Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
MELKVEE 
Verantwoorde 
GROEI 
Melkveehouderi 
j Wiebren van Stralen
Programma 
• Ontwikkeling/groei Melkveehouderij 
• De Melkveewet 
• PAS 
• Implementatie Kringloopwijzer
Mest & Mineralen
Melkveehouderij 
Melk 
quotum 
Melkvee 
Wet 
Fosfaat 
quotum? 
• 3 fase in groei melkveehouderij 
• Inzet LTO -> Geen dier...
Inzet LTO: geen dierrechten 
• LTO/NZO: 
• LTO: (verplichte) mestverwerking 
• EZ: Mestwet (10% - 30% - 50%) 
• LTO/NZO: j...
Sturing ontwikkeling Melkveehouderij 
• Milieu component 
• Mestproductie/plaatsing: fosfaat/stikstof 
• Ammoniak 
• Klima...
Zuivelplan 
• Fosfaatproductie is dé beperkte factor 
• Grenzen aan groeimogelijkheden (tov 2011) 
• + 10% melk door extra...
Zuivelplan: Fosfaat cijfers 
Jaar 2002 
EU 
2011 
basis 
2012 2013 2014 2015 2020 
(10%) 
2020 
(20%) 
Productie 
mvh 
85 ...
12 december 2013
Ontwikkeling Melkveehouderij (Dec 2013) 
• Grenzen aan groei 
• Grondgebonden karakter melkveehouderij behouden 
• Behoud ...
Melkveewet - proces 
• 1 juli 2014 Wetsvoorstel Melkveewet 
Tweede Kamer 
• 12 november Behandeling Tweede 
Kamer 
? Aanpa...
Melkveewet voorstel EZ 
• Naast voorstellen sector / keten zelf: 
• Introductie Fosfaatreferentie 2013 
• # dieren 2013, m...
Pijlers onder groei melkveehouderij 
Efficiency 
Grond 
Mestverwerking
Melkveewet veranderen? 
• Dilemma: MelkveeWet geeft (te)veel ruimte? 
• Reeds benoemde acties in Zuivelplan 2013 
- Voersp...
Voorbeeld berekening 
2013 2015 2013 2015 
Melkkoeien 130 160 130 160 
Grond (85/15) 50 50 60 60 
P-productie 5200 6400 52...
17 
provincie Overschot < 0 Overschot >0 Koeien erbij 
of 
Koeien weg? 
Groningen 51 % 49% -3,0 
Friesland 57% 43% +2,5 
D...
Programmatische Aanpak Stikstof 
generieke maatregelen 
18
Praktijk: Kijken naar bedrijfskringloop 
Bij het bedrijf horende grond 
voor: 
- Gras –en voedergewassen 
- Eigen, pacht, ...
Er is nog veel te verbeteren
Bedrijfsspecifiek voordeel? 
Voordeel Nadeel
Mineralen Kringloopwijzer
Bemesten op 
opbrengst 
i.r.t. excretie 
1 gve = 8000 liter 
70 80 90 100 110 
30 2,3 = 18400 2,6 3,0 3,3 3,7 = 29600 
35 ...
Emissie: bedrijfskringlopen
• Omzetten in de nuttige 
meststof ammonium 
(via aanzuren) 
• Verkleinen besmeurd 
oppervlak (roosters, 
sleuven, mestsch...
Welzijn vs. Milieu (duurzaam) 
kg NH3 per dierplaats per jaar 
RAV 11 (9,5 beweiding) 
Mosquera e.a 14,4-13,4* 
Stokman 8,...
Welzijn vs. Milieu (duurzaam) 
Diercategorie 
Aanscherping Besluit 
Huisvesting per 2015: 
Emissie / koe / jaar: 
Oud: 11 ...
Aanscherping emissiearme aanwending 2017: 
• Bouwland: Eén werkgang onderwerken verplicht 
• Grasland op klei en veen in d...
Vooruitboeren
Dank voor jullie aandacht! 
Niets missen? @Wiebren
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Koersvast richting 2020?

