Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kurum İçi Koç Nasıl Seçilir? Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme     Yöntemleri    Uzm. Psk. Aylin Dincer    aylind...
Koçluk Nedir?• Hedeflenen kişisel ya da mesleki performansa ulaşmak adına yapılandırılmış ve bireyin potansiyelinin ist...
Kurum İçi Koçluk Nedir?• Kurum içerisinden seçilen kişilerin eğitim alarak yine kurum içerisinden kişilerle koçluk ilişk...
Mentorluk Nedir?• Aynı kurumdan ya da aynı alandan gelen ve/veya aynı deneyimleri paylaşan bireylerin dahil olduğu bir ...
Yetkinlik Kavramı• Üstün iş performansı ile neden sonuç ilişkisine sahip bireysel özellikler               ...
Koçluk Yetkinlikleri• Literatür Taraması: • Koçluk enstitüleri, dernekleri ve koçluk hizmeti  veren birçok kurum, koçla...
Koçluk YetkinlikleriYetkinlikler            ICF  ICI  ACEtkin İletişim Becerisi             Güv...
Koçluk Yetkinlikleri• Literatür Taraması – Boyatzis (2002) temel koçluk  yetkinliklerini araştırdığı çalışmasında  du...
Koçluk Yetkinlikleri           Empati Örüntüleri                    İnisiyatif  Tanıma  ...
Temel Koçluk YetkinlikleriYetkinlikler       Davranışlar             Doğrudan iletişim, dolaylı iletiş...
Kurum İçi Koç Seçim Süreci         Kullanılan Yöntemler Mülakat (Özgeçmiş mülakatı, yetkinlik bazlı mülakat) At...
Kurum İçi Koç Seçim Süreci         Duyuru         Başvuru       Değerlendirme Yetkinlik     ...
Yetkinlik Değerlendirmede   Yetkinlik Envanteri• Üstün performansla ilişkili davranışsal özellikleri ölçmeye yönelikti...
Yetkinlik Değerlendirmede    Kişilik Envanteri• Bireyin uzun vadede tutarlılık gösteren özelliklerini ölçer• Yetkinli...
EICOM PLUS    Koçluk Yetkinlikleri Profili                        A  B  C  D  E  FKendini...
EICOM PLUS Boyutlar• Kendinin Farkında Olma – Duygularının Farkında Olma; Kendine Güven; Kendini Doğru  Değerlendirme• ...
EICOM PLUS Boyutlar• İlişki Yönetimi Boyutu – Başkalarını Geliştirme; Çatışma Yönetimi; Değişime Öncülük  Etme; İkna Ye...
Liderlik Tarzları Envanteri:     EILEAD
Liderlik Tarzları Envanteri:     EILEAD
Envanterlerin Avantaj ve      Dezavantajları     Avantajlar          DezavantajlarMaliyet       ...
Değerlendirme Merkezi    Uygulamaları• Değerlendirme Merkezi uygulaması, birden fazla gözlemci eşliğinde, iş benzeri ...
Avantajları• Kişinin potansiyelini iş benzeri uygulamalar üzerinden belirleyerek doğrudan ölçüm sağlar  – Kişinin iş baş...
Avantajları• Kişilerle ilgili zengin bir geribildirim kaynağı sağlar  – Uygulamalar sonrasında kişiye ait yetkinliklerle ...
Dezavantajları• Değerlendirme süresinin uzun olması  – Çok yönlü bir değerlendirme süreci olması nedeniyle   yetkinlikl...
Sonuç                               KİŞİLİK           EICOM PLUS  EILEAD  DMU ...
Sonuç• Kurum içerisinde koçluk yapacak kişilerin seçiminde ölçme-değerlendirme araçlarının kullanımı sürecin etkinliğini...
Teşekkürler.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme Yöntemleri

3 917 vues

Publié le

Bu sunum MCT tarafından 15-16 Şubat 2012 tarihlerinde düzenlenen 17. İnsan Kaynakları Zirvesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Publié dans : Carrière
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme Yöntemleri

