Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 31 Publicité

Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?

Télécharger pour lire hors ligne

W sierpniu 2020 przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie wśród 725 respondentów SpecjalistówIT z całej Polski, którzy w ankiecie wyrazili swoje zdanie.
W raporcie m.in. informacje o:
✅ preferowanych w branży IT ścieżkach rozwoju
✅ głównych motywatorach wpływających na zadowolenie z pracy
✅ nowym zestawie benefitów pozapłacowych
✅ znaczeniu i postrzeganiu pracy zdalnej
a ponadto komentarze 8-miu ekspertów, których opinie dopełniają obrazu obecnej rzeczywistości branżowej:)

W sierpniu 2020 przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie wśród 725 respondentów SpecjalistówIT z całej Polski, którzy w ankiecie wyrazili swoje zdanie.
W raporcie m.in. informacje o:
✅ preferowanych w branży IT ścieżkach rozwoju
✅ głównych motywatorach wpływających na zadowolenie z pracy
✅ nowym zestawie benefitów pozapłacowych
✅ znaczeniu i postrzeganiu pracy zdalnej
a ponadto komentarze 8-miu ekspertów, których opinie dopełniają obrazu obecnej rzeczywistości branżowej:)

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości? (20)

Publicité

Raport IT-Leaders: Co motywuje Specjalistów IT w covid-owej rzeczywistości?

 1. 1. Wstęp Metodologia badania Opis grupy badawczej Wyniki badania Kluczowe trendy Rozwój i kariera: - Pozapłacowe motywatory specjalistów IT - Preferowana ścieżka rozwoju Nowy wykaz benefitów wspierających pracę zdalną wg specjalistów IT Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności - Praca zdalna w trakcie i po pandemii - Efektywność pracy zdalnej (wydajność i komunikacja) - Obawy związane z powrotem do biura O raporcie – okiem eksperta Podsumowanie i wnioski 3 4 5 7 8 9 9 11 16 20 20 22 25 28 30 Spis treści: Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl
 2. 2. 3 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Obecna sytuacja spowodowana epidemią koronawirusa zmieniła spojrzenie pracowników na pracę. Wielu z nich musiało w krótkim czasie zorganizować pracę z domu, adaptując prywatną przestrzeń, a ponadto wypracować właści- wy rytm wykonywania powierzonych obowiązków bez straty na jakości. Prze- wartościowany został również obszar benefitów pozapłacowych. Te, które do tej pory cieszyły się dużą popularnością, w dobie pandemii odeszły na dalszy plan, a z części z nich całkowicie zrezygnowano. W ich miejsce zaczęły poja- wiać się nowe – coraz bardziej zaskakujące i nieoczywiste. Wiele firm (nie tylko z branży IT) stanęło przed wyzwaniami, m.in.: jak moty- wować rozproszone zespoły, jak utrzymać wysoki poziom zaangażowania czy też jak zorganizować pracę zdalną pod względem formalnym, prawnym i tech- nicznym. Z drugiej strony pracownicy poszukiwali informacji jak być bardziej produktywnym, godząc życie zawodowe i prywatne w przestrzeni domowej. W długofalowej perspektywie zdolność firm do pracy w systemie zdalnym bardzo mocno wpłynie na osiągane przez nich wyniki biznesowe. Coraz więcej organizacji zacznie przykładać większą uwagę do narzędzi umożliwiających pracę zdalną, a także do procesu cyfryzacji i rozwoju technologicznego. COVID- -owa rzeczywistość przyniosła nową erę – cyfryzacji, wirtualnej rzeczywistości, digitalizacji. W prezentowanym raporcie postanowiliśmy zapytać specjalistów IT o to, co motywuje ich najbardziej w obecnym czasie oraz ich odczucia związane z pracą zdalną. Byliśmy ciekawi, jak praca zdalna wpłynęła na ich zaangażowanie i motywację do pracy oraz o to, jak wyobrażają sobie przyszłość. Rozmawiając o motywatorach zawodowych w sektorze IT zwróciliśmy szcze- gólną uwagę na takie aspekty jak: rozwój zawodowy, motywatory pozapłacowe oraz benefity w dobie pracy zdalnej. Mamy nadzieję, że raport przyniesie odpowiedzi na wiele pytań, na które praco- dawcy codziennie poszukują odpowiedzi. Cieszy nas bardzo pozytywny odzew ze strony specjalistów IT. W raporcie swoje zdanie wyraziło 725 specjalistów IT z całej Polski. Wierzymy, że raport pomoże czytelnikom stawić czoła wyzwa- niom związanym z rekrutacją, motywowaniem i utrzymywaniem zaangażowa- nia pracowników – nie tylko z branży IT. Zapraszam do lektury, Barbara Kowalewska CEO IT-Leaders.pl Wstęp
