Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019

Better Regulation Delivery Office
Better Regulation Delivery OfficeBetter Regulation Delivery Office
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
#урядтехнократів
РІШЕННЯ
НА КОРИСТЬ
БІЗНЕСУ
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
САМОРЕГУЛЮВАННЯ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Відсутність належного врегулювання на
законодавчому рівні питань саморегулювання
господарської та професійної діяльності.
	 Відмінність підходів до процедур здійснення
саморегулювання у різних сферах, зокрема
відсутність системного підходу до інституту
саморегулювання на законодавчому рівні.
	 Відсутність належного законодавчого
регулювання питань утворення та діяльності
саморегулівних організацій.
	 Низька ефективність діяльності існуючих
саморегулівних організацій та неактивність
утворення нових.
	 Ухвалення законопроєкту, який встановлює:
	 загальні засади саморегулювання господарської та
професійної діяльності, його завдання та принципи;
	 правову й організаційну основу набуття та
припинення статусу саморегулівних організацій,
критерії, яким повинна відповідати така організація;
	 добровільність членства суб’єктів господарської або
професійної діяльності в саморегулівній організації
(обов’язковість членства у СРО може бути встановлено
виключно законом, що регулює господарську або
професійну діяльність у певній сфері);
	 особливості здійснення контролю саморегулівної
організації за дотриманням її членами
статуту, правил саморегулівної організації та
відповідальність за їх порушення.
	 Функціонування дієвих органів саморегулювання
в більшій кількості сфер господарської та
професійної діяльності, ніж це передбачено
законодавством зараз, дасть можливість
саморегулівним організаціям більш ефективно
здійснювати функції регулювання у відповідних
сферах.
	 Зниження витрат на державне регулювання.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ
(КОНТРОЛЮ)
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Законодавство передбачає створення
інтегрованої автоматизованої системи
державного нагляду (контролю) за рахунок
коштів платників податків.
	 Пропонується створити систему за рахунок ресурсів
міжнародної технічної допомоги,
без використання коштів платників податків.
	 Економія для бюджету в 9,5 млн грн.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Згідно із Законом України «Про режим
іноземного інвестування» договори
(контракти) про спільну інвестиційну
діяльність повинні бути зареєстровані.
Такий порядок встановлений постановою
Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 №112.
	 Скасувати норму закону як доцільну та економічно
неефективну.
	 Державна реєстрація договорів (контрактів)
здійснюється з метою перевірки даних щодо
суб’єктів, які ввозять товари (крім товарів
для реалізації або власного споживання) на
митну територію України на строк не менше
трьох років з метою інвестування, оскільки
таке майно відповідно до Закону та статті 287
Митного кодексу України звільняється від сплати
ввізного мита. Зазначену норму запроваджено з
прийняттям Закону у 1996 році. Водночас у зв’язку
із суттєвим удосконаленням законодавства,
зокрема прийняття у 2012 році нової редакції
Митного кодексу України, низки законодавчих та
нормативно-правових актів у сфері дерегуляції,
запровадження електронних реєстрів, ця норма
Закону втратила актуальність.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ НА ПРАВО
СПЕЦКОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ БІОРЕСУРСАМИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Сфера рибальства характеризується на
сьогодні відсутністю:
	 конкуренції в сфері рибальства;
	 механізму доступу нових суб’єктів
господарювання до резерву добування
(вилову) водних біоресурсів;
	 рівних умов доступу всім бажаючим до
водних біоресурсів.
	 Здійснювати продаж резерву добування (вилову)
водних біоресурсів через прозорі аукціони.
	 Підвищення інвестиційної привабливості в галузі
рибальства.
	 Збільшення добування вітчизняної рибної
продукції.
	 Встановлення прозорого регулювання.
	 Розвиток конкуренції в сфері рибальства.
	 Наповнення державного бюджету за рахунок
продажу права на вилов водних біоресурсів.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ АУКЦІОНІВ НА ПРАВО РОЗВЕДЕННЯ
ТА ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ
РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Відсутність прозорого механізму надання
права на діяльність в спеціальних товарних
рибних господарствах з відтворення та вилову
водних біоресурсів.
	 Надмірне адміністративне навантаження
на суб’єктів господарювання за рахунок
необхідності отримання ними трьох документів
дозвільного характеру.
	 Значні матеріальні та часові витрати суб’єктів
господарювання при отриманні ними права
на діяльність в спеціальних товарних рибних
господарствах з відтворення та вилову водних
біоресурсів.
	 Надавати суб’єктам господарювання право
на діяльність в спеціальних товарних рибних
господарствах з відтворення та вилову водних
біоресурсів через проведення процедури прозорих
аукціонів.
	 Ліквідація корупційних ризиків при наданні права
на діяльність в спеціальних товарних рибних
господарствах.
	 Забезпечення рівного доступу до діяльності
в спеціальних товарних рибних господарствах.
	 Прозорість при наданні доступу до діяльності
в спеціальних товарних рибних господарствах.
	 Зменшення матеріальних та часових витрат
суб’єктів господарювання при отриманні ними
права на діяльність в спеціальних товарних рибних
господарствах.
	 Зменшення адміністративного навантаження
на суб’єктів господарювання.
	 Наповнення державного бюджету за рахунок продажу
права на діяльність в спеціальних товарних рибних
