА Л ЦАЛ Б А О Б Т К Б О С Вузлі в Лано к Вузлі в Дніпропетро вськ ОПТС-3 610 00 7200 0 157 6 60000 176 ISDN BRI 32 2 5 17 44 280 14 Дніпропетро вськ ОПТС-4 556 50 6254 0 553 20 165 176 ISDN BRI 20 11 6 13 54 128 693 51 Луганськ ОПТС-2 146 88 2088 8 136 80 496 512 (64 кбит/ с) 5 29 6 22 51 240 29 Донецьк ОПТС-3 Кривий-Ріг 336 80 201 60 4368 0 2232 0 782 0 201 60 25860 - 18 15 13 42 3 3 15 23 36 49 180 173 33 12 Херсон АТС-35 115 20 1680 767 6 3844 4 17 - 5 10 24 8
 8. 8. Станції системи ДНІПРО Впроваджуються цифрові мережі сільських адміністративних районів шляхом комплексної заміни всіх застарілих координатних АТС на цифрові кінцеві, вузлові і центральні станції із заміною міжстанційних зв'язків з використанням устаткування xDSL і забезпеченням централізованого управління мережею станцій від центральної за допомогою сигналізації СКС-7. Сьогодні на телефонних мережах України впроваджено понад 620 тис. портів станцій системи ДНІПРО. У 2007 році буде впроваджено ще 107 тис. портів. На ДХК ДМЗ створено виробництво обладнання системи ДНІПРО потужністю до 1000 тис. номерів на рік. Виробництво обладнане найсучаснішими технологіями механічних, монтажних та складальних цехів, обладнанням для поверхневого монтажу та порошкового покриття, сучасною вимірювальною технікою та обладнанням перевірки різноманітних умов експлуатації усіх засобів зв’язку, укомплектоване висококваліфікованими кадрами. Система якості, яка діє в ДХК ДМЗ, має міжнародний сертифікат ISO 9001:2001 Все обладнання, що виготовляється має сертифікати відповідності УкрСЕПРО.
 9. 9. Станції системи ДНІПРО на сільських мережах
 10. 10. Район Ємність Кількість кінцевих станцій Рай он Ц С ОС Всь ого «Сура» 6 0 N N 9 0 N N 1 2 0 N N 1 5 0 N N 18 0 N N 21 0 N N 240 NN 300 NN 390 NN 480 NN Петриківській Дніпропетровської обл. 277 0 13 60 141 0 9 1 - 2 2 - 4 - - - Вінницький 120 00 14 40 105 60 34 - - 1 5 3 2 1 3 2 2 - 2 х 1380NN 450NN 570NN 930NN Чернівецький Вінницької обл. 408 0 16 80 240 0 13 4 - 3 - 1 - 1 3 - 1 Каменській Черкаської обл. 543 6 23 46 309 0 20 6 2 3 2 2 1 1 2 - 1 Станично- Луганський Луганської обл. 454 6 60 0 394 6 7 - - - - - - - 3 1 - 496NN 540NN 1620NN Миколаївський 651 0 16 50 486 0 8 - 1 - 1 1 2
 11. 11. Телефонна мережа Петриківського району Дніпропетровської обл. Розташування станцій систем С-32 і ДНІПРО
 12. 12. Сума відрахувань в держбюджет на кінець 2006 року складає 35,9 млн. грн., а витрати з держбюджету на розробку, впровадження та модернізацію станцій системи ДНІПРО складають 13,5 млн. грн. Таким чином, витрати держбюджету повністю компенсовані відрахуваннями від обсягів реалізації продукції, та в держбюджет додатково перераховано 22,4 млн. грн. Необхідність створення державної цільової науково-технічної програми “Засоби зв’язку - 2006” замість НТП „Засоби зв’язку - 2005” викликана не тільки необхідністю коригування переліку завдань, які будуть виконані за програмою, але й перегляду методів ресурсного забезпечення програми – орієнтовних обсягів фінансових витрат. У програмі “Засоби зв’язку - 2006” значно скорочені видатки з держбюджету, а також передбачене використання інвестицій та власних коштів підприємств, перш за все, на заходи пов’язані з впровадженням нової техніки. За програмою „Засоби зв’язку – 2006” у 2004 році виконувалось 17 пріоритетних ДКР за рахунок бюджетних коштів обсягом 2000 тис. грн., а також 7 ДКР за рахунок інвестиційних коштів загальним обсягом 2660 тис. грн. У 2004 році були завершені 3 ДКР з держбюджету загальним обсягом 585 тис. грн. При впроваджені результатів цих ДКР було виготовлено в 2005-2007 роках обладнання загальним обсягом виробництва 5878 тис. грн.: - обладнання абонентського концентратору ISDN, та окремі модулі доступу ISDN (п.2.4 Програми „Засоби зв’язку 2006”);
 13. 13. Пристрої гарантованого живлення АТС (п. 8.2 „Засоби зв’язку 2006”)
 14. 14. Пристрої гарантованого живлення (п. 8.3 „Засоби зв’язку 2006”)
 15. 15. Пристрої гарантованого живлення (п. 8.3 „Засоби зв’язку 2006”) Пріоритетні ДКР, які виконувались починаючи з 2004 року за рахунок держбюджетних коштів, з 2005 року виконувались за рахунок власних коштів за відсутністю бюджетного фінансування. За рахунок власних коштів залучених для виконання Програми були виконані роботи загальним обсягом: – 520 тис. грн. у 2005 році; – 1003,9 тис. грн. у 2006 році. До системи ДНІПРО була введена та сертифікована функція моніторингу, розроблені три модифікації віддалених пунктів управління та обробки УПО. Розроблена КД на сільську систему комутації „Сура-С”, сільську систему комутації „Сура-А” у контейнерному виконанні, які впроваджені у серійне виробництво (п. 2 програми „Засоби зв’язку 2006”). Розроблено КД на чотири типи кросового обладнання більш ніж 100 модифікацій. Розроблено КД на обладнання VDSL для абонентських ліній системи С-32. 

