Miten suomalainen asiakas tehdään tyytyväiseksi

Miten suomalainen asiakas tehdään tyytyväiseksi Itella/Tyytyväinen asiakas 2009 Kari Tervonen Strategiajohtaja Kuulas Millward Brown 8.9. 2009
Tutkimuksen perusidea ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tutkimuksen toteutuksesta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tutkitut yritykset ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
1. Vahvan asiakaslupauksen rakentaminen = selkeä positio ja mielikuvajohtajuus jossakin + luottamus kykyyn lunastaa asiakaslupaus 2. Välittömien myyntien ruokkiminen kaikilla toimenpiteillä Menestysyhtälö 2009. Kyseessä ei ole joko tai vaan sekä että
Myös lukuisia liikevoittoaan ja –vaihtoaan kasvattavia yrityksiä, markkinajohtajiakin
Vahvan brändin perusteet Lunastus, hyvä palvelukokemus Palveluiden tuottamisen tehokkuus Selkeä positio ja palvelulupaus Kategorian johtajuus
Tuotteeseen/brändiin liittyvien odotuksien kehityssuunnat 2006 -2010 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ennuste nousukauden keskeltä
Luovuus ja luotettavuus käyvät markkinoinnin maailmassa rajua painimatsia. Mainostajia ärsyttää mainostoimistojen usko viestinnän kaikkivoipaisuuteen. Toimistojen ehdotuksissa on paistanut liian usein viestintäluovuuden vetäminen kolmanteen kerrokseen ohi tuotteiden palvelulupauksen ja toimituskyvyn. - Mainostajapalaute nousukauden keskeltä -
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Suomalaiset & kanta-asiakas-markkinointi
Asennoituminen kanta-asiakasohjelmiin; yhteenveto; täysin tai jokseenkin samaa mieltä Haluan mahdollisimman paljon tietoa kaikista tuotteista ja tarjouksista, jota yrityksellä on Haluan kohdennettuja tarjouksia sellaisista tuotteista, joiden kaltaisia olen ostanut aiemmin Minusta eniten ostavien kuuluu saada isoimmat edut asiakkuudestaan On tärkeää, että kirjeet tulevat yrityksen lähimmän toimipisteen lähettäminä/allekirjoittamina On hyvä, jos yhteydenpito asiakkaaseen on säännöllistä Kanta-asiakasmarkkinointi palvelee kuluttajan etua 67% 75% 72% 82% 73% 78%
Yleisessä keskustelussa kohderyhmäajattelun  ajatellaan usein liittyvän ensisijaisesti ikään, sukupuoleen tms. kuluttajan ulkoisiin ominaisuuksiin. Kaikkein keskeisimpiä kohdennusperusteita ovat kuitenkin käytännössä useimmiten tuotesuhdeperusteet. Näille tiedoille rakennetaan kanta-asiakasmarkkinointiohjelmat. Valtaosalla tuotesuhteista segmentointia käyttäviä yrityksiä markkinointi on radikaalisti keskimääräistä kustannustehokkaampaa.
Suomalaista markkinointia on leimannut kampanjakeskeisyys, ja lanseerausvimmaisuus. Ikään kuin markkinoimisen oikeus nojaisi siihen, että on jotain täysin uutta esitettävää kuluttajille. Ilmiö ulottuu tuotemainostajien lisäksi myös lukuisiin palveluyrityksiin.
Presence Relevance Performance Bonding Advantage Keskiverto-brändi Top 100 brändit *Source: BrandZ Global Database 2008 (8,268 brand measures, 24 countries) Brändiarvo on pitkälti kykyä luoda lojaalisuutta
Tuotteen sitoutumisen portaat, pelkistettyä analytiikkaa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Suuri osa menestyksekkäästä markkinointityöstä on arkista asiakaspalvelua. Maailma on vaikeasti hahmotettava, täynnä heikosti kestäviä tuotteita ja epävarmasti toimivia palveluita. Elämme näennäisbrändien luvatussa maassa, jossa ns. merkkituotteet ovat jo valmiiksi euroshopperin makuisia – ja melkein hintaisiakin .
