JORNADA 9 LIGA MURO.pdf

Arturo Pacheco Alvarez

....

J
JU
UM
MB
BO
O 5
50
0 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
O
O
V
VE
ET
TE
ER
RA
AN
NO
OS
S 3
34
4 A
AÑ
ÑO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 5
5 4
4 1
1 2
25
56
6 2
21
14
4 4
42
2 0
0 0
0 1
13
3
2
2.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 4
4 3
3 1
1 1
16
65
5 1
14
45
5 2
20
0 0
0 2
2 1
12
2
3
3.
.-
- T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
..
. 5
5 3
3 2
2 2
23
33
3 2
21
11
1 2
22
2 0
0 0
0 1
11
1
4
4.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 5
5 3
3 2
2 1
18
88
8 1
16
68
8 2
20
0 1
1 0
0 1
10
0
5
5.
.-
- C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S.
. 5
5 2
2 3
3 1
17
76
6 1
18
80
0 -
-4
4 0
0 0
0 9
9
6
6.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 5
5 1
1 4
4 1
18
88
8 2
22
22
2 -
-3
34
4 0
0 0
0 7
7
7
7.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 5
5 1
1 4
4 1
16
60
0 2
20
05
5 -
-4
45
5 0
0 0
0 7
7
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L
P
PR
RI
IM
ME
ER
RA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
.
2
2D
DA
A F
FU
UE
ER
RZ
ZA
A V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
..
. 5
5 3
3 2
2 2
22
26
6 2
20
06
6 2
26
6 0
0 5
5 1
16
6
2
2.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 5
5 3
3 2
2 1
17
78
8 1
16
68
8 1
10
0 0
0 5
5 1
16
6
3
3.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 5
5 4
4 1
1 2
20
04
4 1
17
76
6 2
28
8 1
1 0
0 1
12
2
4
4.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 5
5 3
3 2
2 2
23
37
7 1
18
84
4 5
53
3 0
0 0
0 1
11
1
5
5.
.-
- I
IN
ND
DE
EP
PE
EN
ND
DI
IE
EN
NT
TE
E L
LO
OM
MA
A B
BT
TA
A.
. 5
5 2
2 3
3 2
20
00
0 2
22
20
0 -
-2
20
0 0
0 0
0 9
9
6
6.
.-
- C
CA
AF
FÉ
É L
LA
AS
S N
NU
UB
BE
ES
S.
. 4
4 2
2 2
2 1
16
69
9 1
15
53
3 1
16
6 0
0 0
0 8
8
7
7.
.-
- L
LA
A 4
4T
TA
A.
. T
T.
. 5
5 2
2 3
3 1
19
98
8 1
19
98
8 0
0 1
1 0
0 8
8
8
8.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 5
5 2
2 3
3 1
11
12
2 1
13
35
5 -
-2
23
3 1
1 0
0 8
8
9
9.
.-
- M
MU
UR
RO
O 5
50
0 Y
Y +
+.
. 5
5 0
0 5
5 1
19
92
2 2
27
76
6 -
-8
84
4 0
0 3
3 8
8
1
1.
.-
- H
HU
UG
GO
O S
SI
IL
LV
VA
A.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 8
81
1 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HU
UM
MB
BE
ER
RT
TO
O B
BE
ER
RI
IS
ST
TA
AI
IN
N.
. R
RE
EY
YE
ES
S D
DE
EL
L S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. 7
75
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- F
FE
ER
RN
NA
AN
ND
DO
O P
PA
AC
CH
HE
EC
CO
O .
. M
MU
UR
RO
O 5
50
0 Y
Y +
+.
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- O
OS
SC
CA
AR
R S
SE
EG
GO
OV
VI
IA
A.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 1
14
45
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- H
HE
EC
CT
TO
OR
R C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O.
. T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
..
. 8
85
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AR
RT
TU
UR
RO
O M
MO
OT
TA
A.
. T
TA
AM
MI
IX
X -
- B
BI
IO
OP
PA
AP
PE
EL
L.
..
. 8
83
3 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 6
6 6
6 0
0 3
36
63
3 2
28
82
2 8
81
1 0
0 5
5 2
23
3
2
2.
.-
- L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 6
6 4
4 2
2 2
27
72
2 2
20
05
5 6
67
7 0
0 5
5 1
19
9
3
3.
.-
- M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. 6
6 4
4 2
2 2
24
48
8 2
22
27
7 2
21
1 0
0 5
5 1
19
9
4
4.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 6
6 5
5 1
1 2
29
93
3 2
22
20
0 7
73
3 0
0 2
2 1
18
8
5
5.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 6
6 3
3 3
3 2
26
68
8 2
26
65
5 3
3 0
0 5
5 1
17
7
6
6.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. 6
6 0
0 6
6 1
18
86
6 2
26
69
9 -
-8
83
3 0
0 5
5 1
11
1
7
7.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
..
. 6
6 2
2 4
4 2
24
47
7 2
25
54
4 -
-7
7 0
0 0
0 1
10
0
8
8.
.-
- J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S S
SA
AN
N B
BA
AR
RT
TO
OL
LO
O.
. 6
6 2
2 4
4 2
24
43
3 2
28
80
0 -
-3
37
7 0
0 0
0 1
10
0
9
9.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 6
6 1
1 5
5 2
21
10
0 2
25
59
9 -
-4
49
9 0
0 0
0 8
8
1
1.
.-
- J
JU
UA
AN
N M
MA
AR
RT
TI
IN
NE
EZ
Z.
. S
S.
. S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. 1
15
50
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- J
JO
OS
SE
E M
MA
AN
NU
UE
EL
L R
RO
OD
DR
RI
IG
GU
UE
EZ
Z.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 1
11
12
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LE
EX
X N
NO
OL
LA
AZ
ZC
CO
O.
. J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S D
DE
E S
SA
AN
N B
BA
AR
RT
TO
OL
LO
O.
. 1
10
00
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. 7
7 5
5 2
2 2
24
48
8 1
11
16
6 1
13
32
2 0
0 3
3 2
20
0
2
2.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 6
6 4
4 2
2 2
25
54
4 1
10
08
8 1
14
46
6 0
0 5
5 1
19
9
3
3.
.-
- P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. 6
6 4
4 2
2 1
17
73
3 1
15
54
4 1
19
9 0
0 5
5 1
19
9
4
4.
.-
- D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
TU
UD
DI
IO
O.
. 7
7 3
3 4
4 1
18
86
6 1
14
47
7 3
39
9 0
0 5
5 1
18
8
5
5.
.-
- A
AG
GU
UI
IL
LA
AS
S H
HI
IS
SP
PA
AN
NO
O.
. 6
6 5
5 1
1 2
20
05
5 1
10
07
7 9
98
8 0
0 0
0 1
16
6
6
6.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 7
7 5
5 2
2 2
25
52
2 1
16
63
3 8
89
9 1
1 0
0 1
16
6
7
7.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 7
7 1
1 6
6 1
10
07
7 2
21
19
9 -
-1
11
12
2 1
1 5
5 1
13
3
8
8.
.-
- S
SE
EC
CC
CI
IO
ON
N 1
11
19
9.
. 7
7 0
0 7
7 1
10
0 3
38
88
8 -
-3
37
78
8 0
0 5
5 1
12
2
9
9.
.-
- T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 7
7 2
2 5