 3. 3. Opracowana przez IT-Leaders.pl we współpracy z agencją Great Digital analiza dotyczy kluczowych motywatorów do pracy wśród specjalistów branży IT w COVID-owej rzeczywistości. Raport został opracowany na podstawie danych uzyskanych dzięki e-ankiecie skierowanej do specjalistów zarejestrowanych w platformie IT-leaders oraz upowszechnionej w mediach społecznościowych. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku i wzięło w nim udział 725 specjalistów IT. Zestawienie zawiera informacje o najczęściej preferowanych przez specjalistów IT benefitach pozapłacowych oraz innych czynnikach wpływających na poczucie zadowolenia z pracy (perspektywach dalszego rozwoju, preferencjach dotyczących spędzania czasu ze współpracownikami i innych). Dziękujemy wszystkim respondentom jak i firmom partnerskim. Państwa zaangażowanie pozwoliło stworzyć raport, który przedstawia najważniejsze motywatory zawodowe w sektorze IT. Metodologia badania 4 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl
 4. 4. 5 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Naszym celem było stworzenie kompleksowego obrazu społeczności IT. Dotarliśmy do szerokiej, różnorodnej grupy zawodowej. W badaniu wzię- ło udział 725 osób związanych ze środowiskiem nowych technologii z całej Polski. Wśród ankietowanych znalazło się 575 mężczyzn i 140 kobiet, co stanowi odpowiednio 79,3% i 19,3% całej badanej grupy (10 osób nie wskazało odpowiedzi na pytanie o płeć). Stosunek kobiet do mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu odzwier- ciedla ogólną tendencję obserwowaną na rynku pracy. W badaniu wzięli udział przedstawiciele większo- ści obszarów specjalizacji, ze znaczną przewagą programistów (372 osób), IT Administratorów (67), testerów (64 osób) i Project managerów (55). W dalszej kolejności ankietę wypełnili reprezen- tanci grup: Technical Support (34 osoby), IT Archi- tecture (33), Data Analysis (20), IT Managers (19) i UX/ UI Design (19 osób). Opis grupy badawczej Płeć Specjalizacja
 5. 5. 6 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl W ankiecie wzięły udział osoby w różnym wieku, z odmiennym doświadczeniem zawodowym. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (54% wszystkich badanych) oraz w wieku 35-44 lat (26% badanych). Wśród respondentów nie zabrakło zarówno doświadczonych specjalistów (34% osób pracuje w branży ponad 8 lat, a 35% ma staż w IT od 3-8 lat) jak i osób z mniej rozbudowanym doświadcze- niem (25% ankietowanych pracuje w IT 1-3 lata). Doświadczenie w branży IT Wiek Opis grupy badawczej
 6. 6. Wyniki badania
 7. 7. 8 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Kluczowe trendy
 8. 8. 9 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Rozwój i kariera Pozapłacowe motywatory specjalistów IT Ogółem Wg płci Pyt. 1. Co najbardziej motywuje Cię do pracy? Wskaż wszystkie elementy pracy, które mają dla Ciebie znaczenie.
 9. 9. 10 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Wg wieku Pozapłacowe motywatory specjalistów IT Rozwój i kariera Pyt. 1. Co najbardziej motywuje Cię do pracy? Wskaż wszystkie elementy pracy, które mają dla Ciebie znaczenie.
