Publicité

Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx

1 Nov 2022
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Aralin_1_Ang_Mga_Batayang_Kaalaman_sa_Wika (1).pptx

 1. Yunit I Yaman ng Wika Natin, Halina’t Tuklasin
 2. Aralin 1 Ang Mga Batayang Kaalaman sa Wika
 3. Layunin ng Talakayan matukoy ang kahulugan, kahalagahan, at kalikasan ng wika; makilala ang dalawang opisyal na wika ng Pilipinas; makapagbigay ng sariling pakahulugan sa wika; at makapagtala ng mga sitwasyong nagpapakita ng magkahiwalay na gamit ng dalawang opisyal na wika ng Pilipinas.
 4. Daloy ng Talakayan Kahulugan ng wika; Kahalagahan ng wika; Kalikasan ng wika; Ilan pang kaalaman hinggil sa wika,; at Dalawang opisyal na wika ng Pilipinas.
 5. Kahulugan Ng Wika Ayon kay:  Henry Gleason (mula sa Austero et al. 1999) Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura.  Bernales et al. (2002) Ang wika ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal.
 6.  Mangahis et al. (2005) May mahalagang papel na ginagampanan ang wika sa pakikipagtalastasan. Ito ang midyum na ginagamit sa maayos na paghahatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan.  Pamela C. Constantino at Galileo S. Zafra (2000) Ang wika ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan o makapag-usap ang isang grupo ng mga tao. Bienvenido Lumbera (2007) Parang hininga ang wika. Gumagamit tayo ng wika upang kamtin ang bawat pangangailangan natin. Kahulugan Ng Wika
 7. Alfonso O. Santiago (2003) Wika ang sumasalamin sa mga mithiin, lunggati, pangarap, damdamin, kaisipan o saloobin, pilosopiya, kaalaman at karunungan, moralidad, paniniwala, at mga kaugalian ng tao sa lipunan. UP Diksiyonaryong Filipino (2001) Ang wika ay lawas ng mga salita at sistema ng paggamit sa mga ito na laganap sa isang sambayanan na may iisang tradisyong pangkultura at pook na tinatahanan. Kahulugan Ng Wika
 8. Sa pangkalahatan… Ano nga ba ang wika? Ang wika ay kabuuan ng mga sagisag na binubuo ng mga tunog na binibigkas o sinasalita at ng mga simbolong isinusulat. Bawat bansa ay may sariling wikang nagbibigkis sa damdamin at kaisipan ng mga mamamayan nito. Kahulugan Ng Wika
 9. Kahalagahan ng Wika  Isa sa mga pangunahing gamit o kahalagahan ng wika ang pagiging instrumento nito sa komunikasyon.  Mahalaga ang wika sa pagpapanatili, pagpapayabong, at pagpapalaganap ng kultura ng bawat grupo ng tao.  Kapag may sariling wikang ginagamit ang isang bansa, nangangahulugang ito ay malaya at may soberanya.  Wika ang nagsisilbing tagapag-ingat at tagapagpalaganap ng mga karunungan at kaalaman.  Mahalaga ang wika bilang lingua franca o bilang tulay para magkausap at magkaunawaan ang iba’t ibang grupo ng taong may kani-kaniyang wikang ginagamit.  Hindi matatawaran ang kahalagahan ng wika sa pakikipagtalastasan at pakikipagugnayan tungo sa pagkakaunawaan at pagkakaisa.
 10. Kalikasan ng Wika  Ang wika ay may masistemang balangkas.  Ang wika ay arbitraryo.  Ginagamit ang wika ng pangkat ng mga taong kabilang sa isang kultura.
 11. Ilan pang Kaalaman Hinggil sa Wika Heterogenous ang sitwasyong pangwika sa Pilipinas dahil maraming wikang umiiral dito at may mga diyalekto o varayti ang mga wikang ito. Homogenous ang sitwasyong pangwika sa isang bansa kung iisa ang wikang sinasalita ng mga mamamayan dito. Ang Tagalog, Sinugbuanong Binisaya, Ilokano, Hiligaynon, Samar-Leyte, Pangasinan, Bikol, at iba pa ay mga wika. Ang diyalekto ay nangangahulugang varayti ng isang wika, hindi hiwalay na wika. Bernakular ang tawag sa wikang katutubo sa isang pook. Ang bilingguwalismo ay tumutukoy sa dalawang wika. Ngayon, hindi na bilingguwalismo kundi multilingguwalismo ang pinaiiral na patakarang pangwika sa edukasyon.
 12. Dalawang Opisyal na Wika – Filipino at Ingles Gagamitin ang Filipino bilang opisyal na wika sa pag-akda ng mga batas at mga dokumento ng pamahalaan. Gagamitin naman ang Ingles bilang isa pang opisyal na wika ng Pilipinas sa pakikipag-usap sa mga banyagang nasa Pilipinas at sa pakikipagkomunikasyon sa iba’t ibang bansa sa daigdig.
 13. Magsasagawa ng think –Pair Share sa klase. THINK Bukod s nabanggit sa itaas, sa iyong palagay, sa ano-ano pang Gawain at sitwasyon dapat gamitin ang Filipino bilang Opisyal na wika? Itala ang iyong mga sagot sa iyong kuwaderno. PAIR Pumili ng kapareha mula sa kaklase. Ibahagi sa isa’t isa ang inyong mga sagot. Huwag mahiyang magtanong at magbigay ng komento at puna sa isa’t isa. Gumawa ng buod ng inyong buod ng inyong napag-usapan. SHARE Humandang ibahagi sa klase ang inyong ibinuod

Notes de l'éditeur

 1. Bago ang talakayan, ipasagot sa mga mag-aaral ang mga aktibidad sa Balik-Tanaw at Lusong-Kaalaman.
 2. Pagkaraan ay ilahad ang kahulugan ng wika batay sa kahulugan ng wika na makikita sa huling talata.
 3. Pagkatapos ng talakayan ay maaari nang ipagawa sa mga mag-aaral ang mga susunod na mga aktibidad na nasa worktext.
 4. Pagkatapos ng talakayan ay maaari nang ipagawa sa mga mag-aaral ang mga susunod na mga aktibidad na nasa worktext.
Publicité