Publicité

CURSUS ALLROUND CONDITIE_HERSTELTRAINER.PDF

15 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Publicité

CURSUS ALLROUND CONDITIE_HERSTELTRAINER.PDF

 1. 1 CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER© Korte samenvatting DOCENT: TOINE VAN DE GOOLBERG DOCENT / HERSTEL- EN FYSIEKE TRAINER PRAKTIJKDOCENT: EVERT VAN DE GOOLBERG, FYSIEKE TRAINER WWW.TOINEVANDEGOOLBERG.NL ERKEND DOOR NGS ATLETIEKUNIE
 2. 2  INHOUD CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER© Theorie Praktijk 1. Sportanalyse volgens de Rehaboom® Dynamisch stretchen+stabiliteit 2. De Rehaboom® Loop ABC 3. Het Kracht Revalidatie Systeem (KRS) volgens de Rehaboom® Toepassing KRS© in de sport 4. Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom® Toepassen oefenkaarten RRS© in de sport 5. Sprongkracht testen volgens de Rehaboom® Gebruik contactmat 6. Een programma samenstellen volgens de Rehaboom® Praktijkopdrachten en trainingsschema’s  © Toine van de Goolberg 533
 3. 3  INHOUD CURSUS ALLROUND CONDITIE/HERSTELTRAINER© Theorie Praktijk 7. Opbouw kracht volgens de Rehaboom® Protocollen krachttraining© 8. Opbouw snelheid volgens de Rehaboom® Protocollen snelheid© 9. Opbouw uithoudingsvermogen volgens de Rehaboom® Protocollen uithoudingsvermogen© 10. Opbouw plyometrie volgens de Rehaboom® Protocollen plyometrie© 11. Complextrainingen volgens de Rehaboom® Protocollen complextraining© 12. Programma’s samenstellen volgens de Rehaboom® Praktijk opdrachten en trainingsschema’s  © Toine van de Goolberg 534
 4. 4  ANALYSE FORMULIER SPORTREVALIDATIE VOLGENS DE REHABOOM® REMODELLERINGSFASE TEAMSPORT Begin Reha Midden Reha Eind Reha Eigenschappen Sportrelevant Korps Mariniers Uithoudingsvermogen O Aërobe capaciteit (KH) X O Aëroob vermogen (vet) X X Aëroob vermogen (KH) X X Anaërobe lactische capaciteit X X Anaërobe alactische capaciteit O X Anaëroob lactisch vermogen O Kracht X Aërobe kracht X X Maximale kracht X X Snelkracht X X Explosieve kracht O X Prestretch X Snelheid X Reactiesnelheid X X Startsnelheid X X Acceleratiesnelheid O X Maximale snelheid O Coördinatie X X Cyclisch X X X Acyclisch X O = niet van belang X = het kruisjesverloop geeft eveneens de Rehaboom aan  © Toine van de Goolberg 001d
 5. 5 D DE E R RE EH HA AB BO OO OM M® ® STROOMSCHEMA (SPORT)REVALIDATIE W We ed ds st tr ri ij jd d ( (2 26 6) ) A Ag gi il li it ty y t tr ra ai in ni in ng g ( (2 25 5) ) V Va ar ri ia ab be el le e m me et th ho od de e ( (2 24 4) ) L La ac ct ti is sc ch h v ve er rm mo og ge en n ( (2 23 3) ) C Co om mp pl le ex x m me et th ho od de e ( (2 22 2) ) P Pl ly yo om me et tr ri ie e ( (2 21 1) ) C Cy yc cl li is sc ch h V Vo o ( (2 20 0) ) S Sp pe ec ci if fi ie ek ke e k kr ra ac ch ht t ( (1 18 8) ) A Al la ac ct ti is sc ch h v ve er rm mo og ge en n ( (1 19 9) ) A Ac cy yc cl li is sc ch h V Vo o ( (1 17 7) ) K Kr ra ac ch ht ti im mi it ta at ti ie e ( (1 16 6) ) E Ex xp pl lo os si ie ev ve e k kr ra ac ch ht t ( (1 15 5) ) S Sn ne el lk kr ra ac ch ht t ( (1 13 3) ) A Al la ac ct ti is