 10. 10. 11 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Preferowana ścieżka rozwoju Pyt. 2. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy? Ogółem Wg płci Rozwój i kariera
 11. 11. 12 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Preferowana ścieżka rozwoju Pyt. 2. Jak widzisz swój dalszy rozwój zawodowy? Wg wieku Rozwój i kariera
 12. 12. Komentarz eksperta Analizując wyniki przeprowadzonego badania nie jestem zaskoczony, że dla specjalistów IT istotne jest uczestniczenie w ciekawych, pełnych wyzwań zawodowych projektach, których realizacja przynosi dużą satysfakcję i poczu- cie dumy. Pewnym zaskoczeniem jest dla mnie natomiast fakt, że możliwość szkolenia i poznania nowych technologii wskazało jedynie około 50% ankie- towanych. Kilka lat temu były to również główne motywatory. Symptoma- tyczny dla okresu epidemii COVID-19, jest bardzo wysoki udział pracy zdalnej i elastycznego czasu pracy (około 75%), które chyba już na dłużej zawitają na liście czynników motywacyjnych. Również w grupie Amica, w tym w spółce informatycznej Inteco Business Solutions, zidentyfikowaliśmy ten trend kilka miesięcy temu i jesteśmy w trakcie przygotowywania i zatwierdzania nowej polityki w tym zakresie. Bardzo ciekawe byłoby cykliczne powtarzanie badania pozwalające na ocenę trendów w dłuższej kilkuletniej perspektywie. Robert Stobiński Członek Zarządu ds. Transformacji Cyfrowej Amica SA Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? 13 www.it-leaders.pl
 13. 13. Realizacja ciekawych projektów w najnowszych technologiach oraz możliwość pracy w trybie zdalnym już od dłuższego czasu, jeszcze przed pandemią, motywowały specjalistów IT do zmiany zatrudnienia oraz stanowiły główny element oczekiwań zawodowych. Równocześnie, równie wysoko a nawet ex-aequo, plasowała się wysokość wynagro- dzenia. W Sii, na bazie rozmów ze specjali- stami IT, możemy wywnioskować, że obecnie istotnym kryterium wyboru oferty pracy jest również stabilność zatrudnienia, poczucie bezpieczeństwa, możliwość pogodzenia pracy zawodowej z nową rzeczywistością przed jaką postawiła przed rynkiem pracy pandemia Covid – większość kandydatów aplikujących do Sii deklaruje dalszą chęć pracy zdalnej. Wynagrodzenie jest nadal ważnym aspek- tem oczekiwań względem pracy, najmniejszą zmianę w wysokości oczekiwań zarobkowych zauważyliśmy wśród Developerów – w czasie lockdown’u oraz przy redukcjach etatów w wielu organizacjach, jedynie chwilowo moty- wator finansowy stracił lekko na sile. W chwili obecnej oczekiwania zarobkowe Developerów wróciły do poziomu przed-pandemicznego. Nieustannie czynnikiem motywującym są ciekawe projekty realizowane w nowych technologiach, co stało się już jakiś czas temu przesłanką dla naszej firmy do stworzenia aplikacji dla pracowników Sii, która pozwoli im transparentnie zgłosić chęć zmiany projektu w ramach organizacji (aplikacja Job Changer). Od momentu trwania pandemii (kwiecień – sierpień 2020,) dzięki temu procesowi, umoż- liwiliśmy 63 naszym specjalistom możliwość dalszego rozwoju zawodowego w szeregach Sii w nowych projektach zgodnych z ich prefe- rencjami. Kolejne miesiące w na rynku pracy w branży IT zapewne upłyną pod znakiem wskazanych w badaniu czynników motywujących, obawa na rynku przed sezonem jesienno-zimowym i potencjalnym wzrostem zachorowań na Covid, prawdopodobnie będzie nadal plasować pracę zdalną oraz elastyczność na najwyższych szczeblach klasyfikacji oczekiwań zawodowych w branży IT. Paulina Truszkiewicz Recruitment Manager w Sii Warszawa Sii Sp. z o.o. Komentarz eksperta 14 www.it-leaders.pl Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości?