 1. 1. Kurum İçi Koç Nasıl Seçilir? Koçluk Yetkinlikleri ve Ölçme Yöntemleri Uzm. Psk. Aylin Dincer aylind@assessment.com.tr İK Zirvesi Şubat 2012
 2. 2. Koçluk Nedir?• Hedeflenen kişisel ya da mesleki performansa ulaşmak adına yapılandırılmış ve bireyin potansiyelinin istenen seviyeye ulaşmasını sağlayan gelişim odaklı bir ilişki
 3. 3. Kurum İçi Koçluk Nedir?• Kurum içerisinden seçilen kişilerin eğitim alarak yine kurum içerisinden kişilerle koçluk ilişkisi çerçevesinde sürdürdükleri gelişimsel süreç
 4. 4. Mentorluk Nedir?• Aynı kurumdan ya da aynı alandan gelen ve/veya aynı deneyimleri paylaşan bireylerin dahil olduğu bir gelişim süreci. – Koçluk sürecinden farklı olarak, bireyin kurumun performansına katma değer sağlayacak önerilerin ele alınması söz konusudur.
 5. 5. Yetkinlik Kavramı• Üstün iş performansı ile neden sonuç ilişkisine sahip bireysel özellikler (Boyatzis, 1982) – Duygusal Zekaya (EQ) Dayalı – Bilişsel Zekaya (IQ) Dayalı
 6. 6. Koçluk Yetkinlikleri• Literatür Taraması: • Koçluk enstitüleri, dernekleri ve koçluk hizmeti veren birçok kurum, koçların mutlaka sahip olması gereken yetkinlikleri ele almıştır. – ICF (International Coach Federation) – ICI (International Association of Coaching Instutes) – AC (Association for Coaching)• Sahadan toplanan veri
 7. 7. Koçluk YetkinlikleriYetkinlikler ICF ICI ACEtkin İletişim Becerisi   Güvenilirlik   Duygusal Farkındalık   Başkalarını ve Kendini Geliştirme   Analiz/Problem Çözme   
 8. 8. Koçluk Yetkinlikleri• Literatür Taraması – Boyatzis (2002) temel koçluk yetkinliklerini araştırdığı çalışmasında duygusal zekaya dayalı dört yetkinlik ile bilişsel zekaya dayalı bir yetkinliğin ayırt edici olduğunu bulmuştur.
 9. 9. Koçluk Yetkinlikleri Empati Örüntüleri İnisiyatif Tanıma Duygusal Müşteri Farkındalık FarkındalığıBoyatzis’in Koçluk Yetkinlikleri Modeli (2002)
 10. 10. Temel Koçluk YetkinlikleriYetkinlikler Davranışlar Doğrudan iletişim, dolaylı iletişim, etkin dinleme, doğruEtkin İletişim Becerisi soru sorma, metafor kullanma Güven yaratma, gizlilik ilkesine bağlı kalma, etik ilkeleriGüvenilirlik izleme, genel kurallara uyma, dürüstlük Duygularının farkında olma, duygularını kontrol etme,Duygusal Farkındalık empatiBaşkalarını ve Kendini Kendini geliştirme, karşısındaki kişinin gelişim ihtiyaçlarınıGeliştirme fark etme ve karşılama Sorunu/Durumu doğru tanılama, detaylı analiz becerisi,Analiz/Problem Çözme doğru unsurları ele alma, uygun çözüm önerileri geliştirme Yarar sağlayacak eylemlerde bulunma, riski gözeterekİnisiyatif hareket etme, kendiliğinden aksiyon alma
 11. 11. Kurum İçi Koç Seçim Süreci Kullanılan Yöntemler Mülakat (Özgeçmiş mülakatı, yetkinlik bazlı mülakat) Atama (Yönetimin önerdiği kişilerin koç olması) Gönüllülük (Resmi olan ve olmayan gönüllülük) Anket/Envanter uygulamaları Atölye çalışmaları
 12. 12. Kurum İçi Koç Seçim Süreci Duyuru Başvuru Değerlendirme Yetkinlik Değerlendirme Liderlik Tarzları Envanteri Merkezi Eğitim Süreci
 13. 13. Yetkinlik Değerlendirmede Yetkinlik Envanteri• Üstün performansla ilişkili davranışsal özellikleri ölçmeye yöneliktir• Doğrudan yetkinliğin Bilgi gerektirdiği davranışları Beceri değerlendirir Tutumlar Değerler• Kişilik envanterlerine göre Güdüler Kişilik iş performansını açıklama Özellikleri gücü daha fazladır
 14. 14. Yetkinlik Değerlendirmede Kişilik Envanteri• Bireyin uzun vadede tutarlılık gösteren özelliklerini ölçer• Yetkinliklerin temelinde Bilgi yatan kişilik özelliklerini Beceri değerlendirir; bireyin ilgili Tutumlar yetkinliğe ait davranışları Güdüler Değerler Kişilik sergileme sıklığını Özellikleri göstermez• 360 derece kullanıma uygun değildir