господарствах.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
СКАСУВАННЯ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Правила роздрібної торгівлі алкогольними
напоями на більше ніж 80% дублюють
норми Законів та підзаконних нормативно-
правових актів, а також встановлюють
додаткові вимоги регулювання для бізнесу,
які втратили актуальність, зокрема, необхідність
погодження технологічних карток на алкогольні
коктейлі з Санітарно-епідеміологічною
службою, наявність спеціальної освіти для
зберігання та продажу алкогольних напоїв,
зазначення реєстраційних номерів сертифіката
відповідності або свідоцтва про визнання
відповідності у документах, згідно з яким
до торговельної мережі надійшли алкогольні
напої тощо.
	 Визнати такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р.
№ 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями».
	 Зменшення регуляторного тиску на бізнес.
	 Унеможливлення тиску на бізнес з боку
контролюючих органів.
	 Зменшення фінансових т а часових витрат бізнесу.
Орієнтовно на 1,5 млн грн в рік.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ПОРЯДОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Запровадження українського органічного
продукту є неможливим без створення
уніфікованих правил виробництва та обігу
відповідної продукції.
	 Створити уніфіковані правила органічного
виробництва та обігу органічної продукції в Україні.
Вони будуть застосовуватися під час господарської
діяльності у різних сферах органічного виробництва
(птахівництво, тваринництво, рослинництво,
бджільництво, тощо) та стануть основою для
сертифікації органічних виробників.
	 Встановлення єдиних правил органічного
виробництва та обігу вітчизняної органічної
продукції.
	 Посилення довіри споживачів та імпортерів до
українського органічного продукту як такого,
що вироблений відповідно до законодавства,
адаптованого до вимог права ЄС у сфері
органічного виробництва.
	 Зростання обсягів виробництва сертифікованої
органічної продукції.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ТА СВІДОЦТВО
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Зразки національного посвідчення водія
та документів, необхідних для реєстрації
транспортних засобів, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 року № 47.
	 Указані документи виготовляються на бланках
установленого зразка та підтверджують
права особи на керування та користування
транспортним засобом.
	 У той же час, зважаючи на сучасний рівень
розвитку цифрових технологій, держава має
можливість забезпечити реалізацію цих
прав за допомогою апаратно-програмних
засобів без необхідності виготовлення
підтверджуючих документів.
	 Проведення протягом 2019-2020 років
експерименту щодо застосуванням електронних
посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію
транспортного засобу, які можуть пред’являтися
поліцейським замість таких документів, виготовлених
на бланках.
	 Поряд з посвідченням водія та свідоцтвом про
реєстрацію транспортного засобу, які виготовлені
на бланках, водії матимуть змогу пред’являти
поліцейським електронні версії цих документів.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
СКАСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ МАРОК НА ДИСКИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Зважаючи на розвиток інформацій технологій та
ширше застосування Інтернет-сервісів як джерела
розповсюдження об’єктів авторського права
і суміжних прав, використання лазерних дисків для
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,
комп’ютерних програм, баз даних тощо втратило
актуальність.
	 Динаміка отримання контрольних марок на диски
свідчить про суттєве зменшення попиту на цю
адміністративну послугу. Так, якщо у 2011 році було
видано більше 14 000 000 контрольних марок, то
у 2017 показник становив вже до 1 100 000 марок.
	 Вітчизняні асоціації, що представляють інтереси
музичної індустрії, не підтримують подальше
застосування контрольних марок для маркування
примірників фонограм, у зв’язку зі значним
зниженням обсягів продукції, що реалізується
на оптичних дисках.
	 Скасування обов’язкової процедури маркування
контрольними марками примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм,
баз даних.
	 Питання застосування додаткових способів
захисту примірників творів доцільно залишити
на розсуд правовласника та розповсюджувача.
Це дозволить правовласниками та добросовісним
розповсюджувачам самостійно обирати вид та ступінь
захисту та оперативно його змінювати (дизайн,
ідентифікатори тощо).
	 Зникнення необхідності витрачати час та кошти
на отримання контрольних марок для маркування
примірників за умов їх сумнівної ефективності
в сучасних умовах.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ПРО КОНКУРЕНТНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ
ЗЕЛЕНОГО ВИРОБНИЦТВА
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Поточна система підтримки відновлювальної
енергетики за моделлю «зеленого» тарифу через
відсутність регуляторних запобіжників та ринкових
механізмів ціноутворення не сформувала сталого
підходу до розвитку галузі ВДЕ в Україні. За прогнозом
Мінекоенерго, обсяг виробництва електроенергії
об’єктами відновлювальної енергетики за 2019 рік
(без великих ГЕС) складе близько 6 млрд кВт/год,
що більш ніж вдвічі перевищує минулорічні показники.
	 Подальше зростання частки генерації сонячних та
вітрових електростанцій за такої моделі підтримки
породжує низку економічних та технічних викликів,
пов’язаних як з високою вартістю виробленої
«зеленої» електроенергії, так і з обмеженими
можливостями об’єднаної енергетичної системи
об’єктів, які мають негарантований графік
виробництва електроенергії.
	 З метою створення сприятливих умов для сталого