5 2
21
12
2 2
25
53
3 -
-4
41
1 0
0 0
0 1
11
1
1
1.
.-
- D
DA
AN
NI
IA
A A
AL
LM
ME
EJ
JO
O.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 1
10
09
9 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AR
RE
EL
LY
Y S
SA
AL
LV
VA
AD
DO
OR
R.
..
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. 6
69
9 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- M
ME
EL
LI
IS
SS
SA
A J
JU
US
ST
TO
O.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 6
68
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 8
8 8
8 0
0 3
34
45
5 1
19
98
8 1
14
47
7 0
0 2
2 2
26
6
2
2.
.-
- G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
. 8
8 6
6 2
2 2
25
50
0 2
20
06
6 4
44
4 0
0 2
2 2
22
2
3
3.
.-
- U
US
SI
IL
LA
A.
. 6
6 6
6 0
0 2
29
97
7 1
14
40
0 1
15
57
7 0
0 0
0 1
18
8
4
4.
.-
- C
CE
EL
LT
TI
IC
C´
´S
S.
. 8
8 5
5 3
3 2
29
91
1 2
27
77
7 1
14
4 0
0 0
0 1
18
8
5
5.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 7
7 3
3 4
4 2
20
04
4 1
17
78
8 2
26
6 0
0 0
0 1
13
3
6
6.
.-
- T
TO
OR
RO
OS
S.
. 6
6 3
3 3
3 1
17
70
0 1
16
66
6 4
4 0
0 0
0 1
12
2
7
7.
.-
- P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. 8
8 2
2 6
6 2
22
24
4 2
27
70
0 -
-4
46
6 0
0 0
0 1
12
2
8
8.
.-
- O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. 8
8 2
2 6
6 1
19
91
1 2
25
53
3 -
-6
62
2 0
0 0
0 1
12
2
9
9.
.-
- M
MA
AN
NB
BA
AS
S.
. 6
6 1
1 5
5 1
14
43
3 2
22
20
0 -
-7
77
7 1
1 0
0 7
7
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 1
15
5 A
A 1
18
8 A
AÑ
ÑO
OS
S.
. )
) (
( 0
04
4 –
– 0
05
5 –
– 0
06
6 )
)
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. 5
5 5
5 0
0 2
25
54
4 1
14
42
2 1
11
12
2 0
0 5
5 2
20
0
2
2.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 5
5 3
3 2
2 2
22
20
0 1
10
08
8 1
11
12
2 0
0 5
5 1
16
6
3
3.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 5
5 3
3 2
2 1
18
82
2 1
15
55
5 2
27
7 0
0 5
5 1
16
6
4
4.
.-
- N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. 5
5 4
4 1
1 1
19
95
5 1
15
58
8 3
37
7 0
0 0
0 1
13
3
5
5.
.-
- O
OR
RE
EJ
JO
ON
NE
ES
S.
. 6
6 1
1 5
5 1
13
31
1 2
25
51
1 -
-1
12
20
0 0
0 5
5 1
13
3
6
6.
.-
- S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. 5
5 2
2 3
3 1
12
21
1 1
16
63
3 -
-4
42
2 0
0 1
1 1
10
0
7
7.
.-
- H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S D
DE
E C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. 5
5 0
0 5
5 1
12
24
4 2
23
36
6 -
-1
11
12
2 0
0 0
0 5
5
J
JU
UV
VE
EN
NI
IL
L F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L (
(1
15
5 A
A 1
18
8 A
AÑ
ÑO
OS
S )
) (
( 0
04
4-
-0
05
5-
-0
06
6 )
)
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L (
( 0
07
7-
-0
08
8-
-0
09
9 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 3
3 3
3 0
0 1
10
05
5 4
45
5 6
60
0 0
0 5
5 1
14
4
2
2.
.-
- C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S.
. 3
3 2
2 1
1 1
12
24
4 5
53
3 7
71
1 0
0 5
5 1
12
2
3
3.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“ A
A “
“.
. 2
2 1
1 1
1 5
56
6 5
55
5 1
1 0
0 5
5 9
9
4
4.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
”.
. 3
3 0
0 3
3 2
20
0 5
53
3 -
-3
33
3 0
0 5
5 8
8
5
5.
.-
- C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S .
. 3
3 1
1 2
2 4
43
3 7
75
5 -
-3
32
2 0
0 0
0 5
5
S
SE
EC
CU
UN
ND
DA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L.
. (
( 0
07
7-
-0
08
8-
-0
09
9 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S D
DE
E R
RE
EN
ND
DÓ
ÓN
N.
. 2
2 2
2 0
0 5
51
1 2
21
1 3
30
0 0
0 5
5 1
11
1
2
2.
.-
- S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 2
2 0
0 2
2 2
21
1 5
51
1 -
-3
30
0 0
0 5
5 7
7
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S V
VA
AR
RO
ON
NI
IL
L.
. (
( 1
10
0-
-1
11
1-
-1
12
2 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 1
1 1
1 0
0 2
22
2 9
9 1
13
3 0
0 5
5 8
8
2
2.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
..
. 1
1 0
0 1
1 9
9 2
22
2 -
-1
13
3 0
0 5
5 6
6
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
P
PR
RI
IM
MA
AR
RI
IA
AS
S F
FE
EM
ME
EN
NI
IL
L (
( 1
10
0-
-1
11
1-
-1
12
2 )
).
.
E
EQ
QU
UI
IP
PO
OS
S J
J.
.J
J.
. J
J.
.G
G.
. J
J.
.P
P.
. P
P.
.A
A.
. P
P.
.C
C.
. D
D.
.P
P.
. D
DF
F.
. P
P.
.I
I.
. P
PU
UN
NT
TO
OS
S
1
1.
.-
- C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
2
2.
.-
- L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
3
3.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4
4.
.-
- 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
1
1.
.-
- J
JO
OS
SE
E O
OR
RT
TE
EG
GA
A.
. C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. 1
17
70
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- S
SE
ER
RG
GI
IO
O A
AN
ND
DR
RE
ES
S.
. P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
. 9
95
5 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- B
BE
ER
RN
NA
AR
RD
DO
O M
MO
OR
RA
AL
LE
ES
S.
. C
CE
EL
LT
TI
IC
C´
´S
S.
. 9
90
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- J
JO
OS
SE
E M
MA
AN
NU
UE
EL
L R
RO
OD
DR
RI
IG
GU
UE
EZ
Z.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S D
DE
E T
TU
UX
XT
TE
EP
PÉ
ÉC
C .
. 9
98
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O L
LO
OP
PE
EZ
Z .
. L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O .
. 8
80
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- H
HE
EC
CT
TO
OR
R C
CA
AR
RR
RI
IL
LL
LO
O .
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. 7
70
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
1
1.
.-
- E
ED
DE
ER
R E
ES
ST
TR
RA
AD
DA
A.
..
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 3
37
7 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- M
MA
AN
NU
UE
EL
L A
AN
ND
DR
RA
AD
DE
E.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“ A
