Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 23 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta (20)

Publicité

Plus par Ajuntament de Barcelona (20)

Plus récents (20)

Publicité

Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta

 1. 1. Comissionada de Tecnologia i Innovació digital @Francesca_bria barcelona.cat/digital BARCELONA CIUTAT DIGITAL Construint la ciutat interconnectada des de la base
 2. 2. CODI OBERT I GOVERN COL·LABORATIU TRANSFORMACIÓ DIGITAL ÀGIL
 3. 3. ESTRATÈGIA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL ÀGIL DE BARCELONA UNA ESTRATÈGIA DE TRES ANYS PER CREAR NOVES CAPACITATS I REEMPLAÇAR EL LLEGAT 3 Missio Themes & Goals Mesjur Delivery ApproachMissió Temes i objectius Mesures d’èxit Enfocament de la prestació ESTRATÈGIA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL ÀGIL DE BARCELONA TRANSFORMATION STRATEGY
 4. 4. Missió 4 PER A L’Ajuntament de Barcelona QUE NECESSITA Serveis de qualitat que satisfaguin les necessitats dels ciutadans (els ciutadans primer) Protegir els drets dels ciutadans a la privacitat (sobirania de dades) Respondre davant els ciutadans (transparència) Trencar la dependència de proveïdors (sobirania tecnològica) EL Programa de Transformació digital àgil de Barcelona APORTARÀ Un programa centrat en la prestació del servei per digitalitzar l’Ajuntament de Barcelona i revitalitzar l’IMI com a plataforma per a la innovació i l’excel·lència tècnica QUE Construeixi habilitats internes i capacitats en mètodes àgils i centrats en l’usuari per recuperar la propietat dels serveis digitals Fa la contractació oberta, transparent, senzilla i objectiva Estableix agrupacions diversificades de partners locals amb talent (que inclouen les PIMEs) Revisa el contracte marc per assegurar la tecnologia i la sobirania de dades Fa un ús preferencial del programari lliure i de codi obert Estableix pràctiques d’arquitectura oberta i estàndards oberts
 5. 5. ÀREES D’ACTUACIÓ 5
 6. 6. PRESTACIÓ DE SERVEIS ÀGIL 6 – Establir estàndards de servei digital – Adoptar metodologies àgils i lean – Adoptar pràctiques de disseny centrades en l’usuari – Construir equips multidisciplinars – Construir capacitats i habilitats rellevants – Establir un Mapa de l’experiència de l’usuari i serveis de plataforma – Digital per defecte per als ciutadans – Plataformes adequades per a funcionaris
 7. 7. SOBIRANIA TECNOLÒGICA: MIGRACIÓ DE PROGRAMARI LLIURE I TECNOLOGIA OBERTA 7 – Migració a programari lliure i estàndards oberts – Llicències i copyright de programari finançat amb fons públics – Canvis en la contractació pública per fomentar l’adopció de FOSS – Identificar quick-wins en la migració a FOSS – Identificar quick-wins en la migració a una arquitectura oberta – Reduir costos en la migració a codi obert – Assolir sobirania tecnològica
 8. 8. Línies d’actuació: migració al codi obert i la tecnologia oberta 8 - Aconseguir que el 70% de la inversió en nous desenvolupaments de programari es faci amb codi obert - Posar a disposició d’altres administracions 10 solucions desenvolupades per l’Ajuntament de Barcelona - Incorporar l’estació corporativa oberta basada en sistemes i programes oberts al parc municipal El projecte emblemàtic en aquest tema, amb un pressupost total de 21,5 milions d’euros
 9. 9. TRANSFORMACIÓ ÀGIL I GESTIÓ DEL CANVI 9 – La transformació deixa de banda equips competents – Formació i creixement per als equips ja existents – Estructura organitzativa que recolzi els equips orientats al servei
 10. 10. Línies d’actuació: serveis digitals àgils i centrats en l’usuari 1 - BCN transformarà 20 nous serveis digitals segons l’estàndard de serveis digitals i el Codi de pràctiques tecnològiques. - Posarà major focus en l’usuari final, donant més protagonisme a la presa de decisions. - Escurçarà el temps de desenvolupament alhora que millorarà la qualitat tècnica. - Oferirà més valor públic tot mantenint el control dels desenvolupaments.
 11. 11. ESTRATÈGIA DE DADES – Ètica i innovació responsable – Privacitat i sobirania de dades – Infraestructura de dades a escala de ciutat – Més allà de les dades: Indicadors de ciutat i informació – Qualitat i analítica de dades – Nous marcs de propietat de les dades: CITY DATA COMMONS UNA NOVA ESTRATÈGIA DE DADES A NIVELL DE CIUTAT QUE TÉ TRANSPARÈNCIA, PRIVACITAT, SEGURETAT, FA UN ÚS ÈTIC DE LES DADES I POSA LA INNOVACIÓ AL CENTRE
