«ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ» Επαγγελματικές επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση

και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ!»
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση
PPT大宝库【ppt.glzy8.com】
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ
Communication Specialist, Creative Thinker, Author
«οι ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
& ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 17671 ΑΘΗΝΑ
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΓΡΙΒΑΙΩΝ 6, 10680, Αθήνα
ΤΗΛ: 210-3635701,
www.eef.gr
Email: eef.athens@gmail.com
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
KΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
www.inoek.gr - Email:info@inoek.gr
ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ
Εαυτός
Έννοια υποκειμενική, ταυτισμένη με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία,
τη ψυχολογία και τη κοινωνιολογία. Πρόκειται για μια υποθετική
κατασκευή, η οποία εμπλέκεται στην ανάπτυξη- διαμόρφωση
των περισσοτέρων διαστάσεων της ανθρώπινης προσωπικότητας
και αυτοαντίληψης
Αυτοαντίληψη
Η θεώρηση του ατόμου για τον εαυτό του, στο παρελθόν και στο
παρόν του, αλλά και αυτό που μπορεί να γίνει στο μέλλον,
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ρόλων και των συμμετοχών
ομάδας. Μια καλά λειτουργούσα αυτοαντίληψη βοηθά στην κατανόηση
του εαυτού, διατηρεί θετικά αυτοσυναισθήματα και αυτοεκτίμηση
(self-esteem, global self-worth) μπορεί να οραματίζεται το μέλλον
και να δημιουργεί κίνητρα.
Πιθανοί Εαυτοί
Οι πιθανοί εαυτοί (Markus & Nurius,1986), καθορίζονται με χρονικά
κριτήρια και είναι σημαντικοί, στη ρύθμιση στόχων και κίνητρων
(Oyserman & James, in press). Οι πιθανοί εαυτοί, είναι τα περιεχόμενα
της προσανατολισμένης στο μέλλον, συνιστώσας, της αυτοαντίληψης.
προκειμένου να ισορροπεί το άτομο. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσει την
πεποίθηση για το τι μπορεί να γίνει στο άμεσο ή απώτερο μέλλον του.
Evgenia.
GR
ΤΡΙΑΔΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΑΥΤΩΝ
Η αυτοαντίληψη της
προσωπικότητας του
ατόμου,
καθορίζεται ως:
ο εαυτός που
ήταν στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ο εαυτός που
είναι ΤΩΡΑ
ο εαυτός που
μπορεί να γίνει στο
ΜΕΛΛΟΝ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση
ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΡΙΑΔΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΑΥΤΩΝ
Αυτογνωσία για την ΕΥΤΥΧΙΑ
Σε προσωπικό
επίπεδο μικρές
καθημερινές νίκες,
προσφέρουν
στο άτομο
ικανοποίηση,
κάνουν τον εαυτό
ισορροπημένο
και ευτυχισμένο.
Στο μεταβαλλόμενο επαγγελματικό επίπεδο τι γίνεται;
Σε προσωπικό επίπεδο, η αυτογνωσία
εαυτού είναι πολύ ουσιαστική καθώς
βοηθά το άτομο στον καθορισμό
μακροπρόθεσμων στόχων για ότι
επιθυμεί να είναι (πιθανός εαυτός),
του επιτρέπει να είναι πολύ πιο
συνεπές σε φιλόδοξους στόχους, να
αισθάνεται ότι ελέγχει την ζωή του
και έχει περισσότερα κίνητρα στις
δράσεις του.
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Evgenia.GR
ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατηγορίες Μάθησης Ενήλικων εκπαιδευομένων
1η κατηγορία «Θα δοκιμάσω τα πάντα από μια φορά»
2η κατηγορία «Αν κάτι δοκιμάστηκε και λειτουργεί, τότε είναι εντάξει»
3η κατηγορία «Η συνεχής εκλογίκευση είναι σκόπιμη»
4η κατηγορία «Στοχάσου πριν δράσεις»
(κατάταξη Honey και Manfold)
Evgenia.GR
Ενήλικος θεωρείται οποιοσδήποτε έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ωριμότητας τέτοιο,
που να του επιτρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του
συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ευθυνών τόσο σε ατομικό επίπεδο
αλλά ακόμα και για τρίτους.
Η Ενηλικιότητα, είναι συνυφασμένη με την τάση των ατόμων για αυτοκαθορισμό,
χειραφέτηση, ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση των καταστάσεων που τους
αφορούν. Έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους τρόπους μάθησής τους
Καθένας προτιμά να μαθαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις ικανότητές του, τις εμπειρίες του.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 ΕΦΗΒΕΙΑ
Περίοδο Διερεύνησης της προσωπικότητας
Εξερεύνηση ταυτότητας ή σύγχυσης ταυτότητας
Καθορισμός ξεχωριστών χαρακτηριστικών,
(προσωπικές, θρησκευτικές, επαγγελματικές, σεξουαλικές και
πολιτικές προτιμήσεις/δεσμεύσεις)
 ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Περίοδος του Ρεαλισμού
Διαδικασία δια/ανά-μόρφωσης της ψυχολογικής ταυτότητας
Επαγγελματική Κατεύθυνση (συνδυαστικά με απολαβές,
κοινωνική θέση, αίσθηση αυτοαξίας,
αυτοαποτελεσματικότητας)
 ΜΕΣΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ
Εξισορρόπηση. ελεύθερου χρόνου και εργασίας
Αυτοσυνείδηση (Self-Concept)
Συσσωρευμένη Εμπειρία (Accumulated Experience),
Διάθεση για Μάθηση (Readiness to learn)
Προσανατολισμό στη Μάθηση (Orientation to Learn).Evgenia.GR
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Career Management Skills
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Δεδομένα, Άνθρωποι, Πράγματα, Ιδέες
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση
Οι κατηγορίες των επαγγελμάτων, απαιτούν σύνολα δεξιοτήτων από το
άτομο, οι οποίες είναι και οι παράγοντες που παρεμβαίνουν στη διαδικασία
της επαγγελματικής επιλογής. Ο Holland Randahl (1987) κατατάσσει τα
χαρακτηριστικά προσωπικότητας, σε έξι τύπους, που είναι σημαντικοί για
την υποκειμενική-αντικειμενική επιλογή επαγγέλματος και ταιριάζουν με
συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αναλυτικά είναι οι παρακάτω:
- Οι Πρακτικοί άνθρωποι προτιμούν να εργάζονται με Πράγματα σε
επαγγέλματα όπως σεφ, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ξυλουργοί,
και κατασκευαστές εργάτης, γεωργός, οδηγός φορτηγού.