Unilever CEO Paul Pulman Last year, Unilever grew the top line 7% organically, but all from pricing. "This year the growth is coming from innovations and [marketing]," Mr. Polman said. "That's quality growth.” AdAge 24.8.2009
[object Object]
Ostoviihde jyrää. Seitsemän katalogia ja seitsemän luetuinta asiakaslehteä (KMT, Itella: Katalogien lukijamäärät) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pirkka 2,7 miljoonaa lukijaa Yhteishyvä 1,8 miljoonaa lukijaa OP-lehti 1,4 miljoonaa lukijaa Terveydeksi 1,2 miljoonaa lukijaa Me 0,9 miljoonaa lukijaa Ajassa 0,7 miljoonaa lukijaa Etiketti 0,2 miljoonaa lukijaa
Toimivuus asiakkuuteen liittyvän tiedon välittämisessä ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Erinomainen+ keskimääräistä parempi
” Hyvä kanta-asiakasmarkkinointi kannustaa asiakasta olemaan asiakkaana, ja kertoo selkeästi tarjotuista eduista olematta tyrkyttävä tai persoonaton.”
Toimivuus kun halutaan luoda kuvaa yrityksen koko tuote- ja palveluvalikoimasta ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Erinomainen+ keskimääräistä parempi
” Ei saa olla liian tunkeilevaa, hyvänä esimerkkinä Stockmannin kanta-asiakaslehdet ja-kirjeet,  jotka ovat sopivan informatiivisia ja monipuolisia, ne tulevat aina luettua.”
Toimivuus kun halutaan lisätä kiinnostusta ostaa yrityksen palveluita ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Erinomainen+ keskimääräistä parempi
” Cittarissa oli joulun alla lapsille tapahtuma, ja se oli ihan mukava, vaikka tietenkin sekin tähtäsi kovaan myyntiin. Silti siihen oli panostettu, ja kohdennettu tietylle ryhmälle, lapsille.”
Asiakassuhteen rakentamiskyky, kolmen osatekijän keskiarvo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
Suomalaiset ovat perusluonteeltaan pröystäilemättömiä peridemokraatteja, ja suoraviivaista edamjuustokansaa. Palvelutiskillä tylyt suomen pystykorvat kohtaavat molemmin puolin, ja usein päädytään itsepalvelukonsepteihin, jottei demokraattista ihannetta vastaan ”sotivaa” palvelija-palveltava -asetelmaa pääse syntymään
Kuluttajatrendeissä henkilökohtaisesti palvelluksi tulemisen merkitys on noussut tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin nähden jatkuvasti. Tavarakylläinen - usein tylyn itsepalvelun yhteiskunta - on tehnyt ihmiseltä ihmiselle palvelusta todellista luksusta.
Asiakkaan tarpeiden kohtaaminen Kyky kohdata asiakkaan tarpeet kuvaa vahvasti sitä, kuinka asiakas kokee yrityksen sopivan hänen omiin mieltymyksiinsä ja perustarpeisiinsa. Samalla lailla tunnusluku arvioi myös sitä, kuinka asiakaslähtöiseksi yrityksen toiminta ylipäätänsä nähdään asiakkaan perspektiivistä. Sujuvuus Maailma on vaikeasti hahmotettava, epävarma ja hankala, tuotteiden kestävyys heikko, ja yritykset toimijoina yhä epäluotettavampia kuluttajien silmissä. Yritys, joka saa itsensä kanssa asioimisen tuntumaan vaivattomalta ja keveältä on erittäin vahvoilla. Nautittavuus Asioimisen nautittavuuden peruselementti on usein asiointikokemuksen kyky nousta tavanomaisen yläpuolelle. Hyvän mielen tuottava tunne siitä, että tuli henkilökohtaisesti huomioiduksi. Henkilökohtainen palvelu, asioimisympäristö tai myymälätila saattavat nousta muiden arjen kokemusten yläpuolelle miellyttävyydessä, ja saavat unohtamaan hetkiseksi kiireen
Asiointityytyväisyys suurimmissa kaupan ja palvelualan yrityksissä *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet ** Erinomainen+keskimääräistä parempi + keskimääräinen-vastausten osuudet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Keskimääräistä p arempi taso* Kohtalainen taso**
Kokonaisasiointityytyväisyyden toimialaranking Keskimääräistä p arempi taso* Kohtalainen taso** *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa ** Erinomainen+keskimääräistä parempi + keskimääräinen-vastausten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Suomi  Kansainvälinen yleisin ranking 1. Pankit 1. Vähittäiskauppa 2. Matkailu 2. Matkailu 3. Vähittäiskauppa 3. Pankit 4. Operaattorit 4. Operaattorit Pankkien asiointityytyväisyys suhteessa kaupan asiointi- tyytyväisyyteen on Suomessa korkeampi kuin muissa maissa. Vertailu Millward Brown.