1 114 vues

Publié le

Melkveewet, P-productieplafond, kringloopwijzer, dierrechten? Hoe gaat het mineralenbeleid en de ontwikkeling van de melkveehouderij er nu echt uit zien?
Een overzicht en vooruitblik vanuit LTO Nederland.

Publié dans : Sciences
 • Soyez le premier à commenter

Koersvast richting 2020?

 1. 1. MELKVEE Verantwoorde GROEI Melkveehouderi j Wiebren van Stralen
 2. 2. Programma • Ontwikkeling/groei Melkveehouderij • De Melkveewet • PAS • Implementatie Kringloopwijzer
 3. 3. Mest & Mineralen
 4. 4. Melkveehouderij Melk quotum Melkvee Wet Fosfaat quotum? • 3 fase in groei melkveehouderij • Inzet LTO -> Geen dierrechten • Verantwoorde groei • oog voor mens / dier / milieu • License to produce
 5. 5. Inzet LTO: geen dierrechten • LTO/NZO: • LTO: (verplichte) mestverwerking • EZ: Mestwet (10% - 30% - 50%) • LTO/NZO: jul 2013: Zuivelplan: mineralen efficiëntie • LTO/NZO: dec 2013: Visie: verantwoorde ontwikkeling mvh • EZ: dec 2013: brief Tweede Kamer: ruimte voor groei mvh • EZ: nov 2014: politieke behandeling MelkveeWet Dierrechten Efficiënter produceren?
 6. 6. Sturing ontwikkeling Melkveehouderij • Milieu component • Mestproductie/plaatsing: fosfaat/stikstof • Ammoniak • Klimaat/CO2 • Ruimtelijke element • Weidegang • Grondgebondenheid • Inpassing landschap Dierrechten Efficiënter produceren?
 7. 7. Zuivelplan • Fosfaatproductie is dé beperkte factor • Grenzen aan groeimogelijkheden (tov 2011) • + 10% melk door extra koeien • (+ 6% koeien in 2014) • + 10% melk door efficiëntie verbetering • (+ 2 miljoen kg P ipv – 11 miljoen Kg P) Dierrechten Efficiënter produceren?
 8. 8. Zuivelplan: Fosfaat cijfers Jaar 2002 EU 2011 basis 2012 2013 2014 2015 2020 (10%) 2020 (20%) Productie mvh 85 79 76 81 80 81 84 91 Overschot mvh 8 9 12 19 Verwerking mvh 15% 30% Alle Sectoren 173 171 163 166 Plaatsing 130 120 110 ... …
 9. 9. 12 december 2013
 10. 10. Ontwikkeling Melkveehouderij (Dec 2013) • Grenzen aan groei • Grondgebonden karakter melkveehouderij behouden • Behoud weidegang niveau 2012 • Gezinsbedrijf als basis • Duurzame ontwikkeling binnen randvoorwaarden • Geen verdere ontwikkeling bedrijven die • Grondloos • Dichte stallen • Grotere bedrijven: of weidegang of voldoende ruwvoer uit omgeving (<200 mk AMvB) Dierrechten Efficiënter produceren?
 11. 11. Melkveewet - proces • 1 juli 2014 Wetsvoorstel Melkveewet Tweede Kamer • 12 november Behandeling Tweede Kamer ? Aanpassingen? • ? Nov/dec Behandeling Eerste Kamer • ?1 januari 2015 Start wetgeving Dierrechten Efficiënter produceren?
 12. 12. Melkveewet voorstel EZ • Naast voorstellen sector / keten zelf: • Introductie Fosfaatreferentie 2013 • # dieren 2013, met forfaitair excretie 2015 • # grond 2013 in gebruik GDI, fosfaatnorm 2013 • Vanaf 2015 overschrijding ref 2013 = 100% verwerken Dierrechten Efficiënter produceren?
 13. 13. Pijlers onder groei melkveehouderij Efficiency Grond Mestverwerking