 16. 16. ЦАТС цифрової системи комутації „Сура-С/МН”
 17. 17. Сільська система комутації „Сура-А” у контейнерному виконанні
 18. 18. Обладнання асиметричної VDSL Модуль NTU/LTU обладнання асиметричної VDSL за технологією 10 Base-S. Підключення до комп’ютеру через Ethernet 10. З’єднання модулів через звичайну абонентську лінію довжиною до 1,5 км. Швидкість передачі до 10 Мбіт/с. 
 

 19. 19. У 2005 році були завершені 7 ДКР за Програмою „Засоби зв’язку 2006” за рахунок інвестиційних коштів загальним обсягом 5000 тис. грн. (обсяг робіт у 2005 р. склав 2340 тис.грн.). Виконані ДКР: • розробка модему ADSL (п. 3.3 Програми); • мультиплексори доступу DSLAM ADSL (п. 3.1 Програми); • обладнання систем передачі SHDSL (п. 1.2 Програми); • комутаційна система станцій ДНІПРО 3-го покоління (п. 2.1 Програми); • модернізація ЦСК ЕАТС-С/МН „Сура” з підвищенням рівня інтеграції (п. 2.2 Програми); • Call-центр на базі електронного комутатору вузла зв’язку „Оріль” (п. 2.5 Програми); • УВАТС з наданням мультимедійних послуг та забезпечення захисту інформації (п. 2.6 Програми); В результаті виконання ДКР по УВАТС було отримана перемога у тендері 2005 року щодо розробки захищеної ЦАТС для СБУ України. 


 20. 20. 


