Modul 2 Drustveni uticaj.pptx

Balkan Women Coalition vol. II
Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu
(2020-1-EL01-KA204-078936)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• Termini
• Definicije
• Kontekst
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM
Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici
Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne
posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili
ponašanje koje treba riješiti.
Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim
se vaš narod trenutno suočava?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
 DRUŠTVENI UTICAJ
 DRUŠTVENI PROBLEM
•
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• - DRUŠTVENI PROBLEM
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
 Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva
Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene
promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili
ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog
procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i
moguća rješenja za njega.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 2: Legitimnost
Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni
problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da
preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike –
kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih
tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenog problemams
• Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva
Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je
djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti
društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu
svoje zahtjeve.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 4: Razvoj alternativnih strategija
Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često
zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na
njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim
tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Društveni problemi u praksi
Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*:
• Zdravlje
• Djeca i mladi
• Starenje
• Invaliditet
• Stanovanje
• Finansijska inkluzija
• Raznolikost i mobilnost stanovništva
• Obrazovanje i zapošljavanje
https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Žene i društveni problemi
UN Women:
“One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i
biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije
mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke
završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.”
Žene, siromaštvo i socijalna isključenost
Potencijal ženskog preduzetništva
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima.
Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem
djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz
svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji.
Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to
dugoročno gledano.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
„Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi
se (provizorno) na promovisanje ukupnog
očekivanog blagostanja – posmatrano
nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo
čega što bi moglo biti od uporedive moralne
važnosti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su
postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno
kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.
 CILJ 10: Smanjena nejednakost
 CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice
 CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja
 CILJ 13: Klimatsko djelovanje
 CILJ 14: Život ispod vode
 CILJ 15: Život na kopnu
 CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije
 CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva
 CILJ 1: Bez siromaštva
 CILJ 2: Bez gladi
 CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit
 CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje
 CILJ 5: Rodna ravnopravnost
 CILJ 6: Čista voda i kanalizacija
 CILJ 7: Pristupačna i čista energija
 CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast
 CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja:
• Ljudi
• Planeta
• Prosperitet
• Mir
• Partnerstvo
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u
obzir prilikom mjerenja:
Održivost
Ko ima koristi?
Koliko ljudi ima koristi?
Kakvu korist imaju?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Elementi dobre procjene društvenog uticaja
U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka:
1. Postavljajte prava pitanja
2. Identifikujte zainteresovane strane
3. Razumjeti kanale prijenosa
4. Procijeniti institucije
5. Prikupite podatke i informacije
6. Analizirajte uticaje
7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere
kompenzacije
8. Procijenite rizike
9. Uticaj praćenja i evaluacije
10. Potaknite diskusiju
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hvala!
1 sur 23

Recommandé

Module2 prijevod.pptx par
Module2 prijevod.pptxModule2 prijevod.pptx
Module2 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
4 vues23 diapositives
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptx par
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptxB-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptx
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptxAthanasiaioannidou1
27 vues23 diapositives
B-WCo Module 1 - What is Social Entrepreneurship par
B-WCo Module 1 - What is Social EntrepreneurshipB-WCo Module 1 - What is Social Entrepreneurship
B-WCo Module 1 - What is Social EntrepreneurshipAthanasiaioannidou1
150 vues30 diapositives
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptx par
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptxB-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptx
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptxAthanasiaioannidou1
18 vues48 diapositives
Geoff Mulgan on the Need for Social Innovation par
Geoff Mulgan on the Need for Social InnovationGeoff Mulgan on the Need for Social Innovation
Geoff Mulgan on the Need for Social InnovationSocial Innovation Exchange
896 vues17 diapositives
Study on Social Innovation par
Study on Social InnovationStudy on Social Innovation
Study on Social InnovationActionGood
10.1K vues127 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Modul 2 Drustveni uticaj.pptx

Mock the-weak-report (1) par
Mock the-weak-report (1)Mock the-weak-report (1)
Mock the-weak-report (1)Cat Davies
533 vues11 diapositives
Fulfilling Potential - discussion paper par
Fulfilling Potential - discussion paperFulfilling Potential - discussion paper
Fulfilling Potential - discussion paperecdp
417 vues46 diapositives
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship par
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social EntrepreneurshipEU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social EntrepreneurshipBarka Foundation
934 vues16 diapositives
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives par
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesCapitalism in Ireland - Working on Alternatives
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesConor McCabe
415 vues47 diapositives
Social innovator par
Social innovator Social innovator
Social innovator Cristian Mazzoni
2.2K vues224 diapositives
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx par
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxSocial Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxwrite5
2 vues3 diapositives