- Οι Διερευνητικοί θεωρητικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται
με Δεδομένα, σε επαγγέλματα όπως τεχνικοί ιατρικών συσκευών,
προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί και επιστήμονες.
- Οι Καλλιτεχνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ιδέες σε επαγγέλματα
από τον χώρο της τέχνης όπως εμπορικοί καλλιτέχνες, μουσικοί,
διακοσμητές.
- Οι Κοινωνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ανθρώπους σε
επαγγέλματα όπως η διδασκαλία, η συμβουλευτική, και η φροντίδα
των ηλικιωμένων.
- Οι Επιχειρηματικοί τύποι προτιμούν να εργάζονταιμε Ανθρώπους και
Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως Διοικητικά Στελέχη, το εμπόριο, οι
επιχειρήσεις και η πολιτική.
- Οι Συμβατικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα σε επαγγέλματα
όπως η λογιστική, η διοικητική υποστήριξη, η νομική και ο στρατιωτικός-
αστυνομικός κλάδος.
Σχεδίασε το δένδρο των πιθανών εαυτών του ως εξής:
1. Στον κορμό του δένδρου αναγράφεις το όνομα σου.
2. Σχεδιάζεις δύο κλαδιά όπου αντιστοιχούν ατομικά σε
εσένα το ένα σε προσωπικό επίπεδο και το άλλο ως
εργαζόμενο σε επαγγελματικό επίπεδο.
3. Στη συνέχεια σχεδίασε τα φύλλα στα οποία θα
γράψεις τις ελπίδες και τις προσδοκίες σου που
επιθυμείς να ανταποκρίνονται τόσο στην
προσωπική όσο και στην επαγγελματική σου ζωή.
4. Έπειτα στις ρίζες του δένδρου, γράψε τους φόβους
και τις ανησυχίες σου.
ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΑΥΤΩΝ
Σε αυτό το σημείο, ένας σύμβουλος (life coach) μπορεί να σε
βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός πλάνου δράσης, χρησιμοποιώvτας
συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ενός «έξυπνου» επαγγελματικού
στόχου, προκειμένου να σε βοηθήσει να σκεφτείς τρόπους για να
αυξήσεις την πιθανότητα επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου,
βελτιώνοντας και την επαγγελματική σου προσαρμοστικότητα
.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ
Μερικές φορές οραματιζόμαστε το άτομο που ελπίζουμε ότι θα
γίνουμε στο μέλλον ή αλλιώς τον ή τους επιθυμητούς πιθανούς μας
εαυτούς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμοι,
ενώ κάποιοι άλλοι είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Αυτό που μας
ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι επιθυμητοί και πραγματοποιήσιμοι
πιθανοί εαυτοί.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Ποιοι είναι οι πιθανοί εαυτοί που μπορείς
να φανταστείς αυτή τη στιγμή;
Evgenia.G
Αλλαγή συμπεριφοράς
Χωροχρονική Τοποθέτηση Εαυτού
Καθορισμός Επαγγελματικού Στόχου
Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Αυτο - αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΕ 5 ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ;
Evgenia.GR
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Τα ενήλικα άτομα αλλάζουν επαγγελματική
σταδιοδρομία και εκούσια, είτε ακούσια.
1. Στην περίπτωση της εκούσιας μετακίνησης προς
ένα νέο επάγγελμα από ατομική προτίμηση
και επιλογή oι συνέπειες αλλαγής της
σταδιοδρομίας είναι κυρίως θετικές και
αναζωογονητικές.
2. Αντίθετα αν οι λόγοι αλλαγής σταδιοδρομίας
είναι αντικειμενικοί και ακούσιοι, εξαιτίας της
εξωτερικής πραγματικότητας όπως απόλυση ή
ανεργία, πολύ πιθανό να έχει αρνητικές
συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση του
ατόμου. Η απώλεια της εργασίας, χωρίς
προοπτικές άμεσης απασχόλησης, κυρίως για
τα μεσήλικα άτομα, έχει αρνητικές
ψυχολογικές συνέπειες όπως άγχος,
κατάθλιψη, εριστικότητα, χαμηλή
αυτοπεποίθηση, έλλειψη συγκέντρωσης της
προσοχής, ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας κ.τ.λ.
Evgenia.GRΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΑΥΤΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Με τις νέες μορφές σταδιοδρομίας που δημιουργούνται στη σύγχρονη εποχή,
συχνά το άτομο θα διαπιστώνει ότι η επαγγελματική του κατάσταση είναι
«πολύπλευρη», «κυκλική» «μεταβατική» «ασταθής» και κυρίως «απρόβλεπτη»,
αντίθετα από το μέχρι τώρα κλασικό μοντέλο σταδιοδρομίας, όπου υπήρχε
επαγγελματική σταθερότητα επί μακρόν.
Στη παράδοξη θεωρία της αλλαγής, ο Arnold Beisser (1970) υποστηρίζει ότι
«η αλλαγή έρχεται όταν κάποιος γίνεται αυτό που είναι, όχι όταν προσπαθεί
να γίνει αυτό που δεν είναι.»
Δηλαδή, όσο πιέζομαι να αλλάξω, τόσο μένω ο ίδιος, στάσιμος και όσο μένω
στον εαυτό μου, όπως κι αν είναι τη δεδομένη στιγμή, τόσο αλλάζω.
Evgenia.GR
Ο καινούργιος εαυτός, θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία:
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ -ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Για να σχεδιάσει κανείς αποτελεσματικά
το μέλλον, χρειάζεται να μαθαίνει
από το παρελθόν και
να απολαμβάνει το παρόν.
Σημασία έχει το πραγματικό και
όχι κάτι που μπορεί να είναι στο μέλλον
ή ήταν στο παρελθόν.
Αυτό που είσαι
γίνεται στο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ.
Η πραγματικότητα,
σε σχέση με
τον χρόνο
προσδιορίζεται
πάντα στο ΤΩΡΑ
και σε σχέση με
τον χώρο
βρίσκεται πάντα
ΕΔΩ.
ΕΑΥΤΟΣ στο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ
Χωροχρονική Τοποθέτηση Εαυτού
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Evgenia.
GR
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Evgenia.GR
Ενσυν-
αίσθηση
Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα
(Career Adaptability) είναι η ετοιμότητα
στη διαχείριση των απρόβλεπτων
μεταβάσεων του ατόμου να
ανταποκριθεί στη συνειδητή και
διαρκή διερεύνηση του εαυτού και
του περιβάλλοντος του προκειμένου
να αντιμετωπίσει, να ακολουθήσει ή να
αποδεχτεί την αλλαγή εργασιακών
ρόλων στη σταδιοδρομία του και να
χειριστεί με επιτυχία όλες τις
απρόβλεπτες προσαρμογές
μεταβάσεις, που ενδεχομένως
απαιτηθούν από τις αλλαγές στις
εργασιακές συνθήκες
και την αγορά εργασίας.