 14. 14. Wyniki badania w aspekcie rozwoju zawodowego pokazują to, o czym wiele ostatnio słyszy się w HRowych kuluarach, ale mało kto mówi o tym otwarcie. Rozwój dla specjalistów IT – programistów, testerów, administratorów oraz osób obejmujących inne role związane z technologią – oznacza udział w nowych projektach oraz naukę kolejnych technologii. Ta grupa zawodowa, wydaje się, że stawia wyraźną granicę między słowami „awans” a „rozwój zawodowy”. Wniosków, jakie z tego płyną jest wiele, ale w moim odczuciu jeden najważ- niejszy – aby zatrzymać specjalistów IT w organizacji i spełniać ich oczekiwania jako pracodawca, należy zapewnić im możliwość zmiany projektów, udzia- łu w nowych inicjatywach oraz dać przestrzeń do nauki nowych technologii i możliwość wdrażania ich w organizacji. Praca w działach IT nie może być stagnacją, ale innowacyjnym, dynamicznym miejscem dającym pole do działa- nia w zdywersyfikowanych projektach. W Allegro oferujemy pracownikom różne rozwiązania, które wspierają te aspekty. Jednym z nich jest turystyka zespołowa - możliwość pracy przez dany okres czasu w innym zespole lub przy innym projekcie. Mateusz Jabłonowski Senior Employer Branding Specialist Allegro Komentarz eksperta 15 www.it-leaders.pl Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości?
 15. 15. 16 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Nowy zestaw benefitów wspierających pracę zdalną wg specjalistów IT Ogółem Wg płci Pyt. 3. Które z benefitów pozapłacowych wspierających pracę z domu są dla Ciebie atrakcyjne?
 16. 16. 17 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Nowy zestaw benefitów wspierających pracę zdalną wg specjalistów IT Pyt. 3. Które z benefitów pozapłacowych wspierających pracę z domu są dla Ciebie atrakcyjne? Wg wieku
 17. 17. Komentarz eksperta Nowa rzeczywistość biznesowa zrewidowała efektywność i użyteczność oferowanych dotąd benefitów pozapłacowych. Pracownicy nie mieli szans skorzystać z części z nich z uwagi na izolację oraz liczne ograniczenia wynikają- ce z pandemii – zamknięte kina, siłownie czy kantyny pracownicze. Tym wyraźniej widać, że siłę i wartość danego benefitu budują dwa kryteria – elastyczność i dostępność. Potwierdzają to wyniki „Badania potrzeb pracow- ników 2020” przeprowadzonego dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska – 66 proc. pracowników oczekuje benefitu, który będzie wspierał finan- sowo ich budżet. Dla 60 proc. ankietowanych ważna jest swoboda w realizacji świadczenia – kiedy, jak i gdzie, w zależności od potrzeb. Niemniej istotna jest możliwość dostarczenia benefitu bezpośrednio do pracownika – czyli jego wirtualna forma. Zestawiając to wszystko z aktualnymi oczekiwaniami specjalistów IT, wręcz idealnym benefitem, nie tylko na czas pracy zdalnej, może okazać się karta lunchowa. Taką kartą przedpłaconą można płacić online i offline, za zakupy spożywcze lub obiad z ulubionej restauracji – każdego dnia z innej, jeśli ktoś ma takie życzenie. Programiści i informatycy mogą skupić się na pracy, a za dostawy ulubionych dań czy składników do ich przygotowania zapłacą właśnie kartą lunchową. Katarzyna Turska Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Co motywuje Specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? 18 www.it-leaders.pl
 18. 18. Wyniki raportu stanowią wyraźne potwierdze- nie dla tych teorii motywacji, które bardzo mocno bazują na poczuciu istotności, rozwoju oraz autonomii. Poczucie realizacji zadań ważnych, ale także rozwijających - poprzez na przykład dostęp do nowych technologii, czy rozwiązań - jest kluczowym aspektem podkreślanym przez niemal każdą grupę wiekową. Wyraźnie przyspieszył trend związany z elastycznością w zakresie formy realizacji powierzonych zadań i obowiązków. W miej- sce, które dotychczas samodzielnie zajmowała autonomia – w dalszym ciągu pozostaje ważna szczególnie dla osób posiadających już znacz- ne doświadczenie zawodowe – coraz mocniej zaczyna się wciskać elastyczność w zakresie miejsca, czy czasu realizacji zadań. Jest to niewątpliwie wynik rosnącej świadomości i coraz większej dostępności wiedzy na temat zasad naszej produktywności, ale też faktu, iż wraz z nowym pokoleniem wchodzi na rynek pracy grupa ludzi, dla których praca przestała być celem samym w sobie, a jedynie narzę- dziem realizacji celów i pasji, które sobie defi- niują. Chcemy jak najszybciej zrealizować swoje zobowiązania, żeby odzyskać jak najwięcej czasu zwiększanie naszych kompetencji i reali- zacji pasji. Zaskakujące na pewno jest miejsce, jakie w tym zestawieniu zajęły szkolenia. Wciąż są istot- ne, ale fakt, że pozostałe aspekty okazały się ważniejsze dla grup fokusowych może świad- czyć o tendencji dostrzegania znacznie więcej korzyści z praktycznego kontaktu z nowym obszarem wiedzy, niż fizycznego obcowania z teorią dostępną na szkoleniach. Widać też umocnienie się eksperckich ście- żek kariery w IT. Zdecydowanie specjaliści wolą rozwijać się w aspektach technicznych niż budować nowe często trudne w realizacji w środowisku technologicznym kompetencje przywódcze. To potwierdzenie, coraz więk- szego wyzwania z jakim będziemy musieli się zmagać. Jarek Walaszek IT Development Director Ringier Axel Springer Tech Komentarz eksperta 19 www.it-leaders.pl Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości?