 21. 21.
 22. 22. ЦАТС „Сура-С/МН” підвищеного рівня інтеграції на 240 номерів 
 

 23. 23. Роботи, які необхідно виконувати за науково-технічною програмою „Розробка і виробництво засобів зв’язку” у 2007-2008 роках Для подальшого виконання пріоритетних робіт за програмою “Розробка і виробництво засобів зв’язку”, які були початі у 2004 – 2005 роках, у 2007 році будуть виконані роботи зі створення обладнання широкосмугового доступу та розвитку обладнання телекомунікаційної системи ДНІПРО, як однієї з найбільш перспективних вітчизняних систем, яка була створена в результаті виконання науково-технічних програм Мінпромполітики. Головний напрямок робот за Програмою це перш за все впровадження нових функцій та обладнання, які будуть забезпечувати конвергенцію мереж к мережам наступного покоління NGN, а також впровадження обладнання і функцій для розвитку (реконструкції) систем зв’язку, оповіщення та інформатизації МВС, МНС, МО, Мінтранс та спеціальних систем зв’язку. В результаті виконання робіт по п. 2.3 програми, щодо модернізації станцій системи ДНІПРО, у 2007 році буде розроблене КД, ПЗ, виготовлені дослідні зразки та проведені випробування мультиплексору доступу, офісної АТС, обладнання транскодування та комутації, генераторного обладнання, комутатора великої ємності. Обсяг фінансування робіт складає 765тис. грн. У 2007 році будуть завершені 3 ДКР зі створення обладнання широкосмугового доступу: • по п. 3.9 Програми буде розроблено КД, ПЗ на модуль NTU, відпрацьовано ПЗ, проведенні заводські та приймальні випробування, присвоєння КД літери О1 на обладнання симетричної SDSL G991.2 для корпоративного використання та передавання трафіку Інтернет; Обсяг фінансування робіт складає 100тис. грн. • по п. 2.7 Програми буде відпрацьовано ПЗ, проведені заводські та приймальні випробування, присвоєно КД літеру О1 на цифровий термінал для підключення до виносних модулів МКА стику Upn, сигналізація DSSI, з довжиною абонентської лінії 1,5 км; Обсяг фінансування робіт складає 50тис. грн. • по п.3.8 Програми буде розроблено ПЗ, ПМ, відкоригована КД, проведені заводські та приймальні випробування, присвоєно КД літери О1 на обладнання HDSL G991.1 для модернізації групових абонентських ліній системи ДНІПРО по двох парах (телефонний трафік та трафік Інтернет); Обсяг фінансування робіт складає 35тис.грн. Також були продовжені роботи по п.3.10 програми, щодо розробки КД, ПЗ, виготовлення дослідних зразків модулів LTU, CPE на обладнання асиметричної VDSL для розвитку мереж доступу “Дніпро”, ЕАТС-ЦА, для корпоративного використання та передавання трафіку Інтернет. Обсяг фінансування робіт складає 50тис.грн. Таким чином у 2007 році будуть виконані роботи загальним обсягом фінансування 1млн.грн. за рахунок держбюджетних коштів, також додатково для виконання цих робіт буде залучено 500 тис. грн. власних коштів ДХК ДМЗ. У 2008 році за Науково-технічною програмою Мінпромполітики України “Розробка і виробництво засобів зв’язку” будуть завершені наступні ДКР: 1. Модернізація кінцевої ЕАТС-ЦА, опорно-транзитної ЕАТСТ та сільської вузлової ЕАТС-С ДНІПРО (введення нових функцій).
 24. 24. ДКР здійснюється для забезпечення конвергенції мереж на базі системи ДНІПРО в напрямку створення мереж наступного покоління NGN та впровадження обладнання системи для розвитку (реконструкції) систем зв’язку, сповіщення та інформатизації МВС, МНС, МО, Мінтрансу. 2. Розробка обладнання асиметричної VDSL для розвитку мереж доступу ДНІПРО, ЕАТС-ЦА Виконання ДКР забезпечить високошвидкісний доступ у Інтернет одночасно з наданням телефонних послуг абонентам з цифровими абонентськими лініями, що підключені до віддалених абонентських мультиплексорів. 3. Розробка системи фіксованого радіодоступу станцій ДНІПРО. ДКР забезпечить впровадження у систему “Дніпро” GSM, UMTS шлюзів та базових станцій для радіодоступу у стандарті DECT. 4. Розробка приймачів перспективної системи радіомовлення УКХ ДКР забезпечить виробництво абонентських цифрових радіоприймачів стандарту T-DAB в смузі частот 174-230 МГц для виконання Державної програми впровадження цифрового радіомовлення. 5. Прилад для тестування цифрових абонентських та групових абонентських ліній Виконання ДКР забезпечить впровадження на об’єктах монтажу станцій системи ДНІПРО та ЕАТС-ЦА високопродуктивного обладнання для достовірного тестування ліній абонентської мережі. 6. Розробка робочої станції мережі управління. ДКР здійснюється для впровадження на центрах управління мережами обладнання та програмного забезпечення централізованого управління станціями системи ДНІПРО. 7. Мультисервісний вузол доступу для мереж нового покоління. ДКР здійснюється для забезпечення надання абонентам нових послуг Triple Play, які будуть надаватися мережами наступного покоління NGN.
 25. 25. Перелік робіт для виконання за договором у 2008 році наведено у таблиці: 

 № п/ п Перелік робіт Планові обсяги фінансу- вання за програмою, тис. грн. Заплановано для виконання на кінець 2007 року, тис. грн. Необхідно для завершення робіт, всього тис. грн. Кошти на 2008 р. тис. грн. 1 (2.3) Модернізація кінцевої ЕАТС-ЦА, опорно-транзитної ЕАТС-Т та сільської вузлової ЕАТС-С (введення нових функцій) 4560 1925 2560 2560 2 (3.10) Розробка обладнання асиметричної VDSL для розвитку мереж доступу ДНІПРО, ЕАТС-ЦА 500 100 365 365 3 (3.11) Розробка системи фіксованого радіо доступу станцій ДНІПРО 600 - 600 600 4 (6.3) Розробка приймачів перспективної системи радіомовлення УКХ 200 - 200 200 5 (9.1) Прилад для тестування цифрових абонентських та групових абонентських ліній 100 - 100 100 6 (10.1) Розробка робочої с т а н ц і ї м е р е ж і управління 850 - 550 550
 26. 26. Загальні витрати бюджетних коштів на виконання робіт у 2008 році складають 6000 тис. грн., додатково планується залучити 840 тис. грн. власних коштів ДХК ДМЗ. Згідно з обґрунтуваннями в результаті впровадження ДКР сума відрахувань до бюджету складе 296 млн. 319 тис. грн., що значно перевищує витрати з бюджету. Таким чином, виконання ДКР забезпечує прибуткове виробництво, а фінансування ДКР з держбюджету є економічно доцільним. 7 (11.1) Мультисервісний вузол доступу для м е р е ж н о в о г о покоління 1625 - 1625 1625 6000 6000

×