Yksittäisten yritysten tuloserot ovat verrattain suuret ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Asiointityytyväisyys/lojaliteetti vaikuttaa alttiuteen kilpailulle; ulkoiset haastajat tai toimialan ylisiirtymät. Esimerkkinä vaikka ABC ja S-pankki
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Asiointityytyväisyydeltään parhaat ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kokonaistyytyväisyys – ranking Keskimääräistä parempi taso* *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Kyky kohdata tarpeet + Asioimisen sujuvuus + Asioimisen miellyttävyys Keskiarvo
Naisten ja miesten suosikkilistat lähes samanlaiset 12 kk aikana asioineiden keskuudessa. Top 9 yritykset täysin samat. Pääkaupunkiseudulla Stockmann nousee listan ykköseksi täpärästi.
Kyky kohdata asiakkaan tarpeet ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Kyky kohdata tarpeet - ranking Keskimääräistä parempi taso* *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa 1. Osuuspankki 74% S-päivittäistavarakauppa 74% 3. K-päivittäistavarakauppa 69% 4. Nordea 66% Finnair 66% 6. Stockmann 60% 7. Sokos 56% 8. Silja Line 53% 9. Viking Line 50%
Asioimisen sujuvuus ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Asioinnin sujuvuus – ranking Keskimääräistä parempi taso* *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Asioimisen nautittavuus ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Tuotteen sitoutumisen portaat, pelkistettyä analytiikkaa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Asioinnin nautittavuus ja mieluisuus –ranking *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],3 sijaa
Säännöllisesti Lojaalit  Asiointityytyväisyys asiakassuoraa = erinomainen omalla nimellä (3 kohdan ka) Osuuspankki 32% 31% 19% Nordea 31% 26% 14% Sampo 13%  8% 9% Luvut koko väestöstä
Säännöllisesti Lojaalit  Asiointityytyväisyys asiakassuoraa = erinomainen omalla nimellä 3 kohdan ka S-ryhmä 41% 16% 32% K- ryhmä 35%  6% 22% Siwa tai Valintatalo 12%  2% 10% Lidl 2%  2%  8%  Luvut koko väestöstä
” S-ryhmän asiakas- omistajamarkkinointi ja koko järjestelmä on mielestäni selkeästi paras kanta- asiakasjärjestelmä Suomessa”
Yritykset elävät tyytyväisistä asiakkaista ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
*Yritystä preferoivien asiakkaiden keskuudessa ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Yritystä preferoivien tavoittaminen DM-ohjelmilla, TOP 5
Ostopolkututkimukset osoittavat, että uusien asiakkaiden saaminen katkeaa usein jo alkumetreillä siihen, että kuluttaja saa jostain flown pienestä katkeamiskohdasta riittävän tekosyyn keskeyttää uuteen tutustuminen, ja pitäytyä vanhassa merkissään.
Asian voi tehdä toisinkin…
[object Object],[object Object]
Kuluttajat arvostavat pitkän kaavan asiakaspostituksia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Yhteistä tutkimuksen kärkeen sijoittuneille yrityksille on varsin suuri vaivannäkö asiakkaiden palvelemiseksi monissa kanavissa. Liki kaikilla kärkipään yrityksillä on oma asiakasohjelma, ja sitä tukeva säännöllinen suoraohjelma. Asiakkaita lähestytään käytännössä kuukausittain. Useimmat kärkipään yritykset ovat tehneet oman perusvalikoimansa helpohkoksi ymmärtää. Henkilökohtainen asiointi on mutkatonta, ja lähestymisen kynnys on matala
Kuluttajat arvostavat pitkän kaavan asiakaspostituksia ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],On mahdoton kuvitella, että kärkiyritykset menestyisivät Ilman kanta-asiakasjulkaisuja Laiminlyömällä henkilökohtaisen palvelun myymälässä/konttorissa Jonotuttamalla heitä puhelinlangoilla Huonoin verkkopalveluin Tukematta kokonaisuutta markkinointiviestinnällä
Asiallista, osuvaa, kiihkotonta. Keräsimme yli tuhat kommenttia siitä, minkälaista on hyvä kanta-asiakasmarkkinointi. Säännöllistä – kerran kuukaudessa, kohdentuvaa, riittävästi tietoa uutuuksista, tarjouksista ja tuotevalikoimista olivat perustoiveita. Sävyssä painottui 2000-luvun mainonnalle ominainen ”tyly rehellisyys”. Kauppiaallisten kehujen ylikuorrutetun makean mainonnan maailma jäi 90-luvulle. Substanssi, nöyrä palveluasenne, kyky nauraa itselle, huumori, aidosti erilainen tapa toimia ilman liioittelua, kaunis painojälki yhdistyneenä selkeään ”yrityksen käyttöohjeeseen” puree. Hyvässä kanta-asiakasmarkkinoinnissa näkyy yritys-asiakassuhde samannäköisenä, kuin asiakas sen kokee.