Savickas, 2008 & Porfeli, 2012
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Bαθμός
Δέσμευσης
«το κλειδί» διαχείρισης μεταβάσεων σταδιοδρομίας
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Δημιουργία Μελλοντικής Επαγγελματικής Αυτοβιογραφίας
Το άτομο μέσα από τον προσανατολισμό του, στο μέλλον,
μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά του, να βάλει
στόχους και να επιδιώξει την πραγματοποίησή τους και
έτσι, να οραματιστεί μια πραγματικότητα που θα της έχει
αποδώσει το νόημα που ο ίδιος επιθυμεί.
Ένας στόχος πρέπει να είναι:
 «Πως;»
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ: με δήλωση πρόθεσης
 «Πόσος;»
ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ: και επαληθεύσιμος
 «Γιατί;»
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ: με δέσμευση σε προσωπικό στόχο
 «Πότε;»
ΧΡΟΝΙΚA ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ, με όρια επίτευξης
 «Ποιος»
ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ στόχος με επαρκή σπουδαιότητα και
ανταμοιβή
Όταν η αντιστοίχιση
προσωπικότητας φύλου
και επαγγέλματος
είναι επιτυχής,
τότε το άτομο είναι
ικανοποιημένο
από το επάγγελμά του
και δεν το αλλάζει!
Evgenia.
GR
ΠΟΙΟΣ-ΠΟΤΕ-ΠΩΣ-ΓΙΑΤΙ-ΠΟΤΕ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Εκπαίδευση
Η καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εξελικτική διάσταση της
επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογών δια βίου
διαχείρισης της σταδιοδρομία γίνεται με ειδικές ασκήσεις
αυτογνωσίας, από εκπαιδευμένο Σύμβουλο (Coach) ο οποίος
θα υποστηρίξει και ενδυναμώσει τη διαδικασία
αυτογνωσίας,, απελευθερώνοντας τη δυναμική και
πολλαπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητα στις επιλογές
ενός ατόμου καθώς θα μπορεί να διαχειριστεί στάδια όπως:
1. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας,
2. Διαχείριση απρόβλεπτων αλλαγών και απροσδόκητων
γεγονότων,
3. Εμπιστοσύνη στις ατομικές ικανότητες,
4. Μετασχηματισμός απρόοπτων καταστάσεων και
τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες,
5. Προσωπική επάρκεια στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας,
6. Στοχοθεσία, ενεργή και ευέλικτη
7. Προβολή του εαυτού στο μέλλον
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
• Πάντα να διατηρείς το μυαλό του
ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες και σε νέες
επιλογές.
• Να είσαι σε επαγρύπνηση ώστε, αν
χρειαστεί, να αλλάξεις το όνειρό σου και
να δημιουργήσεις νέο όραμα για τη
μελλοντική σου σταδιοδρομία.
• Προχώρησε μπροστά και ας κάνεις
λάθη
. Για να μάθεις κάτι καινούργιο πρέπει
να προσπαθήσεις και στην προσπάθεια
αυτή πιθανότατα θα κάνεις λάθη και θα
μάθεις από αυτά.
Ο φόβος για τα λάθη συχνά μας
εμποδίζει να κάνουμε αυτό που
πραγματικά θέλουμε.
το να προσπαθεί κανείς να είναι
τέλειος είναι η συνταγή της
δυστυχίας
«οι άνθρωποι και ο κόσμος που μας περιβάλει, αλλάζουν»
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όταν ολοκληρώσετε την αξιολόγηση διερωτηθείτε:
 Πώς αισθάνομαι βλέποντας το αποτέλεσμα ;
 Αισθάνομαι έκπληξη για κάποιο από αυτά τα
αποτελέσματα ;
 Ποιοι τομείς είναι οι πιο σημαντικοί στην ζωή μου;
 Πως μπορώ να βελτιώσω αυτούς τους τομείς ;
 Τι εργαλεία χρειάζομαι για να τα καταφέρω ;
 Μπορώ να κάνω την αλλαγή μόνος/η μου ;
 Πως θα ένιωθα αν είχα έναν βαθμό πιο πάνω σε κάθε
έναν από τους τομείς ;
 Τι θα είχε αλλάξει για να γίνει αυτό ;
Μετά την ολοκλήρωση της αυτό-αξιολόγησης, θα έχετε ολοκληρωμένη
εικόνα του τρόπου που ζείτε την ζωή σας αλλά και νέες ιδέες για το τι
χρειάζεται να αλλάξετε και να δημιουργήσετε για να είστε
ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Ποια είναι η συνέχεια;
Evgenia.GR
Η συγκέντρωση σε μια εργασία,
μας αποσυντονίζει,
από όλα όσα μας αποσυντονίζουν!
Evgenia.GR
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
Εργασιακό
περιβάλλον
Ένα άτομο για να πραγματοποιήσει τους στόχους του,
θα πρέπει να σχεδιάσει βήματα στρατηγικής και
μέσω συνειδητών διαδικασιών αλλαγής
να ταυτίσει τους τρεις κύκλους των πιθανών εαυτών
ώστε να υπάρξει ισορροπία και ικανοποίηση
η Ευτυχία
κρύβεται στην
Ισορροπία
όλων όσων μας
εκπληρώνουν.
Evgenia.GR
ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Εργαλείο Αυτo-αξιολόγησης
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Οι γρήγοροι ρυθμοί και οι υποχρεώσεις που επιβαρύνουν την
καθημερινότητα του ατόμου, το οδηγούν στη μονομέρεια.
Αν και ο αγώνας για χρήματα, δουλειά, καριέρα είναι έντονος, δεν είναι
λίγες οι φορές όπου στο τέλος της ημέρας η ικανοποίηση δεν
συμβαδίζει με την ενέργεια που καταναλώνει.
Πολλές φορές η μονομερής επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο τομέα,
όπως επίσης και η ενασχόληση με όλους τους τομείς την ίδια στιγμή,
εξαντλεί. Το πιο πιθανό είναι να χάσετε την ισορροπία και τον έλεγχο,
με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να πηγαίνουν χαμένες, το άγχος να
πολλαπλασιάζεται και η απογοήτευση να έρχεται γρήγορα.