sc ch he e c ca ap pa ac ci it te ei it t ( (1 14 4) ) W We er rp p A AB BC C ( (1 12 2) ) S Su up pr ra am ma ax xi im ma al le e k kr ra ac ch ht t ( (1 11 1) ) M Ma ax xi im ma al le e k kr ra ac ch ht t ( (1 10 0) ) S Sp pr ro on ng g A AB BC C ( (9 9) ) L La ac ct ti is sc ch he e c ca ap pa ac ci it te ei it t ( (8 8) ) H Hy yp pe er rt tr ro of fi ie e ( (7 7) ) L Lo oo op p A AB BC C ( (6 6) ) A Aë ër ro oo ob b v ve er rm mo og ge en n ( (5 5) ) K Kr ra ac ch ht tu ui it th ho ou ud di in ng gs sv ve er rm mo og ge en n ( (3 3) ) A Aë ër ro ob be e c ca ap pa ac ci it te ei it t ( (4 4) ) I Im mi it ta at ti ie e ( (2 2) ) S St ta ab bi il li it te ei it t ( (1 1) ) S Sn ne el lh he ei id d K Kr ra ac ch ht t U Ui it th ho ou ud di in ng gs sv ve er rm mo og ge en n D De e R Re eh ha ab bo oo om m® ® s st tr ro oo om ms sc ch he em ma a ( (s sp po or rt t) )r re ev va al li id da at ti ie e, , m ma aa ar rt t 2 20 00 03 3, , c co op py yr ri ig gh ht t T To oi in ne e v va an n d de e G Go oo ol lb be er rg g. . Fysiotherapeutische technieken Diagnose
 6. 6  TOEPASSINGEN VAN DE REHABOOM® OP VERSCHILLENDE NIVEAUS Niveau Groepen 1 2 3 4 5 1 Stabiliteit X X X X X 2 Imitatie oefeningen X X X X X 3 Krachtuithoudingsvermogen X X X X X 4 Aërobe capaciteit O X! X X X 5 Loop ABC X X X X X 6 Aëroob vermogen X X X X X 7 Hypertrofie X O X O O 8 Lactische capaciteit X X X X O 9 Sprongen ABC X X X X O 10 Maximale kracht X O O O O 11 Supramaximale kracht X O O O O 12 Werp ABC X X X X X 13 Snelkracht X X X X O 14 Alactische capaciteit X X X O O 15 Alactisch vermogen X X X X O 16 Explosieve kracht X X X O O 17 Acyclisch V0 X X X X O 18 Cyclisch V0 X X X X O 19 Krachtimitatie X X O O O 20 Specifieke kracht X X O O O 21 Plyometrie X X O O O 22 Lactisch vermogen X X X X O 23 Complex methode X X O O O 24 Variabele methode X O O O O 25 Agility training X X O O O 1. Topsport volwassenen (> 20 jaar) 2. Topsport jeugd (tot ca. 17 jaar) 3. Breedtesport volwassenen (2x trainen per week) 4. Breedtesport jeugd (2x trainen per week) 5. Hobbysporter (ADL+) (1x sporten per week) Het betreft teamsporters (explosief)  © Toine van de Goolberg 407
 7. 7 KRACHT REVALIDATIE SYSTEEM (KRS©) VOLGENS DE REHABOOM® VERSCHIJNINGSVORMEN KRS Methode % Max Serie Herhaling Seriepauze 1 Coördinatie ± 10 4 15 ½ (<) 2 UHV I ± 20 4 31-40 ½ 3 UHV II ± 40 4 21-30 1 4 UHV III ± 50 4 13-20 1 5 Hypertrofie ± 60 4 8-12 1 6 Rekrutering I 80 4 5-7 2 7 Rekrutering II 90 4 3-4 2 8 Rekrutering III 100 4 1-2 3 9 Snelkracht 60 4 (>)10 1-2 10 Explosieve Kracht 30 4 (<) (>)10 1-2
 8. 8  KRACHT REVALIDATIE SYSTEEM (KRS©) VOLGENS DE REHABOOM® ANALYSE KRS Herhaling ADL Duursport Explosieve Sport Korps Mariniers 1 15 + + + + 2 31-40 - + - + 3 21-30 - + - + 4 13-20 + + + + 5 8-12 - - + + 6 5-7 - - + + 7 3-4 - - + + 8 1-2 - - + + 9 (>)10 - - + + 10 (>)10 - - +  © Toine van de Goolberg 052
 9. VOORBEELD DAGPROGRAMMA KRS OEFENING KRS 1 KRS 1 KRS 4 KRS 6 2 KRS 2 KRS 6 KRS 7 3 KRS 3 KRS 7 KRS 9 4 KRS 2 KRS 5 KRS 10 5 KRS 1 KRS 4 KRS 4 9
