EPP 4 ICT WEEK 2.pptx

EPP-ICT
Modyul 2:
Tara na sa mundo ng ICT
(Naipapaliwanag ang mga
panuntunan sa paggamit ng
computer, Internet at email)
Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga
sumusunod:
 nabibigyang-kahulugan ang ICT at ang
kahalagahan nito;
 naipaliliwanag ang mga panuntunan sa
paggamit ng computer, internet at email; at
 nakabubuo ng mga patakarang dapat
sundin para sa ligtas at resposableng
paggamit ng kompyuter,internet, at email.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Subukin
Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya
meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
Muli nating balikan ang aralin tungkol sa Entrepreneur.
Lagyan ng bituin ang pangungusap na tumutukoy sa
katangian ng isang mabuting entrepreneur.
__________1. Pinahahalagahan nang wasto at maayos ang mga
produktong paninda.
__________2. Pumipili ng mga mayayamang mamimili.
__________3. Ang mabababang mamimili ang palaging
pinahahalagahan.
__________4. Ginagamit ang perang kinita sa importanteng
bagay.
__________5. Matiyaga sa pagbebenta ng mga produkto.
Ano ang nakikita mo sa larawan?
Meron ba nito sa iyong paaralan?
• Ano ang tawag dito?
• Anu-ano ang makikita sa loob
ng isang Deped Computerization
Program Room?
• Nasubukan mo na bang
makapasok sa loob nito?
• Kung ikaw ay nakabisita na sa
loob ng inyong Computer
Laboratory Room ano ang mga
tuntuning sinusunod n’yo sa
paggamit nito?
Itong programa ng
DepEd na DCP ay
naglalayong matulungan
ang mga mag aaral
upang mabigyan ng
kaalaman sa
makabagong teknolohiya
upang mapataas ang
pagkatuto ng batang
tulad mo lalo na sa ICT.
May makabagong Teknolohiya hatid ng DepEd
Computerization Program (DCP)
Ano nga ba ang ICT?
Information and Communications
Technology o ICT na tumutukoy sa iba’t
ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa
komunikasyon upang maproseso, mag-
imbak, lumikha, at magbahagi ng mga
impormasyon. Ilan sa mga halimbawa nito
ay radio, telebisyon, smart phones,
computer at Internet.
Ating pag aralan sa mga bahagi ng isang
computer.
Ang kompyuter ay binubuo ng
iba’t-ibang bahagi. Ang mga ito ay
nagtutulong-tulong upang
makagawa nang pangunahing
gawain. Ang mga bahaging ito ay
tinatawag na devices.
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
A N G M G A
B A H A G I N G
C O M P U T E R
computer.
computer.
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
EPP 4 ICT WEEK 2.pptx
Ating Tandaan:
Dapat maging ligtas at kapaki-
pakinabang sa lahat ang paggamit
ng kagamitan at pasilidad sa ICT
katulad ng computer, internet at
email sa paaralan at maging sa
ibang lugar.
Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng
computer, internet at email.
 May kalakip na mga salik ang paggamit ng mga ito.
Ang ilan sa mga ito ay
 Exposure o pagkalantad ng di naangkop na
materyales.
 Maaari kang makakita ng materyales na tahasang
seksuwal, marahas, at ipinagbabawal o illegal.
 Maaring makakuha ng virus sa paggamit ng
internet na maaaring makapinsala sa mga files ng
computer at makasira sa maayos nitong paggana.
Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng
computer, internet at email.
Panliligalig at pananakot o harassment at
cyberbullying.
Maaari rin makaranas ng cyber bullying o
malagay sa peligro dahil sa pakikipanayam sa
mga hindi kakilala.
 Pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity
theft.
 Ang naibahagi mong impromasyon ay maaari
ring gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen.
Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng
computer, internet at email.
Tiyakin kung aling websites ang maaaring
bisitahin at kung gaano katagal maaaring
gumamit ng computer,internet at email.
Magpainstall o magpalagay ng internet content
filter.
Ipagbawal ang pagkain habang gumagamit ng
computer.
Bisitahin lamang ang aprobadong sites sa
internet.
Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng
computer, internet at email.
Sundin ang direksyon ng guro.
Huwag mamahagi ng impormasyon tulad ng
password ng email.
Ipagbawal ang chatrooms na magdudulot ng
kapahamakan
Gamitin lamang ang ligtas na search engine
Gumamit ng mahirap hulaan na password
I -shut down at ioff ang internet connection
kung tapos na itong gamitin.
Sa paggamit ng ICT kailangang
panatilihing ligtas ang mga
binubuksang sites at iwasan ang
mga makakasamang bagay na
makakasira ng pangalan mo.
Tukuyin kung ang isinasaad na panuntunan sa paggamit ng computer,
internet at email sa bawat bilang ay tama o mali. Lagyan ito ng tsek (/)
kung tama at ekis (x) kung mali ang impormasyon.
____________1. Kumain habang gumagamit ng
computer.
____________2. Makipag usap sa taong di mo kilala.
____________3. Gamitin lamang ang mga ligtas na
sites.
____________4. Sundin ang panuto ng guro sa
paggamit ng computer.
____________5. Huwag ipamigay ang password ng
email at huwag din itong kakalimutan.
Subukang tukuyin ang larawan sa ibaba tungkol sa bahagi ng
computer. Pumili ng kasagutan sa loob ng kahon.
1 sur 34