Asiakas ei lopulta outoja vaadi. - toimivat peruspalvelut - odotuksiin nähden kohtuullinen huomiointi - säännöllinen yhteydenpito joillain tavoin - yritys pitää sen mitä lupaa - ongelmissa ei pakoilla karkuun - ei tarvitse edes olla halvin, hyväksyttävässä haarukassa oleminen riittää
Vaikka premiumin haku mielletään usein lähinnä nousukauden ilmiöksi totuus on se, että ihmiset haluavat AINA kohtuuhintaisia elämyksiä.
1. Asiointityytyväisyys kuvaa yritysten haastamisen vaikeuseroja, ja markkinaosuuksien kestävyyksiä 5. Katalogit ja asiakaslehdet ovat iso elementti asiakassuhde- markkinointia 4. Kohtalainen taso kaikessa vie jo varsin pitkälle 3. Kanta-asiakas suoraohjelmat ovat keskeinen osa asiakastyytyväisyyden rakentamista 6. Sitoutuneisuus yritykseen saa saman palvelun näyttämään paljon paremmalta 2. Suomalaiset pitävät kanta-asiakas- markkinoinnista
Lisätietoja tutkimuksesta: Itella, Asiakkuusmarkkinointi Kari Tervonen, strategiajohtaja [email_address] +358 50 437 0677
1 sur 63

Recommandé

Asiakaskokemuksen trendit 2015 par
Asiakaskokemuksen trendit 2015Asiakaskokemuksen trendit 2015
Asiakaskokemuksen trendit 2015Kari Korkiakoski
3K vues52 diapositives
Tervetuloa asiakkaan aikakaudelle par
Tervetuloa asiakkaan aikakaudelleTervetuloa asiakkaan aikakaudelle
Tervetuloa asiakkaan aikakaudelleSovelto
1.7K vues25 diapositives
Asiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleet par
Asiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleetAsiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleet
Asiakaskokemuksen uusimmat kehitysaskeleetKari Korkiakoski
2.5K vues23 diapositives
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter Score par
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter ScoreSuosittelun johtaminen ja Net Promoter Score
Suosittelun johtaminen ja Net Promoter ScoreFuturelab Finland
5.5K vues11 diapositives
Asiakkuus2015 raportti par
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiASML
2.7K vues12 diapositives
Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin par
Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihinDigitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihin
Digitaalisuuden vaikutus ostamisen, myynnin ja markkinoinnin prosesseihinMercuri International Oy / Mercuri Finland
2.1K vues32 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016 par
Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016
Webinaari 22.2.16 mitä B2B-markkinoinnissa tapahtuu 2016Jani Aaltonen
2.2K vues110 diapositives
Ostamisen muutos muutti myynnin par
Ostamisen muutos muutti myynninOstamisen muutos muutti myynnin
Ostamisen muutos muutti myynninMercuri International Oy / Mercuri Finland
598 vues42 diapositives
Asiakaskokemus on rahaa par
Asiakaskokemus on rahaaAsiakaskokemus on rahaa
Asiakaskokemus on rahaaSalesforce Finland
1.4K vues15 diapositives
04 cx day finland 2015 - suomen paras asiakasteko - sirte pihlaja - cxpa finland par
04 cx day finland 2015 - suomen paras asiakasteko - sirte pihlaja - cxpa finland04 cx day finland 2015 - suomen paras asiakasteko - sirte pihlaja - cxpa finland
04 cx day finland 2015 - suomen paras asiakasteko - sirte pihlaja - cxpa finlandCustomer Experience Professionals Association
279 vues14 diapositives
Asiakasviestintä 2016 raportti par
Asiakasviestintä 2016 raporttiAsiakasviestintä 2016 raportti
Asiakasviestintä 2016 raporttiASML
4.1K vues10 diapositives
Sähköinen liiketoiminta -koulutus par
Sähköinen liiketoiminta -koulutusSähköinen liiketoiminta -koulutus
Sähköinen liiketoiminta -koulutusGelo
1.8K vues230 diapositives

Similaire à Miten suomalainen asiakas tehdään tyytyväiseksi

Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla par
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalallaLisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalallaJussi Hirvela
567 vues84 diapositives
Tyytyvainen asiakas 2009 par
Tyytyvainen asiakas 2009Tyytyvainen asiakas 2009
Tyytyvainen asiakas 2009Asiakkuusmarkkinointi
537 vues6 diapositives
Myyntiviestinnankeittokirja par
MyyntiviestinnankeittokirjaMyyntiviestinnankeittokirja
MyyntiviestinnankeittokirjaFondon Library
743 vues29 diapositives
Asiakkuus 2014 raportti par
Asiakkuus 2014 raporttiAsiakkuus 2014 raportti
Asiakkuus 2014 raporttiASML