Γιατί, δεν είμαστε ευτυχισμένοι σε έναν ή περισσότερους τομείς της
ζωής μας; Διότι κοιτάμε γύρω μας και συγκεντρωνόμαστε στους
ανθρώπους που έχουν επιτύχει σε αυτούς τους τομείς και λέμε …
αυτό θέλω.
Τέλεια ζωή, επιτυχημένος γάμος, αυτοκίνητο, λεφτά, ελεύθερο χρόνο,
διακοπές και άλλα πολλά. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα.
Το ερώτημα είναι αν έχεις πετύχει στη ζωή σου την ισορροπία που
πιστεύεις ότι έχεις ανάγκη τη δεδομένη στιγμή.
Κάντε ένα βήμα πίσω…
Από αυτό το σημείο ξεκινάτε το ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.
Υπάρχουν οχτώ καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στη
ζωή του ατόμου, οι οποίοι αποτελούνται από τέσσερα σύνολα
αντίθετων παραγόντων:
• Επαγγελματικός (Καριέρα - Σπουδές)
• Ψυχαγωγικός (Ελεύθερος Χρόνος - Διασκέδαση)
• Σωματικός (Υγεία - Περιβάλλον)
• Πνευματικός (Σκοπός - Πεποιθήσεις - Αξίες)
• Κοινωνικός (Φίλοι - Κοινωνική Συνεισφορά Εθελοντισμός)
• Προσωπικός (Σχέση - Έρωτας - Σεξουαλικότητα)
• Συναισθηματικός (Οικογένεια-Ασφάλεια- Άγχος- Αισιοδοξία)
• Λογικός (Οικονομικά -Στρατηγική - Διαχείριση χρόνου)
Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον δικό μας τροχό
και με παράγοντες που επιθυμούμε
Evgenia.GR
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ
Η δύναμη του Τροχού
Ισορροπίας για τη Ζωή
βρίσκεται στο γεγονός
ότι δίνει σε κάθε άτομο,
μια ζωντανή οπτική
αναπαράσταση του
τρόπου ζωής του.
Επιτρέπει τη σύγκριση
με το τι το άτομο,
θεωρεί ιδανικό.
δίνει τη δυνατότητα να
βάλει στόχους βελτίωσης
και εξισορρόπησης των
τομέων που επιθυμεί,
ώστε τελικά να νοιώσει
ικανοποίηση και ευτυχία
Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Evgenia.GR
ΕΔΩ και ΤΩΡΑ για την ΕΥΤΥΧΙΑ!
• Ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη
περιπλοκότητα και συνεχή αλλαγή. Η διεκδίκηση θέσης στην αγορά
εργασίας απαιτεί ενεργό και αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης της
καθώς και την ανάγκη επαγγελματικής προσαρμογής σε εργασιακές
αλλαγές και συνθήκες εργασίας.
• Η δια βίου καλλιέργεια δεξιοτήτων, για την διαχείριση της
σταδιοδρομίας του ατόμου είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες
που έχουν τεθεί και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί
η απασχολησιμότητα και η ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα
σταδιοδρομίας τους.
• Για το λόγο αυτό το άτομο, οφείλει να ενδυναμώσει τη διαδικασία
αυτογνωσίας του, ν΄απελευθερώσει τη δυναμική του και να
πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα στις επιλογές του σε
όλα τα επίπεδα της ζωής του.
• Αυτός άλλωστε, είναι ο τρόπος να ισορροπήσει ανάμεσα στα όσα
το εκπληρώνουν, νοιώθοντας ικανοποίηση για τον εαυτό του και
ταυτόχρονα ανακαλύπτοντας την Ευτυχία.-
Evgenia.GR
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
Evgenia.G
R
Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
«οι ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ
και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ»
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας
Θεωρητικό Πλαίσιο Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/1o_ENTYPO_SYMBOYLEYTIKHS_EXTRA_TELIKO.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/2o_EGXEIRIDIO_SYMBOULON_TELIKO.pdf
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/2o_EGXEIRIDIO_FOITHTON_teliko.pdf
• «Καριεροσκόπιο: Κοιτάζοντας μέσα, Κοιτάζοντας Έξω, Κοιτάζοντας Γύρω» (2007)
• Εθνικό Κέντρο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf
• «Σταυροδρόμια Καριέρας: Ατομικό Σύστημα Σχεδιασμο Σταδιοδρομίας»
http://www.eoppep.gr/images/SYEP/stavrodromia_karieras_cover_main.pdf
• «Ο Τροχός της Ζωής» http://kostasaspiotis.com/troxos-zois
• «Possible Selves Theory» από Shawna Lee | Daphna Oyserman
• «A path to define and achieve ambitious goals»
https://cultureinbusinesscontext.wordpress.com/page/2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ
Communication Specialist, Creative Thinker, Author
Ευχαριστώ
για τη προσοχή
και τη
συμμετοχή σας
1 sur 22

Contenu connexe

En vedette(17)

Presenting Giving the Unexpected, INCPresenting Giving the Unexpected, INC
Presenting Giving the Unexpected, INC
Courtney Lorini211 vues
EGYPT HISTORICAL STAMPSEGYPT HISTORICAL STAMPS
EGYPT HISTORICAL STAMPS
Twonilestanweer109 vues
アカデミックIDaaS最前線アカデミックIDaaS最前線
アカデミックIDaaS最前線
Egawa Junichi685 vues
Matemáticas II - bloque 4Matemáticas II - bloque 4
Matemáticas II - bloque 4
analaura_fdz473 vues
Matemáticas II - bloque 5Matemáticas II - bloque 5
Matemáticas II - bloque 5
analaura_fdz134 vues
Matemáticas IV - Bloque 4Matemáticas IV - Bloque 4
Matemáticas IV - Bloque 4
analaura_fdz282 vues
Reserva Noroeste Aptos de 3 e 4 Quartos suites Reserva Noroeste Aptos de 3 e 4 Quartos suites
Reserva Noroeste Aptos de 3 e 4 Quartos suites
Geraldo Pereira dos Santos561 vues
Complex zeros day 1Complex zeros day 1
Complex zeros day 1
LomasPreCalc124 vues
Piecewise functions day 2Piecewise functions day 2
Piecewise functions day 2
LomasPreCalc120 vues
Matemáticas II - bloque 1Matemáticas II - bloque 1
Matemáticas II - bloque 1
analaura_fdz540 vues
BAIT1103 Chapter 8BAIT1103 Chapter 8
BAIT1103 Chapter 8
limsh1.4K vues
Lecture2 network attackLecture2 network attack
Lecture2 network attack
rajakhurram1.6K vues
Exponential modeling 2Exponential modeling 2
Exponential modeling 2
LomasPreCalc214 vues
Founder Leadership WorkshopFounder Leadership Workshop
Founder Leadership Workshop
Hannah Knapp137 vues
Bloque 6 - Funciones racionalesBloque 6 - Funciones racionales
Bloque 6 - Funciones racionales
analaura_fdz388 vues
Exponential modelingExponential modeling
Exponential modeling
