Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

RPH SAINS THN 1

17 497 vues

Publié le

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Terima Kasih
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • very useful
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

RPH SAINS THN 1

 1. 1. Tahun :1Masa :60 MinitTema : Menyiasat BahanBidang Pembelajaran : Sifat BahanObjektif Umum :Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelamHasil Pembelajaran : Diakhir Pembelajaran murid dapat: 11.1.1 mengenalpasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. 11.1.2 mengubahsuai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.Pendekatan P&P : KonstruktivismeStrategi : Aktiviti ‘Hands –on” Fasa Pengajaran Isi kandungan Aktiviti P&P CatatanSet induksi Mengaplikasi Jenis aktiviti: Simulasi KPS: Memerhati konsep timbul(5 minit) 1.Guru memberi murid sebiji bola ping pong KB:Berfikir 2.Bersoal jawab tentang bola ping pong Membuat gambaran mental tersebut NM: Minat,sifat ingin tahu Contoh soalan : a)Apakah yang kamu pegang? b)Apakah yang akan berlaku jika bola ini diletakkan di dalam air. 3.Murid memasukkan bola tersebut di dalam bekas yang berisi air. Soal jawab tentang apa yang berlaku pada bola ping pong jika dimasukkan ke dalam bekas yang berisi air. Jawapan murid sepatutnya timbul.Perkembangan Mengenalpassti Aktiviti kumpulan: Mengelas BBM: objek timbul danLangkah 1 1.1 Guru menyediakan bekas yang berisi air. Benda maujud tenggelam10 minit apabila didalam 1.2 Guru menyediakan beberapa jenis Bulu tangkis,Syiling ,Guli air bahan dan meminta 3 orang murid Gunting,Straw, Bekas mengenalpasti objek tengelam dan timbul berisi air
 2. 2. Soalan KPS: Mengelas 1.Berdasarkan pengetahuan kamu kelaskan KB: Menghubungkait, objek berikut berdasarkan bahan tengelam dan timbul? meramal NM:Sistematik ,Berfikir secara rasionalLangkah 2 Menguji Objek Aktiviti kumpulan: “Hands on” BBM: yang boleh15 minit 1.1 Murid diagihkan dalam kumpulan kecil Benda maujud Timbul dan tenggelam 1.2 Guru menyediakan bahan dan edarkan Bulu tangkis,Syiling ,Guli kepada setiap kumpulan Gunting,Straw,Sudu,Klip 1.3 Guru mengedarkan lembaran kerja kertas,Pensel,Pita pelekat kepada setiap kumpulan. (seperti Batu,Bekas berisi air lampiran 1) 1.4 Guru memberi arahan kepada murid KPS:Memerhati, untuk menjalankan eksperimen untuk Inferens,mengelas, mengelas objek kepada tenggelam dan eksperimen dan timbul dan merekodkan pemerhatian berkomunikasi 1.5 Murid menguji objek berdasarkan lembaran kerja yang diberi dan KB:membanding dan merekodkan dapatan masing-masing. membeza serta mengumpul NM: Jujur dalam merekod, sabar, kritis dan analitis Pelbagai kecerdasan: Verbal,visual dan pergerakan kinestikLangkah 3 Laporan Hasil Jenis Aktiviti: pembentangan dan soal jawab dapatan murid10 minit 1.1 Wakil kumpulan melaporkan setiap KPS: Komunikasi dapatan Nilai murni: 1.2 Murid membuat perbandingan jawapan Berani , Yakin dan Berdikari dengan ramalan yang telah dibuat 1.3 Guru membuat perbandingan hasil dan bersoaljawab dan menilai hasil dapatan
 3. 3. murid Soalan: a) Bolehkah objek yang tenggelam ditimbulkan? b) Bolehkah objek yang timbul ditenggelamkan. Murid sepatutnya menjawab “boleh” Guru menyoal murid lagi a) Bagaimanakah cara untuk kita menenggelamkan objek yang timbul. Bagaimanakah cara untuk menimbulkan objek yang tenggelam.Langkah 4 Penjelasan idea Jenis Aktiviti: Perbincangan BBM:10 minit Sifat bahan yang 1.1 Guru membimbing murid untuk Pensel, duit syiling, sudu, boleh timbul dan bulu tangkis dan bekas menjalankan eksperimen 2 . tenggelam berisi air 1.2 Guru meminta murid mengikat pensel KPS: Komunikasi pada sudu dan duit syiling pada bulu KB: Menilai dan Membuat tangkis dan mengarahkan murid kesimpulan memasukkkannya ke dalam bekas yang berisi air. NM:Berfikir secara Soalan: rasional Apakah yang akan berlaku? 1.3 Murid diminta menjelaskan apa yang berlaku berdasarkan konsep bahan boleh tenggelam dan timbul 1.4 Guru merumuskan aktiviti murid.Penutup Aktiviti Jenis aktiviti: Nyanyian Lampiran 2 pengukuhan5 minit 1.1 Murid menyanyi lagu (adaptasi lagu satu, dua tiga empat-Ariswatan)
 4. 4. Refleksi Peta minda 1.1 Guru meminta murid melengkapkan peta minda berdasarkan pelajaran hari5 minit iniLampiran 1Tandakan ( / ) pada objek yang timbul dan ( X) objek yang tenggelam. BIL OBJEK TIMBUL TENGGELAM 1 Bola pingpong 2 Gunting 3 Syiling 4 Straw 5 Sudu 6 Klip kertas 7 Guli 8 Pensil 9 Pita pelekat 10 Batu
 5. 5. Lampiran 2Lagu (adaptasi lagu ariswatan)Gabus,plastic dan bola pingpongObjek yang timbulBatu,kunci, guliObjek yang tenggelamIngat wahai kawan-kawanSifat bahan yang dipelajariIngat janganlah lupa setiap bahan ada cirinya

×