 12. 12. Línies d’actuació: estratègia de dades - Disseny i execució de les accions d’adaptació al nou EU RGPD per al tractament de les dades de caràcter personal - Definició i implantació dels nous processos que permetin la incorporació de la privacitat i seguretat per defecte en els nous aplicatius informàtics i en la contractació de serveis - Creació de la figura Chief Data Analytics Office que aporti noves capacitats relacionades amb la millora de dades i l’anàlisi de les mateixes en la protecció de la privacitat interna - Creació del programa “Data Challenges” per involucrar les pimes i les empreses en la creació d'aplicacions basades en dades per resoldre els reptes de la ciutat
 13. 13. NOU MODEL DE CONTRACTACIÓ 1 – Nous enfocaments, estàndards i plataformes per a la contractació de tecnologia – Adopció d’un procés de compra àgil – Contractació oberta – Tecnologies de codi obert sobre sistemes propietaris – Garantia de sobirania de dades – Desenvolupament d’enfocaments innovadors per impulsar més contractació de petits proveïdors locals i fomentar la innovació tècnica. ACABAR AMB L’OLIGARQUIA EN LA CONTRACTACIÓ DE TECNOLOGIA DEL GOVERN
 14. 14. Línies d’actuació: contractació innovadora 1 - Nou marc de contractació: Conceptualització de la nova orientació en la contractació. - Implementació de la Guia Compra TIC: Guia que facilita una visió global de l’estratègia municipal i facilita l’aplicació de les diferents mesures. -Implementació de la Guia Compra innovació: Guia que orienta el seu lector a considerar la innovació com a element fonamental indissociable i potenciador de les compres sostenibles. - Redacció de documents per a “Plecs Tipus”: Estandardització i agilitat en la contractació. - Creació del “Digital Marketplace”: Espai de diàleg continu i interrelació entre proveïdors, ciutadans i l’Ajuntament. El projecte emblemàtic en aquest tema, amb un pressupost total de 22 mil euros
 15. 15. MARC DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL (GUIES) Codi de pràctiques tecnològiques Conjunt de criteris per ajudar a Barcelona a seleccionar les tecnologies obertes adequades i definir els compromisos amb el codi obert, els estàndards oberts, la interoperabilitat, la seguretat i la transparència. Estratègia de dades Orientació per tractar les dades de ciutat amb propietat, privacitat, sobirania i amb un ús ètic i innovador al centre. Defineix l’arquitectura de dades i la infraestructura de Barcelona a escala de ciutat. Guia per a la Sobirania tecnològica Una nova eina per a la contractació per adquirir serveis àgils de proveïdors prèviament avaluats. Això permetrà cicles de contractació més eficients i reduirà el risc amb el proveïdor. Pla de capacitats i contractació de plantilla Proposta per desenvolupar i mantenir les capacitats i les habilitats necessàries per donar serveis digitals, així com un plantejament perquè la plantilla desenvolupi noves habilitats a curt termini. Estàndards de prestació de servei digital Conjunt de criteris per ajudar a Barcelona a crear i gestionar serveis digitals àgils. Els serveis seran uniformes i de gran qualitat. Manual de compra tecnològica Conjunt de directrius per ajudar a Barcelona a seleccionar les tecnologies obertes i els serveis tecnològics adequats per evitar dependències i arquitectures tancades.
 16. 16. Els nostres projectes pilot emblemàtics són el motor clau de la nostra transformació. Els 20 serveis digitals àgils emblemàtics seran els precursors de les nostres pràctiques de prestació de servei àgil i impulsaran la implementació d’estratègies clau per a les dades, el codi obert i la contractació. 1
 17. 17. Els nostres 20 projectes pilot emblemàtics: Exemples clau 1 Big Data per a l’habitatge Aprofitar les dades de ciutat en l’habitatge i controlar el cost ascendent del lloguer i mitigar l’impacte negatiu del turisme. Base de dades de ciutat Una plataforma central per a totes les dades de ciutat, transparent i a l’abast dels gestors de ciutat i els ciutadans per prendre millors decisions a nivell de ciutat i fer que els líders en siguin responsables. Contractació electrònica Un mercat digital on els compradors del sector públic trobin els serveis que necessita la ciutat. Els proveïdors es presenten per donar aquests serveis al sector públic a través de “marcs” o altres mecanismes. El mercat fa que el procés sigui transparent, obert i eficient.
 18. 18. 1 20 PROJECTES EMBLEMÀTICS
 19. 19. 1 Calendari d’implementació
 20. 20. 2 PLA DE MANDAT
 21. 21. 2 PLA DE RECURSOS HUMANS
 22. 22. 2
 23. 23. barcelona.cat/digital CONSTRUINT LA SMART CITY DES DE LA BASE AMB ELS CIUTADANS

×