Similaire à Modul 2 Drustveni uticaj.pptx(20)

Mock the-weak-report (1) par Cat Davies
Mock the-weak-report (1)Mock the-weak-report (1)
Mock the-weak-report (1)
Cat Davies533 vues
Fulfilling Potential - discussion paper par ecdp
Fulfilling Potential - discussion paperFulfilling Potential - discussion paper
Fulfilling Potential - discussion paper
ecdp417 vues
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship par Barka Foundation
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social EntrepreneurshipEU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
Barka Foundation934 vues
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives par Conor McCabe
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesCapitalism in Ireland - Working on Alternatives
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives
Conor McCabe415 vues
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx par write5
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxSocial Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
write52 vues
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 par Dr Lendy Spires
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Dr Lendy Spires88 vues
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 par Dr Lendy Spires
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Dr Lendy Spires82 vues
B-WCo Module 3 - Business models for social entrepreneurs.ppt par Athanasiaioannidou1
B-WCo Module 3 - Business models for social entrepreneurs.pptB-WCo Module 3 - Business models for social entrepreneurs.ppt
B-WCo Module 3 - Business models for social entrepreneurs.ppt
Luisa Vinciguerra, Report Wome For Europe, Girne, 2011 par Luisa Vinciguerra
Luisa Vinciguerra, Report Wome For Europe, Girne, 2011Luisa Vinciguerra, Report Wome For Europe, Girne, 2011
Luisa Vinciguerra, Report Wome For Europe, Girne, 2011
Careers england literature review final paper 140510 par Deirdre Hughes
Careers england literature review final paper 140510Careers england literature review final paper 140510
Careers england literature review final paper 140510
Deirdre Hughes1.1K vues
Soc 114 Source Analysis #___2___Respond to each of the following.docx par pbilly1
Soc 114 Source Analysis #___2___Respond to each of the following.docxSoc 114 Source Analysis #___2___Respond to each of the following.docx
Soc 114 Source Analysis #___2___Respond to each of the following.docx
pbilly13 vues
Sie making good our future - may 2015 par Gorka Espiau
Sie  making good our future - may 2015Sie  making good our future - may 2015
Sie making good our future - may 2015
Gorka Espiau587 vues

Plus de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx par
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 vues33 diapositives
Module 6 prijevod.pptx par
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 vues42 diapositives
Module 5_NI_Final.pptx par
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 vues48 diapositives
Module3 prijevod.ppt par
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 vues25 diapositives
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx par
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 vues28 diapositives
Module1_revised prevod.pptx par
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxAthanasiaIoannidou
3 vues30 diapositives

Plus de AthanasiaIoannidou(20)

Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx par AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx par AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx par AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx

Dernier

Business Process Reengineering (BPR) par
Business Process Reengineering (BPR)Business Process Reengineering (BPR)
Business Process Reengineering (BPR)Operational Excellence Consulting (Singapore)
18 vues30 diapositives
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck par
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckPitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckHajeJanKamps
285 vues18 diapositives
Accel_Series_2023Autumn_En.pptx par
Accel_Series_2023Autumn_En.pptxAccel_Series_2023Autumn_En.pptx
Accel_Series_2023Autumn_En.pptxNTTDATA INTRAMART
78 vues75 diapositives
INT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptx par
INT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptxINT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptx
INT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptxLoadingSystems
10 vues19 diapositives
Effective Supervisory Skill par
Effective Supervisory SkillEffective Supervisory Skill
Effective Supervisory SkillSeta Wicaksana
14 vues26 diapositives
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry par
Navigating EUDR Compliance within the Coffee IndustryNavigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Navigating EUDR Compliance within the Coffee IndustryPeter Horsten
35 vues33 diapositives

Dernier(20)

Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck par HajeJanKamps
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deckPitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
Pitch Deck Teardown: Scalestack's $1M AI sales tech Seed deck
HajeJanKamps285 vues
INT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptx par LoadingSystems
INT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptxINT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptx
INT Value Proposition Partner- Indirect Channel-E.pptx
LoadingSystems10 vues
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry par Peter Horsten
Navigating EUDR Compliance within the Coffee IndustryNavigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Navigating EUDR Compliance within the Coffee Industry
Peter Horsten35 vues
See the new MTN tariffs effected November 28, 2023 par Kweku Zurek
See the new MTN tariffs effected November 28, 2023See the new MTN tariffs effected November 28, 2023
See the new MTN tariffs effected November 28, 2023
Kweku Zurek29.4K vues
Workshop on Plant Commissioning and Seamless Startup final.pdf par HIMADRI BANERJI
Workshop on Plant Commissioning and Seamless Startup final.pdfWorkshop on Plant Commissioning and Seamless Startup final.pdf
Workshop on Plant Commissioning and Seamless Startup final.pdf
HIMADRI BANERJI10 vues
AIR FRESHENER SUPPLIERS IN MUSCAT OMAN par Hygienelinks2
AIR FRESHENER SUPPLIERS IN MUSCAT OMANAIR FRESHENER SUPPLIERS IN MUSCAT OMAN
AIR FRESHENER SUPPLIERS IN MUSCAT OMAN
Hygienelinks28 vues
Bloomerang Thank Yous Dec 2023.pdf par Bloomerang
Bloomerang Thank Yous Dec 2023.pdfBloomerang Thank Yous Dec 2023.pdf
Bloomerang Thank Yous Dec 2023.pdf
Bloomerang91 vues
Discover the Finest Interior Painting Services in Miami Elevate Your Space wi... par Florida Painting Miami
Discover the Finest Interior Painting Services in Miami Elevate Your Space wi...Discover the Finest Interior Painting Services in Miami Elevate Your Space wi...
Discover the Finest Interior Painting Services in Miami Elevate Your Space wi...
Group and Teams: Increasing Cooperation and Reducing Conflict par Seta Wicaksana
Group and Teams: Increasing Cooperation and Reducing Conflict Group and Teams: Increasing Cooperation and Reducing Conflict
Group and Teams: Increasing Cooperation and Reducing Conflict
Seta Wicaksana17 vues
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals par altafhsayyednimetler
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore ProfessionalsTop 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals
Top 10 IT Tasks Small Businesses Can Entrust to Offshore Professionals
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon... par KeppelCorporation
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
Presentation on proposed acquisition of leading European asset manager Aermon...
PMU Launch - Guaranteed Slides par pmulaunch
PMU Launch - Guaranteed SlidesPMU Launch - Guaranteed Slides
PMU Launch - Guaranteed Slides
pmulaunch15 vues

Modul 2 Drustveni uticaj.pptx

 • 1. Balkan Women Coalition vol. II Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu (2020-1-EL01-KA204-078936)
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • Termini • Definicije • Kontekst
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili ponašanje koje treba riješiti. Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim se vaš narod trenutno suočava?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema  DRUŠTVENI UTICAJ  DRUŠTVENI PROBLEM •
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • - DRUŠTVENI PROBLEM
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema  Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i moguća rješenja za njega.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 2: Legitimnost Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike – kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenog problemams • Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu svoje zahtjeve.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 4: Razvoj alternativnih strategija Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Društveni problemi u praksi Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*: • Zdravlje • Djeca i mladi • Starenje • Invaliditet • Stanovanje • Finansijska inkluzija • Raznolikost i mobilnost stanovništva • Obrazovanje i zapošljavanje https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Žene i društveni problemi UN Women: “One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.” Žene, siromaštvo i socijalna isključenost Potencijal ženskog preduzetništva
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima. Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji. Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to dugoročno gledano.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? „Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi se (provizorno) na promovisanje ukupnog očekivanog blagostanja – posmatrano nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo čega što bi moglo biti od uporedive moralne važnosti.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.  CILJ 10: Smanjena nejednakost  CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice  CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja  CILJ 13: Klimatsko djelovanje  CILJ 14: Život ispod vode  CILJ 15: Život na kopnu  CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije  CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva  CILJ 1: Bez siromaštva  CILJ 2: Bez gladi  CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit  CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje  CILJ 5: Rodna ravnopravnost  CILJ 6: Čista voda i kanalizacija  CILJ 7: Pristupačna i čista energija  CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast  CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja: • Ljudi • Planeta • Prosperitet • Mir • Partnerstvo
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj? Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prilikom mjerenja: Održivost Ko ima koristi? Koliko ljudi ima koristi? Kakvu korist imaju?
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj?
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Elementi dobre procjene društvenog uticaja U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka: 1. Postavljajte prava pitanja 2. Identifikujte zainteresovane strane 3. Razumjeti kanale prijenosa 4. Procijeniti institucije 5. Prikupite podatke i informacije 6. Analizirajte uticaje 7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere kompenzacije 8. Procijenite rizike 9. Uticaj praćenja i evaluacije 10. Potaknite diskusiju
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hvala!