розвитку відновлювальної енергетики, на підставі
статті 9 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», яка
передбачає запровадження конкурентної моделі
стимулювання виробництво «зеленої» електроенергії
шляхом проведення аукціонів на квоти підтримки,
даною постановою КМУ пропонується:
	 затвердити порядок проведення аукціонів із
розподілу квоти підтримки;
	 затвердити порядок відбору операторів
електронних майданчиків для проведення
аукціонів з розподілу квоти підтримки;
	 визначити державне підприємство
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» адміністратором
електронної торгової системи.
	 Реалізація положень ЗУ «Про альтернативні
джерела енергії».
	 Застосування конкурентного підходу для
стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел.
	 Впровадження сучасних технологій проведення
аукціонів із застосуванням електронної торгової
системи.
	 Забезпечення доступності, відкритості та
прозорості процедури проведення аукціонів.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Відсутня процедури розгляду документів,
що підтверджують факт народження дитини
або смерті особи на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій та Луганській областях.
	 Запровадження механізму розгляду документів,
що підтверджують факт народження або смерті
особи на тимчасово окупованих територіях
у Донецькій та Луганській областях для підтвердження
їх автентичності задля забезпечення можливості
проведення державної реєстрації народження
та смерті в органах державної реєстрації актів
цивільного стану і видачу відповідних свідоцтв
державного зразка на підтвердження зареєстрованих
фактів.
	 Можливість проведення органами державної
реєстрації актів цивільного стану державної
реєстрації народження дитини або смерті
особи на підставі медичних документів,
що підтверджують відповідні факти на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях, в їх сукупності.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ПОРЯДОК НАДАННЯ СПЕЦДОЗВОЛІВ
НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Затягування строків видачі спеціальних
дозволів на користування надрами.
	 Непрозорі умови для отримання спеціальних
дозволів на користування надрами.
	 Покладання відповідальності за прийняття
рішень щодо видачі спеціальних дозволів на
користування надрами на колегіальний орган.
	 Внесення змін до Порядку в частині скасування
положень про діяльність Комісії з питань
надрокористування при Державній службі геології
та надр України.
	 Прискорення процедури видачі спеціальних
дозволів на користування надрами.
	 Встановлення відповідальності для Голови
Державної служби геології та надр України
за, зокрема, порушення процедури видачі
спеціальних дозволів на користування надрами
та недотримання законодавства.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ
З ПРОДАЖУ СПЕЦДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ
НАДРАМИ
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Експериментальний проект із проведення
аукціонів з продажу спеціальних дозволів на
користування надрами шляхом електронних
торгів діє лише до 1 грудня 2019 р.
	 Велика кількість аукціонів не відбувається через
відсутність зацікавлених осіб приймати участь
у аукціоні, зокрема через недосконалу оцінку
лотів, що призводить до суттєвого завищення
їх стартової ціни та обмеження кола учасників
(тільки резиденти).
	 Продовжити дію експериментального проекту
до 1 жовтня 2020 року.
	 Удосконалення проведення процедури аукціону,
зокрема в частині зниження початкової ціни на
повторному аукціоні в разі, якщо перший не відбувся.
	 Дозвіл на участь у аукціонах іноземних юридичних осіб.
	 Продовження видачі спецдозволів за допомогою
системи електронних торгів з продажу дозволів.
	 Підвищення ефективності проведення аукціонів
та збільшення зацікавленості учасників ринку.
	 Отримання коштів в бюджет.
	 Збільшення видобутку корисних копалин.
	 Залучення іноземних інвестицій та збільшення
інвестиційної привабливості сфери
надрокористування.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЕЛЕКТРОННА ФОРМА УКЛАДАННЯ
МІЖНАРОДНИХ УГОД
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ
	 Всі міжнародні угоди мають укладатися
виключно в письмовій формі.
	 Відмовитись від заяви України до статті 11, статті 29
Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-
продажу товарів.
	 Це рішення наддасть можливість укладати
міжнародні угоди не лише в письмовій, але й в
електронній формі.
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВИХ КРИТЕРІЇВ СТУПЕНІВ РИЗИКУ:
СФЕРИ, ДЛЯ ЯКИХ ЗМІНЮЮТЬСЯ КРИТЕРІЇ
Автомобільний
транспорт
Ветеринарні
препарати
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
СФЕРА: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Заміна переліку критеріїв Замість існуючих запроваджуються критерії:
	 «вид транспортного засобу»
	 «вид автобусного маршруту»
	 «вид режиму організації перевезень»
	 «кількість порушень ПДД»
	 «кількість ДТП»
	 «кількість порушень вимог перевезення великими ТЗ»
	 «кількість порушень режиму праці та відпочинку водіїв»
Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня
ризику за критеріями
Зміна механізму дії критеріїв
ОРГАН КОНТРОЛЮ
ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА З БЕЗПЕКИ
НА ТРАНСПОРТІ
Зниження або підвищення для окремих суб’єктівЗміна ступеню ризику
#урядтехнократів
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
СФЕРА: ВИРОБНИЦТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
Запровадження критеріїв Запроваджуються критерії:
	 дотримання вимог законодавства
	 обсяг виробництва та реалізації
	 ввезення на митну територію
ОРГАН КОНТРОЛЮ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ДЯКУЄМО ЗА ПЕРЕГЛЯД!
1 sur 19

