Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Larg perendise

264 vues

Publié le

Sa tragjike është përvoja tonë si besimtarë kur e kemi thyer miqësinë me Zotin! Ne jemi larg Zotit!

Publié dans : Spirituel
 • Login to see the comments

Larg perendise

 1. 1. LARG ZOTIT! Psalmi 32:4 Sepse ditë e natë dora jote rëndonte mbi mua, fuqia ime i përngjante thatësisë së verës.
 2. 2. LARG ZOTIT! Psalmi 51:3 Sepse i pranoj të ligat që kam bërë, dhe mëkati im më rri gjithnjë përpara.
 3. 3. LARG ZOTIT! ● Gëzimi i shpëtimit (Psa. 51:12). ● Gjyqi i Krishtit (1 Korintasve 3:14-15). ● Unë të gjithë ata që i dua i qortoj dhe i ndëshkoj; prandaj ji i zellshëm dhe pendohu (Zbu. 3:19). ● Gjoni 15 ...që të japë edhe më shumë fryt (v. 2) ...nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve; dhe ju caktova të shkoni dhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm (v. 16).
 4. 4. LARG ZOTIT! ● Një jetë për vepra të mira (Efe. 2:10; Tit. 3:8). ● “Kthehuni tek unë dhe unë do të kthehem tek ju” (Malakia 3:7).
 5. 5. (1) Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit? ● A jam unë i lindur sërish? ● Pyetja NUK është nëse ● a kemi thënë dikur një lutje dhe i kemi kërkuar Jezusit të hyjë në zemrën tonë; ● apo nëse kemi punuar me një grup të krishterë; ● apo nëse kemi qenë anëtarë të një kishe lokale; ● apo nëse beson të vërteta të përgjithshme nga Bibla;
 6. 6. (1) Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit? ● apo nëse ke premtuar t’i shërbesh Perëndisë; ● apo nëse të ka ardhur keq për mëkatet e tua; ● apo nëse ke lënë duhanin në të kaluarën; ● apo nëse ke bërë vepra të mira.
 7. 7. (1) Jashtë përbashkësisë – apo jashtë Krishtit? Pyetja është: “A kam besuar në Krishtin për jetën e përjetshme?”
 8. 8. (2) Shkaqe të miqësisë së thyer ● Përbashkësia ≠ Errësira (1 Gjonit 1:6). ● Ndërsa po heshtja [për mëkatin tim], kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë ditën” (Psalmi 32:3). ● Ndarje nga Perëndia (Isaia 59:2). ● “Në qoftë se ndokush nuk qëndron në mua, hidhet jashtë si shermendi dhe thahet”.
 9. 9. (2) Shkaqe të miqësisë së thyer ● Dhe ai që ka marrë farën midis ferrave është ai që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ia mbysin fjalën; dhe ajo bëhet e pafrytshme (Mt. 13:22). ● Por secili tundohet i udhëhequr dhe i mashtruar nga lakmia e vet. Pastaj lakmia, pasi mbarset, pjell mëkatin dhe mëkati, si të kryhet, ngjiz vdekjen.
 10. 10. (2) Shkaqe të miqësisë së thyer 1. Humbja e dashurisë për Krishtin (Zbu. 2:4) 2. Qëndrime të gabuara (Efe. 4:31; Heb. 12:15). 3. Ndërgjegjja e shkujdesur (1 Kor. 11:28-29, 31). 4. Materializmi/Bota (Titit 2:12). 5. Mungesa në takimet e kishës (Heb. 10:25). 6. Mosbesimi (Mr. 16:14). 7. Shkaqe të tjera.
 11. 11. (3) Kostoja për miqësinë e thyer ● Marrëdhënia dhe Përbashkësia ● Të shpëtuar përgjithmonë (Heb. 10:10; Gjoni 5:24). ● Po atëherë, le të gëzojmë shpëtimin dhe botën gjithashtu?!?! (“një dado mangut!”) ● Çfarë të themi, pra? A të mbetemi në mëkat, që të teprojë hiri? Aspak! (Rom. 6:1-2a).
 12. 12. (3) Kostoja për miqësinë e thyer ● Humbje e perspektivës në lidhje me përjetësinë! ● Humbje e perspektivës në lidhje me dashurinë e Perëndisë! ● “Kjo ndonjëherë më bën të dridhem, dridhem, dridhem!”
 13. 13. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për ty. ● “Ju jeni kripa e tokës; por në qoftë se kripa bëhet e amësht, me se mund ta rifitojë shijen? Nuk vlen për asgjë, veçse për t’u hedhur dhe ta shkelin njerëzit (Mt. 5:13). ● Nënshtrim ndaj disiplinës së Perëndisë (Heb. 12:5-7). ● Ankthe emocionale, sëmundje, e ndoshta më keq (1 Kor. 11:3).