1K vues8 diapositives
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua par
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua Tori.fi - Datalähtöistä kasvua
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua Tori.fi
1.4K vues27 diapositives
Mainonnan tehtävä ja merkitys par
Mainonnan tehtävä ja merkitysMainonnan tehtävä ja merkitys
Mainonnan tehtävä ja merkitysMainostajien Liitto
2.9K vues26 diapositives

Similaire à Miten suomalainen asiakas tehdään tyytyväiseksi(20)

Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla par Jussi Hirvela
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalallaLisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Lisäarvot ja strategiat kiinteistö- ja rakennusalalla
Jussi Hirvela567 vues
Asiakkuus 2014 raportti par ASML
Asiakkuus 2014 raporttiAsiakkuus 2014 raportti
Asiakkuus 2014 raportti
ASML 1K vues
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua par Tori.fi
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua Tori.fi - Datalähtöistä kasvua
Tori.fi - Datalähtöistä kasvua
Tori.fi1.4K vues
Digimarkkinointia niukoilla resursseilla globaalissa kilpailuympäristössä par Jesse Ketonen
Digimarkkinointia niukoilla resursseilla globaalissa kilpailuympäristössä Digimarkkinointia niukoilla resursseilla globaalissa kilpailuympäristössä
Digimarkkinointia niukoilla resursseilla globaalissa kilpailuympäristössä
Jesse Ketonen428 vues
Asiakasdata insightin lähteenä par Dagmar
Asiakasdata insightin lähteenäAsiakasdata insightin lähteenä
Asiakasdata insightin lähteenä
Dagmar1K vues
Kohti tulosvastuullista markkinointia par Fonecta
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Fonecta654 vues
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa par OMD_Finland
Globaali B2B-Markkinointi SuomessaGlobaali B2B-Markkinointi Suomessa
Globaali B2B-Markkinointi Suomessa
OMD_Finland649 vues
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto par Jari Salo
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopistoDigitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Digitaalinen markkinointi elintarviketeollisuudessa luento Helsingin yliopisto
Jari Salo451 vues
Myyntisauna – hyvä myyntipuhe par Juha Tahvonen
Myyntisauna – hyvä myyntipuheMyyntisauna – hyvä myyntipuhe
Myyntisauna – hyvä myyntipuhe
Juha Tahvonen3.4K vues
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio par Pasi Rautio
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautioHuippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio
Huippuautomyyjän ominaisuudet tutkimus_tuplaamo_pasi_rautio
Pasi Rautio2.7K vues
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit... par Annalect Finland
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Matka tehokkaampaan markkinointiin - tiedolla johdettu markkinointi B2B yrit...
Annalect Finland526 vues
Tom nickels asiakkuusindeksi 2013 - Verkkokauppa vie muut vikisee par Avaus
Tom nickels asiakkuusindeksi 2013 - Verkkokauppa vie muut vikiseeTom nickels asiakkuusindeksi 2013 - Verkkokauppa vie muut vikisee
Tom nickels asiakkuusindeksi 2013 - Verkkokauppa vie muut vikisee
Avaus 1K vues
Digitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuutta par Searchbox
Digitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuuttaDigitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuutta
Digitaalinen asiakkuusmarkkinointi lisää myyntiä ja markkinoinnin tehokkuutta
Searchbox1.5K vues
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007 par Pirkka Aunola
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Pirkka Aunola844 vues

Plus de Asiakkuusmarkkinointi

Suoramarkkinointi brändin rakentamisessa par
Suoramarkkinointi brändin rakentamisessaSuoramarkkinointi brändin rakentamisessa
Suoramarkkinointi brändin rakentamisessaAsiakkuusmarkkinointi
329 vues6 diapositives
Millward brown knowledgepoint_directmarketing par
Millward brown knowledgepoint_directmarketingMillward brown knowledgepoint_directmarketing
Millward brown knowledgepoint_directmarketingAsiakkuusmarkkinointi
299 vues3 diapositives
Mainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinen par
Mainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinenMainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinen
Mainoskieltomotiivi tutkimus lyhyt_10062010_ulkoinenAsiakkuusmarkkinointi
390 vues15 diapositives
Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010 par
Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010
Mainonnan spontaani muistaminen lyhyt 2010Asiakkuusmarkkinointi
522 vues48 diapositives
Nettikooste mainonnan spontaani muistaminen 2010 par
Nettikooste mainonnan spontaani muistaminen 2010Nettikooste mainonnan spontaani muistaminen 2010
Nettikooste mainonnan spontaani muistaminen 2010Asiakkuusmarkkinointi
233 vues4 diapositives
Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin tiivistelmä 2010-09-09 par
Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin  tiivistelmä 2010-09-09Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin  tiivistelmä 2010-09-09
Kuluttajien suhtautuminen markkinointiviestintäkanaviin tiivistelmä 2010-09-09Asiakkuusmarkkinointi
396 vues14 diapositives

Miten suomalainen asiakas tehdään tyytyväiseksi

 • 1. Miten suomalainen asiakas tehdään tyytyväiseksi Itella/Tyytyväinen asiakas 2009 Kari Tervonen Strategiajohtaja Kuulas Millward Brown 8.9. 2009
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6. 1. Vahvan asiakaslupauksen rakentaminen = selkeä positio ja mielikuvajohtajuus jossakin + luottamus kykyyn lunastaa asiakaslupaus 2. Välittömien myyntien ruokkiminen kaikilla toimenpiteillä Menestysyhtälö 2009. Kyseessä ei ole joko tai vaan sekä että
 • 7. Myös lukuisia liikevoittoaan ja –vaihtoaan kasvattavia yrityksiä, markkinajohtajiakin
 • 8. Vahvan brändin perusteet Lunastus, hyvä palvelukokemus Palveluiden tuottamisen tehokkuus Selkeä positio ja palvelulupaus Kategorian johtajuus
 • 9.
 • 10. Luovuus ja luotettavuus käyvät markkinoinnin maailmassa rajua painimatsia. Mainostajia ärsyttää mainostoimistojen usko viestinnän kaikkivoipaisuuteen. Toimistojen ehdotuksissa on paistanut liian usein viestintäluovuuden vetäminen kolmanteen kerrokseen ohi tuotteiden palvelulupauksen ja toimituskyvyn. - Mainostajapalaute nousukauden keskeltä -
 • 11.
 • 13. Asennoituminen kanta-asiakasohjelmiin; yhteenveto; täysin tai jokseenkin samaa mieltä Haluan mahdollisimman paljon tietoa kaikista tuotteista ja tarjouksista, jota yrityksellä on Haluan kohdennettuja tarjouksia sellaisista tuotteista, joiden kaltaisia olen ostanut aiemmin Minusta eniten ostavien kuuluu saada isoimmat edut asiakkuudestaan On tärkeää, että kirjeet tulevat yrityksen lähimmän toimipisteen lähettäminä/allekirjoittamina On hyvä, jos yhteydenpito asiakkaaseen on säännöllistä Kanta-asiakasmarkkinointi palvelee kuluttajan etua 67% 75% 72% 82% 73% 78%
 • 14. Yleisessä keskustelussa kohderyhmäajattelun ajatellaan usein liittyvän ensisijaisesti ikään, sukupuoleen tms. kuluttajan ulkoisiin ominaisuuksiin. Kaikkein keskeisimpiä kohdennusperusteita ovat kuitenkin käytännössä useimmiten tuotesuhdeperusteet. Näille tiedoille rakennetaan kanta-asiakasmarkkinointiohjelmat. Valtaosalla tuotesuhteista segmentointia käyttäviä yrityksiä markkinointi on radikaalisti keskimääräistä kustannustehokkaampaa.
 • 15. Suomalaista markkinointia on leimannut kampanjakeskeisyys, ja lanseerausvimmaisuus. Ikään kuin markkinoimisen oikeus nojaisi siihen, että on jotain täysin uutta esitettävää kuluttajille. Ilmiö ulottuu tuotemainostajien lisäksi myös lukuisiin palveluyrityksiin.
 • 16. Presence Relevance Performance Bonding Advantage Keskiverto-brändi Top 100 brändit *Source: BrandZ Global Database 2008 (8,268 brand measures, 24 countries) Brändiarvo on pitkälti kykyä luoda lojaalisuutta
 • 17.
 • 18. Suuri osa menestyksekkäästä markkinointityöstä on arkista asiakaspalvelua. Maailma on vaikeasti hahmotettava, täynnä heikosti kestäviä tuotteita ja epävarmasti toimivia palveluita. Elämme näennäisbrändien luvatussa maassa, jossa ns. merkkituotteet ovat jo valmiiksi euroshopperin makuisia – ja melkein hintaisiakin .
 • 19. Unilever CEO Paul Pulman Last year, Unilever grew the top line 7% organically, but all from pricing. "This year the growth is coming from innovations and [marketing]," Mr. Polman said. "That's quality growth.” AdAge 24.8.2009
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. ” Hyvä kanta-asiakasmarkkinointi kannustaa asiakasta olemaan asiakkaana, ja kertoo selkeästi tarjotuista eduista olematta tyrkyttävä tai persoonaton.”