Recommandé

Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020 par
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020
Рішення на користь бізнесу - 12/02/2020Better Regulation Delivery Office
58 vues13 diapositives
Закон України Про Державний бюджет України на 2015 par
Закон України Про Державний бюджет України на 2015Закон України Про Державний бюджет України на 2015
Закон України Про Державний бюджет України на 2015tsnua
48.5K vues57 diapositives
Дозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в Україні par
Дозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в УкраїніДозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в Україні
Дозволи і ліцензії необхідні для створення бізнесу в УкраїніKyiv National Economic University
1.5K vues15 diapositives
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” par
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”UAReforms
279 vues10 diapositives
Звіт про виконання Угоди про асоціацію par
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Звіт про виконання Угоди про асоціацію
Звіт про виконання Угоди про асоціацію Андрій Пізнюк
2.9K vues169 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Program2 par
Program2Program2
Program2Андрій Пізнюк
59.8K vues15 diapositives
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ par
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМDmitry Marchenko
172 vues16 diapositives
Soe report 1_q15 par
Soe report 1_q15Soe report 1_q15
Soe report 1_q15tmelnik
552 vues68 diapositives
180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ par
180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ
180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТViktor Plakhuta
2.3K vues15 diapositives

Tendances(19)

ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ par Dmitry Marchenko
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
ПЛАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ
Dmitry Marchenko172 vues
Soe report 1_q15 par tmelnik
Soe report 1_q15Soe report 1_q15
Soe report 1_q15
tmelnik552 vues
180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ par Viktor Plakhuta
180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ
180323 uop export-import_cmu decree / Вплив Укроборонпрому на експорт/імпорт ОВТ
Viktor Plakhuta2.3K vues
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business” par EasyBusiness
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
Підвищення позиції України в рейтингу “Doing Business”
EasyBusiness590 vues
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков... par tsnua
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податков...
tsnua4.2K vues
Податкова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесу par AnnaGolets
Податкова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесуПодаткова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесу
Податкова реформа 2015 року. Нові правила ведення бізнесу
AnnaGolets2.1K vues
Удосконалення та зміна правил для укладення договорів пайової участі у місті ... par EasyBusiness
Удосконалення та зміна правил для укладення договорів пайової участі у місті ...Удосконалення та зміна правил для укладення договорів пайової участі у місті ...
Удосконалення та зміна правил для укладення договорів пайової участі у місті ...
EasyBusiness242 vues
Система електронних державних закупівель в Україні par Yana Koval
Система електронних державних закупівель в УкраїніСистема електронних державних закупівель в Україні
Система електронних державних закупівель в Україні
Yana Koval591 vues
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року par tsnua
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року 100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
100 найбільших державних підприємств України за 6 місяців 2016 року
tsnua4.6K vues
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018) par Iaroslav GREGIRCHAK
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)
СИСТЕМНИЙ ЗВІТ "АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ У МИТНІЙ СФЕРІ" (ЛИПЕНЬ 2018)