Recommandé

Pangangalap ng Impormasyon sa Websites par
Pangangalap ng Impormasyon sa WebsitesPangangalap ng Impormasyon sa Websites
Pangangalap ng Impormasyon sa WebsitesEirish Lazo
27.9K vues41 diapositives
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict par
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictEpp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ict
Epp week 5 ligtas at responsableng paggamit ng ictMICHELLE CABOT
698 vues13 diapositives
Pagsulat ng Liham par
Pagsulat ng LihamPagsulat ng Liham
Pagsulat ng LihamRitchenMadura
8.7K vues8 diapositives
Melc based es p 4 q2 week 2 par
Melc based es p 4 q2 week 2Melc based es p 4 q2 week 2
Melc based es p 4 q2 week 2EmeliaPastorin1
482 vues21 diapositives
TLE-ICT6_Mod3_Post-and-Shares-Materials-on-Wikis-and-Blogs-in-a-Safe-and-Resp... par
TLE-ICT6_Mod3_Post-and-Shares-Materials-on-Wikis-and-Blogs-in-a-Safe-and-Resp...TLE-ICT6_Mod3_Post-and-Shares-Materials-on-Wikis-and-Blogs-in-a-Safe-and-Resp...
TLE-ICT6_Mod3_Post-and-Shares-Materials-on-Wikis-and-Blogs-in-a-Safe-and-Resp...Daisydiamante
1.3K vues24 diapositives
Pagiging mahinahon par
Pagiging mahinahonPagiging mahinahon
Pagiging mahinahonJaizaDemecillo
1.4K vues6 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin par
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinAlice Failano
77.9K vues12 diapositives
Pokus ng Pandiwa.pptx par
Pokus ng Pandiwa.pptxPokus ng Pandiwa.pptx
Pokus ng Pandiwa.pptxGlenda Pon-an
1.4K vues11 diapositives
MGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMAN par
MGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMANMGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMAN
MGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMANJoemarie Araneta
123.1K vues19 diapositives
Kampanyang Panlipunan.pptx par
Kampanyang Panlipunan.pptxKampanyang Panlipunan.pptx
Kampanyang Panlipunan.pptxJeanMaureenRAtentar
4.8K vues19 diapositives
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan par
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasanAlice Failano
5.3K vues14 diapositives
Entrep 6 kahalagahan ng entrepreneurship par
Entrep 6 kahalagahan ng entrepreneurshipEntrep 6 kahalagahan ng entrepreneurship
Entrep 6 kahalagahan ng entrepreneurshipMarie Jaja Tan Roa
17.2K vues11 diapositives

Tendances(20)

Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin par Alice Failano
Filipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natinFilipino 6 dlp 10  mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin
Alice Failano77.9K vues
MGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMAN par Joemarie Araneta
MGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMANMGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMAN
MGA KASANGKAPAN AT KAGAMITAN NG PAGHAHALAMAN
Joemarie Araneta123.1K vues
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan par Alice Failano
Filipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasanFilipino 6 dlp 8  pagbibigay ng maaaring kalabasan
Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan
Alice Failano5.3K vues
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading par teacher_jennet
ESP Summative Test Grade 4 Second GradingESP Summative Test Grade 4 Second Grading
ESP Summative Test Grade 4 Second Grading
teacher_jennet3.6K vues
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN par Cj Punsalang
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALANMODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
MODYUL 14: KARAHASAN SA PAARALAN
Cj Punsalang108.4K vues
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Mary Ann Encinas68.4K vues
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko par Alice Failano
Filipino 6 dlp 14  naku! mga grapikoFilipino 6 dlp 14  naku! mga grapiko
Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko
Alice Failano10.1K vues
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA par Nitz Antiniolos
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWAMODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
Nitz Antiniolos55.1K vues
Divisibility rules for 3,6,& 9 par Mary Capuyan
Divisibility rules for 3,6,& 9Divisibility rules for 3,6,& 9
Divisibility rules for 3,6,& 9
Mary Capuyan5.1K vues
Pagsunod-sunod ng pangyayari par RyanGenosas3
Pagsunod-sunod ng pangyayariPagsunod-sunod ng pangyayari
Pagsunod-sunod ng pangyayari
RyanGenosas37.3K vues
Pagsasanay sa pagkuha ng kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan sa pabula par JoanneMOlivares
Pagsasanay sa pagkuha ng kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan sa pabulaPagsasanay sa pagkuha ng kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan sa pabula
Pagsasanay sa pagkuha ng kahulugan ng kilos at pahayag ng tauhan sa pabula
JoanneMOlivares1.1K vues

Similaire à EPP 4 ICT WEEK 2.pptx

EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx par
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxEPP ICT WEEK 1 - Copy.pptx
EPP ICT WEEK 1 - Copy.pptxJhengPantaleon
38 vues49 diapositives
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictEDITHA HONRADEZ
97.3K vues30 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictMary Ann Encinas
10.6K vues13 diapositives
Ict4 modyul2.1 par
Ict4 modyul2.1Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1rheone
1.1K vues27 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
11.1K vues23 diapositives
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Mary Ann Encinas
128.4K vues23 diapositives

Similaire à EPP 4 ICT WEEK 2.pptx(20)

Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par EDITHA HONRADEZ
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
EDITHA HONRADEZ97.3K vues
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict lesson epp 4 aralin 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Mary Ann Encinas10.6K vues
Ict4 modyul2.1 par rheone
Ict4 modyul2.1Ict4 modyul2.1
Ict4 modyul2.1
rheone1.1K vues
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Mary Ann Encinas11.1K vues
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte... par Mary Ann Encinas
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Ict lesson epp 4 aralin 7 ligtas at responsableng paggamit ng computer, inte...
Mary Ann Encinas128.4K vues
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx par RizsajinHandig2
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptxPanuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
Panuntunan sa Ligtas at Responsableng paggamit ng Computer.pptx
RizsajinHandig220 vues
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante par alrich0325
Epekto ng kompyuter sa mga estudyanteEpekto ng kompyuter sa mga estudyante
Epekto ng kompyuter sa mga estudyante
alrich0325105.3K vues
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT par Marie Jaja Tan Roa
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICTICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
ICT 9 Pangangalap ng Impormasyon Gamit ang ICT
Marie Jaja Tan Roa2.9K vues
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1] par ElijahYvonne
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
Isang pagsusuri sa_epektp_ng_paggamit_ng[1]
ElijahYvonne2.6K vues
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx par ConieHipolito5
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptxEPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
EPP 5 Entreprenuer and ICT lesson 6.pptx
ConieHipolito573 vues
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict par Marie Jaja Tan Roa
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ictIct 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Ict 9 pangangalap ng impormasyon gamit ang ict
Marie Jaja Tan Roa11.5K vues
Beybi Tesis in Filipino part 2 par Dave Delmo
Beybi Tesis in Filipino part 2Beybi Tesis in Filipino part 2
Beybi Tesis in Filipino part 2
Dave Delmo4K vues
pakeng.pptx par childe7
pakeng.pptxpakeng.pptx
pakeng.pptx
childe728 vues