LomasPreCalc290 vues

Similaire à «ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ» Επαγγελματικές επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση(20)

παρουσίασηπαρουσίαση
παρουσίαση
theoev281 vues
ΔΙΑΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΑΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΔΙΑΛΕΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
6o Lykeio Kavalas5.1K vues
συμβουλευτικησυμβουλευτικη
συμβουλευτικη
Fotini Nikolakopoulou556 vues
επιμόρφωση ανKoεπιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKo
Naoum Liotas786 vues
επάγγελμαεπάγγελμα
επάγγελμα
angitan28.3K vues
Seminar leadership & teambuilding sampleSeminar leadership & teambuilding sample
Seminar leadership & teambuilding sample
Antonis Antoniadis804 vues

Dernier(20)

Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου40 vues
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ssuser43d27b17 vues
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 vues
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
56ο Γυμνάσιο Αθήνας6 vues
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus33 vues
Αυτόχθονες λαοίΑυτόχθονες λαοί
Αυτόχθονες λαοί
Dimitra Mylonaki154 vues
Τα δικά τους λάπμπουκΤα δικά τους λάπμπουκ
Τα δικά τους λάπμπουκ
Dimitra Mylonaki52 vues
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 vues
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-35.pdfΚΕΦΑΛΑΙΟ-35.pdf
ΚΕΦΑΛΑΙΟ-35.pdf
ssuser43d27b19 vues
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b36 vues
Compassionate LeadershipCompassionate Leadership
Compassionate Leadership
Niki Anandi Koulouri10 vues
high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 vues

«ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ» Επαγγελματικές επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια βίου μάθηση και εκπαίδευση

 • 1. και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ!» Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση PPT大宝库【ppt.glzy8.com】 ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ Communication Specialist, Creative Thinker, Author «οι ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 17671 ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΓΡΙΒΑΙΩΝ 6, 10680, Αθήνα ΤΗΛ: 210-3635701, www.eef.gr Email: eef.athens@gmail.com ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ www.inoek.gr - Email:info@inoek.gr
 • 2. ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ και ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ Εαυτός Έννοια υποκειμενική, ταυτισμένη με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, τη ψυχολογία και τη κοινωνιολογία. Πρόκειται για μια υποθετική κατασκευή, η οποία εμπλέκεται στην ανάπτυξη- διαμόρφωση των περισσοτέρων διαστάσεων της ανθρώπινης προσωπικότητας και αυτοαντίληψης Αυτοαντίληψη Η θεώρηση του ατόμου για τον εαυτό του, στο παρελθόν και στο παρόν του, αλλά και αυτό που μπορεί να γίνει στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών ρόλων και των συμμετοχών ομάδας. Μια καλά λειτουργούσα αυτοαντίληψη βοηθά στην κατανόηση του εαυτού, διατηρεί θετικά αυτοσυναισθήματα και αυτοεκτίμηση (self-esteem, global self-worth) μπορεί να οραματίζεται το μέλλον και να δημιουργεί κίνητρα. Πιθανοί Εαυτοί Οι πιθανοί εαυτοί (Markus & Nurius,1986), καθορίζονται με χρονικά κριτήρια και είναι σημαντικοί, στη ρύθμιση στόχων και κίνητρων (Oyserman & James, in press). Οι πιθανοί εαυτοί, είναι τα περιεχόμενα της προσανατολισμένης στο μέλλον, συνιστώσας, της αυτοαντίληψης. προκειμένου να ισορροπεί το άτομο. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσει την πεποίθηση για το τι μπορεί να γίνει στο άμεσο ή απώτερο μέλλον του. Evgenia. GR ΤΡΙΑΔΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΑΥΤΩΝ Η αυτοαντίληψη της προσωπικότητας του ατόμου, καθορίζεται ως: ο εαυτός που ήταν στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ ο εαυτός που είναι ΤΩΡΑ ο εαυτός που μπορεί να γίνει στο ΜΕΛΛΟΝ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση
 • 3. ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΙΑΔΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΑΥΤΩΝ Αυτογνωσία για την ΕΥΤΥΧΙΑ Σε προσωπικό επίπεδο μικρές καθημερινές νίκες, προσφέρουν στο άτομο ικανοποίηση, κάνουν τον εαυτό ισορροπημένο και ευτυχισμένο. Στο μεταβαλλόμενο επαγγελματικό επίπεδο τι γίνεται; Σε προσωπικό επίπεδο, η αυτογνωσία εαυτού είναι πολύ ουσιαστική καθώς βοηθά το άτομο στον καθορισμό μακροπρόθεσμων στόχων για ότι επιθυμεί να είναι (πιθανός εαυτός), του επιτρέπει να είναι πολύ πιο συνεπές σε φιλόδοξους στόχους, να αισθάνεται ότι ελέγχει την ζωή του και έχει περισσότερα κίνητρα στις δράσεις του. Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Evgenia.GR
 • 4. ΕΝΗΛΙΚΙΟΤΗΤΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατηγορίες Μάθησης Ενήλικων εκπαιδευομένων 1η κατηγορία «Θα δοκιμάσω τα πάντα από μια φορά» 2η κατηγορία «Αν κάτι δοκιμάστηκε και λειτουργεί, τότε είναι εντάξει» 3η κατηγορία «Η συνεχής εκλογίκευση είναι σκόπιμη» 4η κατηγορία «Στοχάσου πριν δράσεις» (κατάταξη Honey και Manfold) Evgenia.GR Ενήλικος θεωρείται οποιοσδήποτε έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ωριμότητας τέτοιο, που να του επιτρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών ευθυνών τόσο σε ατομικό επίπεδο αλλά ακόμα και για τρίτους. Η Ενηλικιότητα, είναι συνυφασμένη με την τάση των ατόμων για αυτοκαθορισμό, χειραφέτηση, ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση των καταστάσεων που τους αφορούν. Έχουν αποκρυσταλλώσει τους προτιμώμενους τρόπους μάθησής τους Καθένας προτιμά να μαθαίνει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, τις ικανότητές του, τις εμπειρίες του. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 • 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΕΦΗΒΕΙΑ Περίοδο Διερεύνησης της προσωπικότητας Εξερεύνηση ταυτότητας ή σύγχυσης ταυτότητας Καθορισμός ξεχωριστών χαρακτηριστικών, (προσωπικές, θρησκευτικές, επαγγελματικές, σεξουαλικές και πολιτικές προτιμήσεις/δεσμεύσεις)  ΠΡΩΙΜΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ Περίοδος του Ρεαλισμού Διαδικασία δια/ανά-μόρφωσης της ψυχολογικής ταυτότητας Επαγγελματική Κατεύθυνση (συνδυαστικά με απολαβές, κοινωνική θέση, αίσθηση αυτοαξίας, αυτοαποτελεσματικότητας)  ΜΕΣΗ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ Εξισορρόπηση. ελεύθερου χρόνου και εργασίας Αυτοσυνείδηση (Self-Concept) Συσσωρευμένη Εμπειρία (Accumulated Experience), Διάθεση για Μάθηση (Readiness to learn) Προσανατολισμό στη Μάθηση (Orientation to Learn).Evgenia.GR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
 • 6. Career Management Skills ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Δεδομένα, Άνθρωποι, Πράγματα, Ιδέες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση Οι κατηγορίες των επαγγελμάτων, απαιτούν σύνολα δεξιοτήτων από το άτομο, οι οποίες είναι και οι παράγοντες που παρεμβαίνουν στη διαδικασία της επαγγελματικής επιλογής. Ο Holland Randahl (1987) κατατάσσει τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, σε έξι τύπους, που είναι σημαντικοί για την υποκειμενική-αντικειμενική επιλογή επαγγέλματος και ταιριάζουν με συγκεκριμένα επαγγέλματα. Αναλυτικά είναι οι παρακάτω: - Οι Πρακτικοί άνθρωποι προτιμούν να εργάζονται με Πράγματα σε επαγγέλματα όπως σεφ, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ξυλουργοί, και κατασκευαστές εργάτης, γεωργός, οδηγός φορτηγού. - Οι Διερευνητικοί θεωρητικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα, σε επαγγέλματα όπως τεχνικοί ιατρικών συσκευών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικοί και επιστήμονες. - Οι Καλλιτεχνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ιδέες σε επαγγέλματα από τον χώρο της τέχνης όπως εμπορικοί καλλιτέχνες, μουσικοί, διακοσμητές. - Οι Κοινωνικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Ανθρώπους σε επαγγέλματα όπως η διδασκαλία, η συμβουλευτική, και η φροντίδα των ηλικιωμένων. - Οι Επιχειρηματικοί τύποι προτιμούν να εργάζονταιμε Ανθρώπους και Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως Διοικητικά Στελέχη, το εμπόριο, οι επιχειρήσεις και η πολιτική. - Οι Συμβατικοί τύποι προτιμούν να εργάζονται με Δεδομένα σε επαγγέλματα όπως η λογιστική, η διοικητική υποστήριξη, η νομική και ο στρατιωτικός- αστυνομικός κλάδος.
 • 7. Σχεδίασε το δένδρο των πιθανών εαυτών του ως εξής: 1. Στον κορμό του δένδρου αναγράφεις το όνομα σου. 2. Σχεδιάζεις δύο κλαδιά όπου αντιστοιχούν ατομικά σε εσένα το ένα σε προσωπικό επίπεδο και το άλλο ως εργαζόμενο σε επαγγελματικό επίπεδο. 3. Στη συνέχεια σχεδίασε τα φύλλα στα οποία θα γράψεις τις ελπίδες και τις προσδοκίες σου που επιθυμείς να ανταποκρίνονται τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σου ζωή. 4. Έπειτα στις ρίζες του δένδρου, γράψε τους φόβους και τις ανησυχίες σου. ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΑΥΤΩΝ Σε αυτό το σημείο, ένας σύμβουλος (life coach) μπορεί να σε βοηθήσει στον σχεδιασμό ενός πλάνου δράσης, χρησιμοποιώvτας συμπληρωματικά χαρακτηριστικά ενός «έξυπνου» επαγγελματικού στόχου, προκειμένου να σε βοηθήσει να σκεφτείς τρόπους για να αυξήσεις την πιθανότητα επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου, βελτιώνοντας και την επαγγελματική σου προσαρμοστικότητα . ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ Μερικές φορές οραματιζόμαστε το άτομο που ελπίζουμε ότι θα γίνουμε στο μέλλον ή αλλιώς τον ή τους επιθυμητούς πιθανούς μας εαυτούς. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμοι, ενώ κάποιοι άλλοι είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι επιθυμητοί και πραγματοποιήσιμοι πιθανοί εαυτοί. ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι πιθανοί εαυτοί που μπορείς να φανταστείς αυτή τη στιγμή; Evgenia.G
 • 8. Αλλαγή συμπεριφοράς Χωροχρονική Τοποθέτηση Εαυτού Καθορισμός Επαγγελματικού Στόχου Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Αυτο - αξιολόγηση Αποτελεσμάτων ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΣΕ 5 ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ; Evgenia.GR Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
 • 9. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τα ενήλικα άτομα αλλάζουν επαγγελματική σταδιοδρομία και εκούσια, είτε ακούσια. 1. Στην περίπτωση της εκούσιας μετακίνησης προς ένα νέο επάγγελμα από ατομική προτίμηση και επιλογή oι συνέπειες αλλαγής της σταδιοδρομίας είναι κυρίως θετικές και αναζωογονητικές. 2. Αντίθετα αν οι λόγοι αλλαγής σταδιοδρομίας είναι αντικειμενικοί και ακούσιοι, εξαιτίας της εξωτερικής πραγματικότητας όπως απόλυση ή ανεργία, πολύ πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. Η απώλεια της εργασίας, χωρίς προοπτικές άμεσης απασχόλησης, κυρίως για τα μεσήλικα άτομα, έχει αρνητικές ψυχολογικές συνέπειες όπως άγχος, κατάθλιψη, εριστικότητα, χαμηλή αυτοπεποίθηση, έλλειψη συγκέντρωσης της προσοχής, ακόμα και τάσεις αυτοκτονίας κ.τ.λ. Evgenia.GRΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΑΥΤΟΥ
 • 10. ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Με τις νέες μορφές σταδιοδρομίας που δημιουργούνται στη σύγχρονη εποχή, συχνά το άτομο θα διαπιστώνει ότι η επαγγελματική του κατάσταση είναι «πολύπλευρη», «κυκλική» «μεταβατική» «ασταθής» και κυρίως «απρόβλεπτη», αντίθετα από το μέχρι τώρα κλασικό μοντέλο σταδιοδρομίας, όπου υπήρχε επαγγελματική σταθερότητα επί μακρόν. Στη παράδοξη θεωρία της αλλαγής, ο Arnold Beisser (1970) υποστηρίζει ότι «η αλλαγή έρχεται όταν κάποιος γίνεται αυτό που είναι, όχι όταν προσπαθεί να γίνει αυτό που δεν είναι.» Δηλαδή, όσο πιέζομαι να αλλάξω, τόσο μένω ο ίδιος, στάσιμος και όσο μένω στον εαυτό μου, όπως κι αν είναι τη δεδομένη στιγμή, τόσο αλλάζω. Evgenia.GR Ο καινούργιος εαυτός, θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία: ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ -ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 • 11. Για να σχεδιάσει κανείς αποτελεσματικά το μέλλον, χρειάζεται να μαθαίνει από το παρελθόν και να απολαμβάνει το παρόν. Σημασία έχει το πραγματικό και όχι κάτι που μπορεί να είναι στο μέλλον ή ήταν στο παρελθόν. Αυτό που είσαι γίνεται στο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. Η πραγματικότητα, σε σχέση με τον χρόνο προσδιορίζεται πάντα στο ΤΩΡΑ και σε σχέση με τον χώρο βρίσκεται πάντα ΕΔΩ. ΕΑΥΤΟΣ στο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ Χωροχρονική Τοποθέτηση Εαυτού Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Evgenia. GR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • 12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Evgenia.GR Ενσυν- αίσθηση Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα (Career Adaptability) είναι η ετοιμότητα στη διαχείριση των απρόβλεπτων μεταβάσεων του ατόμου να ανταποκριθεί στη συνειδητή και διαρκή διερεύνηση του εαυτού και του περιβάλλοντος του προκειμένου να αντιμετωπίσει, να ακολουθήσει ή να αποδεχτεί την αλλαγή εργασιακών ρόλων στη σταδιοδρομία του και να χειριστεί με επιτυχία όλες τις απρόβλεπτες προσαρμογές μεταβάσεις, που ενδεχομένως απαιτηθούν από τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες και την αγορά εργασίας. Savickas, 2008 & Porfeli, 2012 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Bαθμός Δέσμευσης «το κλειδί» διαχείρισης μεταβάσεων σταδιοδρομίας
 • 13. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Δημιουργία Μελλοντικής Επαγγελματικής Αυτοβιογραφίας Το άτομο μέσα από τον προσανατολισμό του, στο μέλλον, μπορεί να σχεδιάσει τα επόμενα βήματά του, να βάλει στόχους και να επιδιώξει την πραγματοποίησή τους και έτσι, να οραματιστεί μια πραγματικότητα που θα της έχει αποδώσει το νόημα που ο ίδιος επιθυμεί. Ένας στόχος πρέπει να είναι:  «Πως;» ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ: με δήλωση πρόθεσης  «Πόσος;» ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΣ: και επαληθεύσιμος  «Γιατί;» ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ: με δέσμευση σε προσωπικό στόχο  «Πότε;» ΧΡΟΝΙΚA ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ, με όρια επίτευξης  «Ποιος» ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ στόχος με επαρκή σπουδαιότητα και ανταμοιβή Όταν η αντιστοίχιση προσωπικότητας φύλου και επαγγέλματος είναι επιτυχής, τότε το άτομο είναι ικανοποιημένο από το επάγγελμά του και δεν το αλλάζει! Evgenia. GR ΠΟΙΟΣ-ΠΟΤΕ-ΠΩΣ-ΓΙΑΤΙ-ΠΟΤΕ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Εκπαίδευση
 • 14. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων στην εξελικτική διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογών δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομία γίνεται με ειδικές ασκήσεις αυτογνωσίας, από εκπαιδευμένο Σύμβουλο (Coach) ο οποίος θα υποστηρίξει και ενδυναμώσει τη διαδικασία αυτογνωσίας,, απελευθερώνοντας τη δυναμική και πολλαπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητα στις επιλογές ενός ατόμου καθώς θα μπορεί να διαχειριστεί στάδια όπως: 1. Μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, 2. Διαχείριση απρόβλεπτων αλλαγών και απροσδόκητων γεγονότων, 3. Εμπιστοσύνη στις ατομικές ικανότητες, 4. Μετασχηματισμός απρόοπτων καταστάσεων και τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες, 5. Προσωπική επάρκεια στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας, 6. Στοχοθεσία, ενεργή και ευέλικτη 7. Προβολή του εαυτού στο μέλλον ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ • Πάντα να διατηρείς το μυαλό του ανοιχτό σε νέες ευκαιρίες και σε νέες επιλογές. • Να είσαι σε επαγρύπνηση ώστε, αν χρειαστεί, να αλλάξεις το όνειρό σου και να δημιουργήσεις νέο όραμα για τη μελλοντική σου σταδιοδρομία. • Προχώρησε μπροστά και ας κάνεις λάθη . Για να μάθεις κάτι καινούργιο πρέπει να προσπαθήσεις και στην προσπάθεια αυτή πιθανότατα θα κάνεις λάθη και θα μάθεις από αυτά. Ο φόβος για τα λάθη συχνά μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. το να προσπαθεί κανείς να είναι τέλειος είναι η συνταγή της δυστυχίας «οι άνθρωποι και ο κόσμος που μας περιβάλει, αλλάζουν» ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
 • 15. ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Όταν ολοκληρώσετε την αξιολόγηση διερωτηθείτε:  Πώς αισθάνομαι βλέποντας το αποτέλεσμα ;  Αισθάνομαι έκπληξη για κάποιο από αυτά τα αποτελέσματα ;  Ποιοι τομείς είναι οι πιο σημαντικοί στην ζωή μου;  Πως μπορώ να βελτιώσω αυτούς τους τομείς ;  Τι εργαλεία χρειάζομαι για να τα καταφέρω ;  Μπορώ να κάνω την αλλαγή μόνος/η μου ;  Πως θα ένιωθα αν είχα έναν βαθμό πιο πάνω σε κάθε έναν από τους τομείς ;  Τι θα είχε αλλάξει για να γίνει αυτό ; Μετά την ολοκλήρωση της αυτό-αξιολόγησης, θα έχετε ολοκληρωμένη εικόνα του τρόπου που ζείτε την ζωή σας αλλά και νέες ιδέες για το τι χρειάζεται να αλλάξετε και να δημιουργήσετε για να είστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Ποια είναι η συνέχεια; Evgenia.GR Η συγκέντρωση σε μια εργασία, μας αποσυντονίζει, από όλα όσα μας αποσυντονίζουν!