A ”
”.
. 3
32
2 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O L
LU
UC
CH
HO
O.
..
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 3
30
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- K
KI
IM
MB
BE
ER
RL
LY
Y R
RO
OM
ME
ER
RO
O.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 2
20
0 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AK
KE
ET
TZ
ZA
AL
LI
I S
SA
AN
NC
CH
HE
EZ
Z.
. S
SQ
QU
UA
AL
LA
AS
S.
. 1
18
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- D
DE
EN
NI
IS
SS
SE
E L
LE
EÓ
ÓN
N.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 1
17
7 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
1
1.
.-
- A
AN
NG
GE
EL
L A
AL
LT
TO
O.
. L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 8
8 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
2
2.
.-
- A
AL
LV
VA
AR
RO
O L
LO
OP
PE
EZ
Z ,
, L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. 6
6 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
3
3.
.-
- A
AL
LE
EJ
JA
AN
ND
DR
RO
O L
LU
UC
CH
HO
O.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. 4
4 P
PU
UN
NT
TO
OS
S.
.
SABADO 5 DE NOVIEMBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ.
L
LU
UN
NE
ES
S 7
7 D
DE
E N
NO
OV
VI
IE
EM
MB
BR
RE
E C
CA
AN
NC
CH
HA
A G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44.
PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA
INSCRIBIRTE.
1
1.
.-
-
2
2.
.-
-
3
3.
.-
-
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
..
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
2
2 P
PM
M.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“A
A”
”.
. V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S(
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
) 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. V
VS
S.
. C
CO
ON
NE
EJ
JO
OS
S.
. (
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
).
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“A
A”
”.
. V
VS
S.
. S
SQ
QU
UA
AL
LO
OS
S “
“B
B”
”(
(S
SE
EC
C-
-V
VA
AR
R)
) 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. C
CO
OM
ME
ET
TA
AS
S.
. V
VS
S.
. U
US
SI
IL
LA
A.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. G
GU
UE
ER
RR
RE
ER
RO
OS
S.
..
. (
( 2
2 F
F )
).
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. P
PE
EL
LU
UQ
QU
UE
ER
RO
OS
S.
..
. V
VS
S.
. U
US
SI
IL
LA
A.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PE
EC
C.
. V
VS
S.
. S
S.
.S
S.
. A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
.(
(V
VE
ET
T)
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. M
MA
AN
NB
BA
AS
S.
. V
VS
S.
. C
CE
EL
LT
TI
IC
C´
´S
S.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SU
US
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
E Z
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z
8
8 A
AM
M.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. V
VS
S.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
X.
. (
(J
JU
UV
V)
).
. 8
8 A
AM
M.
.
9
9 A
AM
M.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
ES
S.
. V
VS
S.
. S
SU
UR
RE
ES
ST
TE
E.
. (
(J
JU
UM
M)
).
. 9
9 A
AM
M.
.
1
10
0 A
AM
M.
. T
TO
OR
RO
OS
S.
. V
VS
S.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
T.
. (
(J
JU
UM
M)
).
. 1
10
0 A
AM
M.
.
1
11
1 A
AM
M.
. C
CA
AF
FÉ
É N
NU
UB
BE
ES
S.
. V
VS
S.
. J
JA
AC
CM
MO
OS
SA
A.
. (
(J
JU
UM
M)
).
. 1
11
1 A
AM
M.
.
1
12
2 P
PM
M.
. 4
4 T
T .
. V
VS
S.
. I
IN
ND
DE
EP
PE
EN
ND
DI
IE
EN
NT
TE
E.
..
. (
(J
JU
UM
M)
).
. 1
12
2 P
PM
M.
.
1
1 P
PM
M.
. C
CA
AF
FÉ
É N
NU
UB
BE
ES
S.
. V
VS
S.
. M
MU
UR
RO
O.
. (
(J
JU
UM
M)
).
. 1
1 P
PM
M.
.
2
2 P
PM
M.
. H
HI
IS
SP
PA
AN
NO
O A
AG
GU
UI
IL
LV
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B T
TR
RI
IQ
QU
UI
IS
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 2
2 P
PM
M.
.
3
3 P
PM
M.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. V
VS
S.
. L
LO
OM
MB
BA
AR
RD
DO
O.
. (
(J
JU
UV
V)
).
. 3
3 P
PM
M.
.
4
4 P
PM
M.
. D
DE
EI
IS
SS
SA
A E
ES
ST
T.
. V
VS
S.
. R
RO
OC
CK
KE
ET
T´
´S
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 4
4 P
PM
M.
.
5
5 P
PM
M.
. S
SE
EC
CC
CI
IÓ
ÓN
N 1
11
19
9.
. V
VS
S.
. P
PA
AN
NT
TH
HE
ER
R´
´S
S.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 5
5 P
PM
M.
.
6
6 P
PM
M.
. L
LI
IE
EB
BR
RE
ES
S T
TU
UX
X.
. V
VS
S.
. J
JA
AG
GU
UA
AR
RE
ES
S S
S.
.B
B.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 6
6 P
PM
M.
.
7
7 P
PM
M.
. R
RA
AP
PT
TO
OR
R´
´S
S.
. V
VS
S.
. M
MU
US
ST
TA
AN
NG
G´
´S
S.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. V
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
( 1
1 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M.
.
9
9 P
PM
M.
. T
TE
EC
CN
NO
OL
LO
OG
GI
IC
CO
O.
. V
VS
S.
. S
SP
PA
AC
CE
E J
JA
AM
M.
. (
(F
FE
EM
M)
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. S
S.
.S
S.
.A
A.
.H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
E V
VS
S.
. C
CL
LU
UB
B 8
80
0 S
S-
- (
(V
VE
ET
T)
).
. 1
10
0 P
PM
M.
.
G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
. G
GI
IM
MN
NA
AS
SI
IO
O J
JE
ES
SÚ
ÚS
S G
GA
AR
RC
CI
IA
A L
LO
OP
PE
EZ
Z.
.
7
7 P
PM
M.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. V
VS
S.
. C
CH
HI
IL
LT
TE
EP
PÉ
ÉC
C.
. (
(J
JU
UV
V)
).
. 7
7 P
PM
M.
.
8
8 P
PM
M.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N.
. V
VS
S.
. O
OT
TA
AT
TI
IT
TL
LA
AN
N.
. (
( 2
2 F
F )
).
. 8
8 P
PM
M
9
9 P
PM
M.
. N
NU
UE
EV
VA
A I
IM
MA
AG
GE
EN
N V
VS
S.
. T
TA
AM
MI
IX
X.
. (
(V
VE
ET
T)
).
. 9
9 P
PM
M.
.
1
10
0 P
PM
M.
. T
TI
IT
TA
AN
NE
ES
S C
CL
LU
UB
B.
. V
VS
S.
. S
S.
.S
S.
.A
A.
. H
HA
AL
LC
CO
ON
NE
E (
( 1
1 F
F )
).
. 1
10
0 P
PM
M.
.