 19. 19. 20 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności Praca zdalna w trakcie i po pandemii Pyt. 4. Czy obecnie pracujesz zdalnie? Pyt. 5. Czy chciał(a)byś wrócić do pracy w biurze (nawet w częściowym wymiarze)?
 20. 20. 21 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Pyt. 6. Czy„po pandemii”chciał(a)byś pracować zdalnie i w jakim trybie? Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności Praca zdalna w trakcie i po pandemii Ogółem Mężczyźni Kobiety
 21. 21. 22 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Pyt. 7. Jak oceniasz swoją wydajność w trakcie pracy podczas pandemii? Efektywność pracy zdalnej (wydajność, komunikacja) Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności
 22. 22. 23 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Pyt. 8. Na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami odnośnie pracy zdalnej i pracy w biurze? Efektywność pracy zdalnej (wydajność, komunikacja) Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności
 23. 23. 24 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Pyt. 9. Jak oceniasz komunikację firmową w trakcie pracy zdalnej i jej wpływ na funkcjonowanie pracowników w Twojej firmie? Efektywność pracy zdalnej (wydajność, komunikacja) Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności
 24. 24. 25 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Pyt. 10. Czy masz obawy / wątpliwości związane z powrotem do biura? Pyt. 11. Jakie są Twoje obawy / wątpliwości związane z powrotem do pracy w biurze? Obawy związane z powrotem do biura 306 odpowiedzi (42% ankietowanych) Praca zdalna - znaczenie i ocena efektywności
 25. 25. Wyniki badania potwierdzają to, co obserwujemy od wielu lat. Umiejętnie wdro- żona praca zdalna nie wpływa negatywnie na wydajność i efektywność zespo- łów. Dla jednych praca biurowa 9-17 może działać motywująco, ale nie musi odpowiadać tym, którzy preferują większą elastyczność. Warto podkreślić, że praca zdalna nie musi oznaczać pracy z domu. W Netguru mamy osoby, które wykorzystują elastyczność i możliwość pracy z dowolnego miejsca do podróży, lepszego spędzania czasu z rodziną, przyjaciółmi albo rozwijania swoich pasji. To, co dzisiaj wydaje się współodpowiedzialnością pracowników, pracodawców i liderów, to dbanie o balans pomiędzy oczekiwaniami biznesowymi i osobistymi. Kiedy praca przenika się z życiem prywatnym i odbywa w jednym miejscu - jak było często w trakcie pandemii - bardzo łatwo o regularne przekraczanie godzin pracy, co w dłuższej perspektywie może negatywnie wpływać na efektywność i satysfakcję z pracy. Wiktor Schmidt Executive Chairman & Co-founder Netguru Komentarz eksperta 26 www.it-leaders.pl Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości?