Similaire à Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019

Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П... par
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Viktor Halasiuk, PhD
802 vues15 diapositives
Звіт про діяльність BRDO - 2019 par
Звіт про діяльність BRDO - 2019Звіт про діяльність BRDO - 2019
Звіт про діяльність BRDO - 2019Better Regulation Delivery Office
25.3K vues14 diapositives
Податок з криптовалюти par
Податок з криптовалютиПодаток з криптовалюти
Податок з криптовалютиMinfinDocs
6.7K vues5 diapositives

Similaire à Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019(20)

Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П... par Viktor Halasiuk, PhD
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Розділ IV. Стабілізація макроекономічної ситуації та реформування економіки П...
Податок з криптовалюти par MinfinDocs
Податок з криптовалютиПодаток з криптовалюти
Податок з криптовалюти
MinfinDocs6.7K vues
Проект рекомендацій парламентських слухань МСБ par Viktor Halasiuk, PhD
Проект рекомендацій парламентських слухань МСБПроект рекомендацій парламентських слухань МСБ
Проект рекомендацій парламентських слухань МСБ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ par UAReforms
Дорожня Карта євроінтеграційних реформДорожня Карта євроінтеграційних реформ
Дорожня Карта євроінтеграційних реформ
UAReforms445 vues
Анализ проекта об отмене Книги жалоб par Andrew Vodianyi
Анализ проекта об отмене Книги жалобАнализ проекта об отмене Книги жалоб
Анализ проекта об отмене Книги жалоб
Andrew Vodianyi214 vues
Пакет ініціатив з дерегуляції ключових галузей економіки par EasyBusiness
Пакет ініціатив з дерегуляції ключових галузей економікиПакет ініціатив з дерегуляції ключових галузей економіки
Пакет ініціатив з дерегуляції ключових галузей економіки
EasyBusiness8K vues
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptx par ssuserfd7dc9
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptxЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptx
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptx
ssuserfd7dc94 vues
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptx par ssuserfd7dc9
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptxЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptx
ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ.pptx
ssuserfd7dc93 vues
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України par Pravotv
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів УкраїниПравовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Правовий аналіз проєкту Постанови Кабінету Міністрів України
Pravotv665 vues

Plus de Better Regulation Delivery Office

Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ... par
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...Better Regulation Delivery Office
435 vues82 diapositives
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній... par
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...Better Regulation Delivery Office
917 vues125 diapositives
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу... par
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...Better Regulation Delivery Office
335 vues85 diapositives
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец... par
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Better Regulation Delivery Office
166 vues43 diapositives
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува... par
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...Better Regulation Delivery Office
390 vues77 diapositives
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення" par
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"Better Regulation Delivery Office
388 vues152 diapositives

Plus de Better Regulation Delivery Office(20)

Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Цифрова трансформація як основа Європейського зеленого курсу і ...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Аналіз необхідних змін регуляторного поля в електроенергетичній...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Взаємодія учасників ринку будівництва в розрізі життєвого циклу...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга «Досягнення цілі вуглецевої нейтральності: аналіз наявних вуглец...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Реалізація Європейського зеленого курсу в транспорті та формува...
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення" par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Регулювання ринку водопостачання і водовідведення"
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
Зелена книга "Системний перегляд якості державного регулювання надання будіве...
Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративн... par Better Regulation Delivery Office
Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративн...Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративн...
Проект Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративн...
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу У... par Better Regulation Delivery Office
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу У...ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу У...
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу У...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу ... par Better Regulation Delivery Office
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу ...ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу ...
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу ...
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос... par Better Regulation Delivery Office
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
Проект Закону України "Про захист певних послуг, що базуються на умовному дос...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б... par Better Regulation Delivery Office
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б... par Better Regulation Delivery Office
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Пояснювальна записка до проеку Закону України "Про захист певних послуг, що б...
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв" par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
Зелена книга "Аналіз ринку ферментованих алкогольних напоїв"
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг” par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга “Ринок голосових телекомунікаційних послуг”
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі... par Better Regulation Delivery Office
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...
Зелена книга "Стимулювання промисловості до енергоефективності та захисту клі...