Recommandé

JORNADA 10 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfJORNADA 10 LIGA MURO.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
659 vues3 diapositives
SEMIFINALES LIGA MURO.pdf par
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfSEMIFINALES LIGA MURO.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
385 vues3 diapositives
JORNADA 5 LIGA MURO.docx par
JORNADA 5 LIGA MURO.docxJORNADA 5 LIGA MURO.docx
JORNADA 5 LIGA MURO.docxArturo Pacheco Alvarez
537 vues3 diapositives
JORNADA 7 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfJORNADA 7 LIGA MURO.pdf
JORNADA 7 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
486 vues3 diapositives
JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 5 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
583 vues3 diapositives
JORNADA 8 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfJORNADA 8 LIGA MURO.pdf
JORNADA 8 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
524 vues3 diapositives

Contenu connexe

Tendances

SEMIFINALES LIGA MURO 2022.pdf par
SEMIFINALES LIGA MURO 2022.pdfSEMIFINALES LIGA MURO 2022.pdf
SEMIFINALES LIGA MURO 2022.pdfArturo Pacheco Alvarez
300 vues2 diapositives
JORNADA 11 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 11 LIGA MURO.pdfJORNADA 11 LIGA MURO.pdf
JORNADA 11 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
511 vues3 diapositives
JORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 10 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
547 vues3 diapositives
JORNADA 4 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 4 LIGA MURO.pdfJORNADA 4 LIGA MURO.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
298 vues2 diapositives
JORNADA 4 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 4 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 4 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 4 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
577 vues3 diapositives
FINALES.pdf par
FINALES.pdfFINALES.pdf
FINALES.pdfArturo Pacheco Alvarez
350 vues3 diapositives

