Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
LUKA 9:18 3
“Kush thonë turmat se
jam unë?”
LUKA 9:20 3
“Po ju, kush thoni se
jam unë?”
? 3
Kush është Jezus Krishti
për ty?
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
AI ËSHTË ZOT!
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
●
Mënyra si iu drejtuan dishepujt!
●
Asnjëherë si Jezus!!!
●
Mësues (1. rabbi, didaskalos; 2.
...
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
Fjala “Zot” është përdorur në tre
kuptime:
1) Pozitë. Isaia 6:1 cf. Gjoni 12:41
2) Zotërim. 1 ...
MËSIMI 3
I. POZITA E TIJ SI ZOT 3
1) E shpallur
2) E refuzuar
3) E pranuar
POZITA E TIJ SI ZOT
1. E SHPALLUR 3
Jezu Krishti, (Ai është Zoti i të
gjithëve).
VEPRAT 10:36
Ai është “Zot e Krisht”.
VEP...
POZITA E TIJ SI ZOT
1. E SHPALLUR 3
Ai është Krijuesi i çdo gjëje.
VEPRAT 2:36
Engjëj dhe pushtete i nënshtrohen Atij.
1 P...
MËSIMI 3
I. POZITA E TIJ SI ZOT 3
Ai mbretëron “përmbi çdo principatë,
pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që
përmendet”.
...
POZITA E TIJ SI ZOT
1. E SHPALLUR 3
Ai është i bekuari “Mbret i mbretërve
dhe Zot i zotave”.
ZBULESA 17:14; 19:16
Të gjith...
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
●
Rebelimi në botën e frymëve me
Satanin.
●
Qenie të tjera engjëllore.
●
Midis njerëzv...
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
Kam edukuar fëmijë dhe i rrita, ata u
rebeluan kundër meje.
ISAIA 1:2
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
Dhe Zoti i tha Samuelit: "Dëgjo zërin e
popullit për të gjitha ato që të thotë,
sepse ...
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga
njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i
vuajtjes, i n...
POZITA E TIJ SI ZOT
2. E REFUZUAR 3
Dhe vratë princin e jetës.
VEPRAT 3:15
POZITA E TIJ SI ZOT
3. E PRANUAR 3
●
Era dhe deti iu bindën Atij mbi tokë
(Mateu 8:27).
●
Demonët iu nënshtruan fjalës së ...
POZITA E TIJ SI ZOT
3. E PRANUAR 3
●
Miliona shpirtra gjatë shekujve!
●
Armiqtë e Tij do të shtyhen ta
lavdërojnë Atë (Psa...
MËSIMI 3
II. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3
1) I pohuar
2) I pranuar
3) I treguar
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
1. I POHUAR 3
●
Çdo gjë i përket Perëndisë (Psalmi
50:10-12).
●
Kau e njeh të zotin e tij dhe gomari...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
1. I POHUAR 3
●
I përkasim Perëndisë në sajë të
shpengimit përmes gjakut të Krishtit (1
Pjetrit 1:18...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
Si bëhesh një fëmijë i Perëndisë?
●
Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të
vetët nuk e p...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
Besimtari ka pranuar që nuk është në
gjendje të jetë zot i vetvetes, sikurse
nuk ës...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
“Unë e pranova Jezusin si
Shpëtimtarin tim, por jo si Zotin tim”?!
●
“Zoti Jezus Kr...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
2. I PRANUAR 3
●
Mungesë njohje e plotë? Po!
●
Dështime? Po!
●
Pengim e rrëzim? Po!
●
Por...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
3. I TREGUAR 3
●
Përse më thirrni, "Zot, Zot" dhe nuk
bëni atë që ju them (Luka 6:46)?
●
“Unë s'ju k...
ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT
3. I TREGUAR 3
●
Fëmija e Perëndisë e rrëfen Jezu
Krishtin si Zot dhe e tregon me jetën e
tij/saj që...
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
●
Pranim si Zot “me fjalë vetëm”.
●
"Nuk duam që ky të mbretërojë
përmbi ne" (Luka 19...
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
“Ti je suprem dhe çfarë ti mendon ose
ndien është ajo që ka rëndësi. Ajo që
ka rëndës...
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
Koncepte të tilla si vetë-realizimi, vetë-
zbulimi, dashuria për veten (egoizmi),
vet...
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
Vullneti i Perëndisë
Qeverisja e Perëndisë
Zbulimi i Perëndisë
Dashuria për Perëndinë...
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
Modeli i Biblës nuk është “Unë në
fillim”, por “Perëndia në fillim, të tjerët
më pas ...
MËSIMI 3
III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3
●
Shumë sot janë si karakteri mitologjik
grek Narcisu.
●
Rënia morale në ditët e fund...
MËSIMI 3
JEZUSI ËSHTË ZOT 3
●
I domosdoshëm për të ecur përpara
në jetën e krishterë!
●
Ndërgjegjësim që kemi hequr dorë
n...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
1. Prioritetet
●
Por para së gjithash kërkoni…? (Mateu
6:33).
●
Si mun...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
2. Trupi
●
Ne jemi blerë me një çmim (1
Korintasve 6:19-20).
●
Trupi y...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
3. Zotërimet
●
Ai është Zot i gjithçkaje që na ka
dhënë (1 Kronikave 2...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
4. Marrëdhëniet
●
Ta doni njëri-tjetrin, sikurse ai neve (Gjoni
15:12)...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
5. Biznesi, shtëpia dhe çështjet e
shkollimit
●
Ndërshmëria (Efe. 6:5,...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
6. Të folurit dhe jeta e mendimeve
●
Zot i gjuhës dhe i mendjes.
●
Ai ...
Fusha ku kontrolli i Tij
duhet të jetë i dukshëm: 3
7. Shpresat dhe ambiciet
●
Çfarë do t'i qëndrojë provës së
vlerësimit ...
Listë kontrolli
3
●
A e filloj çdo ditë me një përkushtim të
freskët të trupit tim për Të?
●
A zë çdo interes tjetër vendi...
Listë kontrolli
3
●
A ka çdo marrëdhënie aprovimin e Tij?
●
A e lejon çdo aktivitet Atë që të jetë i
pranishëm?
KONKLUZION
3
●
S'ka rritje të duhur pa nënshtrim të
vetes ndaj Krishtit!
●
Rrënja e sëmundjes në jetët e shumë
besimtarëve...
KONKLUZION
3
●
“Biri im, më jep zemrën tënde” (Fjalët e
Urta 23:26)
●
S'ka jetë me bollëk pa këtë dorëzim!
(Gjoni 10:10)
●...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Jezusi eshte Zot