 14. 14. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për ty. ● Humbje e mundësive për shërbesë (1 Kor. 9:27). ● Shkrimet nuk do të jenë më të gjalla ndërsa i lexon ose i dëgjon ato. Ti lutesh, por Ai nuk të dëgjon (Psalmi 66:18). ● Përbashkësia me besimtarët e tjerë nuk është më e njëjtë!
 15. 15. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për ty. ● Humbje të shpërblimeve në Gjyqin e Krishtit për drurin, sanën dhe kashtën me të cilat po e ndërton jetën tënde (1 Kor. 3:12-15). ● Mund të pësosh lundërthyerje në brigjet e jetës (1 Tim. 1:19).
 16. 16. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për të tjerët. ● Gur pengese përpara besimtarëve që të kanë parë si shembull (Rom. 14:13). ● Emri i Krishtit mund të shahet për shkakun tënd (“një nga hipokritët e kishës”).
 17. 17. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për të tjerët. ● Mund të shkaktosh humbjen e jetës të një njeriu të dashur pranë teje (2 Samuelit 12:14) ● ose të atyre nën përgjegjësinë tënde (1 Kronikave 21:14, 17).
 18. 18. (3) Kostoja për miqësinë e thyer Për Perëndinë. ● Do të sillje turp mbi emrin e Krishtit (1 Tim. 5:14). ● “...me këto veprime u ke dhënë rastin armiqve të Zotit të blasfemojnë...” (2 Sam. 12:14). ● “Ai nuk është asgjë për ty!”
 19. 19. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● Babi ynë interesohet për ne! ● Armiku mund të na tundojë të dorëzohemi! ● “Është një situatë e pashpresë”. ● “Nuk ia vlen fare të përpiqesh. Mirë do bëje edhe të dorëzoheshe”.
 20. 20. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● “Gjithçka që mund të bësh është të bashkëpunosh me të pashmangshmen”. ● “Gjërat s’mund të jenë kurrë si më parë...”. ● “Ti e ke kaluar ditën e mundësisë tënde me këtë mëkat”. ● “Ti ke kaluar pikën e moskthimit”.
 21. 21. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer 1)Asgjë s’mund të na ndajë nga dashuria e Perëndisë (Rom. 8:38-39); ne nuk nxirremi kurrë jashtë prej familjes së Tij për sjellje të keqe (Gjoni 10:28). 2)Bariu i Madh i deleve (Luka 15:4). ● “Cili njeri prej jush, që ka njëqind dele dhe një prej tyre t’i humbasë, nuk i lë të nëntëdhjetë e nëntat në shkretëtirë dhe nuk shkon pas asaj që humbi deri sa ta gjejë?
 22. 22. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● Cila është rruga e restaurimit? ● Ne fillojmë në pikën ku dolëm jashtë rrugës. ● “Kush i fsheh shkeljet e tij nuk do të ketë mbarësi; por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën” (Fja. 28:13). ● Flijimet e Perëndisë janë frymë e thyer; o Perëndi, ti nuk e përçmon zemrën e thyer dhe të penduar.
 23. 23. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● Kujtohu, pra, se nga ke rënë, pendohu, dhe bëj veprat e para... (Zbulesa 2:5). ● Ne duhet të japim fryte (vepra) në përputhje me pendimin e pohuar (Mateu 3:8). ● Ne duhet të merremi me mëkatin – me rrënjët dhe me degët!
 24. 24. (4) Ilaçi për miqësinë e thyer ● A mund të jemi të sigurt që Ai do të na falë? ● I pabesi le ta lërë rrugën e tij dhe njeriu i padrejtë mendimet e tij, dhe le të kthehet tek Zoti që të ketë dhembshuri për të, tek Perëndia ynë që fal bujarisht (Isa. 55:7). ● Ejani, të kthehemi tek Zoti, sepse ai na ka copëtuar, por do të na shërojë; na ka goditur, por do të na mbështjellë (Osea 6:1).
 25. 25. (5) Përkushtimi për Miqësinë e Pathyer ● Le të mësojmë nga pësimi! ● Le ta kemi krupë mëkatin! ● Mos e trajto me mendjelehtësi shenjtërinë e Tij! ● Mos e merr të mirëqenë hirin e Tij!
 26. 26. (5) Përkushtimi për Miqësinë e Pathyer ● Qëndro në Krishtin! ● Merr vazhdimisht prej burimeve frymërore të disponueshme! ● “Afrohuni te Perëndia dhe ai do t’ju afrohet juve” (Jak. 4:8). ●

×