EPP 4 ICT WEEK 2.pptx

 • 1. EPP-ICT Modyul 2: Tara na sa mundo ng ICT (Naipapaliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, Internet at email)
 • 2. Sa modyul na ito ay inaasahang matutunan ang mga sumusunod:  nabibigyang-kahulugan ang ICT at ang kahalagahan nito;  naipaliliwanag ang mga panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email; at  nakabubuo ng mga patakarang dapat sundin para sa ligtas at resposableng paggamit ng kompyuter,internet, at email.
 • 3. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 4. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 5. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 6. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 7. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 8. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 9. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 10. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 11. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 12. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 13. Subukin Alamin natin kung anu-anong mga makabagong teknolohiya meron tayo. Sabihin kung makabago o luma ang mga larawan.
 • 14. Muli nating balikan ang aralin tungkol sa Entrepreneur. Lagyan ng bituin ang pangungusap na tumutukoy sa katangian ng isang mabuting entrepreneur. __________1. Pinahahalagahan nang wasto at maayos ang mga produktong paninda. __________2. Pumipili ng mga mayayamang mamimili. __________3. Ang mabababang mamimili ang palaging pinahahalagahan. __________4. Ginagamit ang perang kinita sa importanteng bagay. __________5. Matiyaga sa pagbebenta ng mga produkto.
 • 15. Ano ang nakikita mo sa larawan?
 • 16. Meron ba nito sa iyong paaralan? • Ano ang tawag dito? • Anu-ano ang makikita sa loob ng isang Deped Computerization Program Room? • Nasubukan mo na bang makapasok sa loob nito? • Kung ikaw ay nakabisita na sa loob ng inyong Computer Laboratory Room ano ang mga tuntuning sinusunod n’yo sa paggamit nito?
 • 17. Itong programa ng DepEd na DCP ay naglalayong matulungan ang mga mag aaral upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya upang mapataas ang pagkatuto ng batang tulad mo lalo na sa ICT. May makabagong Teknolohiya hatid ng DepEd Computerization Program (DCP)
 • 18. Ano nga ba ang ICT? Information and Communications Technology o ICT na tumutukoy sa iba’t ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang maproseso, mag- imbak, lumikha, at magbahagi ng mga impormasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay radio, telebisyon, smart phones, computer at Internet.
 • 19. Ating pag aralan sa mga bahagi ng isang computer. Ang kompyuter ay binubuo ng iba’t-ibang bahagi. Ang mga ito ay nagtutulong-tulong upang makagawa nang pangunahing gawain. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na devices.
 • 21. A N G M G A B A H A G I N G C O M P U T E R
 • 27. Ating Tandaan: Dapat maging ligtas at kapaki- pakinabang sa lahat ang paggamit ng kagamitan at pasilidad sa ICT katulad ng computer, internet at email sa paaralan at maging sa ibang lugar.
 • 28. Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng computer, internet at email.  May kalakip na mga salik ang paggamit ng mga ito. Ang ilan sa mga ito ay  Exposure o pagkalantad ng di naangkop na materyales.  Maaari kang makakita ng materyales na tahasang seksuwal, marahas, at ipinagbabawal o illegal.  Maaring makakuha ng virus sa paggamit ng internet na maaaring makapinsala sa mga files ng computer at makasira sa maayos nitong paggana.
 • 29. Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng computer, internet at email. Panliligalig at pananakot o harassment at cyberbullying. Maaari rin makaranas ng cyber bullying o malagay sa peligro dahil sa pakikipanayam sa mga hindi kakilala.  Pagnanakaw ng pagkakakilanlan o identity theft.  Ang naibahagi mong impromasyon ay maaari ring gamitin ng ibang tao sa paggawa ng krimen.
 • 30. Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng computer, internet at email. Tiyakin kung aling websites ang maaaring bisitahin at kung gaano katagal maaaring gumamit ng computer,internet at email. Magpainstall o magpalagay ng internet content filter. Ipagbawal ang pagkain habang gumagamit ng computer. Bisitahin lamang ang aprobadong sites sa internet.
 • 31. Panuntunan sa Ligtas na paggamit ng computer, internet at email. Sundin ang direksyon ng guro. Huwag mamahagi ng impormasyon tulad ng password ng email. Ipagbawal ang chatrooms na magdudulot ng kapahamakan Gamitin lamang ang ligtas na search engine Gumamit ng mahirap hulaan na password I -shut down at ioff ang internet connection kung tapos na itong gamitin.
 • 32. Sa paggamit ng ICT kailangang panatilihing ligtas ang mga binubuksang sites at iwasan ang mga makakasamang bagay na makakasira ng pangalan mo.
 • 33. Tukuyin kung ang isinasaad na panuntunan sa paggamit ng computer, internet at email sa bawat bilang ay tama o mali. Lagyan ito ng tsek (/) kung tama at ekis (x) kung mali ang impormasyon. ____________1. Kumain habang gumagamit ng computer. ____________2. Makipag usap sa taong di mo kilala. ____________3. Gamitin lamang ang mga ligtas na sites. ____________4. Sundin ang panuto ng guro sa paggamit ng computer. ____________5. Huwag ipamigay ang password ng email at huwag din itong kakalimutan.
 • 34. Subukang tukuyin ang larawan sa ibaba tungkol sa bahagi ng computer. Pumili ng kasagutan sa loob ng kahon.