855 vues

Publié le

Kush është Jezus Krishti për ty? Ai e ngriti pyetjen: “Kush thonë njerëzit se jam unë?” (Mateu 16:13; 22:41-42; Marku 12:35-37). Më pas Ai bëri pyetjen personale. “Po ju, kush thoni se jam unë?”

Ai është Zoti. Kjo është mënyra si folën dishepujt për Të me qindra herë në Shkrimin. Ata nuk iu drejtuan Atij kurrë me Jezus. Kjo do të kishte qenë e papërfytyrueshme. Ata e thirrën Atë Mësues (ang. Master), jo vetëm në kuptimin e mësuesit (rabbi, didaskalos), por edhe në kuptimin e komandantit (epis-tates, despotes).

Publié dans : Spirituel
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Jezusi eshte Zot

 1. 1. LUKA 9:18 3 “Kush thonë turmat se jam unë?”
 2. 2. LUKA 9:20 3 “Po ju, kush thoni se jam unë?”
 3. 3. ? 3 Kush është Jezus Krishti për ty?
 4. 4. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 AI ËSHTË ZOT!
 5. 5. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 ● Mënyra si iu drejtuan dishepujt! ● Asnjëherë si Jezus!!! ● Mësues (1. rabbi, didaskalos; 2. epistates, despotes)
 6. 6. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 Fjala “Zot” është përdorur në tre kuptime: 1) Pozitë. Isaia 6:1 cf. Gjoni 12:41 2) Zotërim. 1 Korintasve 10:26. 3) Sundim. Luka 5:5.
 7. 7. MËSIMI 3 I. POZITA E TIJ SI ZOT 3 1) E shpallur 2) E refuzuar 3) E pranuar
 8. 8. POZITA E TIJ SI ZOT 1. E SHPALLUR 3 Jezu Krishti, (Ai është Zoti i të gjithëve). VEPRAT 10:36 Ai është “Zot e Krisht”. VEPRAT 2:36
 9. 9. POZITA E TIJ SI ZOT 1. E SHPALLUR 3 Ai është Krijuesi i çdo gjëje. VEPRAT 2:36 Engjëj dhe pushtete i nënshtrohen Atij. 1 PJETRIT 3:22
 10. 10. MËSIMI 3 I. POZITA E TIJ SI ZOT 3 Ai mbretëron “përmbi çdo principatë, pushtet, fuqi, zotërim dhe çdo emër që përmendet”. EFESIANËVE 1:21
 11. 11. POZITA E TIJ SI ZOT 1. E SHPALLUR 3 Ai është i bekuari “Mbret i mbretërve dhe Zot i zotave”. ZBULESA 17:14; 19:16 Të gjithë do të bien përmbys përpara fronit të Perëndisë për ta adhuruar Atë. ZBULESA 4:10-11; 5:12-14
 12. 12. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 ● Rebelimi në botën e frymëve me Satanin. ● Qenie të tjera engjëllore. ● Midis njerëzve në Tokë.
 13. 13. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 Kam edukuar fëmijë dhe i rrita, ata u rebeluan kundër meje. ISAIA 1:2
 14. 14. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 Dhe Zoti i tha Samuelit: "Dëgjo zërin e popullit për të gjitha ato që të thotë, sepse ata nuk të kanë hedhur poshtë ty, por kanë hedhur poshtë mua, me qëllim që unë të mos mbretëroj mbi ta. 1 SAMUELIT 8:7
 15. 15. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhembjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe ne nuk e çmuam aspak. ISAIA 53:3
 16. 16. POZITA E TIJ SI ZOT 2. E REFUZUAR 3 Dhe vratë princin e jetës. VEPRAT 3:15
 17. 17. POZITA E TIJ SI ZOT 3. E PRANUAR 3 ● Era dhe deti iu bindën Atij mbi tokë (Mateu 8:27). ● Demonët iu nënshtruan fjalës së Tij (Marku 1:27). ● Legjionet e engjëjve janë të gatshëm për të vepruar me urdhrin e Tij (Mateu 26:53).
