Module2 prijevod.pptx

Balkan Women Coalition vol. II
Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu
(2020-1-EL01-KA204-078936)
Short Presentation of the Project
B-WCo II Kick-off Meeting
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• Termini
• Definicije
• Kontekst
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM
Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici
Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne
posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili
ponašanje koje treba riješiti.
Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim
se vaš narod trenutno suočava?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
 DRUŠTVENI UTICAJ
 DRUŠTVENI PROBLEM
•
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih
problema
• - DRUŠTVENI PROBLEM
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
 Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva
Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene
promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili
ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog
procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i
moguća rješenja za njega.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 2: Legitimnost
Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni
problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da
preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike –
kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih
tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenog problemams
• Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva
Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je
djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti
društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu
svoje zahtjeve.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Teorijska perspektiva društvenih problema
• Faza 4: Razvoj alternativnih strategija
Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često
zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na
njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim
tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Društveni problemi u praksi
Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*:
• Zdravlje
• Djeca i mladi
• Starenje
• Invaliditet
• Stanovanje
• Finansijska inkluzija
• Raznolikost i mobilnost stanovništva
• Obrazovanje i zapošljavanje
https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Žene i društveni problemi
UN Women:
“One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i
biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije
mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke
završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.”
Žene, siromaštvo i socijalna isključenost
Potencijal ženskog preduzetništva
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima.
Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem
djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz
svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji.
Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to
dugoročno gledano.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ?
„Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi
se (provizorno) na promovisanje ukupnog
očekivanog blagostanja – posmatrano
nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo
čega što bi moglo biti od uporedive moralne
važnosti.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su
postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno
kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.
 CILJ 10: Smanjena nejednakost
 CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice
 CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja
 CILJ 13: Klimatsko djelovanje
 CILJ 14: Život ispod vode
 CILJ 15: Život na kopnu
 CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije
 CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva
 CILJ 1: Bez siromaštva
 CILJ 2: Bez gladi
 CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit
 CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje
 CILJ 5: Rodna ravnopravnost
 CILJ 6: Čista voda i kanalizacija
 CILJ 7: Pristupačna i čista energija
 CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast
 CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja:
• Ljudi
• Planeta
• Prosperitet
• Mir
• Partnerstvo
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Vrste društvenih uticaja
Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u
obzir prilikom mjerenja:
Održivost
Ko ima koristi?
Koliko ljudi ima koristi?
Kakvu korist imaju?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Kako izmjeriti društveni uticaj?
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Elementi dobre procjene društvenog uticaja
U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka:
1. Postavljajte prava pitanja
2. Identifikujte zainteresovane strane
3. Razumjeti kanale prijenosa
4. Procijeniti institucije
5. Prikupite podatke i informacije
6. Analizirajte uticaje
7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere
kompenzacije
8. Procijenite rizike
9. Uticaj praćenja i evaluacije
10. Potaknite diskusiju
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Hvala!
1 sur 23

Recommandé

Modul 2 Drustveni uticaj.pptx par
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxModul 2 Drustveni uticaj.pptx
Modul 2 Drustveni uticaj.pptxAthanasiaIoannidou
7 vues23 diapositives
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptx par
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptxB-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptx
B-WCo Module 2 - Understanding the social impact and social problems.pptxAthanasiaioannidou1
27 vues23 diapositives
Mock the-weak-report (1) par
Mock the-weak-report (1)Mock the-weak-report (1)
Mock the-weak-report (1)Cat Davies
533 vues11 diapositives
Fulfilling Potential - discussion paper par
Fulfilling Potential - discussion paperFulfilling Potential - discussion paper
Fulfilling Potential - discussion paperecdp
417 vues46 diapositives
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptx par
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptxB-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptx
B-WCo Module 5 - Funds for social entrepreneurs.pptxAthanasiaioannidou1
18 vues48 diapositives
Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013 par
Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013
Feminist Economics - RAG workshop - 17 July 2013Conor McCabe
498 vues54 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Module2 prijevod.pptx

Geoff Mulgan on the Need for Social Innovation par
Geoff Mulgan on the Need for Social InnovationGeoff Mulgan on the Need for Social Innovation
Geoff Mulgan on the Need for Social InnovationSocial Innovation Exchange
896 vues17 diapositives
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford par
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise PulfordANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulfordngoinnovation
303 vues14 diapositives
The Ideological Debate Over Social Welfare par
The Ideological Debate Over Social WelfareThe Ideological Debate Over Social Welfare
The Ideological Debate Over Social WelfareCollege Papers For Sale Singapore
4 vues23 diapositives
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx par
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxSocial Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxwrite5
2 vues3 diapositives
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives par
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesCapitalism in Ireland - Working on Alternatives
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesConor McCabe
415 vues47 diapositives
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 par
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Dr Lendy Spires
88 vues124 diapositives