Рішення на користь бізнесу - жовтень 2019

 • 1. МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ #урядтехнократів РІШЕННЯ НА КОРИСТЬ БІЗНЕСУ
 • 2. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Відсутність належного врегулювання на законодавчому рівні питань саморегулювання господарської та професійної діяльності. Відмінність підходів до процедур здійснення саморегулювання у різних сферах, зокрема відсутність системного підходу до інституту саморегулювання на законодавчому рівні. Відсутність належного законодавчого регулювання питань утворення та діяльності саморегулівних організацій. Низька ефективність діяльності існуючих саморегулівних організацій та неактивність утворення нових. Ухвалення законопроєкту, який встановлює: загальні засади саморегулювання господарської та професійної діяльності, його завдання та принципи; правову й організаційну основу набуття та припинення статусу саморегулівних організацій, критерії, яким повинна відповідати така організація; добровільність членства суб’єктів господарської або професійної діяльності в саморегулівній організації (обов’язковість членства у СРО може бути встановлено виключно законом, що регулює господарську або професійну діяльність у певній сфері); особливості здійснення контролю саморегулівної організації за дотриманням її членами статуту, правил саморегулівної організації та відповідальність за їх порушення. Функціонування дієвих органів саморегулювання в більшій кількості сфер господарської та професійної діяльності, ніж це передбачено законодавством зараз, дасть можливість саморегулівним організаціям більш ефективно здійснювати функції регулювання у відповідних сферах. Зниження витрат на державне регулювання.
 • 3. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Законодавство передбачає створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) за рахунок коштів платників податків. Пропонується створити систему за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги, без використання коштів платників податків. Економія для бюджету в 9,5 млн грн.
 • 4. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Згідно із Законом України «Про режим іноземного інвестування» договори (контракти) про спільну інвестиційну діяльність повинні бути зареєстровані. Такий порядок встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 №112. Скасувати норму закону як доцільну та економічно неефективну. Державна реєстрація договорів (контрактів) здійснюється з метою перевірки даних щодо суб’єктів, які ввозять товари (крім товарів для реалізації або власного споживання) на митну територію України на строк не менше трьох років з метою інвестування, оскільки таке майно відповідно до Закону та статті 287 Митного кодексу України звільняється від сплати ввізного мита. Зазначену норму запроваджено з прийняттям Закону у 1996 році. Водночас у зв’язку із суттєвим удосконаленням законодавства, зокрема прийняття у 2012 році нової редакції Митного кодексу України, низки законодавчих та нормативно-правових актів у сфері дерегуляції, запровадження електронних реєстрів, ця норма Закону втратила актуальність.
 • 5. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ НА ПРАВО СПЕЦКОРИСТУВАННЯ ВОДНИМИ БІОРЕСУРСАМИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Сфера рибальства характеризується на сьогодні відсутністю: конкуренції в сфері рибальства; механізму доступу нових суб’єктів господарювання до резерву добування (вилову) водних біоресурсів; рівних умов доступу всім бажаючим до водних біоресурсів. Здійснювати продаж резерву добування (вилову) водних біоресурсів через прозорі аукціони. Підвищення інвестиційної привабливості в галузі рибальства. Збільшення добування вітчизняної рибної продукції. Встановлення прозорого регулювання. Розвиток конкуренції в сфері рибальства. Наповнення державного бюджету за рахунок продажу права на вилов водних біоресурсів.
 • 6. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АУКЦІОНІВ НА ПРАВО РОЗВЕДЕННЯ ТА ВИЛОВУ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Відсутність прозорого механізму надання права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах з відтворення та вилову водних біоресурсів. Надмірне адміністративне навантаження на суб’єктів господарювання за рахунок необхідності отримання ними трьох документів дозвільного характеру. Значні матеріальні та часові витрати суб’єктів господарювання при отриманні ними права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах з відтворення та вилову водних біоресурсів. Надавати суб’єктам господарювання право на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах з відтворення та вилову водних біоресурсів через проведення процедури прозорих аукціонів. Ліквідація корупційних ризиків при наданні права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах. Забезпечення рівного доступу до діяльності в спеціальних товарних рибних господарствах. Прозорість при наданні доступу до діяльності в спеціальних товарних рибних господарствах. Зменшення матеріальних та часових витрат суб’єктів господарювання при отриманні ними права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах. Зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання. Наповнення державного бюджету за рахунок продажу права на діяльність в спеціальних товарних рибних господарствах.