 18. 18. POZITA E TIJ SI ZOT 3. E PRANUAR 3 ● Miliona shpirtra gjatë shekujve! ● Armiqtë e Tij do të shtyhen ta lavdërojnë Atë (Psalmi 76:10). ● Një ditë (Filipianëve 2:10-11).
 19. 19. MËSIMI 3 II. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3 1) I pohuar 2) I pranuar 3) I treguar
 20. 20. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 1. I POHUAR 3 ● Çdo gjë i përket Perëndisë (Psalmi 50:10-12). ● Kau e njeh të zotin e tij dhe gomari grazhdin e zotërisë së tij, por Izraeli nuk ka dije dhe populli im nuk ka mend" (Isaia 1:3).
 21. 21. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 1. I POHUAR 3 ● I përkasim Perëndisë në sajë të shpengimit përmes gjakut të Krishtit (1 Pjetrit 1:18). ● Ai vdiq për mëkatet e tërë botës (1 Gjonit 2:2). ● Ai bleu mësuesit e rremë që e refuzuan Atë (2 Pjetrit 2:1).
 22. 22. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● Si bëhesh një fëmijë i Perëndisë? ● Ai erdhi në shtëpinë e vet dhe të vetët nuk e pranuan, por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij (Gjoni 1:12).
 23. 23. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● Besimtari ka pranuar që nuk është në gjendje të jetë zot i vetvetes, sikurse nuk është në gjendje të shpëtojë veten. ● E rrëfen Jezusin si Zot e Perëndi (Gjoni 20:28).
 24. 24. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● “Unë e pranova Jezusin si Shpëtimtarin tim, por jo si Zotin tim”?! ● “Zoti Jezus Krisht”/“Jezu Krishti, Zoti ynë” APO “Jezusi, Shpëtimtari ynë”. ● Të pranosh Jezusin do të thotë të pranosh Zotin.
 25. 25. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 2. I PRANUAR 3 ● Mungesë njohje e plotë? Po! ● Dështime? Po! ● Pengim e rrëzim? Po! ● Por...
 26. 26. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3. I TREGUAR 3 ● Përse më thirrni, "Zot, Zot" dhe nuk bëni atë që ju them (Luka 6:46)? ● “Unë s'ju kam njohur kurrë!” (Mateu 7:21-23; Luka 13:25-27) ● Mosbindja, shenjë e një gënjeshtari (1 Gjonit 2:3-4).
 27. 27. ZOTËRIMI I TIJ SI ZOT 3. I TREGUAR 3 ● Fëmija e Perëndisë e rrëfen Jezu Krishtin si Zot dhe e tregon me jetën e tij/saj që ky rrëfim është i vërtetë.
 28. 28. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 ● Pranim si Zot “me fjalë vetëm”. ● "Nuk duam që ky të mbretërojë përmbi ne" (Luka 19:14, 27). ● “Njeriu i pavarur” (vetë-drejtues, egocentrizëm, 'selfism').
 29. 29. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 “Ti je suprem dhe çfarë ti mendon ose ndien është ajo që ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është të ndihesh mirë me vetveten”.
 30. 30. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 Koncepte të tilla si vetë-realizimi, vetë- zbulimi, dashuria për veten (egoizmi), vetëzhvillimi, vetëkënaqësia dhe imazhi për veten ekspozohen dhe paketohen në shumë forma.
 31. 31. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 Vullneti i Perëndisë Qeverisja e Perëndisë Zbulimi i Perëndisë Dashuria për Perëndinë Perëndia në qendër Vullneti i vetvetes Vetëqeverisje Zbulimi i vetvetes Dashurisë për vetveten Vetja në qendër