 26. 26. Komentarz eksperta 27 www.it-leaders.pl Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? Wyniki dotyczące pracy zdalnej potwierdzają moje spojrzenie na obecną sytu- ację. Znaczna część osób pracuje zdalnie, a prawie 40% odpowiadających, wskazała, że nie chce wracać do biura. Ciekawym wnioskiem jest również 47% osób, które chce przejść na pracę w 100% zdalną. Nasze firmy jeszcze przed pandemią pracowały w sposób zdalny i asynchro- niczny. Są oczywiście wyjątki, jak np. Operator studia, ale mamy w firmie osoby, które były w biurze może 2 razy przez pół roku. Praca taka jest możliwa, ale pracodawcy koniecznie muszą dopracować procesy, takie jak wprowadzanie pracownika, zapewnienie dostępu do wszystkiego i do wszystkich, których potrzebuje. Musimy też mocno pomóc pracownikom w procesie budowania ich stanowisk pracy. Część osób, które mieszka w mniejszych mieszkaniach z całą rodziną ma problem z pracą zdalną. Widzę po swojej firmie, że część osób woli przyjechać do biura, bo tu jest spokojniej. Dlatego trzeba mieć na uwadze, że niektórzy nie mają po prostu możliwości, aby być na Zoom lub innym narzędziu. Tu bardzo pomaga praca asynchroniczna, gdzie eliminujemy spotkania video, ale to już wymaga kolejnego poziomy procesów. Najważniejszym dla mnie wnioskiem jest to, że 14% ankietowanych nie chce w ogóle lub jedynie okazjonalnie chce pracować zdalnie. Pracodawca przyszło- ści powinien dać możliwość, dostarczając model pracy dopasowany do osoby oraz rozumieć, że każda osoba ma inną sytuację w domu do pracy. Mirek Burnejko Prezes Zarządu Transparent World sp. z o.o.
 27. 27. 28 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Czy myślisz, że eksperyment pracy zdalnej zostanie już z nami na zawsze? Eksperyment dotyczący pracy zdalnej pomału przestaje już być ekspe- rymentem. Plusem tego, że się przydarzył jest oczywiście to, że po tych kilku miesiącach pracy zdalnej każdy, kto miał okazję pracować zdalnie może teraz w pełni świadomie określić czy naprawdę lubi pracę zdal- ną, co w niej ceni, a czego jednak nie lubi. Taka świadomość potrzeb własnych i wyzwań, jakie pojawiają się w zdalnej pracy zespołowej jest bardzo ważna i pomoże zaplanować nam pozostanie w pracy zdalnej na dłużej, w formie lepiej zorganizowanej i bardziej wydajnej. Wszystkie badania i analizy, które dotyczą tego obszaru, w tym także nasze badanie, pokazują, że praca zdalna to nie tylko korzyści w postaci elastycznego czasu pracy i niemarnowania czasu na dojazdy, lepsza lub porównywalna efektywność w pracy. Doświadczenie pracy zdalnej sprawiło też, że zaczynamy być bardziej świadomi wagi bezpośrednich relacji w funkcjonowaniu pracowników i zespołów. Przykładowo, bardzo trudno jest wdrożyć do pracy i zintegrować w 100% nowy zespół, który nigdy nie miał okazji poznać się i pracować zdalnie, w tym pracować w kulturze danej firmy i zapewniać standard realizacji projektów IT dla klienta wypracowany w danej firmie. To mogą być właśnie te powody, dla których warto będzie rozważyć możliwość okresowej, wspólnej pracy w biurze. Blisko połowa ankietowanych chce pracować już tylko zdalnie, kolejne 30% chce w ten sposób pracować 3-4 dni w tygodniu. Jaką rolę będą wg Ciebie odgrywały biura w nowej rzeczywistości? Myślę, że ten przymusowo spędzany czas w domu będzie sprawiał, że spora część pracowników będzie doceniała też – oczywiście jeśli tylko będzie to bezpieczne ze względów zdrowotnych – rrozmaite formy spotkań i integracji ze współpracownikami w biurze. Większy wymiar home office sprawia, że przyjście do biura staje się małym „świętem”, czymś nietypowym. Planujemy je i ustalamy razem z szefem lub innymi współpracownikami, na których nam szczególnie zależy. Takim powo- dem do bezpośredniego spotkania może być na przykład początek projektu i spotkania typu „kick-off’, a także podsumowania projektów. Spotkania w celu podsumowania, omówienia wniosków na przyszłość i wreszcie celebracji sukcesów to wciąż bardzo dobre powody, aby porzucić pracę w trybie„home office’i spotkać się twarzą w twarz. Jaką rolę Twoim zdaniem w trakcie pracy zdalnej odgrywa komunikacja? Nawet w trakcie pracy w „tradycyjnej” formule, tzn. w większości w biurze, ze sporadycznymi dniami „home office”, dobrze działająca komunikacja (na wielu płaszczyznach, góra-dół, z dołu do góry oraz pomiędzy współ- pracownikami), to czynnik, który w dużej mierze ułatwia pracę w firmie, sprawia, że ludzie czują się bezpiecznie, wiedzą co się dzieje w firmie, czego mogą się spodziewać itd. W warunkach funkcjonowania w trybie zdalnym, komunikacja nabiera jeszcze większego znaczenia. Z jednej strony mniej mamy wtedy okazji do komunikacji nieformalnej, dodatko- wo, trudno jest – w sposób maksymalnie zbliżony do intencji nadawcy komunikatu - odczytać jego nastawienie i cel, jaki chce osiągnąć. Badani specjaliści IT wskazali też, że komunikacja zdalna nie zawsze jest równie O raporcie - okiem eksperta Rozmowa z Martą Pawlak-Dobrzańską, strategiem i analitykiem HR w agencji Great Digital.