 • 7. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ СКАСУВАННЯ ПРАВИЛ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЬНИМИ НАПОЯМИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями на більше ніж 80% дублюють норми Законів та підзаконних нормативно- правових актів, а також встановлюють додаткові вимоги регулювання для бізнесу, які втратили актуальність, зокрема, необхідність погодження технологічних карток на алкогольні коктейлі з Санітарно-епідеміологічною службою, наявність спеціальної освіти для зберігання та продажу алкогольних напоїв, зазначення реєстраційних номерів сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності у документах, згідно з яким до торговельної мережі надійшли алкогольні напої тощо. Визнати такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями». Зменшення регуляторного тиску на бізнес. Унеможливлення тиску на бізнес з боку контролюючих органів. Зменшення фінансових т а часових витрат бізнесу. Орієнтовно на 1,5 млн грн в рік.
 • 8. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПОРЯДОК ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Запровадження українського органічного продукту є неможливим без створення уніфікованих правил виробництва та обігу відповідної продукції. Створити уніфіковані правила органічного виробництва та обігу органічної продукції в Україні. Вони будуть застосовуватися під час господарської діяльності у різних сферах органічного виробництва (птахівництво, тваринництво, рослинництво, бджільництво, тощо) та стануть основою для сертифікації органічних виробників. Встановлення єдиних правил органічного виробництва та обігу вітчизняної органічної продукції. Посилення довіри споживачів та імпортерів до українського органічного продукту як такого, що вироблений відповідно до законодавства, адаптованого до вимог права ЄС у сфері органічного виробництва. Зростання обсягів виробництва сертифікованої органічної продукції.
 • 9. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЕЛЕКТРОННЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ТА СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Зразки національного посвідчення водія та документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47. Указані документи виготовляються на бланках установленого зразка та підтверджують права особи на керування та користування транспортним засобом. У той же час, зважаючи на сучасний рівень розвитку цифрових технологій, держава має можливість забезпечити реалізацію цих прав за допомогою апаратно-програмних засобів без необхідності виготовлення підтверджуючих документів. Проведення протягом 2019-2020 років експерименту щодо застосуванням електронних посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським замість таких документів, виготовлених на бланках. Поряд з посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, які виготовлені на бланках, водії матимуть змогу пред’являти поліцейським електронні версії цих документів.
 • 10. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ СКАСУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ МАРОК НА ДИСКИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Зважаючи на розвиток інформацій технологій та ширше застосування Інтернет-сервісів як джерела розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав, використання лазерних дисків для розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних тощо втратило актуальність. Динаміка отримання контрольних марок на диски свідчить про суттєве зменшення попиту на цю адміністративну послугу. Так, якщо у 2011 році було видано більше 14 000 000 контрольних марок, то у 2017 показник становив вже до 1 100 000 марок. Вітчизняні асоціації, що представляють інтереси музичної індустрії, не підтримують подальше застосування контрольних марок для маркування примірників фонограм, у зв’язку зі значним зниженням обсягів продукції, що реалізується на оптичних дисках. Скасування обов’язкової процедури маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Питання застосування додаткових способів захисту примірників творів доцільно залишити на розсуд правовласника та розповсюджувача. Це дозволить правовласниками та добросовісним розповсюджувачам самостійно обирати вид та ступінь захисту та оперативно його змінювати (дизайн, ідентифікатори тощо). Зникнення необхідності витрачати час та кошти на отримання контрольних марок для маркування примірників за умов їх сумнівної ефективності в сучасних умовах.
 • 11. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПРО КОНКУРЕНТНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Поточна система підтримки відновлювальної енергетики за моделлю «зеленого» тарифу через відсутність регуляторних запобіжників та ринкових механізмів ціноутворення не сформувала сталого підходу до розвитку галузі ВДЕ в Україні. За прогнозом Мінекоенерго, обсяг виробництва електроенергії об’єктами відновлювальної енергетики за 2019 рік (без великих ГЕС) складе близько 6 млрд кВт/год, що більш ніж вдвічі перевищує минулорічні показники. Подальше зростання частки генерації сонячних та вітрових електростанцій за такої моделі підтримки породжує низку економічних та технічних викликів, пов’язаних як з високою вартістю виробленої «зеленої» електроенергії, так і з обмеженими можливостями об’єднаної енергетичної системи об’єктів, які мають негарантований графік виробництва електроенергії. З метою створення сприятливих умов для сталого розвитку відновлювальної енергетики, на підставі статті 9 ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», яка передбачає запровадження конкурентної моделі стимулювання виробництво «зеленої» електроенергії шляхом проведення аукціонів на квоти підтримки, даною постановою КМУ пропонується: затвердити порядок проведення аукціонів із розподілу квоти підтримки; затвердити порядок відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки; визначити державне підприємство «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» адміністратором електронної торгової системи. Реалізація положень ЗУ «Про альтернативні джерела енергії». Застосування конкурентного підходу для стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Впровадження сучасних технологій проведення аукціонів із застосуванням електронної торгової системи. Забезпечення доступності, відкритості та прозорості процедури проведення аукціонів.
 • 12. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НАРОДЖЕННЯ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Відсутня процедури розгляду документів, що підтверджують факт народження дитини або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Запровадження механізму розгляду документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях для підтвердження їх автентичності задля забезпечення можливості проведення державної реєстрації народження та смерті в органах державної реєстрації актів цивільного стану і видачу відповідних свідоцтв державного зразка на підтвердження зареєстрованих фактів. Можливість проведення органами державної реєстрації актів цивільного стану державної реєстрації народження дитини або смерті особи на підставі медичних документів, що підтверджують відповідні факти на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, в їх сукупності.
 • 13. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПОРЯДОК НАДАННЯ СПЕЦДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Затягування строків видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Непрозорі умови для отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Покладання відповідальності за прийняття рішень щодо видачі спеціальних дозволів на користування надрами на колегіальний орган. Внесення змін до Порядку в частині скасування положень про діяльність Комісії з питань надрокористування при Державній службі геології та надр України. Прискорення процедури видачі спеціальних дозволів на користування надрами. Встановлення відповідальності для Голови Державної служби геології та надр України за, зокрема, порушення процедури видачі спеціальних дозволів на користування надрами та недотримання законодавства.
 • 14. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІОНІВ З ПРОДАЖУ СПЕЦДОЗВОЛІВ НА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Експериментальний проект із проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів діє лише до 1 грудня 2019 р. Велика кількість аукціонів не відбувається через відсутність зацікавлених осіб приймати участь у аукціоні, зокрема через недосконалу оцінку лотів, що призводить до суттєвого завищення їх стартової ціни та обмеження кола учасників (тільки резиденти). Продовжити дію експериментального проекту до 1 жовтня 2020 року. Удосконалення проведення процедури аукціону, зокрема в частині зниження початкової ціни на повторному аукціоні в разі, якщо перший не відбувся. Дозвіл на участь у аукціонах іноземних юридичних осіб. Продовження видачі спецдозволів за допомогою системи електронних торгів з продажу дозволів. Підвищення ефективності проведення аукціонів та збільшення зацікавленості учасників ринку. Отримання коштів в бюджет. Збільшення видобутку корисних копалин. Залучення іноземних інвестицій та збільшення інвестиційної привабливості сфери надрокористування.
 • 15. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЕЛЕКТРОННА ФОРМА УКЛАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ УГОД ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИПРОБЛЕМА РІШЕННЯ Всі міжнародні угоди мають укладатися виключно в письмовій формі. Відмовитись від заяви України до статті 11, статті 29 Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі- продажу товарів. Це рішення наддасть можливість укладати міжнародні угоди не лише в письмовій, але й в електронній формі.
 • 16. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВИХ КРИТЕРІЇВ СТУПЕНІВ РИЗИКУ: СФЕРИ, ДЛЯ ЯКИХ ЗМІНЮЮТЬСЯ КРИТЕРІЇ Автомобільний транспорт Ветеринарні препарати
 • 17. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ СФЕРА: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ Заміна переліку критеріїв Замість існуючих запроваджуються критерії: «вид транспортного засобу» «вид автобусного маршруту» «вид режиму організації перевезень» «кількість порушень ПДД» «кількість ДТП» «кількість порушень вимог перевезення великими ТЗ» «кількість порушень режиму праці та відпочинку водіїв» Сума балів замість однозначного присвоєння ступеня ризику за критеріями Зміна механізму дії критеріїв ОРГАН КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ Зниження або підвищення для окремих суб’єктівЗміна ступеню ризику
 • 18. #урядтехнократів МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ СФЕРА: ВИРОБНИЦТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ Запровадження критеріїв Запроваджуються критерії: дотримання вимог законодавства обсяг виробництва та реалізації ввезення на митну територію ОРГАН КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