 32. 32. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 Modeli i Biblës nuk është “Unë në fillim”, por “Perëndia në fillim, të tjerët më pas dhe unë në fund”.
 33. 33. MËSIMI 3 III. SUNDIMI I TIJ SI ZOT 3 ● Shumë sot janë si karakteri mitologjik grek Narcisu. ● Rënia morale në ditët e fundit: egoizmi (pra, dashuria për vetveten), 2 Timoteut 3:2
 34. 34. MËSIMI 3 JEZUSI ËSHTË ZOT 3 ● I domosdoshëm për të ecur përpara në jetën e krishterë! ● Ndërgjegjësim që kemi hequr dorë nga zotërimi i vetes! ● Maqedonasit “dhanë veten te Perëndia” (2 Korintasve 8:5).
 35. 35. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 1. Prioritetet ● Por para së gjithash kërkoni…? (Mateu 6:33). ● Si mund të punojë Krishti lirshëm në jetët tona ndryshe?
 36. 36. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 2. Trupi ● Ne jemi blerë me një çmim (1 Korintasve 6:19-20). ● Trupi yt është një tempull i Perëndisë!
 37. 37. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 3. Zotërimet ● Ai është Zot i gjithçkaje që na ka dhënë (1 Kronikave 29:14). ● Ne jemi menaxherët ose administratorët (1 Korintasve 4:2). ● Zotërimet, talentet dhe koha i përkasin Atij, të gjitha këto na janë dhënë hua.
 38. 38. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 4. Marrëdhëniet ● Ta doni njëri-tjetrin, sikurse ai neve (Gjoni 15:12). ● Dishepull vërtet, Gjoni 13:35 ● Dashuri sakrifikuese, përkujdesje. ● Dashuria dhe shenjtëria (Heb. 7:26; Lu. 15:2; Jak. 4:4, 1 Gjo. 2:15-16). ● Marrëdhëniet familjare (Efe. 5:22-25; 6:1-2).
 39. 39. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 5. Biznesi, shtëpia dhe çështjet e shkollimit ● Ndërshmëria (Efe. 6:5, 9). ● Drejtësia (Jak. 5:4). ● Si për Zotin (Kol. 3:23).
 40. 40. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 6. Të folurit dhe jeta e mendimeve ● Zot i gjuhës dhe i mendjes. ● Ai të flasë përmes nesh (Mt. 10:20). ● Dëgjues të mirë, folës të avashtë! ● Mos flisni keq për njëri-tjetrin! ● Ai sheh brena nesh (mendimet, ndotjet) (Mt. 15:19-20).
 41. 41. Fusha ku kontrolli i Tij duhet të jetë i dukshëm: 3 7. Shpresat dhe ambiciet ● Çfarë do t'i qëndrojë provës së vlerësimit të Tij të përjetshëm (1 Korintasve 3:11-15)? ● Kërkoni ato që janë lart! (Kol. 3:1). ● Cilat gjëra tokësore janë të rëndësishme në përjetësi?
 42. 42. Listë kontrolli 3 ● A e filloj çdo ditë me një përkushtim të freskët të trupit tim për Të? ● A zë çdo interes tjetër vendin e dytë ndaj interesave të Tij?
 43. 43. Listë kontrolli 3 ● A ka çdo marrëdhënie aprovimin e Tij? ● A e lejon çdo aktivitet Atë që të jetë i pranishëm?
 44. 44. KONKLUZION 3 ● S'ka rritje të duhur pa nënshtrim të vetes ndaj Krishtit! ● Rrënja e sëmundjes në jetët e shumë besimtarëve dhe kishave! ● Përkushtim i mangët! ● Devotshmëri e paplotë!
 45. 45. KONKLUZION 3 ● “Biri im, më jep zemrën tënde” (Fjalët e Urta 23:26) ● S'ka jetë me bollëk pa këtë dorëzim! (Gjoni 10:10) ● Sugjerimi i armikut (Zan. 3:5)! ● Jezusi është Zot!

×