 15. 15. EICOM PLUS Koçluk Yetkinlikleri Profili A B C D E FKendinin Duygularının Farkında OlmaFarkında Olma Kendini Doğru Değerlendirme Değerlerine BağlılıkKendini İnisiyatif KullanmaYönetme İyimserlik Kendine Hakim Olma EmpatiSosyal Müşteri OdaklılıkFarkındalık Organizasyonel Farkındalık Başkalarını Geliştirmeİlişki Yönetimi İletişim Becerisi Analitik DüşünmeBilişsel Soyut DüşünmeYetkinlikler Stratejik Düşünme
 16. 16. EICOM PLUS Boyutlar• Kendinin Farkında Olma – Duygularının Farkında Olma; Kendine Güven; Kendini Doğru Değerlendirme• Kendini Yönetme – Başarı Odaklılık; Değerlerine Bağlılık; İnisiyatif Kullanma; İyimserlik; Kendine Hakim Olma; Değişime Uyum; Yenilikçilik• Sosyal Farkındalık Boyutu – Empati; Müşteri Odaklılık; Organizasyonel Farkındalık
 17. 17. EICOM PLUS Boyutlar• İlişki Yönetimi Boyutu – Başkalarını Geliştirme; Çatışma Yönetimi; Değişime Öncülük Etme; İkna Yeteneği; İletişim Becerisi; İlişki Kurma; Liderlik Becerisi; Takım Çalışmasına Yatkınlık• Bilişsel Yetkinlikler Boyutu – Analitik Düşünme; Stratejik Düşünme; Soyut Düşünme; Kantitatif Düşünme; Teknik Uzmanlık
 18. 18. Liderlik Tarzları Envanteri: EILEAD
 19. 19. Liderlik Tarzları Envanteri: EILEAD
 20. 20. Envanterlerin Avantaj ve Dezavantajları Avantajlar DezavantajlarMaliyet SubjektiflikSüre Seçim kriterlerinin bilinmemesi360 derece uygulanabilirlikAdalet algısı yaratma
 21. 21. Değerlendirme Merkezi Uygulamaları• Değerlendirme Merkezi uygulaması, birden fazla gözlemci eşliğinde, iş benzeri içeriğe sahip birden fazla değerlendirme yöntemi kullanılarak bireyin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. (Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, 2000)
 22. 22. Avantajları• Kişinin potansiyelini iş benzeri uygulamalar üzerinden belirleyerek doğrudan ölçüm sağlar – Kişinin iş başında sergileyeceği davranışları simülasyon içeren uygulamalarla sergilemesini sağlar• Kişinin çok yönlü değerlendirilmesini sağlar – Birden fazla değerlendirme yöntemi ve birden fazla gözlemci kullanılması nedeniyle daha geçerli sonuçlar elde edilir• Doğrudan iş ile ilgili olması nedeniyle katılımcılar üzerinde olumlu etkilere sahiptir – Değerlendirilen kişi, performansını sergileme fırsatına sahip olduğunu düşünür ve değerlendirme sürecini adil olarak algılar
 23. 23. Avantajları• Kişilerle ilgili zengin bir geribildirim kaynağı sağlar – Uygulamalar sonrasında kişiye ait yetkinliklerle ilgili pek çok açıklayıcı ve kişide farkındalık yaratabilecek geribildirim kaynağı ortaya çıkmaktadır.• Doğru seçim ve terfi kararları sayesinde şirket kaynaklarının doğru kullanılmasını sağlar – Yanlış işe alımlar nedeniyle şirketler hem zaman hem de maliyet açısından her yıl çok fazla maddi kayba uğramaktadır. Bu nedenle doğru kişilerin seçilmesi şirket karlılığına doğrudan etki edecektir.
 24. 24. Dezavantajları• Değerlendirme süresinin uzun olması – Çok yönlü bir değerlendirme süreci olması nedeniyle yetkinliklerin ideal olarak en az üç simülasyonda gözlemlenmesi gerekmektedir. Uygulama bazında değerlendirilecek her birey için yarım günlük süre ayrılmasına ihtiyaç vardır.• Maliyetinin yüksek oluşu – Değerlendirme Merkezi uygulamaları eğitimli ve konusunda uzman değerlendiriciler tarafından yürütülmektedir. Özel içerikli vakaların geliştirilmesi, yetkinlik setinin hazırlanması ve değerlendirilecek her birey için birden fazla değerlendiricinin süreçte yer alması maliyeti artırmaktadır.
 25. 25. Sonuç KİŞİLİK EICOM PLUS EILEAD DMU MÜLAKAT ENVANTERİEtkin İletişimBecerisi     Güvenilirlik     DuygusalFarkındalık     Öğrenme veÖğretme     Analiz / ProblemÇözme     İnisiyatif Kullanma     
 26. 26. Sonuç• Kurum içerisinde koçluk yapacak kişilerin seçiminde ölçme-değerlendirme araçlarının kullanımı sürecin etkinliğini artıracaktır. – Koçluk yapacak kişilerin belirlenmesiyle koçluk yetkinliklerine sahip kişilerin koçluk için seçilmesi – Koçluk eğitiminin sonunda değerlendirme yapılarak seçilen kişilerin koçluk yetkinliklerine sahip olma düzeylerinin belirlenmesi
 27. 27. Teşekkürler.

×