 28. 28. 29 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl efektywna (tzn. szybka i precyzyjna), jak komunkacja bezpośrednia. Dlatego tak istotne jest, aby zapewnić w firmie funkcjonowanie różnych kanałów komunikacji (bo różni pracownicy preferują różne formy komuni- kacji) i pomyśleć o tym, jak zadbać o chociaż okresowe kanały komunikacji bezpośredniej. Jakie najważniejsze wnioski z ankiety firmy powinny wziąć szczególnie pod uwagę? Przeprowadzone badanie pokazało i potwierdziło, że specjaliści IT nie mogą być motywowani ad hocowo, udziałem od czasu do czasu w szkoleniu czy firmowym evencie integracyjnym. Specjaliści IT trak- tują rozwój jako coś ciągłego, gdyż w projektach i zadaniach, jakie realizują na co dzień oraz w technologiach, w których pracują, odnaj- dują zasadniczy sens pracy i źrodło satysfakcji. Dlatego tak ważne jest, aby na bieżąco monitorować ich potrzeby i odczucia, wiedzieć kiedy te zadania, projekty i sposób pracy nad nimi dają radość i satysfakcję z pracy, a kiedy – być może – pora już na wprowadzenie zmian czy w to w projekcie, a może nawet zmianę projektu lub pracodawcy. Dużą rolę w tym ciągłym rozpoznawaniu potrzeb odgrywają oczywiście przełoże- ni, ale też szefowie zespołów i projektów. Żródłem zbieranego feedbac- ku mogą być oczywiście rozmaite spotkania wpisane w metodykę pracy zespołów IT, spotkania typu retro i podsumowania, ale też monitoring potrzeb całych zespołów (np. w formie cyklicznych badań pracowników typu pulse check) oraz potrzeb poszczególnych specjalistów IT, m.in. w formie regularnych spotkań indywidualnych z przełożonym. Jakość tych spotkań i zdolność do reagowania na potrzeby pracowników będzie również wpływała na jakość ich pracy i zaangażowanie. O raporcie - okiem eksperta Marta Pawlak-Dobrzańska Założyciel, strateg i analityk HR w Great Digital z 15-letnim doświadczeniem w branży HR (w tym ponad 11 lat w Pracuj.pl). Wspiera firmy w zwiększaniu efektywności procesów HR m.in. poprzez realizację badań candidate i employee experience, dobór KPI do prowadzonych działań oraz wdrożenia nowych technologii w HR. O innowacyjnym podejściu do HR pisze na blogu Great Digital i wielu pismach branżowych. Great Digital to agencja oferująca wsparcie analityczne, badawcze i strategiczne w obszarze HR, w tym w zakresie badań kandydatów, pracowników oraz rynku HR. O tym, jak przeprowadzać badania kandydatów i pracowników oraz co warto mierzyć w HR, przeczytasz na prowadzonym przez Great Digital blogu: http://greatdigital.pl/blog/
 29. 29. 30 Co motywuje specjalistów IT w COVID-owej rzeczywistości? www.it-leaders.pl Podsumowanie i wnioski Praca zawodowa jest bez wątpienia ogromną i ważną częścią naszego życia, dlatego liderzy w branży IT szybko odnaleźli się w nowej, covidowej rzeczy- wistości, dostosowując charakter pracy do warunków, jak i preferencji swoich pracowników. Wszyscy zadajemy sobie obecnie pytania: jak będzie wyglądała praca w przyszłości i czy tryb zdalny zostanie z nami na dłużej? A może na zawsze? Wyniki naszego raportu nie są zaskoczeniem, jednak utwierdzają w przekonaniu, że wciąż nie tylko wynagrodzenie jest głównym motywatorem specjalistów IT, co ciekawe projekty i możliwość pracy zdalnej, z odpowiednim zapleczem