Similaire à Module2 prijevod.pptx(20)

ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford par ngoinnovation
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise PulfordANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford
ANIS 2012 Global Social Innovation Tour - SIX_Louise Pulford
ngoinnovation303 vues
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx par write5
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docxSocial Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
Social Welfare in the 20th Century and Beyond.docx
write52 vues
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives par Conor McCabe
Capitalism in Ireland - Working on AlternativesCapitalism in Ireland - Working on Alternatives
Capitalism in Ireland - Working on Alternatives
Conor McCabe415 vues
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 par Dr Lendy Spires
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Dr Lendy Spires88 vues
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011 par Dr Lendy Spires
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Finding frames new ways to engage the uk public in global poverty bond 2011
Dr Lendy Spires82 vues
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship par Barka Foundation
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social EntrepreneurshipEU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
EU-AFRICA BUSINESS FORUM - report on Roundtable n° 10: Social Entrepreneurship
Barka Foundation934 vues
MCDM Health Presentation par Filiz Efe
MCDM Health PresentationMCDM Health Presentation
MCDM Health Presentation
Filiz Efe367 vues
Sie making good our future - may 2015 par Gorka Espiau
Sie  making good our future - may 2015Sie  making good our future - may 2015
Sie making good our future - may 2015
Gorka Espiau587 vues
The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0 par Miguel Angel Rolland
The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0
The great transition_social_justice_and_the_core_economy_0
Upshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdf par Fajar Baskoro
Upshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdfUpshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdf
Upshift._Empowering_youth_to_build_skills (1).pdf
Fajar Baskoro45 vues
How have society problems changed par tdaley
How have society problems changedHow have society problems changed
How have society problems changed
tdaley321 vues

Plus de AthanasiaIoannidou

Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx par
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxModule 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptx
Module 7_APŽ Umrežavanje i partnerstvo.pptxAthanasiaIoannidou
6 vues33 diapositives
Module 6 prijevod.pptx par
Module 6 prijevod.pptxModule 6 prijevod.pptx
Module 6 prijevod.pptxAthanasiaIoannidou
5 vues42 diapositives
Module 5_NI_Final.pptx par
Module 5_NI_Final.pptxModule 5_NI_Final.pptx
Module 5_NI_Final.pptxAthanasiaIoannidou
5 vues48 diapositives
Module3 prijevod.ppt par
Module3 prijevod.pptModule3 prijevod.ppt
Module3 prijevod.pptAthanasiaIoannidou
6 vues25 diapositives
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx par
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxAthanasiaIoannidou
5 vues28 diapositives
Module1_revised prevod.pptx par
Module1_revised prevod.pptxModule1_revised prevod.pptx
Module1_revised prevod.pptxAthanasiaIoannidou
3 vues30 diapositives

Plus de AthanasiaIoannidou(20)

Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx par AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx par AthanasiaIoannidou
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptxModul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Modul 4 - Alati komunikacije i marketinške strategije.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx par AthanasiaIoannidou
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptxМодул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx
Модул 7 -BWA Црна Гора-Вмрежување Партнерство.pptx

Dernier

Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA) par
Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA)Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA)
Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA)Lviv Startup Club
10 vues79 diapositives
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf par
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdfSuper Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdfcarrie55bradshaw
15 vues25 diapositives
Gross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptx par
Gross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptxGross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptx
Gross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptxbradgallagher6
48 vues5 diapositives
auto dialer aegis.pdf par
auto dialer aegis.pdfauto dialer aegis.pdf
auto dialer aegis.pdfVoiceLogger1
17 vues1 diapositive
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈 par
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈ValAdvisor
18 vues6 diapositives
23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf par
23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf
23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdfBloomerang
122 vues88 diapositives

Dernier(20)

Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA) par Lviv Startup Club
Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA)Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA)
Michael Vidyakin: Assessing Organizational Readiness (UA)
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf par carrie55bradshaw
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdfSuper Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf
Gross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptx par bradgallagher6
Gross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptxGross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptx
Gross_TownHall_Summit Conf 2023 BRC Intro slides.pptx
bradgallagher648 vues
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈 par ValAdvisor
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈
Navigating the Complexity of Derivatives Valuation 📈
ValAdvisor18 vues
23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf par Bloomerang
23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf
23.12.07 Bloomerang - 2023-12-06 21.39.56.pdf
Bloomerang122 vues
On the Concept of Discovery Power of Enterprise Modeling Languages and its Re... par Ilia Bider
On the Concept of Discovery Power of Enterprise Modeling Languages and its Re...On the Concept of Discovery Power of Enterprise Modeling Languages and its Re...
On the Concept of Discovery Power of Enterprise Modeling Languages and its Re...
Ilia Bider16 vues
Amazing Opportunities: PCD Pharma Franchise in Kerala.pptx par SaphnixMedicure1
Amazing Opportunities: PCD Pharma Franchise in Kerala.pptxAmazing Opportunities: PCD Pharma Franchise in Kerala.pptx
Amazing Opportunities: PCD Pharma Franchise in Kerala.pptx
2024-cio-agenda-ebook.pdf par Alex446314
2024-cio-agenda-ebook.pdf2024-cio-agenda-ebook.pdf
2024-cio-agenda-ebook.pdf
Alex44631414 vues
Hoole_Summit 2023 - Opening Remarks.pptx par bradgallagher6
Hoole_Summit 2023 - Opening Remarks.pptxHoole_Summit 2023 - Opening Remarks.pptx
Hoole_Summit 2023 - Opening Remarks.pptx
bradgallagher614 vues
NewBase 02 December 2023 Energy News issue - 1678 by Khaled Al Awadi.pdf par Khaled Al Awadi
NewBase 02 December 2023 Energy News issue - 1678 by Khaled Al Awadi.pdfNewBase 02 December 2023 Energy News issue - 1678 by Khaled Al Awadi.pdf
NewBase 02 December 2023 Energy News issue - 1678 by Khaled Al Awadi.pdf
Khaled Al Awadi10 vues
December 2023 - Meat on the Bones par NZSG
December 2023 - Meat on the BonesDecember 2023 - Meat on the Bones
December 2023 - Meat on the Bones
NZSG32 vues
3Q23_EN.pdf par irhcs
3Q23_EN.pdf3Q23_EN.pdf
3Q23_EN.pdf
irhcs18 vues
From Open-Source, to Open-Core, to Cloud - Open Core Summit 2023 - Pierre Burgy par Jim Laurie
From Open-Source, to Open-Core, to Cloud - Open Core Summit 2023 - Pierre BurgyFrom Open-Source, to Open-Core, to Cloud - Open Core Summit 2023 - Pierre Burgy
From Open-Source, to Open-Core, to Cloud - Open Core Summit 2023 - Pierre Burgy
Jim Laurie9 vues