Tendances(20)

Similaire à JORNADA 9 LIGA MURO.pdf

JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx par
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxJORNADA 15 LIGA MURO 2023.docx
JORNADA 15 LIGA MURO 2023.docxArturo Pacheco Alvarez
589 vues3 diapositives
Jornada 12 muro cuenca par
Jornada 12 muro cuencaJornada 12 muro cuenca
Jornada 12 muro cuencaArturo Pacheco Alvarez
840 vues2 diapositives
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
587 vues3 diapositives
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 16 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
663 vues3 diapositives
JORNADA 9 LIGA MURO.pdf par
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfJORNADA 9 LIGA MURO.pdf
JORNADA 9 LIGA MURO.pdfArturo Pacheco Alvarez
360 vues2 diapositives
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf par
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdfJORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdf
JORNADA 14 LIGA MURO 2023.pdfArturo Pacheco Alvarez
571 vues3 diapositives

Similaire à JORNADA 9 LIGA MURO.pdf(20)

Dernier

Constitution Quiz.pptx par
Constitution Quiz.pptxConstitution Quiz.pptx
Constitution Quiz.pptxDanPaulJacob
12 vues27 diapositives
INMOTION PRODUCTS par
INMOTION PRODUCTSINMOTION PRODUCTS
INMOTION PRODUCTSMark Zhang
11 vues37 diapositives
Systems Thinking for Masters Rowing - Creating a pathway for masters into com... par
Systems Thinking for Masters Rowing - Creating a pathway for masters into com...Systems Thinking for Masters Rowing - Creating a pathway for masters into com...
Systems Thinking for Masters Rowing - Creating a pathway for masters into com...Rebecca Caroe
192 vues11 diapositives
Gym Members Community.pptx par
Gym Members Community.pptxGym Members Community.pptx
Gym Members Community.pptxnasserbf1987
15 vues3 diapositives