 14. 14. Melkveewet veranderen? • Dilemma: MelkveeWet geeft (te)veel ruimte? • Reeds benoemde acties in Zuivelplan 2013 - Voerspoor - Alle bedrijven kringloopwijzer - Fosfaatheffing op overschot Evenwicht herstellen tussen de drie pijlers?  voorstel LTO, NZO, NMV & NAJK: max. fosfaatoverschot 100 kg /ha
 15. 15. Voorbeeld berekening 2013 2015 2013 2015 Melkkoeien 130 160 130 160 Grond (85/15) 50 50 60 60 P-productie 5200 6400 5200 6400 P-plaatsing 4500 4500 5400 5400 Ref. 2013 700 700 0 0 Basis Mestverwerking 700 0 100% Mestverwerking 1200 1000
 16. 16. 17 provincie Overschot < 0 Overschot >0 Koeien erbij of Koeien weg? Groningen 51 % 49% -3,0 Friesland 57% 43% +2,5 Drenthe 48% 52% - 3,6 Overijssel 30% 70% -15,0 Flevoland 12% 88% -53,0 Gelderland 37% 63% -10,0 Utrecht 45% 55% - 3,8 Noord Holland 57% 43% +5,3 Zuid Holland 56% 44% +0,2 Zeeland 28% 72% -33,0 Noord Brabant 12% 88% -47,5 Limburg 28% 72% -33,0 Totaal 40% 60% -12,5 Bron: CBS
 17. 17. Programmatische Aanpak Stikstof generieke maatregelen 18
 18. 18. Praktijk: Kijken naar bedrijfskringloop Bij het bedrijf horende grond voor: - Gras –en voedergewassen - Eigen, pacht, huur/ruil - Weidegang - Huiskavel, beweidingssyst. - Plaatsing van de mest - Regionale afzet, verwerking
 19. 19. Er is nog veel te verbeteren
 20. 20. Bedrijfsspecifiek voordeel? Voordeel Nadeel
 21. 21. Mineralen Kringloopwijzer
 22. 22. Bemesten op opbrengst i.r.t. excretie 1 gve = 8000 liter 70 80 90 100 110 30 2,3 = 18400 2,6 3,0 3,3 3,7 = 29600 35 2 2,3 2,6 2,9 3,1 40 1,7 2 2,2 2,5 2,7 45 1,5 1,8 2 2,2 2,4 50 1,4 1,6 1,8 2 2,2 Concept 55 1,2 = 9600 1,4 1,6 1,8 2 = 16000
 23. 23. Emissie: bedrijfskringlopen
 24. 24. • Omzetten in de nuttige meststof ammonium (via aanzuren) • Verkleinen besmeurd oppervlak (roosters, sleuven, mestschuif) • Verlagen temperatuur (koelen) • Minder ventilatie • Scheiden van mest (m.n. effect toediening, raffinage) Emissiewaarde Actualiseren 2013 11?? Of 13!!
 25. 25. Welzijn vs. Milieu (duurzaam) kg NH3 per dierplaats per jaar RAV 11 (9,5 beweiding) Mosquera e.a 14,4-13,4* Stokman 8,9-8,8* Mensonides 7,8 V.d. Streek 12,4-12,2* Zonderland 12,1-12* vrijekeuze gem. 10,3-10,2* Bijma 10,5-11* Hettinga 8,5-9* Miedema 7-7,7* Uit metingen blijkt dat emissie is onderschat: - Groter leefoppervlak - Meer ventilatie
 26. 26. Welzijn vs. Milieu (duurzaam) Diercategorie Aanscherping Besluit Huisvesting per 2015: Emissie / koe / jaar: Oud: 11 Nieuw: 13 Maximale emissiewaarde voor ammoniak als bedoeld in artikel 3, eerste lid, in kg NH3 per dierplaats per jaar Aantal dieren als bedoeld in artikel 2, derde A B C lid hoofdcategorie rundvee melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar 12,2 11,0 8,6 10
 27. 27. Aanscherping emissiearme aanwending 2017: • Bouwland: Eén werkgang onderwerken verplicht • Grasland op klei en veen in de bodem • Of op de bodem met slangenaanvoer, aangezuurd of waterspray of innovatie • Reductie extra weideganguren verzilveren Metingen? Emissies? Onderzoek
 28. 28. Vooruitboeren
 29. 29. Dank voor jullie aandacht! Niets missen? @Wiebren

×