 • 24.
 • 25. ” Ei saa olla liian tunkeilevaa, hyvänä esimerkkinä Stockmannin kanta-asiakaslehdet ja-kirjeet, jotka ovat sopivan informatiivisia ja monipuolisia, ne tulevat aina luettua.”
 • 26.
 • 27. ” Cittarissa oli joulun alla lapsille tapahtuma, ja se oli ihan mukava, vaikka tietenkin sekin tähtäsi kovaan myyntiin. Silti siihen oli panostettu, ja kohdennettu tietylle ryhmälle, lapsille.”
 • 28.
 • 29.
 • 30. Suomalaiset ovat perusluonteeltaan pröystäilemättömiä peridemokraatteja, ja suoraviivaista edamjuustokansaa. Palvelutiskillä tylyt suomen pystykorvat kohtaavat molemmin puolin, ja usein päädytään itsepalvelukonsepteihin, jottei demokraattista ihannetta vastaan ”sotivaa” palvelija-palveltava -asetelmaa pääse syntymään
 • 31. Kuluttajatrendeissä henkilökohtaisesti palvelluksi tulemisen merkitys on noussut tuotteiden teknisiin ominaisuuksiin nähden jatkuvasti. Tavarakylläinen - usein tylyn itsepalvelun yhteiskunta - on tehnyt ihmiseltä ihmiselle palvelusta todellista luksusta.
 • 32. Asiakkaan tarpeiden kohtaaminen Kyky kohdata asiakkaan tarpeet kuvaa vahvasti sitä, kuinka asiakas kokee yrityksen sopivan hänen omiin mieltymyksiinsä ja perustarpeisiinsa. Samalla lailla tunnusluku arvioi myös sitä, kuinka asiakaslähtöiseksi yrityksen toiminta ylipäätänsä nähdään asiakkaan perspektiivistä. Sujuvuus Maailma on vaikeasti hahmotettava, epävarma ja hankala, tuotteiden kestävyys heikko, ja yritykset toimijoina yhä epäluotettavampia kuluttajien silmissä. Yritys, joka saa itsensä kanssa asioimisen tuntumaan vaivattomalta ja keveältä on erittäin vahvoilla. Nautittavuus Asioimisen nautittavuuden peruselementti on usein asiointikokemuksen kyky nousta tavanomaisen yläpuolelle. Hyvän mielen tuottava tunne siitä, että tuli henkilökohtaisesti huomioiduksi. Henkilökohtainen palvelu, asioimisympäristö tai myymälätila saattavat nousta muiden arjen kokemusten yläpuolelle miellyttävyydessä, ja saavat unohtamaan hetkiseksi kiireen
 • 33.
 • 34.
 • 35. Suomi Kansainvälinen yleisin ranking 1. Pankit 1. Vähittäiskauppa 2. Matkailu 2. Matkailu 3. Vähittäiskauppa 3. Pankit 4. Operaattorit 4. Operaattorit Pankkien asiointityytyväisyys suhteessa kaupan asiointi- tyytyväisyyteen on Suomessa korkeampi kuin muissa maissa. Vertailu Millward Brown.
 • 36.
 • 37. Asiointityytyväisyys/lojaliteetti vaikuttaa alttiuteen kilpailulle; ulkoiset haastajat tai toimialan ylisiirtymät. Esimerkkinä vaikka ABC ja S-pankki
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41. Naisten ja miesten suosikkilistat lähes samanlaiset 12 kk aikana asioineiden keskuudessa. Top 9 yritykset täysin samat. Pääkaupunkiseudulla Stockmann nousee listan ykköseksi täpärästi.
 • 42.
 • 43. Kyky kohdata tarpeet - ranking Keskimääräistä parempi taso* *Erinomainen + keskimääräistä parempi-vastusten osuudet 12 kuukauden sisällä asioineiden asiakkaiden keskuudessa 1. Osuuspankki 74% S-päivittäistavarakauppa 74% 3. K-päivittäistavarakauppa 69% 4. Nordea 66% Finnair 66% 6. Stockmann 60% 7. Sokos 56% 8. Silja Line 53% 9. Viking Line 50%
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49. Säännöllisesti Lojaalit Asiointityytyväisyys asiakassuoraa = erinomainen omalla nimellä (3 kohdan ka) Osuuspankki 32% 31% 19% Nordea 31% 26% 14% Sampo 13% 8% 9% Luvut koko väestöstä
 • 50. Säännöllisesti Lojaalit Asiointityytyväisyys asiakassuoraa = erinomainen omalla nimellä 3 kohdan ka S-ryhmä 41% 16% 32% K- ryhmä 35% 6% 22% Siwa tai Valintatalo 12% 2% 10% Lidl 2% 2% 8% Luvut koko väestöstä
 • 51. ” S-ryhmän asiakas- omistajamarkkinointi ja koko järjestelmä on mielestäni selkeästi paras kanta- asiakasjärjestelmä Suomessa”
 • 52.