JORNADA 9 LIGA MURO.pdf

  • 1. J JU UM MB BO O 5 50 0 A AÑ ÑO OS S. . O O V VE ET TE ER RA AN NO OS S 3 34 4 A AÑ ÑO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - T TI IT TA AN NE ES S. . 5 5 4 4 1 1 2 25 56 6 2 21 14 4 4 42 2 0 0 0 0 1 13 3 2 2. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 4 4 3 3 1 1 1 16 65 5 1 14 45 5 2 20 0 0 0 2 2 1 12 2 3 3. .- - T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. .. . 5 5 3 3 2 2 2 23 33 3 2 21 11 1 2 22 2 0 0 0 0 1 11 1 4 4. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 5 5 3 3 2 2 1 18 88 8 1 16 68 8 2 20 0 1 1 0 0 1 10 0 5 5. .- - C CL LU UB B 8 80 0 S S. . 5 5 2 2 3 3 1 17 76 6 1 18 80 0 - -4 4 0 0 0 0 9 9 6 6. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 5 5 1 1 4 4 1 18 88 8 2 22 22 2 - -3 34 4 0 0 0 0 7 7 7 7. .- - T TO OR RO OS S. . 5 5 1 1 4 4 1 16 60 0 2 20 05 5 - -4 45 5 0 0 0 0 7 7 P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L P PR RI IM ME ER RA A F FU UE ER RZ ZA A F FE EM ME EN NI IL L. . 2 2D DA A F FU UE ER RZ ZA A V VA AR RO ON NI IL L. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. .. . 5 5 3 3 2 2 2 22 26 6 2 20 06 6 2 26 6 0 0 5 5 1 16 6 2 2. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S. . 5 5 3 3 2 2 1 17 78 8 1 16 68 8 1 10 0 0 0 5 5 1 16 6 3 3. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 5 5 4 4 1 1 2 20 04 4 1 17 76 6 2 28 8 1 1 0 0 1 12 2 4 4. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 5 5 3 3 2 2 2 23 37 7 1 18 84 4 5 53 3 0 0 0 0 1 11 1 5 5. .- - I IN ND DE EP PE EN ND DI IE EN NT TE E L LO OM MA A B BT TA A. . 5 5 2 2 3 3 2 20 00 0 2 22 20 0 - -2 20 0 0 0 0 0 9 9 6 6. .- - C CA AF FÉ É L LA AS S N NU UB BE ES S. . 4 4 2 2 2 2 1 16 69 9 1 15 53 3 1 16 6 0 0 0 0 8 8 7 7. .- - L LA A 4 4T TA A. . T T. . 5 5 2 2 3 3 1 19 98 8 1 19 98 8 0 0 1 1 0 0 8 8 8 8. .- - T TO OR RO OS S. . 5 5 2 2 3 3 1 11 12 2 1 13 35 5 - -2 23 3 1 1 0 0 8 8 9 9. .- - M MU UR RO O 5 50 0 Y Y + +. . 5 5 0 0 5 5 1 19 92 2 2 27 76 6 - -8 84 4 0 0 3 3 8 8 1 1. .- - H HU UG GO O S SI IL LV VA A. . D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 8 81 1 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HU UM MB BE ER RT TO O B BE ER RI IS ST TA AI IN N. . R RE EY YE ES S D DE EL L S SU UR RE ES ST TE E. . 7 75 5 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - F FE ER RN NA AN ND DO O P PA AC CH HE EC CO O . . M MU UR RO O 5 50 0 Y Y + +. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - O OS SC CA AR R S SE EG GO OV VI IA A. . T TI IT TA AN NE ES S. . 1 14 45 5 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - H HE EC CT TO OR R C CA AR RR RI IL LL LO O. . T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. .. . 8 85 5 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AR RT TU UR RO O M MO OT TA A. . T TA AM MI IX X - - B BI IO OP PA AP PE EL L. .. . 8 83 3 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 6 6 6 6 0 0 3 36 63 3 2 28 82 2 8 81 1 0 0 5 5 2 23 3 2 2. .- - L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 6 6 4 4 2 2 2 27 72 2 2 20 05 5 6 67 7 0 0 5 5 1 19 9 3 3. .- - M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . 6 6 4 4 2 2 2 24 48 8 2 22 27 7 2 21 1 0 0 5 5 1 19 9 4 4. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 6 6 5 5 1 1 2 29 93 3 2 22 20 0 7 73 3 0 0 2 2 1 18 8 5 5. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 6 6 3 3 3 3 2 26 68 8 2 26 65 5 3 3 0 0 5 5 1 17 7 6 6. .- - C CL LU UB B T TI IT TA AN NE ES S. . 6 6 0 0 6 6 1 18 86 6 2 26 69 9 - -8 83 3 0 0 5 5 1 11 1 7 7. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. .. . 6 6 2 2 4 4 2 24 47 7 2 25 54 4 - -7 7 0 0 0 0 1 10 0 8 8. .- - J JA AG GU UA AR RE ES S S SA AN N B BA AR RT TO OL LO O. . 6 6 2 2 4 4 2 24 43 3 2 28 80 0 - -3 37 7 0 0 0 0 1 10 0 9 9. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 6 6 1 1 5 5 2 21 10 0 2 25 59 9 - -4 49 9 0 0 0 0 8 8 1 1. .- - J JU UA AN N M MA AR RT TI IN NE EZ Z. . S S. . S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . 1 15 50 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - J JO OS SE E M MA AN NU UE EL L R RO OD DR RI IG GU UE EZ Z. . L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 1 11 12 2 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LE EX X N NO OL LA AZ ZC CO O. . J JA AG GU UA AR RE ES S D DE E S SA AN N B BA AR RT TO OL LO O. . 1 10 00 0 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . 7 7 5 5 2 2 2 24 48 8 1 11 16 6 1 13 32 2 0 0 3 3 2 20 0 2 2. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 6 6 4 4 2 2 2 25 54 4 1 10 08 8 1 14 46 6 0 0 5 5 1 19 9 3 3. .- - P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . 6 6 4 4 2 2 1 17 73 3 1 15 54 4 1 19 9 0 0 5 5 1 19 9 4 4. .- - D DE EI IS SS SA A E ES ST TU UD DI IO O. . 7 7 3 3 4 4 1 18 86 6 1 14 47 7 3 39 9 0 0 5 5 1 18 8 5 5. .- - A AG GU UI IL LA AS S H HI IS SP PA AN NO O. . 6 6 5 5 1 1 2 20 05 5 1 10 07 7 9 98 8 0 0 0 0 1 16 6 6 6. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 7 7 5 5 2 2 2 25 52 2 1 16 63 3 8 89 9 1 1 0 0 1 16 6 7 7. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 7 7 1 1 6 6 1 10 07 7 2 21 19 9 - -1 11 12 2 1 1 5 5 1 13 3 8 8. .- - S SE EC CC CI IO ON N 1 11 19 9. . 7 7 0 0 7 7 1 10 0 3 38 88 8 - -3 37 78 8 0 0 5 5 1 12 2 9 9. .- - T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 7 7 2 2 5 5 2 21 12 2 2 25 53 3 - -4 41 1 0 0 0 0 1 11 1 1 1. .- - D DA AN NI IA A A AL LM ME EJ JO O. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 1 10 09 9 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AR RE EL LY Y S SA AL LV VA AD DO OR R. .. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . 6 69 9 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - M ME EL LI IS SS SA A J JU US ST TO O. . J JA AC CM MO OS SA A. . 6 68 8 P PU UN NT TO OS S. . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CO OM ME ET TA AS S. . 8 8 8 8 0 0 3 34 45 5 1 19 98 8 1 14 47 7 0 0 2 2 2 26 6 2 2. .- - G GU UE ER RR RE ER RO OS S. . 8 8 6 6 2 2 2 25 50 0 2 20 06 6 4 44 4 0 0 2 2 2 22 2 3 3. .- - U US SI IL LA A. . 6 6 6 6 0 0 2 29 97 7 1 14 40 0 1 15 57 7 0 0 0 0 1 18 8 4 4. .- - C CE EL LT TI IC C´ ´S S. . 8 8 5 5 3 3 2 29 91 1 2 27 77 7 1 14 4 0 0 0 0 1 18 8 5 5. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 7 7 3 3 4 4 2 20 04 4 1 17 78 8 2 26 6 0 0 0 0 1 13 3 6 6. .- - T TO OR RO OS S. . 6 6 3 3 3 3 1 17 70 0 1 16 66 6 4 4 0 0 0 0 1 12 2 7 7. .- - P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . 8 8 2 2 6 6 2 22 24 4 2 27 70 0 - -4 46 6 0 0 0 0 1 12 2 8 8. .- - O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . 8 8 2 2 6 6 1 19 91 1 2 25 53 3 - -6 62 2 0 0 0 0 1 12 2 9 9. .- - M MA AN NB BA AS S. . 6 6 1 1 5 5 1 14 43 3 2 22 20 0 - -7 77 7 1 1 0 0 7 7
  • 2. J JU UV VE EN NI IL L V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 1 15 5 A A 1 18 8 A AÑ ÑO OS S. . ) ) ( ( 0 04 4 – – 0 05 5 – – 0 06 6 ) ) E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B L LI IE EB BR RE ES S T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C. . 5 5 5 5 0 0 2 25 54 4 1 14 42 2 1 11 12 2 0 0 5 5 2 20 0 2 2. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 5 5 3 3 2 2 2 22 20 0 1 10 08 8 1 11 12 2 0 0 5 5 1 16 6 3 3. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 5 5 3 3 2 2 1 18 82 2 1 15 55 5 2 27 7 0 0 5 5 1 16 6 4 4. .- - N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . 5 5 4 4 1 1 1 19 95 5 1 15 58 8 3 37 7 0 0 0 0 1 13 3 5 5. .- - O OR RE EJ JO ON NE ES S. . 6 6 1 1 5 5 1 13 31 1 2 25 51 1 - -1 12 20 0 0 0 5 5 1 13 3 6 6. .- - S SP PA AC CE E J JA AM M. . 5 5 2 2 3 3 1 12 21 1 1 16 63 3 - -4 42 2 0 0 1 1 1 10 0 7 7. .- - H HA AL LC CO ON NE ES S D DE E C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . 5 5 0 0 5 5 1 12 24 4 2 23 36 6 - -1 11 12 2 0 0 0 0 5 5 J JU UV VE EN NI IL L F FE EM ME EN NI IL L ( (1 15 5 A A 1 18 8 A AÑ ÑO OS S ) ) ( ( 0 04 4- -0 05 5- -0 06 6 ) ) E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - J JA AC CM MO OS SA A. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L ( ( 0 07 7- -0 08 8- -0 09 9 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 3 3 3 3 0 0 1 10 05 5 4 45 5 6 60 0 0 0 5 5 1 14 4 2 2. .- - C CO ON NE EJ JO OS S. . 3 3 2 2 1 1 1 12 24 4 5 53 3 7 71 1 0 0 5 5 1 12 2 3 3. .- - S SQ QU UA AL LO OS S “ “ A A “ “. . 2 2 1 1 1 1 5 56 6 5 55 5 1 1 0 0 5 5 9 9 4 4. .- - S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ”. . 3 3 0 0 3 3 2 20 0 5 53 3 - -3 33 3 0 0 5 5 8 8 5 5. .- - C CH HI IL LT TE EP PE EC C H HA AL LC CO ON NE ES S . . 3 3 1 1 2 2 4 43 3 7 75 5 - -3 32 2 0 0 0 0 5 5 S SE EC CU UN ND DA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L. . ( ( 0 07 7- -0 08 8- -0 09 9 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - T TR RI IQ QU UI IS S D DE E R RE EN ND DÓ ÓN N. . 2 2 2 2 0 0 5 51 1 2 21 1 3 30 0 0 0 5 5 1 11 1 2 2. .- - S SQ QU UA AL LA AS S. . 2 2 0 0 2 2 2 21 1 5 51 1 - -3 30 0 0 0 5 5 7 7 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P PR RI IM MA AR RI IA AS S V VA AR RO ON NI IL L. . ( ( 1 10 0- -1 11 1- -1 12 2 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 1 1 1 1 0 0 2 22 2 9 9 1 13 3 0 0 5 5 8 8 2 2. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. .. . 1 1 0 0 1 1 9 9 2 22 2 - -1 13 3 0 0 5 5 6 6 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P PR RI IM MA AR RI IA AS S F FE EM ME EN NI IL L ( ( 1 10 0- -1 11 1- -1 12 2 ) ). . E EQ QU UI IP PO OS S J J. .J J. . J J. .G G. . J J. .P P. . P P. .A A. . P P. .C C. . D D. .P P. . D DF F. . P P. .I I. . P PU UN NT TO OS S 1 1. .- - C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2. .- - L LO OM MB BA AR RD DO O. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4. .- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1. .- - J JO OS SE E O OR RT TE EG GA A. . C CO OM ME ET TA AS S. . 1 17 70 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - S SE ER RG GI IO O A AN ND DR RE ES S. . P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. . 9 95 5 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - B BE ER RN NA AR RD DO O M MO OR RA AL LE ES S. . C CE EL LT TI IC C´ ´S S. . 9 90 0 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - J JO OS SE E M MA AN NU UE EL L R RO OD DR RI IG GU UE EZ Z. . L LI IE EB BR RE ES S D DE E T TU UX XT TE EP PÉ ÉC C . . 9 98 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O L LO OP PE EZ Z . . L LO OM MB BA AR RD DO O . . 8 80 0 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - H HE EC CT TO OR R C CA AR RR RI IL LL LO O . . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . 7 70 0 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - 1 1. .- - E ED DE ER R E ES ST TR RA AD DA A. .. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 3 37 7 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - M MA AN NU UE EL L A AN ND DR RA AD DE E. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “ A A ” ”. . 