benefitów pozapłacowych. Można mówić o nowym, pożądanym przez 40% społeczności IT standardzie. Z badania wyłania się wyraźny obraz branży IT jako tej, w której specjaliści stawiają na rozwój osobisty, rozumiany jako: udział w ciekawych projektach (82%), wpływ na projekt (66%), pracę z najnowszymi technologiami (55%). Warto zaznaczyć, że w naszym raporcie nie poruszaliśmy tematu wynagrodze- nia, jednak pomimo kryzysu, wynagrodzenia specjalistów IT nie spadły i mogą oni wciąż liczyć na dobre zarobki, adekwatne do poziomu wiedzy i doświadcze- nia. Utrzymanie rynkowego poziomu wynagrodzenia powinno być zatem wciąż istotnym elementem polityki personalnej firm. Firmy, chcąc przyciągać najlepszych specjalistów powinny podążać za głosem swoich kandydatów, a Ci chcą mieć możliwość pracy zdalnej oraz elastycznego czasu pracy. Nie bez znaczenia pozostaje tu sposób organizacji domowego biura oraz benefity wspierające pracę zdalną. Aż dla 58% specjalistów IT ważny jest catering dostarczany do domu, a 38% chciałoby mieć opłacany dostęp do Netflixa czy Spotify. Firmy, które chcą wygrać w wyścigu o kandydatów powin- ny pomyśleć o zapewnieniu im odpowiedniego sprzętu, szybkiego łącza czy wygodnego miejsca pracy. Badanie pokazało, że praca zdalna wydaje się wpływać korzystnie zarówno na samych pracowników, jak i całą organizację. Ponad 40% ankietowanych ocenia, że pracując zdalnie są bardziej efektywni, a tylko 15% przyznaje, że w trybie pracy zdalnej nastąpił spadek ich wydajności. Dla większości ankieto- wanych praca zdalna to oszczędność czasu na dojazdy i możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych i prywatnych. Trend ten wpisuje się w nasze obser- wacje. Analizując rekrutacje realizowane w ostatnich miesiącach na platformie it-leaders.pl można zauważyć coraz więcej ofert pracy zdalnej, w całości lub części i jest to bez wątpienia przyszłość rynku pracy. Możliwość pracy zdal- nej coraz częściej staje się w tej branży kartą przetargową w podjęciu pracy w danej organizacji. Jak powszechnie wiadomo „wysłuchany pracownik to szczęśliwy pracownik”, a szczęśliwy potrafi przynieść firmie najwięcej korzyści. Aby zatem zatrzymać rotację pracowników, firmy powinny zwinnie adaptować się do nowych warun- ków i reagować na ich oczekiwania. Mam nadzieję, że przeprowadzone przez nas badanie stanie się okazją do refleksji oraz pogłębienia tematu w obrębie swoich organizacji, a opinie naszych ekspertów będą inspiracją do dalszych działań. Barbara Kowalewska barbara.kowalewska@it-leaders.pl
 30. 30. IT-Leaders - rekrutacyjny Marketplace dedykowany branży IT, który odwraca tradycyjne role Kandydat - Rekruter. Serwis skupia w jednym miejscu największą społeczność programistów, testerów, administratorów IT i innych specjalistów sektora nowych technologii. Specjaliści tworzą tu techniczny profil, ustawiają oczekiwania finansowe oraz preferencje dotyczące pracy, a firmy składają im dopasowane oferty. Zautomatyzowany proces selekcji, dzięki zaawansowanym analizom big data, umożliwia szybki i bezpośredni kontakt z kandydatami. Naszym celem jest przeniesienie rekrutacji w branży IT na wyższy poziom nowych technologii! hello@it-leaders.pl Rekrutacyjny Marketplace dla branży IT www.it-leaders.pl

×