 • 16. Evgenia.GR ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ Εργασιακό περιβάλλον Ένα άτομο για να πραγματοποιήσει τους στόχους του, θα πρέπει να σχεδιάσει βήματα στρατηγικής και μέσω συνειδητών διαδικασιών αλλαγής να ταυτίσει τους τρεις κύκλους των πιθανών εαυτών ώστε να υπάρξει ισορροπία και ικανοποίηση
 • 17. η Ευτυχία κρύβεται στην Ισορροπία όλων όσων μας εκπληρώνουν. Evgenia.GR ΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ Εργαλείο Αυτo-αξιολόγησης ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Οι γρήγοροι ρυθμοί και οι υποχρεώσεις που επιβαρύνουν την καθημερινότητα του ατόμου, το οδηγούν στη μονομέρεια. Αν και ο αγώνας για χρήματα, δουλειά, καριέρα είναι έντονος, δεν είναι λίγες οι φορές όπου στο τέλος της ημέρας η ικανοποίηση δεν συμβαδίζει με την ενέργεια που καταναλώνει. Πολλές φορές η μονομερής επικέντρωση σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως επίσης και η ενασχόληση με όλους τους τομείς την ίδια στιγμή, εξαντλεί. Το πιο πιθανό είναι να χάσετε την ισορροπία και τον έλεγχο, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να πηγαίνουν χαμένες, το άγχος να πολλαπλασιάζεται και η απογοήτευση να έρχεται γρήγορα. Γιατί, δεν είμαστε ευτυχισμένοι σε έναν ή περισσότερους τομείς της ζωής μας; Διότι κοιτάμε γύρω μας και συγκεντρωνόμαστε στους ανθρώπους που έχουν επιτύχει σε αυτούς τους τομείς και λέμε … αυτό θέλω. Τέλεια ζωή, επιτυχημένος γάμος, αυτοκίνητο, λεφτά, ελεύθερο χρόνο, διακοπές και άλλα πολλά. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Το ερώτημα είναι αν έχεις πετύχει στη ζωή σου την ισορροπία που πιστεύεις ότι έχεις ανάγκη τη δεδομένη στιγμή. Κάντε ένα βήμα πίσω… Από αυτό το σημείο ξεκινάτε το ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.
 • 18. Υπάρχουν οχτώ καθοριστικοί παράγοντες που επιδρούν στη ζωή του ατόμου, οι οποίοι αποτελούνται από τέσσερα σύνολα αντίθετων παραγόντων: • Επαγγελματικός (Καριέρα - Σπουδές) • Ψυχαγωγικός (Ελεύθερος Χρόνος - Διασκέδαση) • Σωματικός (Υγεία - Περιβάλλον) • Πνευματικός (Σκοπός - Πεποιθήσεις - Αξίες) • Κοινωνικός (Φίλοι - Κοινωνική Συνεισφορά Εθελοντισμός) • Προσωπικός (Σχέση - Έρωτας - Σεξουαλικότητα) • Συναισθηματικός (Οικογένεια-Ασφάλεια- Άγχος- Αισιοδοξία) • Λογικός (Οικονομικά -Στρατηγική - Διαχείριση χρόνου) Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον δικό μας τροχό και με παράγοντες που επιθυμούμε Evgenia.GR Ο ΤΡΟΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
 • 19. Ο ΤΡΟΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ Η δύναμη του Τροχού Ισορροπίας για τη Ζωή βρίσκεται στο γεγονός ότι δίνει σε κάθε άτομο, μια ζωντανή οπτική αναπαράσταση του τρόπου ζωής του. Επιτρέπει τη σύγκριση με το τι το άτομο, θεωρεί ιδανικό. δίνει τη δυνατότητα να βάλει στόχους βελτίωσης και εξισορρόπησης των τομέων που επιθυμεί, ώστε τελικά να νοιώσει ικανοποίηση και ευτυχία Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Evgenia.GR ΕΔΩ και ΤΩΡΑ για την ΕΥΤΥΧΙΑ!
 • 20. • Ο σύγχρονος κόσμος της εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη περιπλοκότητα και συνεχή αλλαγή. Η διεκδίκηση θέσης στην αγορά εργασίας απαιτεί ενεργό και αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης της καθώς και την ανάγκη επαγγελματικής προσαρμογής σε εργασιακές αλλαγές και συνθήκες εργασίας. • Η δια βίου καλλιέργεια δεξιοτήτων, για την διαχείριση της σταδιοδρομίας του ατόμου είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα και η ετοιμότητα των πολιτών σε θέματα σταδιοδρομίας τους. • Για το λόγο αυτό το άτομο, οφείλει να ενδυναμώσει τη διαδικασία αυτογνωσίας του, ν΄απελευθερώσει τη δυναμική του και να πολλαπλασιάσει την αποτελεσματικότητα στις επιλογές του σε όλα τα επίπεδα της ζωής του. • Αυτός άλλωστε, είναι ο τρόπος να ισορροπήσει ανάμεσα στα όσα το εκπληρώνουν, νοιώθοντας ικανοποίηση για τον εαυτό του και ταυτόχρονα ανακαλύπτοντας την Ευτυχία.- Evgenia.GR ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
 • 21. Evgenia.G R Επαγγελματικές Επιλογές και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στη δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση «οι ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΑΥΤΟΙ του ΕΔΩ και ΤΩΡΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την ΕΥΤΥΧΙΑ» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας Θεωρητικό Πλαίσιο Εγχειρίδιο Πρακτικής Εφαρμογής για Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού http://www.eoppep.gr/images/SYEP/1o_ENTYPO_SYMBOYLEYTIKHS_EXTRA_TELIKO.pdf http://www.eoppep.gr/images/SYEP/2o_EGXEIRIDIO_SYMBOULON_TELIKO.pdf http://www.eoppep.gr/images/SYEP/2o_EGXEIRIDIO_FOITHTON_teliko.pdf • «Καριεροσκόπιο: Κοιτάζοντας μέσα, Κοιτάζοντας Έξω, Κοιτάζοντας Γύρω» (2007) • Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ). http://www.eoppep.gr/images/SYEP/CareerScope.pdf • «Σταυροδρόμια Καριέρας: Ατομικό Σύστημα Σχεδιασμο Σταδιοδρομίας» http://www.eoppep.gr/images/SYEP/stavrodromia_karieras_cover_main.pdf • «Ο Τροχός της Ζωής» http://kostasaspiotis.com/troxos-zois • «Possible Selves Theory» από Shawna Lee | Daphna Oyserman • «A path to define and achieve ambitious goals» https://cultureinbusinesscontext.wordpress.com/page/2 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • 22. ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ-ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ Communication Specialist, Creative Thinker, Author Ευχαριστώ για τη προσοχή και τη συμμετοχή σας