3 32 2 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O L LU UC CH HO O. .. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 3 30 0 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - K KI IM MB BE ER RL LY Y R RO OM ME ER RO O. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 2 20 0 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AK KE ET TZ ZA AL LI I S SA AN NC CH HE EZ Z. . S SQ QU UA AL LA AS S. . 1 18 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - D DE EN NI IS SS SE E L LE EÓ ÓN N. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 1 17 7 P PU UN NT TO OS S. . 1 1. .- - A AN NG GE EL L A AL LT TO O. . L LO OM MB BA AR RD DO O. . 8 8 P PU UN NT TO OS S. . 2 2. .- - A AL LV VA AR RO O L LO OP PE EZ Z , , L LO OM MB BA AR RD DO O. . 6 6 P PU UN NT TO OS S. . 3 3. .- - A AL LE EJ JA AN ND DR RO O L LU UC CH HO O. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . 4 4 P PU UN NT TO OS S. .
  • 3. SABADO 5 DE NOVIEMBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE CANCHA GIMNASIO JESUS GARCIA LOPEZ. L LU UN NE ES S 7 7 D DE E N NO OV VI IE EM MB BR RE E C CA AN NC CH HA A G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . INFORMACIÓN: FACEBOOK.- Liga de basquetbol Muro Tuxtepec Oax. Cel: 287-101-78-44. PROXIMAMENTE XIV TORNEO EMPRESARIAL YA HAY 8 EQUIPOS QUE ESPERAS PARA INSCRIBIRTE. 1 1. .- - 2 2. .- - 3 3. .- - G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. .. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 2 2 P PM M. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “A A” ”. . V VS S. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S( (S SE EC C- -V VA AR R) ) 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . C CH HI IL LT TE EP PÉ ÉC C. . V VS S. . C CO ON NE EJ JO OS S. . ( (S SE EC C- -V VA AR R) ). . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “A A” ”. . V VS S. . S SQ QU UA AL LO OS S “ “B B” ”( (S SE EC C- -V VA AR R) ) 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . C CO OM ME ET TA AS S. . V VS S. . U US SI IL LA A. . ( ( 2 2 F F ) ). . 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . T TO OR RO OS S. . V VS S. . G GU UE ER RR RE ER RO OS S. .. . ( ( 2 2 F F ) ). . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . P PE EL LU UQ QU UE ER RO OS S. .. . V VS S. . U US SI IL LA A. . ( ( 2 2 F F ) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . T TO OR RO OS S. . V VS S. . T TI IT TA AN NE ES S. . ( (V VE ET T) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . C CH HI IL LT TE EP PE EC C. . V VS S. . S S. .S S. . A A. . H HA AL LC CO ON NE ES S. .( (V VE ET T) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . M MA AN NB BA AS S. . V VS S. . C CE EL LT TI IC C´ ´S S. . ( ( 2 2 F F ) ). . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SU US S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE E Z Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z 8 8 A AM M. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . V VS S. . L LI IE EB BR RE ES S T TU UX X. . ( (J JU UV V) ). . 8 8 A AM M. . 9 9 A AM M. . H HA AL LC CO ON NE ES S. . V VS S. . S SU UR RE ES ST TE E. . ( (J JU UM M) ). . 9 9 A AM M. . 1 10 0 A AM M. . T TO OR RO OS S. . V VS S. . D DE EI IS SS SA A E ES ST T. . ( (J JU UM M) ). . 1 10 0 A AM M. . 1 11 1 A AM M. . C CA AF FÉ É N NU UB BE ES S. . V VS S. . J JA AC CM MO OS SA A. . ( (J JU UM M) ). . 1 11 1 A AM M. . 1 12 2 P PM M. . 4 4 T T . . V VS S. . I IN ND DE EP PE EN ND DI IE EN NT TE E. .. . ( (J JU UM M) ). . 1 12 2 P PM M. . 1 1 P PM M. . C CA AF FÉ É N NU UB BE ES S. . V VS S. . M MU UR RO O. . ( (J JU UM M) ). . 1 1 P PM M. . 2 2 P PM M. . H HI IS SP PA AN NO O A AG GU UI IL LV VS S. . C CL LU UB B T TR RI IQ QU UI IS S. . ( (F FE EM M) ). . 2 2 P PM M. . 3 3 P PM M. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . V VS S. . L LO OM MB BA AR RD DO O. . ( (J JU UV V) ). . 3 3 P PM M. . 4 4 P PM M. . D DE EI IS SS SA A E ES ST T. . V VS S. . R RO OC CK KE ET T´ ´S S. . ( (F FE EM M) ). . 4 4 P PM M. . 5 5 P PM M. . S SE EC CC CI IÓ ÓN N 1 11 19 9. . V VS S. . P PA AN NT TH HE ER R´ ´S S. . ( (F FE EM M) ). . 5 5 P PM M. . 6 6 P PM M. . L LI IE EB BR RE ES S T TU UX X. . V VS S. . J JA AG GU UA AR RE ES S S S. .B B. . ( ( 1 1 F F ) ). . 6 6 P PM M. . 7 7 P PM M. . R RA AP PT TO OR R´ ´S S. . V VS S. . M MU US ST TA AN NG G´ ´S S. . ( ( 1 1 F F ) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . V VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( ( 1 1 F F ) ). . 8 8 P PM M. . 9 9 P PM M. . T TE EC CN NO OL LO OG GI IC CO O. . V VS S. . S SP PA AC CE E J JA AM M. . ( (F FE EM M) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . S S. .S S. .A A. .H HA AL LC CO ON NE E V VS S. . C CL LU UB B 8 80 0 S S- - ( (V VE ET T) ). . 1 10 0 P PM M. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . G GI IM MN NA AS SI IO O J JE ES SÚ ÚS S G GA AR RC CI IA A L LO OP PE EZ Z. . 7 7 P PM M. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . V VS S. . C CH HI IL LT TE EP PÉ ÉC C. . ( (J JU UV V) ). . 7 7 P PM M. . 8 8 P PM M. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N. . V VS S. . O OT TA AT TI IT TL LA AN N. . ( ( 2 2 F F ) ). . 8 8 P PM M 9 9 P PM M. . N NU UE EV VA A I IM MA AG GE EN N V VS S. . T TA AM MI IX X. . ( (V VE ET T) ). . 9 9 P PM M. . 1 10 0 P PM M. . T TI IT TA AN NE ES S C CL LU UB B. . V VS S. . S S. .S S. .A A. . H HA AL LC CO ON NE E ( ( 1 1 F F ) ). . 1 10 0 P PM M. .