Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ján Laurenčík: Analytika v digitálnom marketingu

113 vues

Publié le

Sas roadshow 2017

Publié dans : Marketing
 • Soyez le premier à commenter

Ján Laurenčík: Analytika v digitálnom marketingu

 1. 1. Analytika v digitálnom marketingu 2017 SAS CI Roadshow 2017 Ján Laurenčík
 2. 2. Kto som? 10 rokov skúseností v oblasti online marketingu Senior konzultant v Pizza SEO Online marketingové stratégie Webová analytika
 3. 3. Načo digitálne dáta?
 4. 4. 70+ % zákazníkov vo veku od 25 do 34 rokov si urobí prieskum online pred uzatvorením pôžičky a ich počet rastie.
 5. 5. Prieskum alebo nákup online pri pôžičkách The Consumer Barometer Survey 2014/2015 https://www.consumerbarometer.com Slovensko Veľká Británia
 6. 6. 90+ % zákazníkov kupujúcich letenky ich hľadá alebo kupuje online a ich počet rastie.
 7. 7. Prieskum alebo nákup online pri letenkách The Consumer Barometer Survey 2014/2015 https://www.consumerbarometer.com Slovensko Veľká Británia
 8. 8. Aké digitálne dáta máme?
 9. 9. Zdroje, odkiaľ prišli Google Analytics
 10. 10. Konverzné cesty a atribúcia Google Analytics
 11. 11. Demografické dáta Facebook Insights
 12. 12. Čo na webe robili Hotjar
 13. 13. Kde web opustili Google Analytics
 14. 14. Aké zariadenie použili Google Analytics
 15. 15. Aké digitálne dáta potrebujeme?
 16. 16. Analyzovať cestu zákazníka
 17. 17. The Consumer Barometer Survey 2014/2015 https://www.consumerbarometer.com
 18. 18. Vedieť spojiť viacero interakcií s webom... Jan Tichý, Medio http://www.slideshare.net/mediocz/usercentric-analytics-45831267
 19. 19. ...a s offline systémami Jan Tichý, Medio http://www.slideshare.net/mediocz/usercentric-analytics-45831267
 20. 20. Mať dáta na 1 používateľa Jan Tichý, Medio http://www.slideshare.net/mediocz/usercentric-analytics-45831267
 21. 21. Ako digitálne dáta využijeme?
 22. 22. Personalizovaný marketing doručí
 23. 23. Personalizovaný marketing doručí správny odkaz
 24. 24. Personalizovaný marketing doručí správny odkaz správnej osobe
 25. 25. Personalizovaný marketing doručí správny odkaz správnej osobe v správny čas
 26. 26. Personalizovaný marketing doručí správny odkaz správnej osobe v správny čas (automaticky)
 27. 27. PageFair https://pagefair.com/intel/
 28. 28. PageFair https://pagefair.com/intel/
 29. 29. Záznam offline predaja
 30. 30. Nevyužitá šanca na získanie dát
 31. 31. ⅓ obratu Amazonu vďaka machine learning American Marketing Association https://www.ama.org/publications/MarketingNews/Pages/past-present-future-ai-marketing.aspx
 32. 32. Personalizované reklamy v preferovanej farbe
 33. 33. Automatizácia pre lepší zážitok a väčší predaj KissMetrics https://blog.kissmetrics.com/personalize-marketing-in-2017/
 34. 34. Automaticky sa meniace reklamy
 35. 35. Viac kanálov a väčší zásah pre dáta z CRM Facebook https://www.facebook.com/business/news/email-and-facebook-ads
 36. 36. Personalizácia vďaka CRM dátam KissMetrics https://blog.kissmetrics.com/awesome-mailchimp-automation-hacks/
 37. 37. Spájať digitálne dáta s offline
 38. 38. Spájať digitálne dáta s offline pre analýzu cesty zákazníka
 39. 39. Spájať digitálne dáta s offline pre analýzu cesty zákazníka naprieč zariadeniami a kanálmi.
 40. 40. Spájať digitálne dáta s offline pre analýzu cesty zákazníka naprieč zariadeniami a kanálmi. Začať personalizovaný marketing a komunikáciu.
 41. 41. Spájať digitálne dáta s offline pre analýzu cesty zákazníka naprieč zariadeniami a kanálmi. Začať personalizovaný marketing a komunikáciu. V roku 2017.
 42. 42. Ďakujem vám za pozornosť! Ján Laurenčík senior konzultant v Pizza SEO laurencik@pizzaseo.com +421 903 033 684 PizzaSEO.com fb.com/PizzaSEOsk

×