 • 53.
 • 54. Ostopolkututkimukset osoittavat, että uusien asiakkaiden saaminen katkeaa usein jo alkumetreillä siihen, että kuluttaja saa jostain flown pienestä katkeamiskohdasta riittävän tekosyyn keskeyttää uuteen tutustuminen, ja pitäytyä vanhassa merkissään.
 • 55. Asian voi tehdä toisinkin…
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59. Asiallista, osuvaa, kiihkotonta. Keräsimme yli tuhat kommenttia siitä, minkälaista on hyvä kanta-asiakasmarkkinointi. Säännöllistä – kerran kuukaudessa, kohdentuvaa, riittävästi tietoa uutuuksista, tarjouksista ja tuotevalikoimista olivat perustoiveita. Sävyssä painottui 2000-luvun mainonnalle ominainen ”tyly rehellisyys”. Kauppiaallisten kehujen ylikuorrutetun makean mainonnan maailma jäi 90-luvulle. Substanssi, nöyrä palveluasenne, kyky nauraa itselle, huumori, aidosti erilainen tapa toimia ilman liioittelua, kaunis painojälki yhdistyneenä selkeään ”yrityksen käyttöohjeeseen” puree. Hyvässä kanta-asiakasmarkkinoinnissa näkyy yritys-asiakassuhde samannäköisenä, kuin asiakas sen kokee.
 • 60. Asiakas ei lopulta outoja vaadi. - toimivat peruspalvelut - odotuksiin nähden kohtuullinen huomiointi - säännöllinen yhteydenpito joillain tavoin - yritys pitää sen mitä lupaa - ongelmissa ei pakoilla karkuun - ei tarvitse edes olla halvin, hyväksyttävässä haarukassa oleminen riittää
 • 61. Vaikka premiumin haku mielletään usein lähinnä nousukauden ilmiöksi totuus on se, että ihmiset haluavat AINA kohtuuhintaisia elämyksiä.
 • 62. 1. Asiointityytyväisyys kuvaa yritysten haastamisen vaikeuseroja, ja markkinaosuuksien kestävyyksiä 5. Katalogit ja asiakaslehdet ovat iso elementti asiakassuhde- markkinointia 4. Kohtalainen taso kaikessa vie jo varsin pitkälle 3. Kanta-asiakas suoraohjelmat ovat keskeinen osa asiakastyytyväisyyden rakentamista 6. Sitoutuneisuus yritykseen saa saman palvelun näyttämään paljon paremmalta 2. Suomalaiset pitävät kanta-asiakas- markkinoinnista
 • 63. Lisätietoja tutkimuksesta: Itella, Asiakkuusmarkkinointi Kari Tervonen, strategiajohtaja [email_address] +358 50 437 0677

Notes de l'éditeur

 1. Sisällysluettelo.
 2. Sisällysluettelo.
 3. Sisällysluettelo.
 4. Sisällysluettelo.
 5. Sisällysluettelo.
 6. The foundations of all strong brands are the same whether they are global or local. As the Nokia example highlights, vision – the ability to see what could be and to anticipate trends – is critical to both business and brand success. An efficient and scalable business model combined with innovation is necessary to stay ahead of the competition. But on its own, a business model is not sufficient to make a successful global brand. Five further complementary components are required: A great brand experience A distinctive positioning A sense of dynamism A sense of authenticity A strong corporate culture But if a brand wants to stay ahead it must do one more thing.
 7. Sisällysluettelo.
 8. The average brand Pyramid (shown here for the latest data in 2008 for more than 8,000 brands across 24 countries) indicates how difficult it is to reach Bonding with the average level only being 3%. (CLICK) But we can clearly see that the most valuable brands in the World have stronger relationships with consumers. In particular they ‘bond’ at three times the level compared to the average brand.
 9. Sisällysluettelo.
 10. Sisällysluettelo.
 11. Sisällysluettelo.
 12. Sisällysluettelo.
 13. Sisällysluettelo.
 14. Sisällysluettelo.
 15. Sisällysluettelo.
 16. Sisällysluettelo.
 17. Sisällysluettelo.
 18. Sisällysluettelo.
 19. Sisällysluettelo.
 20. Sisällysluettelo.