Module2 prijevod.pptx

 • 1. Balkan Women Coalition vol. II Jačanje socijalnog preduzetništva žena na Balkanu (2020-1-EL01-KA204-078936) Short Presentation of the Project B-WCo II Kick-off Meeting
 • 2. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • Termini • Definicije • Kontekst
 • 3. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema SOCIJALNI/DRUŠTVENI PROBLEM Termini koji se javljaju: društveni problemi/pitanja/izazovi/rizici Društveni problem je svako stanje ili ponašanje koje ima negativne posljedice za veliki broj ljudi i koje je općenito prepoznato kao stanje ili ponašanje koje treba riješiti. Rad u grupama: Šta mislite da je najvažniji društveni problem sa kojim se vaš narod trenutno suočava?
 • 4. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema  DRUŠTVENI UTICAJ  DRUŠTVENI PROBLEM •
 • 5. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Razumijevanje društvenog utjecaja i društvenih problema • - DRUŠTVENI PROBLEM
 • 6. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema  Faza 1: Nastanak i podnošenje zahtjeva Društveni problem se pojavljuje kada jedna grupa (kao što je grupa za društvene promjene, mediji ili utjecajni političari) počne da skreće pažnju na stanje ili ponašanje za koje smatra da su nepoželjni i da ih je potrebno riješiti. U sklopu ovog procesa pokušava se utjecati na percepciju javnosti o problemu, razloge za to i moguća rješenja za njega.
 • 7. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 2: Legitimnost Jednom kada društvena grupa uspije pretvoriti stanje ili ponašanje u društveni problem, obično pokušava uvjeriti vladu (lokalnu, državnu i/ili saveznu) da preduzme neku akciju – koja se odnosi na budžetska izdvajanja i kreiranje politike – kako bi riješila problem. U kojoj mjeri grupa uspije uvjeriti vladu u legitimnost svojih tvrdnji, veća je vjerovatnoća da će se akcija vlade dogoditi.
 • 8. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenog problemams • Faza 3: Obnovljeno podnošenje zahtjeva Čak i ako se akcija vlade dogodi, grupe za društvene promjene često zaključuju da je djelovanje previše ograničeno u ciljevima ili opsegu da bi se mogao uspješno riješiti društveni problem. Ako dođu do ovog zaključka, često odlučuju da iznova iznesu svoje zahtjeve.
 • 9. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Teorijska perspektiva društvenih problema • Faza 4: Razvoj alternativnih strategija Uprkos obnovljenim tvrdnjama, grupe za društvene promjene često zaključuju da vlada i interesne grupe ne odgovaraju adekvatno na njihove tvrdnje. Iako grupe mogu nastaviti da insistiraju na svojim tvrdnjama, one ipak shvataju da ove tvrdnje možda neće uspeti.
 • 10. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Društveni problemi u praksi Ključni društveni problemi koji se javljaju su sljedeći*: • Zdravlje • Djeca i mladi • Starenje • Invaliditet • Stanovanje • Finansijska inkluzija • Raznolikost i mobilnost stanovništva • Obrazovanje i zapošljavanje https://www.csi.edu.au/research/our-research-focus/social-issues/ (AUSTRALIA)
 • 11. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Žene i društveni problemi UN Women: “One će vjerovatno zadnje jesti, one su koje će najmanje imati pristup zdravstvenoj zaštiti i biti zarobljene u dugotrajnim, neplaćenim kućnim poslovima. Imaju ograničenije mogućnosti za rad ili izgradnju biznisa. Adekvatna edukacija im je često nedostižna. Neke završe primorane na seksualnu eksploataciju kao dio osnovne borbe za preživljavanje.” Žene, siromaštvo i socijalna isključenost Potencijal ženskog preduzetništva
 • 12. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? Društveni uticaj je pojam koji je sveprisutan, ali ne postoji definicija koja bi odgovarala svima. Definicija društvenog utjecaja označava sve značajne ili pozitivne promjene koje u potpunosti ili barem djelimično rješavaju društvenu nepravdu i izazove. Preduzeća ili organizacije postižu ove ciljeve kroz svjesne i namjerne napore ili aktivnosti u svojim operacijama i administraciji. Vaš društveni uticaj je određen brojem ljudi čije živote poboljšavate i koliko ih poboljšavate, i to dugoročno gledano.
 • 13. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. ŠTA JE DRUŠTVENI UTICAJ? „Društveni uticaj“ ili „pravljenje razlike“ odnosi se (provizorno) na promovisanje ukupnog očekivanog blagostanja – posmatrano nepristrasno, dugoročno – bez žrtvovanja bilo čega što bi moglo biti od uporedive moralne važnosti.
 • 14. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Socijalna preduzeća mogu stvoriti društveni utjecaj na bilo koji način kroz 17 ciljeva društvenog razvoja (SDG) koje su postavile Ujedinjene nacije. Ovi SDG-i su postavljeni kao način na koji pojedinci, preduzeća i organizacije rade zajedno kako bi ostvarili značajan uticaj u svijetu.  CILJ 10: Smanjena nejednakost  CILJ 11: Održivi gradovi i zajednice  CILJ 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja  CILJ 13: Klimatsko djelovanje  CILJ 14: Život ispod vode  CILJ 15: Život na kopnu  CILJ 16: Mir, pravda i jake institucije  CILJ 17: Partnerstvo za postizanje ciljeva  CILJ 1: Bez siromaštva  CILJ 2: Bez gladi  CILJ 3: Dobro zdravlje i dobrobit  CILJ 4: Kvalitetno obrazovanje  CILJ 5: Rodna ravnopravnost  CILJ 6: Čista voda i kanalizacija  CILJ 7: Pristupačna i čista energija  CILJ 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast  CILJ 9: Industrija, inovacije i infrastruktura
 • 15. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 16. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 17. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
 • 18. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Agenda 2030 nastoji ojačati društvene, ekonomske i ekološke dimenzije održivog razvoja: • Ljudi • Planeta • Prosperitet • Mir • Partnerstvo
 • 19. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Vrste društvenih uticaja Bez obzira koliko je napor mali, društveni uticaj utiče na sve na mnogo načina koje možda ne shvatamo.
 • 20. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj? Može biti prilično teško znati kako to učiniti, ali evo nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir prilikom mjerenja: Održivost Ko ima koristi? Koliko ljudi ima koristi? Kakvu korist imaju?
 • 21. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Kako izmjeriti društveni uticaj?
 • 22. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Elementi dobre procjene društvenog uticaja U „Priručniku za procenu društvenog uticaja” autor Predrag Bejaković donosi deset ključnih tačaka: 1. Postavljajte prava pitanja 2. Identifikujte zainteresovane strane 3. Razumjeti kanale prijenosa 4. Procijeniti institucije 5. Prikupite podatke i informacije 6. Analizirajte uticaje 7. Razmotriti mogućnosti za poboljšanje i mjere kompenzacije 8. Procijenite rizike 9. Uticaj praćenja i evaluacije 10. Potaknite diskusiju
 • 23. The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Hvala!