 10. 10  METHODISCHE OPBOUW RUG REVALIDATIE SYSTEEM (RRS) VOLGENS DE REHABOOM® Bewegingsstructuur Oefening 1 Axiale compressie Squat 2 Extensie stabiliteit Bendover barbell row 3 Latero/rotatoire stabiliteit Front/Side raises diagonal 4 Extensie Full Range, langzaam Goodmorning 5 Rotatie in extensie, langzaam Barbell rotation 6 Extensie snel Roman chair 7 Rotatie in extensie snel One-armed Barbell row 8 Flexie, langzaam Leg raises 9 Flexie snel Leg raises 10 Rotatie in flexie snel Bendover dumbbell row Instroom Rehaboom® (sport) 11 Loop ABC Frequentie training 12 Sprong ABC Prestretch jumps 13 Werp ABC etc. etc. Medicinebal werpen  Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom®
 11. 11  RRS© KAART 7 ROTATIE BEWEGINGEN SNEL IN EXTENSIE concentrisch/excentrisch combineren Oefening Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 KG HH KG HH KG HH KG HH  Barbell Rotation  Step ups  Bendover Barbell Row, one-armed  Bendover Dumbbell Row, one-armed  Roman Chair  …………………………… Het Rug Revalidatie Systeem (RRS) volgens de Rehaboom®  © Toine van de Goolberg
 12. 12  ORGANISATIESYSTEMEN KRACHT 1. Isometrische methode 2. Body Building methode 3. Herhalingsmethode 4. Brede piramide 5. Smalle piramide 6. Contrastmethode  © Toine van de Goolberg 021a
 13. VOORBEELD DAGPROGRAMMA OEFENSTOFKEUS KLASSIEK KRACHTPROGRAMMA OEFENING 1 Squat OE Benen 2 Dumbbell press BE Borst 3 Snatch OE + BE ‘Alles’ 4 Revers fly Rug Rug 5 Russian twist buik Buik 13 ©Toine van de Goolberg
 14. 14
 15. VIAD TEST 15
 16. 16 LEEFTIJD EN TRAININGSMIDDELEN Trainingsmiddel Leeftijd 0.9 t/m 0.12 Leeftijd 0.13 t/m 0.16 Leeftijd 0.17 t/m 0.23 TD Tempoduur X X X EI Extensieve interval (X) X II Intensieve interval X FP Fosfaatpool lopen X X HO Hoofdoefeningen kracht (X) X VS Verticale sprongen X HS Horizontale sprongen X ST Starts X X X SP Sprint X X X ABC Loop/sprong ABC X X X PL Planken X X X ©Toine van de Goolberg
 17. 17  HET SCHRIJVEN VAN TRAININGSPROGRAMMA’S VOLGENS DE REHABOOM® De besproken voorbeelden zijn een greep vanuit het veldwerk. Alles gecontroleerd, dus geprotocolleerd uitgevoerd. Stopwatch, meetlint, variabel werpmateriaal, speedladder, pylonen, elektronische tijdmeting, hartslagmeter en andere kleine materialen zijn belangrijke hulpmiddelen. De werkelijke omvang wordt vanuit de uitvoering (techniek en snelheid) continu bijgestuurd. Train datgene wat (nog) niet wordt beheerst. Te weinig arbeid geeft underload en derhalve geen effect. Teveel gaat ten koste van de kwaliteit en verhoogt de kans op recidiverende letsels. Pas dus op met het naar de letter kopiëren van deze dagprogramma’s.  © Toine van de Goolberg 531
 18. www.toinevandegoolberg.nl Schrijf gratis in bij Toines Tips voor meer informatie over trainingstechnische zaken 18
 19. 19 Literatuur • De Rehaboom® een methodische aanpak in de sportrevalidatie – Auteur Toine van de Goolberg – Uitgeverij Reed Business, Amsterdam 2005-2007-2011 – ISBN 978 90 352 2773 6
 20. 20 Artikel 11 Auteursrechten Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.
Publicité